•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
PayPal platby predstavujú bezplatné kompletné profesionálne riešenie pre zákazníkov ako aj kupujúcich vo viac ako 100 krajinách. Ich spustenie na portáli ipdf.sk rozširuje možnosti platby pre daňovníkov podávajúcich si daňové priznania zo zahraničia a užívateľov, ktorí nemajú možnosť zaplatiť prostredníctvom spoplatnenej SMS správy. Platby sú dostupné na portáli od 01.03.2014. Zaplatenie platobnou kartou (akceptované sú Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Discover) je dostupné pre všetkých registrovaných užívateľov na portáli ipdf.sk. Zaplatenie je možné po prihlásení v sekcii Balíky služieb, kde má užívateľ možnosť zvoliť si spôsob platby cez PayPal. Samotná platba prebieha mimo portálu ipdf.sk presmerovaním na portál.. Viac
Dnes bolo sprístupnené tlačivo pre daň z príjmu fyzických osôb typ B pre rok 2013, platné v období 1. január - 31. marec 2014. Tlačivo podáva daňovník, ktorého príjmy sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 5 až § 8 zákona 595/2003 Z.z. (podnikatelia, živnostníci, dediči, autori diel, príjmy z kapitálového majetku apod.) Priznanie sa podáva podľa príslušnosti ku miestnemu správcovi dane najneskôr do 31.03.2014. Na rozdiel od tlačiva pre zdanenie príjmu zo závislej činnosti typ A prešlo tlačivo B v porovnaní s rokom 2012 rozsiahlejšími zmenami - tak v zberaných údajoch ako aj vo.. Viac
Exporty pre aplikáciu eDane sú pre vybraté formuláre označené značkou eDane. To znamená, že údaje vyplnené v daných tlačivách na portáli iPDF.sk je možné stiahnuť do XML súboru, ktorý je možné nahrať buď do aplikácie na portáli Finančnej správy eDane, alebo v užívateľskej zóne na portáli Finančnej správy SR (tzn. pre užívateľov s aktivovaným prístupom - s prideleným identifikátorom alebo zaručeným elektronickým podpisom). Postup krokov pre stiahnutie údajov do XML súboru je nasledovný: Vyplňte si tlačivo tak, aby neobsahovalo chyby. Kliknutím na tlačidlo "eDane" si stiahnete exportný XML súbor (pozrite nižšie obr. 1). .. Viac
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A podáva daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona), ktoré sú predmetom dane, presahujúce 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. za zdaňovacie obdobie roku 2013 presahujúce sumu 1867,97 €. Priznanie je potrebné podať najneskôr do 31.03.2014. Zmeny v tlačive pre daň z príjmu fyzických osôb sa týkajú hlavne spôsobu výpočtu dane pre daňovníkov s vyššími príjmami. Zmenila sa sadzba dane pre príjmy prevyšujúce daňový základ 34401.74 EUR (176,8 násobok životného minima 194.58 EUR) z pôvodných 19% na 25%. Táto zmena.. Viac
Formulár pre daň z motorových vozidiel za rok 2013 je od 09.01.2014 prístupný aj na portáli iPDF.sk. Umožňuje vytvorenie daňového priznania pre daň z motorových vozidiel za rok 2013. Poskytuje automatické vyhľadanie sadzby tak základnej ako aj zníženej (EURO 3 - 6, EEV) pre všetky druhy vozidiel a samosprávne kraje. Na jednom priznaní možno uviesť až 6 motorových vozidiel. Daňové priznanie podáva daňovník za účtovné obdobie 2013 najneskôr do 31.01.2014 tomu daňovému úradu, ku ktorému je miestne príslušný k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia. Oproti roku 2012 nastali vo formulári viaceré zmeny - napr.. Viac
/ 13.12.2013

Spustenie portálu

Dňa 13.12.2013 bol spustený online portál iPDF.sk. Po viac ako dvojročnom vývoji hlavnej aplikácie a niekoľko mesačnom vývoji samotného portálu došlo ku dlho očakávanému okamihu, keď stlačenie jedného tlačidla na čiernej klávesnici oživilo ďalší z 300.000 slovenských portálov. Cieľom projektu je postupne vybudovať online databázu pre rôzne typy tlačív a formulárov. V súčasnosti nejestvuje žiadny slovenský centralizovaný portál, kde by sa dali vyhľadať potrebné (nielen) úradné tlačivá, vyplniť ich, vytlačiť alebo odoslať na email. Tento portál má ambíciu poskytnúť čo najširšej verejnosti možnosť vytvárať a spravovať si vlastné portólio žiadostí a formulárov. Prečítajte si viac o projekte.. Viac