•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Tretia migrácia portálu

Dňa 05.11.2022 prebehla v neskorých večerných hodinách migrácia portálu ipdf.sk na nový hosting Hukot.cz . Bola to v poradí už tretia migrácia za posledné 3 roky (2019, 2020) - a našťastie taktiež prebehla úspešne.

Hlavným dôvodom presunu bola pridaná hodnota, ktorú poskytoval nový hosting Hukot.cz . Na tento "bizardno srandovne" znejúci hosting sme natrafili viac menej náhodou. Zaujal však ihneď nielen atraktívnymi cenami, ale aj prehľadnou administráciou, pomerne rýchlymi a presnými odpoveďami od zákazníckej podpory a parametrami virtuálnych serverov (VPS).

Po celkovom porovnaní a prepočtoch sme došli k záveru, že za polovičnú cenu súčasného hostingu môžeme získať približne dvojnásobne lepšie parametre pre VPS - približne 4x lepší pomer celkovej hodnoty služby. A v neposlednom rade zaujala aj podpora QEMU konzoly, ktorú predchádzajúci Vas-hosting.cz neimplementoval za dva roky využívania služby.

Hoci teda s predošlým hostingom neboli technické problémy, demotivovala nás pomerne vysoká cena pri štandardných hardwarových parametroch servera. A trochu to bola aj občasná netransparentnosť v komunikácii - napr. v čase presunu do nového serverového centra sme dostali informáciu o presune až na náš explicitný dotaz, že prečo bol v noci náš server vypnutý. Považoval by som za korektnejšie vopred informovať svojich zákazníkov o takomto kroku, aby sme sa vedeli pripraviť. Vypnutie VPS servera zo strany administrátora hostingu je hrubým zásahom do prevádzkovania služby - pre nás môže znamenať stratu dát, nezbehnutie automatizovaných CRON taskov - záloha databázy apod.

Pred definitívnych rozhodnutím o presune sme rozbehali na potenciálne novom hostingu hukot.cz nadchádzajúci projekt, na ktorom sme niekoľko mesiacov testovali kvalitu služby. Celkový dojem bol pozitívny a preto sme sa rozhodli pred uplynutím predplateného obdobia prejsť na nový hosting.

Momentálne teda fičíme na potešiteľných 4 GB RAM (predtým 2 GB), rýchlych 40 GB NVMe diskoch (predtým 20 GB SSD), dvoch jadrách (predtým jedno) za 80 Eur ročne (predtým takmer 200 Eur / rok).

Súčasťou migrácie bol aj prechod na novú distribúciu linuxu, nakoľko CentOS oznámil ukončenie vývoja a je potrebné hľadať náhradu. Tou sa stal Rocky linux - binárne kompatabilná distribúcia s Red Hat -om ako aj predošlým CentOS -om. Pri buildovaní a testovaní na virtuálneho počítača cez Vagrant bolo teda možné využiť predošlé knižnice, repozitáre a postupy - ušetrili sme čas.

Popri vylepšení hardwarových parametrov sme vylepšili aj softwarové prostredie - prešli aj na vyššiu verziu PHP , najnovšiu verziu databázy MariaDB , mohli inštalovať PostgreSQL (na predošlom CentOS-e to nebolo možné) a týmto zjednotiť na jednom serveri implementáciu služby pre výpočet pre vzdialeností a času dojazdu vozidiel (využívané na tlačivách Vyúčtovanie pracovnej cesty, resp. Kniha jázd).

Pridaným benefitom migrácie je pre nás teda nielen zníženie nákladov hostingu, ale aj na zjednodušenie vývoja (vývojového prostredia) a zníženie časových nákladov na údržbu portálu. Dúfame len, že na súčasnom hostingu už vydržíme dlhšie, než dva roky :-)

Team iPDF.sk