• Prihlásiť / Vytvoriť účet
Potvrdenie o návšteve školy
Potvrdenie o návšteve školy - všeobecný vzor tlačiva.
Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa
Tlačivo pre potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa.
Potvrdenie o návšteve školy na účely výplaty daňového bonusu
Tlačivo pre potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely výplaty daňového bonusu.
Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti
Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti - vzor. Upravte text a formátovanie podľa svojej potreby.
Potvrdenie o príjme
Tlačivo pre potvrdenie o prijme zo závislej činnosti od zamestnávateľa - príjem z pracovnej zmluvy, príjem z pracovných dohôd a dohody o pracovnej činnosti. Vyplňte online, vytlačte, alebo odošlite na email.
Potvrdenie o príchode
Tlačivo pre potvrdenie o príchode zamestnanca do zdravotníckeho zariadenia, úradu alebo organizácie.
Potvrdenie o dezinfekcii vozidla
Potvrdenie o dezinfekcii vozidla - tlačivo pre vyplnenie online. Stiahnite si vyplnené tlačivo do počítača, vtlačte alebo odošlite na email.
Priepustka pre žiaka zo školy
Priepustka pre žiaka zo školy - tlačivo pre vyplnenie online.
Potvrdenie o prevzatí peňazí
Potvrdenie o prevzatí peňazí medzi veriteľom a dlžníkom pre vyplnenie online - rýchlo a jednoducho. Použiteľné aj s odkazom na Zmluvu o pôžičke. Vyplňte a stiahnite do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Potvrdenie k dani z príjmov E9 EU/EWR - Rakúsko
Becheinigung E9 - Potvrdenie k dani z príjmov E9 EU/EWR - Rakúsko. Vzor pre vyplnenie online pre daňovníkov na uplatnenie daňových výhod v zahraničí - na odovzdanie na rakúskom daňovom úrade. Vyplňte online, stiahnute alebo odošlite na email.
Potvrdenie k dani z príjmov E9 EU/EWR - Nemecko
Becheinigung E9 - Potvrdenie k dani z príjmov E9 EU/EWR - Nemecko. Vzor pre vyplnenie online pre daňovníkov na uplatnenie daňových výhod v zahraničí - na odovzdanie na rakúskom daňovom úrade. Vyplňte online, stiahnute alebo odošlite na email.