• Prihlásiť / Vytvoriť účet
Potvrdenie o návšteve školy
Potvrdenie o návšteve školy - všeobecný vzor tlačiva.
Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa
Tlačivo pre potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa.
Potvrdenie o návšteve školy na účely výplaty daňového bonusu
Tlačivo pre potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely výplaty daňového bonusu.
Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti
Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti - vzor. Upravte text a formátovanie podľa svojej potreby.
Potvrdenie o príjme
Tlačivo pre potvrdenie o prijme zo závislej činnosti od zamestnávateľa - príjem z pracovnej zmluvy, príjem z pracovných dohôd a dohody o pracovnej činnosti. Vyplňte online, vytlačte, alebo odošlite na email.
Potvrdenie o príchode
Tlačivo pre potvrdenie o príchode zamestnanca do zdravotníckeho zariadenia, úradu alebo organizácie.
Potvrdenie o dezinfekcii vozidla
Potvrdenie o dezinfekcii vozidla - tlačivo pre vyplnenie online. Stiahnite si vyplnené tlačivo do počítača, vtlačte alebo odošlite na email.
Priepustka pre žiaka zo školy
Priepustka pre žiaka zo školy - tlačivo pre vyplnenie online.