•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Žiadosť sa podáva elektronicky na prostredníctvom formulára Všeobecné podanie (register) ako príloha - pozrite tiež Pokyny.
Pre stiahnutie prázdneho tlačiva pre manuálne vyplnenie uveďte ako meno žiadateľa (jediné povinné pole) napr. bodku.
Ku žiadosti môžete priložiť aj samotný formulár Žiadosti, nie je to však nutné (Finančný úrad vydá vlastné tlačivo).
Podobné tlačiváPotvrdenie k dani z príjmov E9 EU/EWR - Nemecko alebo Potvrdenie k dani z príjmov E9 EU/EWR - Rakúsko.
Upozorňujeme užívateľov, že portál ipdf.sk nevybavuje v mene užívateľov žiadne žiadosti o vydanie Potvrdenia o daňovej rezidencii. Žiadosť si musí podať samotný daňovník buď elektronicky, alebo doručiť osobne na Finančný úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska, príp. splnomocniť notársky overeným podpisom tretiu osobu.
Dolupodpísaný ,   RČ     trvale bytom:
žiadam týmto o vystavenie potvrdenia o Daňovej rezidencii za rok
pre štát .

Potvrdenie prosím zaslať na vyššie uvedenú adresu trvalého pobytu.

Ďakujem.

, dňa

............................................................

Systémové správy