•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Poštové elektronické podania - EPH

Elektronické podanie poštových zásielok - EPH
je na portáli ipdf.sk dostupné od 04. júna 2019. Služba využíva verejne dostupné integračné API rozhranie Slovenskej pošty - EPH - elektronický podací hárok. Rozhranie umožňuje elektronicky odoslať na portál Slovenskej pošty poštovú zásielku priamo z portálu ipdf.sk prostredníctvom formulára Podací lístok alebo Hromadný podací hárok.

Služba je momentálne dostupná bezplatne všetkým užívateľom (môže sa v budúcnosti zmeniť). Jej využitie umožňuje nielen ušetriť čas pri podávaní zásielky na pobočke pošty, ale ušetriť aj na cene za poplatkoch za zásielku v rozsahu cca 10 - 70 centov (podľa druhu podania). Služba umožňuje taktiež tlač adresných štítkov, vyhľadávanie podľa zadaných kritérií apod.

Pre využitie služby je potrebné:

  1. zaregistrovať sa na stránke Slovenskej pošty - EPH a aktivovať si v Nastaveniach službu WebEPH. Po jej aktivácii (zaškrtnutí checkboxu) užívateľ získa pridelené userID a apiKey (užívateľský identifikátor a autentifikačný kľúč).
  2. userID a apiKey je potrebné vložiť na portáli ipdf.sk do Nastavení v Moja zóna » Nastavenia - EPH.

Samotné podanie zásielky je veľmi jednoduché - po vyplnení povinných údajov o zásielke (odosielateľ, príjemca) je potrebné nastaviť parametre špecifické pre podanie zásielky (napr. druh zásielky - poistený list, balík, hmotnosť, doplnkové služby - krehké, do vlastných rúk apod.) a kliknúť na tlačidlo Podať elektronicky.

Po úspešnom odoslaní údajov sa v priebehu 5-10 sekúnd zobrazí pridelené číslo elektronického podacieho hárku v tvare EPH 123 456 789, ktoré je potrebné uviesť pri odovzdaní zásielky (listu) na pobočke pošty. Zamestnanec pošty vyhľadá podľa neho zásielku (list) v systéme, prekontroluje ju a určí poplatok (tzv. výplatné). V prípade, že užívateľ nechce podať zásielku priamo z portálu ipdf.sk, môže stále využiť možnosť stiahnuť si importný XML súbor pre ručné nahratie na serveri Pošty.

Úspešne odoslané zásielky nájde užívateľ aj po prihlásení v časti Moja zóna » Poštové zásielky, kde ich môže filtrovať, odstrániť, stiahnuť, nahrať pre podobné podanie, generovať prehľady vo formáte PDF, CSV apod.

Viete, že ...

  • aplikácia pre elektronické podania Slovenskej pošty spracuje denne približne 100.000 elektronických hárkov ?
  • už pri podaní 3 - 4 elektronických zásielok v mesiaci môžete ušetriť viac, ako je mesačný poplatok za službu ?

Viac o elektronických poštových zásielkách ..


Obr. 1 - Elektronické podanie zásielky cez podací lístok
Obr. 2 - Úspešné odoslanie zásielky s prideleným číslom EPH