•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1440 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Toto tlačivo sa zvyčajne prikladá ku rôznym úradným žiadostiam - napr. Žiadosti o prijatie do zamestnania, alebo Životopisu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

udelený v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov

Meno a priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Rodné číslo:
(ďalej len "dotknutá osoba")

Obchodné meno:
Sídlo, adresa:
IČO:
Telefón:
Email:
(ďalej len "príjemca")

Dotknutá osoba týmto udeľuje súhlas príjemcovi so spracovaním osobných údajov v rozsahu: (upravte podľa potreby)

Súhlas sa udeľuje pre účely: (upravte podľa potreby)

Predmetné osobné údaje budú uchované a spracovávané príjemcom po dobu: (upravte podľa potreby)


V  , dňa  .......................................................
podpis dotknutej osoby
Systémové správy