•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Súvisiace tlačivá sú Návrh na vklad do katastra nehnuteľností, Kúpna zmluva na nehnuteľnosť, Návrh na vklad do katastra nehnuteľností, Darovacia (dedičská) zmluva na nehnuteľnosť, Darovacia zmluva na byt alebo Sprostredkovateľská zmluva na nehnuteľnosť.

  Adresované na:

V , dňa

Vec:

Dolupodpísaný , nar. , trvale bytom som podielovým spoluvlastníkom pozemkov evidovaných v katastrálnom území obce okres , ktoré sú vedené Okresným úradom , katastrálny odbor nasledovne:

Katastrálne územie LV Parc. registra Parc. č. Výmera m2 Druh pozemku Spoluvl. podiel Por. č. vlastník Výmera podielu m2
 Spolu:  

Nakoľko som sa rozhodol, že chcem moju podielovú časť pozemkov predať, tak na základe predkupného práva si môžete uplatniť nárok na ich odkúpenie. Cena je určená podľa cien obvyklých v tomto regióne a predstavuje za m2 hodnotu € (slovom Eur ).

Pokiaľ máte záujem moje spoluvlastnícke podiely odkúpiť prosím, aby ste mi to čo najskôr oznámili a najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia tejto ponuky uzavreli so mnou kúpnu zmluvu.

Táto ponuka je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktorých jeden s Vašim vyjadrením a podpisom zašlite prosím späť na moju adresu:


 

..................................................................
Systémové správy