•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Daňové priznania 2016

Daňové priznania pre rok 2016 sa nám podarilo spracovať s miernym predstihom, než v predošlých rokoch. Finančná správa ako aj MF SR konečne nenechávajú spracovanie týchto kľúčových dokumentov na poslednú chvíľu a vzory daňových priznaní sú dostupné už približne od konca novembra. V súčasnosti sú na portáli ipdf.sk dostupné nasledovné tlačivá pre rok 2016:

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa oproti predošlému roku nezmenilo - zostali rovnaké sadzby záväzné pre všetky kraje ako aj postup výpočtu. Na jednom daňovom formulári je možné uviesť až 10 vozidiel. Pokiaľ ich máte viac, rozdeľte ich na viacero tlačív a každé vyplňte samostatne. Formulár umožňuje preniesť údaje do Potvrdenia o podaní ako aj stiahnutie XML exportu pre eDane, resp. nahratie na portáli Finančnej správy.

V daňovom priznaní ku dani z príjmu pre fyzické osoby, typ A pribudlo pole 63A a zvýšila sa minimálna mzda na 405 Eur, avšak životné minimum zostalo podobne ako aj predošlé 2 roky nezmenené. Nezmenil sa preto ani nezdaniteľný základ dane na daňovníka 3803.33 Eur (resp. manželku), ako ani daňový bonus (256,92 dieťa/rok) a základ pre výpočet tzv. "milionárskej dane" 19 809 Eur. Nárok na odpočet nezdaniteľnej časti základu dane pre starobné príspevky do DDS sa zvýšil a odpočítať možno najviac 1029,60 Eur. To sa netýka príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré zostalo na úrovni najviac 180 Eur na daňovníka.

Ku tlačivu je spracované aj poučenie s detailným popisom ako vyplniť konkrétne pole - zobrazíte ho kliknutím na tlačidlo "Poučenie". Po vyplnení si tlačivo môžete vygenerovať kliknutím na "Vytvoriť tlačivo", prípadne preniesť do Potvrdenia cez tlačidlo "Potvrdenie". Exportný XML súbor pre eDane alebo nahratie na portáli Finančnej správy si stiahnete z vyplneného formulára kliknutím na červené tlačidlo "eDane".

Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ B (živnostníci) v súčasnosti nie je na portáli dostupné. Vzhľadom na početné zmeny v zákone je nutné tlačivo prepracovať a na portáli bude dostupné v priebehu januára 2017.