•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Od 08/01/2015 je na portáli dostupné daňové priznanie pre motorové vozidlá za rok 2014 podávané na daňovom úrade najneskôr do 02.02.2015. Umožňuje automatický výpočet daňovej sadzby podľa zvoleného kraja a typu vozidla pre osobné ako aj nákladné automobily (základnej ako aj zníženej pre EURO 3 - 6, resp. EEV). Na jednom priznaní možno uviesť až 6 motorových vozidiel. Dostupné je taktiež Potvrdenie ku daňovému priznaniu pre daň z motorových vozidiel. Daňové sadzby sa v porovnaní s predošlým rokom 2013 nezmenili. Pre rok 2015 sa však zmenil limit štvrťročných preddavkov vzhľadom ku novele zákona platnej od 01.01.2015. Podľa.. Viac
Tlačivo pre vyúčtovanie pracovnej cesty je jedno z najnáročnejších tlačív na spracovanie (jeho implementácia vrátane testovania trvala takmer dva týždne). Tlačivo využíva mnoho vstupných hodnôt a pomerne komplexné výpočtové algoritmy. Od 23.10.2014 je na portáli dostupná nová verzia, ktorá v súlade so zákonom 283/2002 Z.z. O cestovných náhradách implementuje automatický výpočet náhrad stravného (cestovných diét) a cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla na účely služobnej cesty. Tlačivo pre pracovnú cestu pozostáva z dvoch častí, ktoré sú na portáli dostupné samostatne: Cestovný príkaz - vypĺňa zamestnanec a schvaľuje zamestnávateľ pred odchodom na pracovnú cestu Vyúčtovanie pracovnej.. Viac
Nastavenie captcha kódu pri registrácii alebo prihlásení sa zdalo ako jednoduchá úloha. Nakoľko captcha kód je už oficiálne prelomený, s cieľom dosiahnuť vyššiu bezpečnosť využíval portál od spustenia mierne zložitejšiu captchu s logickou frázou. Namiesto mechanického opisu niekoľkých písmen obsahoval kód lokalizovanú (slovenskú) frázu s logickým výsledkom - napr. "nižšie z tri, 5". Takúto frázu nedokáže rozlúštiť žiadny webový robot (nanajvýš rozlúšti písmená), pričom pre človeka je veľmi ľahko pochopiteľná. Užívateľ mal jednoducho zadať výsledok - v uvedenom prípade číslo "3". Množstvo negatívnych ohlasov v priebehu septembra 2014 (odkedy sa prihlasovanie stalo povinným) nás donútilo pozrieť sa.. Viac
Trustpay je služba pre príjem online platieb prostredníctvom internet bankingu ôsmych slovenských bánk (v čase spustenia sú podporované Tatrabanka, VÚB Banka, Slovenská sporiteľňa, Sberbank, Poštová banka, OTP Banka, UniCredit Bank a ČSOB banka) ako aj platobných kariet. Na portáli ipdf.sk ju spúšťame od 21.09.2014 s cieľom nahradiť existujúce čiastkové platobné riešenia. Existujúce platobné riešenia - SMS a Viamo platby - budú v dohľadnom čase vypnuté. Platby prostredníctvom portálu Paypal zostanú naďalej dostupné ako platobná alternatíva zaujímavá hlavne pre užívateľov portálu platiacich zo zahraničia. Hlavným dôvodom tejto zmeny je malý segmentačný dosah služieb alebo vysoké náklady.. Viac
Od 01.09.2014 dochádza ku zásadným zmenám na portáli iPDF.sk, ktoré sa týkajú všetkých užívateľov. Tieto zmeny reflektujú viac ako 8-mesačné skúseností od spustenia portálu, počas ktorých sme získali množstvo názorov a odporúčaní. Našou snahou je vyjsť čo najviac v ústrety užívateľom, ktorí majú záujem pravidelne využívať služby portálu. Zmeny, ktoré sa dostávajú od septembra do platnosti sú našou snahou o skvalitnenie a zlacnenie poskytovaných služieb. Medzi hlavné zmeny patrí: registrácia sa stáva povinnou, tzn. nebude možné vytvoriť tlačivo bez prihlásenia. Registrácia je bezplatná a požaduje len vyplnenie dvoch políčok (email a heslo). zrušené.. Viac
Vloženie obrázka do formulára je praktickým rozšírením praktického využitia iPDF formulárov. Umožňuje napríklad vloženie naskenovaného podpisu do faktúry alebo nahratie vlastnej fotografie do životopisu. Vkladaný obrázok je optimizovaný a jeho veľkosť je automaticky prispôsobená - tzn. ak je obrázok príliš malý, bude zväčšený, resp. bude zmenšený, ak jeho rozmery presahujú maximálnu povolenú šírku alebo výšku. Uvedená funkcia je dostupná na portáli od 24.06.2014. Pridaných bolo taktiež niekoľko nových tlačív: profesný životopis vrátane anglickej a nemeckej lokalizácie a s podporou niekoľkých farebných tém, čestné prehlásenie s podporou 5 variantov prehlásenia, inventárna karta DHIM Výrazne.. Viac
Dňa 01.06.2014 o 02:15 bola úspešne ukončená niekoľkohodinová migrácia infraštruktúry portálu z 32-bitového na 64-bitové prostredie. V skratke to znamená, že celý portál bol zmazaný a inštalovaný úplne od začiatku vrátane všetkých relevantných užívateľských dát. Tento krok bol nevyhnutný, nakoľko v čase spustenia portálu koncom minulého roka (2013) neposkytoval prevádzkovateľ hostingu možnosť využiť 64-bitovú platformu. Táto sa stala dostupnou až v priebehu februára, avšak v tom čase nebolo možné uskutočniť takúto zložitú operáciu z dôvodu prebiehajúcej kampane na daňové priznania a vysokej návštevnosti portálu. Hlavným prínosom migrácie je zaistenie kompatability vývojového a produkčného prostredia. Čím.. Viac