• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Pre stiahnutie prázdneho tlačiva pre manuálne vyplnenie uveďte ako meno žiadateľa (jediné povinné pole) napr. bodku.
Ku žiadosti môžete priložiť aj samotný formulár Žiadosti, nie je to však nutné (DÚ vydá vlastné tlačivo).
Dolupodpísaný ,   RČ     trvale bytom:
žiadam týmto o vystavenie potvrdenia o Daňovej rezidencii za rok
pre štát .

Potvrdenie prosím zaslať na vyššie uvedenú adresu trvalého pobytu.

Ďakujem.

V dňa

............................................................

Systémové správy