•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Potvrdenie o návšteve školy  
Potvrdenie o návšteve školy - všeobecný vzor tlačiva.
Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa  
Tlačivo pre potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa.
Potvrdenie o návšteve školy na účely výplaty daňového bonusu  
Tlačivo pre potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely výplaty daňového bonusu.
Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti  
Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti - vzor. Upravte text a formátovanie podľa svojej potreby.
Potvrdenie o príjme  
Tlačivo pre potvrdenie o prijme zo závislej činnosti od zamestnávateľa - príjem z pracovnej zmluvy, príjem z pracovných dohôd a dohody o pracovnej činnosti. Vyplňte online, vytlačte, alebo odošlite na email.
Potvrdenie o príjmoch zamestnanca  
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (zamestnanca) za účelom ročného zúčtovanie dane z príjmu. Vyplní zamestnávateľ pre zamestnanca na základe žiadosti zamestnanca ku koncu daňového obdobia. Zadajte údaje a vytlačte, alebo odošlite na email.
Potvrdenie o príchode  
Tlačivo pre potvrdenie o príchode zamestnanca do zdravotníckeho zariadenia, úradu alebo organizácie.
Potvrdenie o dezinfekcii vozidla  
Potvrdenie o dezinfekcii vozidla - tlačivo pre vyplnenie online. Stiahnite si vyplnené tlačivo do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Priepustka pre žiaka zo školy  
Priepustka pre žiaka zo školy - tlačivo pre vyplnenie online.
Vysvedčenie pre základnú školu  
Vysvedčenie pre základné školy - vzor schválený Ministerstvom školstva SR od roku 2020 pre vyplnenie online. Vyplňte názov školy, meno žiaka, zoznam predmetov a hodnotenie. Stiahnite do počítača, vytlačte alebo odošlite ne email.
Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ  
Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ - všobecne použiteľný vzor pre vyplnenie online. Vyplňte údaje a jedným kliknutím stiahnite do počítača pre vytlačenie, alebo odošlite na email.
Potvrdenie o prevzatí peňazí    
Potvrdenie o prevzatí peňazí medzi veriteľom a dlžníkom pre vyplnenie online - rýchlo a jednoducho. Použiteľné aj s odkazom na Zmluvu o pôžičke. Vyplňte a stiahnite do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Potvrdenie k dani z príjmov E9 EU/EWR - Rakúsko  
Becheinigung Formulár E9 - Potvrdenie k dani z príjmov E9 EU/EWR - Rakúsko. Vzor pre vyplnenie online pre daňovníkov na uplatnenie daňových výhod v zahraničí a vrátenie dane - na odovzdanie na rakúskom daňovom úrade. Vyplňte online, stiahnite do počítača a vytlačte, alebo odošlite na email.
Potvrdenie k dani z príjmov E9 EU/EWR - Nemecko  
Becheinigung Formulár E9 - Potvrdenie k dani z príjmov E9 EU/EWR - Nemecko. Vzor pre vyplnenie online pre daňovníkov na uplatnenie daňových výhod v zahraničí a vrátenie dane - na odovzdanie na nemeckom daňovom úrade. Vyplňte online, stiahnite do počítača a vytlačte, alebo odošlite na email.
Potvrdenie k dani z príjmov E9 EU - Holandsko   Top
Becheinigung Formulár E9 - Potvrdenie k dani z príjmov E9 EU/EWR - Holandsko. Vzor pre vyplnenie online pre daňovníkov na uplatnenie daňových výhod v zahraničí a vrátenie dane - na odovzdanie na holandskom daňovom úrade. Vyplňte online, stiahnite do počítača a vytlačte, alebo odošlite na email.

- spoplatnené tlačivo, vyžaduje aktiváciu balíka služieb
  - výstup do Microsoft Word   - výstup do PDF (dostupné vždy, aj keď nie je uvedený žiadny formát)