•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.

Pozrite tiež Licenčná zmluva, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o vykonaní práce, Zmluva o spolupráci, Mandátna zmluva, Zmluva o dielo alebo Zmluva o softwarovej licencii.
Článok I.

Úvodné ustanovenia

  1. Dielom sa na účely tejto Zmluvy rozumie:

    (ďalej len "dielo").
  2. Dielo sa na účely tejto Zmluvy považuje za vytvorené v okamihu, kedy je po prvý krát vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami a zachytené na akomkoľvek hmotnom nosiči.
  3. Odmenou za vytvorenie diela sa na účely tejto Zmluvy rozumie peňažná pohľadávka autora voči nadobúdateľovi vo výške stanovenej v čl. III. tejto Zmluvy, ktorá predstavuje primeranú odplatu autora za vytvorenie diela.
Systémové správy