•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Podobné tlačivá sú Kúpna zmluva na auto alebo Kúpna zmluva na nehnuteľnosť.

Kúpno-predajná zmluva
o prevode hnuteľnej veci

uzatvorená podľa
medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci:

Telefón / Email:

a
Kupujúci:

Telefón / Email:


1. Predmet kúpy

  1. Predávajúci je vlastníkom:

    (ďalej len "Predmet kúpy").
  2. Predmetom tejto Zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto Zmluvou.
  3. Touto Zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do vlastníctva a zaväzuje sa mu ho odovzdať ku dňu podpisu tejto Zmluvy.
  4. Touto Zmluvou kupujúci od predávajúceho kupuje predmet kúpy do svojho vlastníctva, zaväzuje sa ho prevziať ku dňu podpisu tejto Zmluvy a zaplatiť za neho kúpnu cenu za podmienok stanovených touto Zmluvou.
Systémové správy