•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Daňové priznania za rok 2022

Daňové priznania za rok 2022 podávané na daňovom úrade do 31.03.2023 boli tento rok sprístupnené Finančnou správou SR už od prvých januárových dní. Je to potešiteľné vylepšenie v porovnaní s predošlými rokmi, nakoľko odpadla frustrácia z čakania na možnosť testovať správnosť výpočtov pre všetkých tvorcov daňových aplikácií.

Na portáli ipdf.sk sú všetky daňové priznania pre rok 2022 dostupné s časovým oneskorením, približne od 10.01.2023. Zdržanie bolo spôsobené predovšetkým "perličkou" - daňovými bonusmi - ktorých výpočet za rok 2022 bol mimoriadne zložitý. V priebehu roka 2022 sa bonus na deti zmenil až dvakrát a postup výpočtu je v porovnaní s predošlými rokmi podstatne zložitejší. To sa samozrejme prejavilo na väčšej časovej náročnosti jednak na implementáciu ako aj na testovanie. Finančné správa zverejnila približne 4 vzorové prípady, z ktorých nebolo možné správne nastaviť výpočet bonusov v daňových formulároch pre viaceré hraničné prípady. Po niekoľkých dňoch frustrácie a strateného času sme museli urobiť reverzný engineering eFormulárov a preprogramovať výpočty podľa implementácie eFormulárov - debugovaním javascriptov.

Tento prípad je smutným príkladom ako to dopadne, keď politici prijímajú neodborné rozhodnutia v oblasti sociálnej politiky na získanie zopár politických bodov. Vôbec nebolo potrebné meniť bonusy v roku 2022 až dvakrát a už vôbec nie zvoliť tak zložitú metodiku porovnania vyššieho bonusu starým a novým spôsobom, keďže od 01.01.2023 sa bonusy opäť menia. Výpočet bonusov má byť jednoduchý a prehľadný. Nie je možné, aby zamestnanci na mzdových oddeleniach trávili čas zložitými prepočtami bonusov zamestnancov. Taktiež do úvahy treba vziať nákladnosť na zavedenie takýchto zmien do všetkých štátnych IT systémov a štatisticky zvýšenú chybovosť pri výpočtoch - opravné priznania, nesprávne vypočítané bonusy vo firmách apod. (vysoké tzv. kolaterálne náklady). Ide o zbytočne stratený čas množstva ľudí.

Okrem uvedených problematických daňových bonusov na deti nebolo zmien v priznaniach našťastie veľa. Asi najväčšou zmenou je nová príloha pre odpočet investícií, čím sa priznanie pre fyzické osoby typu B dostáva s 18 stranami pomaly ale isto na úroveň knihy :-) V priznaní pre právnické osoby odbudli daňové licencie a vďaka novej prílohe pre investície ma tlačivo už taktiež 17 strán.

Kompletný prehľad tlačív súvisiacich s daňovými priznaniami za rok 2022 uvádza nasledujúci zoznam:

Elektronické podanie na portáli Finančnej správy je povinné pre všetky daňové subjekty s prideleným IČO resp. DIČ. Pre podanie daňového priznania je potrebné stiahnuť XML súbor pomocou červeného tlačidla "eDane" a nahrať ho na portáli Finančnej správy SR (potrebné je prihlasovacie meno a heslo, alebo elektronický občiansky preukaz s čítačkou), alebo do aplikácie eDane, pokiaľ ju máte inštalovanú vo svojom počítači. Pre konkrétny postup pozrite Podanie daňového priznania pre eDane .

Obr. 1 - Stiahnutie XML súboru pre eDane z portálu ipdf.sk a nahratie do eFormulára na portáli Finančnej správy SR

Zaujímavosť - ako sú naprogramované daňové bonusy na deti v eFormuári

Nižšie je uvedený postup výpočtu daňového bonusu pre II. polrok 2022 je prevzatý priamo z eFormulára FS SR. Manuálne nevypočítateľné. Dostávame množstvo otázok, prečo sa to počíta tak a aký je postup .. Takže týmto sa snáď veľa vecí konečne vyjasní :-)