•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Publikoval administrátor dňa 30.11.2020 Limit na počet vytvorených tlačív - tzv. súborové kvóty - sme museli neplánovane zaviesť koncom novembra 2020. Zavedeniu predchádzalo zistenie, že mnoho užívateľov využíva portál ipdf.sk ako úložisko súborov i po dobu niekoľkých rokov, čo nám postupne začalo spôsobovať problémy. Na jednej strane nás teší dlhodobé využívanie našich služieb, na druhej strane portál nebol na takéto využitie služby nastavený. Začalo nám výrazne narastať tak využitie úložných kapacít ako aj pozorovateľná degradácia výkonu aplikácie pri niektorých databázových operáciách. Po detailnejšej analýze sme zistili, že mnohí užívatelia majú pod svojím účtom stovky.. Viac
Dokumentový formát MS Word (DOCX) zo skupiny Microsoft Office je druhý alternatívny výstupný formát popri existujúcom primárnom formáte PDF. Plánovaný bol už dlhšiu dobu, avšak spustenie komplikovali technické nekompatability medzi knižnicami, ktoré bolo treba upraviť špecificky pre potreby portálu ipdf.sk. Hlavnou výhodou formátu Microsoft Word je možnosť upraviť text priamo vo vytvorenom tlačive (offline). Užívateľ sa nemusí prihlásiť do Mojej zóny, aby potrebné tlačivo nahral do webového formulára a upravil ho, tak ako je to potrebné v prípade PDF. Text možno upraviť v niektorom editore podporujúcom formát MS Word - napr. Microsoft Office, LibreOffice, alebo OpenOffice. Výhoda sa.. Viac
V sobotu 16.05.2020 okolo polnoci bola presne po roku uskutočnená druhá migrácia portálu ipdf.sk na nový VPS (virtual private server) hosting. Dôvodom bola naša dlhodobá nespokojnosť s cenou a parametrami služby u spoločnosti Websupport.sk pre náš virtuálny server. Po objektívnom porovnaní dostupných alternatív sme zistili, že migráciou na nový hosting u českého providera Váš-hosting.cz získame približne 2 až 3-krát lepší pomer hodnoty služby. Detailné porovnanie testovaných VPS hostingov nájdete tu. .. Viac
Finančné zostavy rozširujú využiteľnosť portálu pre užívateľov vytvárajúcich si pravidelne vybraté účtovné tlačivá, ako napr. faktúry, objednávky, pokladničné doklady alebo cenové ponuky. Pre tieto tlačivá umožňujú finančné zostavy získať prehľad o vývoji ukazovateľov v čase. Finančná zostava umožní napríklad získať prehľad o vývoji fakturácie za posledný rok, alebo o výške cenových ponúk za určité obdobie. Finančné zostavy sú dostupné po prihlásení v Moja zóna » Finančné zostavy od 26.06.2019. Záznamy ku finančným zostavám sa vytvárajú automaticky pri vytvorení tlačiva a pri štandardnom nastavení zanikajú spolu s odstráneným tlačivom. V prípade potreby môže užívateľ upraviť svoje nastavenia.. Viac
Elektronické podanie poštových zásielok - EPH je na portáli ipdf.sk dostupné od 04. júna 2019. Služba využíva verejne dostupné integračné API rozhranie Slovenskej pošty - EPH - elektronický podací hárok. Rozhranie umožňuje elektronicky odoslať na portál Slovenskej pošty poštovú zásielku priamo z portálu ipdf.sk prostredníctvom formulára Podací lístok alebo Hromadný podací hárok. Služba je momentálne dostupná bezplatne všetkým užívateľom (môže sa v budúcnosti zmeniť). Jej využitie umožňuje nielen ušetriť čas pri podávaní zásielky na pobočke pošty, ale ušetriť aj na cene za poplatkoch za zásielku v rozsahu cca 10 - 70 centov (podľa druhu podania). Služba umožňuje taktiež.. Viac
V sobotu 11.05.2019 prebehne v nočných hodinách migrácia portálu ipdf.sk na nový hosting. Súčasný poskytovateľ služby spoločnost VNET, s.r.o. nečakane ukončil prevádzku svojej dlhoročnej služby selfvirtual.sk, kde bol náš server umiestnený od svojho spustenia v roku 2014. Dôvodom ukončenia je: "končiaca životnosť hardvérovej konfigurácie služby selfvirtual a s tým súvisiaci zvýšený nárok na servis a nemožnosť zaručenia dostatočnej kvality a bezporuchového stavu." Napriek tomu, že spoločnosť VNET s.r.o. ponúka novú alternatívnu cloudovú platformu Justcloud, táto bohužiaľ nezahŕňa v ponuke operačný systém CentOS (edit: CentOS bude údajne pridaný v najbližších dňoch). Rozhranie pre manažment inštancií ako ani.. Viac
Na základe početných žiadostí od užívateľov sú od dnes 25.02.2019 prístupné na portáli ipdf.sk aj archivované daňové priznania za tesne predchádzajúce daňové obdobie. Cieľom je umožniť podanie dodatočných daňových priznaní, ktoré musia byť podané na daňovom tlačive platnom v období, za ktoré sa opravné priznanie podáva. Tlačivá umožňujú štandardným postupom stiahnuť XML export pre podanie dodatočného DP na portáli Finančnej správy SR alebo cez aplikáciu eDane, resp. vygenerovať PDF tlačivo s vyplnenými údajmi. Obmedzenia priznaní za predošlé účtovné obdobie sú nasledovné: potvrdenia o podaní nie sú dostupné, nakoľko od roku 2018 sú všetky podnikateľské subjekty.. Viac