•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
iPDF.sk - Changelog - Zoznam zmien na portáli
=============================================


Release 2.8.3 on 29.11.2022
---------------------------

* NEW: Ubytovací poukaz - chata, penzión
* ENH: Vysvedcenie ZŠ - layout optimization, support line through empty rows
* ENH: My zone -> Settings: email notifications before deleting files to expire
* ENH: Poznámky k účt. závierke - vkladáme IČO a DIČ aj na strany 2-4


Release 2.8.2 on 20.11.2022
---------------------------

* FIX: PHP 8+ typecast in multiple formulars, NBBC parser
* ENH: Mzdová kalkulačka - pridané Dohoda pravid./nepravid. príjem, financ. podpory PFP
* ENH: Potvrdenie o príjmoch zamestnanca - podpora pre bonusy 2021-2022
* ENH: Geo cities - drop unusable cities, lookup routes by latit. & longitude
* ENH: Mesačný výkaz poistného a príspevkov - upraveny vypocet PFP
* ENH: Environment build - switch from CentOS7 to Rocky8


Release 2.8.1 on 17.10.2022
---------------------------

* NEW: Dohoda o ukončení nájmu bytu
* ENH: Opätovné spustenie automatického vyhľadania vzdialenosti a času dojazdu (zahr. cesty)
* ENH: Kniha jázd - podpora pre elektromobily - čerpanie PHM ako kWh
* UPD: Výplatná páska - aktualizované bonusy na deti, zapracované koeficienty pre 2023


Release 2.8.0 on 26.08.2022
---------------------------

* NEW: Pozvánka na oslavu - detská párty
* NEW: Dedičská darovacia zmluva
* NEW: Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti
* NEW: Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti
* ENH: Darčekový poukaz - pridané 2x téma
* UPD: Vyúčtovanie prac. cesty - sadzby platn0 od 01.09.2022
* ENH: Refactored contact form due to annoying spam bots


Release 2.7.9 on 11.08.2022
---------------------------

* NEW: Inventárna karta pozemku
* ENH: Faktúra - pridané zaokrúhľovanie pre platbu v hotovosti dľa zákona od 01.07.2022
* UPD: Updated autocomplete lists (SK psč, obce, ulice)


Release 2.7.8 on 28.07.2022
---------------------------

* NEW: Mesačné zúčtovanie nákladov zamestnanca
* ENH: Nastavenia - Predĺženie platnosti spojenia na rozpracovanom formulári
* ENH: Travel distance & time calculation - implemented own solution via postgis family functions (SK)
* ENH: Updated CMS contents, PHP 8.0 compatability + vagrant build


Release 2.7.7 on 29.06.2022
---------------------------

* ENH: Podací hárok pre poštové zásielky - hromadné nahratie zoznamu adresátov
* ENH: Žiadosť o vydanie Potvrdenia o daňovej rezidencii - export pre eDane
* ENH: improved CMS contents
* CHG: Replaced google map with openstreetmap on the Contact page
* CHG: Dropped Google API distance matrix calculation (e.g. Vyúčt. prac. cesty) due to changed pricing policy


Release 2.7.6 on 08.06.2022
---------------------------

* NEW: Vysvedčenie pre ZŠ
* NEW: Certifikát, diplom - na šírku, na výšku - viacúčelové motívy
* ENH: Finished API support for alternative Slovak Business Directory
* ENH: Mzdová kalkulačka - podpora pre náhrady PN
* ENH: Vyúčtovanie prac. cesty - zapracované sadzby náhrad platné od 01.05.2022


Release 2.7.5 on 28.04.2022
---------------------------

* NEW: Daňová exekučná výzva obce na dlžníka
* FIX: PHP 8.0+ compatability
* FIX: Multiple minor improvements in various forms, layout fixes, CSS, etc.
* CHG: Don't expose links to integration layer - soap, json, iframe
* CHG: Refactored CRON job - removal of deleted files from disk +14 days
* ENH: Experimental vagrant build for CentOS 8.5


Release 2.7.4 on 05.04.2022
---------------------------

* NEW: BJ Forms
* FIX: Compatability fixes for PHP 8.0
* ENH: Many minor enhancements & fixes, added support ON.READY for templates


Release 2.7.3 on 09.03.2022
---------------------------

* NEW: Added support for Favourite formulars in My zone
* FIX: UZNOJ - vrateny formular platny pre obdobie 2021 platne do 31.12.2022.
* ENH: DzPFO A+B - podpora pre zadanie datumu narodenia dietata namiesto RČ


Release 2.7.2 on 02.03.2022
---------------------------

* NEW: Rozpočtová kalkulácia
* NEW: Pokladničná kniha
* ENH: Etikety a štítky - UX improvements
* ENH: Fulltext search - return proper results for 3 chars
* FIX: DzPFO-B Možnosť nastaviť konkurz - nenaplnenie podmienky mikrodaňovníka


Release 2.7.1 on 22.02.2022
---------------------------

* NEW: Odstúpenie od kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru
* NEW: Revízna správa o preskúšaní a stave zariadenia
* NEW: Etikety a štítky
* NEW: Účtovná závierka pre neziskové organizácie v jednoduchom účtovníctve UZNOJ 2021
* NEW: Voľný článok, text, list, blog
* ENH: Uradny list / wysiwyg - refactored content purification & handling EOLs
* ENH: Refactored comments - changed sorting to DESC, track UID + timestamp
* FIX: Iframe integration issues related to cookie security policy
* FIX: RSS generator now uses tidy to fix corrupted DOM nodes
* FIX: PHP 8.0 compatability


Release 2.7.0 on 2.01.2022
---------------------------

* NEW: Daňové priznanie pre fyzické osoby 2021, typ A + B, exporty pre eDane
* NEW: Sprievodca daňovým priznaním pre FO
* NEW: Daňové priznanie pre právnické osoby 2021, export pre eDane
* NEW: Moja zóna - pridané hromadné exporty pre zoznam osôb, tovarov (CVS, PDF, Excel)
* ENH: Daň z motorových vozidiel 2021 - výpočet sadzby dľa veku vozidla v modal okne


Release 2.6.9 on 21.12.2021
---------------------------

* NEW: Mesačný výkaz poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu
* FIX: Improved fulltext filter for better results in numeric strings
* CHG: Nepovolime ulozenie do nového súboru, ak bol nahratý z Moja zóna bez platnej služby
* CHG: Rearranged boxes on landing page, SEO optimization & cross-linking


Release 2.6.8 on 11.12.2021
---------------------------

* UPD: Dropped never used object props - ds, ts, dsRegex, tsRegex (optimization)
* UPD: Allow downloading more empty/specimen PDFs, allow indexing by bots
* ENH: Gift voucher/Darčekový poukaz - added more themes
* ENH: Mzdová kalkulačka - podpora pre výpočet invalidného dôchodcu > 70%
* ENH: Removed migrated studio forms, optimized some PDF templates


Release 2.6.7 on 28.11.2021
---------------------------

* UPD: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za 2021
* UPD: Žiadosť o ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za 2021
* UPD: Výplatná páska / Mzdová kalkulačka - podpora pre 2022
* UPD: Registračný list fyzickej osoby - Soc. poisťovňa, platný od 11/2021
* UPD: Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane 2% (3%) za 2021
* UPD: Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca pre 2022
* UPD: Darčekový poukážka "Červená stuha" - pridané 2 témy
* FIX: GoPay - processing async notifications - sync session user data


Release 2.6.6 on 27.10.2021
---------------------------

* NEW: Zmluva o poskytnutí softwarovej licencie a servisných služieb
* NEW: iPDF Server - sync codebase + generic improvements + blog news
* NEW: Interactive PDF fields (output) - demo + blog news
* ENH: Evidencia dochádzky - podpora pre čiastkovú absenciu počas dňa
* ENH: Cestovny prikaz - cest. nahrady na 2 alebo 3 des. miesta
* ENH: Auto-populate titles for My zone in more web forms
* FIX: Compatability PHP 7.4


Release 2.6.5 on 04.10.2021
---------------------------

* NEW: Osobný dotazník zamestnanca
* FIX: CSS autocomplete fixes after FW upgrade 1.1.24
* FIX: Gopay payments missing ID - undocumented recent function signature change
* UPD: Updated environment to latest software versions
* UPD: Updated both calendars - weekly + monthly


Release 2.6.4 on 08.09.2021
---------------------------

* NEW: Plánovací kalendár - mesačný
* ENH: Montážny denník - rozšírená hlavička pre dlhý názov firmy
* ENH: Mzdová kalkulačka - pridané pole pre poznámku


Release 2.6.3 on 01.09.2021
---------------------------

* NEW: Plánovací kalendár - týždenný
* NEW: Montážny (stavebný) denník
* ENH: Faktúra - pridaných viac možností pre KS


Release 2.6.2 on 29.08.2021
---------------------------

* UPD: Aktualizované Splnomocnenie na poštové úkony - občan
* UPD: Aktualizované Potvrdenie o návšteve SŠ alebo VŠ na účely prídavku na dieťa
* FIX: CSS autocomplete padding + prettier formatting


Release 2.6.1 on 27.08.2021
---------------------------

* FIX: Faktúra, cen. ponuka, dod. list, objednávka - fix page autoheight on large textareas
* ENH: Odoslanie emailu s fakturou v prilohe po prijati platby
* ENH: Evidencia dochadzky - pridany stlpec pre kumulativny pocet odprac. hodin
* ENH: Refactored autocomplete for lookup Connectors
* ENH: Support selected options for PDF interactive output fields
* ENH: Minor CSS improvements, grid sorting arrows


Release 2.6.0 on 01.08.2021
---------------------------

* ENH: Support textareas autogrow for selected forms (faktura, cen. ponuka, ..)
* FIX: Calculate properly Y-coord (PDF) when page autobreak=1 for long strings


Release 2.5.9 on 29.07.2021
---------------------------

* NEW: Zápis zo stretnutia - rokovací protokol
* ENH: Ported experimental support for interactive output fields
* ENH: Show warning on forms 2 mins before session expires with prolong button


Release 2.5.8 on 07.06.2021
---------------------------

* NEW: Western Union - prevod peňazí do/zo zahraničia
* ENH: Výplatná páska - podpora pre DDS príspevok zamestnávateľa
* ENH: Refactored Výpoveď zmluvy o nájme - flexibilnejší text, podpora pre MS Word
* ENH: Admin - minor enhancements, e.g. fulltext support search mode


Release 2.5.7 on 23.05.2021
---------------------------

* ENH: Zoznamy osôb a tovarov
* CHG: Dropped HU localization (invoice + CMS google translate)


Release 2.5.6 on 12.05.2021
---------------------------

* NEW: 4x tlačivá pre partnerskú integráciu + úpravy
* ENH: Added hook "on.save" in IpdfGenerator
* ENH: Refactored Žiadosť o potvrdenie daň. rezidencie
* ENH: Poštová poukážka - podpora pre zoznam osôb (business account)
* ENH: Minor CSS fixes & improvements


Release 2.5.5 on 29.04.2021
---------------------------

* UPD: CMS contents after switching to new payment gateway


Release 2.5.4 on 25.04.2021
---------------------------

* NEW: Support GoPay payments
* NEW: Slovenská pošta - aktualizované "Splnomocnenie na poštové úkony"
* ENH: Mzdová kalkulačka - pridané pole "príspevok na stravovanie"
* ENH: EPH - pridaný novoobjavený status zásielky "returning"


Release 2.5.3 on 05.04.2021
---------------------------

* NEW: Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ
* ENH: IČO validátor - podpora 12-miestneho formátu pre zlúčené IČO + SID organizácie


Release 2.5.2 on 18.03.2021
---------------------------

* UPD: Aktualizované tlačivá Registračný list FO a zamestnávateľa (Soc. poisťovňa)
* ENH: Moja zóna - pridaná možnosť odoslať súbor na svoj email
* ENH: Faktúra - maďarská lokalizácia


Release 2.5.1 on 09.03.2021
---------------------------

* NEW: Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca
* NEW: Licenčná zmluva
* FIX: DMV - prepočet veku vozidla pri zániku daň. povinnosti počas obdobia
* ENH: Podpora pre nahratie príloh do Autorská zmluva a Zmluva o dielo
* ENH: Evidencia dochádzky - zvýraznenie víkendov
* ENH: DzPFO-B r. 95 + DPPO r. 560 - automatický prepočet základu pre určenie sadzby
* ENH: Fix JS live bindings on grid update in My zone
* ENH: Implemented API lookup service fallback in case of RUZ outage
* ENH: Admin enhancements - optimized SQL queries, separate filesize calculation


Release 2.5.0 on 23.02.2021
---------------------------

* NEW: Servisný protokol
* FIX: Minor admin fixes & UI improvements


Release 2.4.9 on 26.01.2021
---------------------------

* NEW: Skladová prevodka, výdajka, príjemka
* FIX: Track properly checkpoint when topping-up quota only
* FIX: Clear cached form titles when creating new form via iPDF Studio
* ENH: Minor improvements - updated compiled help texts, letter address layout ..


Release 2.4.8 on 12.01.2021
---------------------------

* NEW: DPPO 2020 - Daň z príjmu právnických osôb + XML eDane
* UPD: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň príjmu zo závislej činnosti 2020
* ENH: Exporty pre eDane + Poučenie ku Oznámeniu o predĺžení lehoty na podanie DP
* ENH: Configure connect timeout for EPH server in case of maintenance outages


Release 2.4.7 on 09.01.2021
---------------------------

* NEW: Daň z motorových vozidiel 2020 - nové sadzby pre ťahače, návesy
* NEW: Daň z príjmu fyz. osôb 2020 - typ A, B
* NEW: Kontrolný výkaz - platný od 01.01.2021
* NEW: Súhrnný výkaz pre DPH - platný od 01.01.2021
* NEW: Daňové priznanie pre DPH - platné od 01.01.2021
* NEW: Žiadosť o vydanie Potvrdenia o daňovej rezidencii - platné od 01.01.2021
* NEW: Ročné zúčtovanie preddavkov zamestnancov (závislá činnosť) - platné od 01.01.2021
* NEW: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP - platné od 01.01.2021
* ENH: Fulltext vyhľadávanie - prívetivejší dizajn a relevantnejšie výsledky


Release 2.4.6 on 15.12.2020
---------------------------

* NEW: Adresa na obalku
* NEW: Plná moc na zastupovanie advokátom
* ENH: Added support for sharing private Studio formulars amongst users (Business account)
* ENH: Dodaci list - pridané polia pre IBAN, SWIFT, poznámka


Release 2.4.5 on 29.11.2020
---------------------------

* NEW: Implemented file quota - limity na počet súborov
* ENH: Settings - added checkbox to explicitly extend lifespan of files while payplan valid
* ENH: Refactored Paypal - dropped Paypal buttons in favour of JS SDK
* ENH: Mzdová kalkulačka - podpora pre dôchodcu (invalidný, starobný), odvodová úľava
* FIX: Final consistent solution for conflicting file names when loaded from My zone
* FIX: PHP issue - rounding up/down floats in ceil, floor - now uses bc_math library
* ENH: Fixed, adjusted, enhanced unit tests, minor admin improvements


Release 2.4.4 on 11.11.2020
---------------------------

* NEW: Formulars for partner integration
* NEW: Support custom person list (Business account)
* NEW: Support hash links for accessing studio forms by extern users
* ENH: Minor security & UX improvements


Release 2.4.3 on 22.10.2020
---------------------------

* NEW: Preberaci protokol
* ENH: Povolený rok 2021 pre mzdovú kalkulačku, korekcia zaokrúhlenia stotiny centov
* ENH: Faktúra - podpora pre meno dodávateľa a odberateľa na 2 riadky
* ENH: Pošta - ekonomický poukaz - podpora pre vlastné nastavenie veľkosti papiera
* UPD: Environment update, ban some rude crawlers


Release 2.4.2 on 23.09.2020
---------------------------

* ENH: Enhanced support for categories within iPDF Studio (custom implementations)
* ENH: Word generator - consistently print header & footer just like PDF generator
* ENH: Implemented Person list - user defined list of person for usage on certain forms
* ENH: Nastavenia -> Zrušenie účtu - možnosť odoslať pripomienku alebo uviesť dôvod zrušenia
* FIX: Removed invalid google API key for web services occassionaly showing errors
* FIX: Set proper MIME headers for MS Word / Excel when downloading file
* FIX: Refactored RBAC


Release 2.4.1 on 16.09.2020
---------------------------

* ENH: Micro optimizations - e.g. shared timeout for RUZ/ORSR connector, *.woff caching
* ENH: Improved integration features & usability, code cleanup


Release 2.4.0 on 07.09.2020
---------------------------

* ENH: Podpora formátu MS Word pre faktúra, cenová ponuka, dodací list, objednávka
* ENH: Refactored dodací list to support up to 40 items
* CHG: EPH zásielky - automatické vloženie obce adresáta do názvu podania
* FIX: Moja zóna - nahratie čistého formulára nezmazalo predošlé údaje
* ENH: other minor enhancements, CMS updates, added unit tests etc.


Release 2.3.9 on 17.07.2020
---------------------------

* NEW: Podpora formátu MS Word pre cca 25 tlačív
* ENH: EPH zásielky - Moja zóna - prepracované UI rozhranie, vykreslenie priebehu doručenia
* ENH: EPH Podací lístok a hárok - podpora pre emailové notifikácie pri zmene stavu zásielky
* UPD: Doplnený a aktualizovaný CMS content


Release 2.3.8 on 06.07.2020
---------------------------

* NEW: Zmluva o spolupráci
* NEW: Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
* ENH: Refactored uradny list - support markup, rendering address with variable length
* ENH: DzPFO-B pridana moznost uplatnit danovu stratu 2015-2018 podla "lex korona"
* ENH: Priepustka od zamestnavatela, ziadost o dovolenku - optimized output
* UPD: Updated assets jQuery, jQuery UI
* UPD: Updated font awesome 3.2.1 -> 4.7.0, migrated all CSS classes
* UPD: Updated mailer 5.2.8 -> 5.2.28
* UPD: Updated TCPDF 6.2.25 -> 6.3.2 incl. PR for custom bugfix
* UPD: Multiple PHP 7.4 compatability fixes
* CHG: Refactored UI Moje tlaciva - dropdown actions, filter typ tlaciva, custom title
* CHG: Refactored EPH Poštové zásielky - prehľadnejsie, stĺpec Identifikátor, dropdown actions
* CHG: global autocomplete handler (RUZ lookup), accent folding, CSS styling
* ENH: ipdf Studio - refactored WYSIWYG handlers
* ENH: added support for alternative output format Microsoft Word


Release 2.3.7 on 16.05.2020
---------------------------
* SYS: Migrated to a new VPS hosting IP 88.86.124.113
* FIX: Number to words with big numbers - modulo returns sometime wrong remainder
* ENH: EPH refactored UI Moja zona to show last parcel status, added TT tracking checkpoints
* ENH: EPH frekvencia API requestov na sledovanie stavu zásielky sa znižuje podľa počtu dní
* ENH: Kniha jázd - checkbox pre hľadanie lokalít v zahraničí
* UPD: banned more malicious server IPs, improved ban filters
* UPD: Updated FPDI 2.2.0 -> 2.3.1


Release 2.3.6 on 18.03.2020
---------------------------
* UPD: Karta DHIM - úpravy podľa zmien v zákone - zaokrúhľovanie odpisov
* ENH: Kumulatívne úpravy na Sprievodca DP, vyhľadávanie subjektu DzPFO A, B
* FIX: Hash not matching in ORSR register
* ENH: Refactored Objednávka tovaru, služieb - prepočet výšky dľa počtu položiek
* ENH: EPH - Automatizované sledovanie stavu zásielok, vylepšienia UI Moja zóna


Release 2.3.5 on 09.02.2020
---------------------------
* CHG: Názvy súborov podľa podtypu + relevantný atribút (napr. meno partnera)
* ENH: Finančné záznamy - podpora pre hromadný export do MS Excel
* ENH: Doplnené chýbajúce prenosy údajov medzi tlačivami (CP - objednávka - DL)


Release 2.3.4 on 03.02.2020
---------------------------
* CHG: Refactored Kniha odoslaných faktúr - viac textu pre poznámy a popis
* CHG: Refactored Kniha prijatých faktúr - viac textu pre poznámy a popis


Release 2.3.3 on 27.01.2020
---------------------------
* NEW: Bescheinigung E9 EU/EWR - für Deutschland (slowakisch)
* NEW: Potvrdenie o prevzati penazi
* UPD: Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (VYH36v20)
* FIX: Poštová poukážka na adresu 1. trieda - prehliadnutý text "2. trieda"


Release 2.3.2 on 24.01.2020
---------------------------
* NEW: Bescheinigung E9 EU/EWR - für Österreich (slowakisch)
* NEW: Protokol o vyradení DHIM z užívania


Release 2.3.1 on 20.01.2020
---------------------------
* NEW: Sprievodca (zjednodušeným) daňovým priznaním pre fyzické osoby typ A + B
* ENH: DzPFO A+B - Added validation - Bonus na deti - kontrola veku dietata
* ENH: Improved antispam filter, minor CMS improvements
* ENH: Lookup subject in business register - pridaný atribút pravna_forma
* CHG: DzPFO A+B - Improved syncing dependant fields for 2% darovaná daň + eDane
* FIX: Initialization of radio buttons when transferring values
* FIX: Restored broken Linkedin login & registration (provider API changes)


Release 2.3.0 on 03.01.2020
---------------------------
* NEW: DPPO 2020 + potvrdenie
* FIX: Výplatná páska - úprava zaokrúhľovania podľa zákona od 01.01.2020
* FIX: DzPFO B - minor fixes for eDane export + added input validations
* ENH: DMV - fix typo + added validation


Release 2.2.9 on 01.01.2020
---------------------------
* NEW: DzPFO - typ A, B + potvrdenia
* NEW: Presun DP 2018 do uplynuleho obdobia
* NEW: DP pre DPH
* UPD: Updated DP pre dan z nehnutelnosti (miestne dane)
* UPD: Updated Prehlad o zrazenych preddavkoch na dan z prijmu zo zavislej cinnosti
* UPD: Updated Rocne zuctovanie preddavkov na dan zamestnanca
* UPD: Link sharer - removed G+ in favour of Linkedin
* UPD: Minor CMS updates


Release 2.2.8 on 01.12.2019
---------------------------
* ENH: Poštový poukaz na adresu - podpora pre tlač 1. triedy
* UPD: Mzdová kalkulačka / Výplatná páska - úpravy PDF layoutu


Release 2.2.7 on 18.11.2019
---------------------------
* NEW: Hromadný príkaz na úhradu VÚB
* NEW: Výplatná páska - mzdová kalkulačka
* ENH: EPH synchronizácia pridelených podacích čísel a hmotnosti zásielok
* ENH: Certificate simple - layout improvements, dropped unnecessary validators
* ENH: Cross linking prikazy na uhradu


Release 2.2.6 on 30.10.2019
---------------------------
* NEW: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za 2018
* NEW: Evidencia dochádzky zamestnancov
* FIX: Comments markup! lists
* FIX: Invalid API key for distance matrix (google webservices)
* FIX: Handle exception on Overit stav EPH podania for ajax request
* UPD: Updated LAMP stack environment to latest version


Release 2.2.5 on 10.10.2019
---------------------------
* ENH: Faktúra - do dobropisov nevkladáme platobný QR kód (záporná suma na úhradu)
* NEW: Zmluva o pôžičke
* UPD: JS MarkItUp! 1.1.10 -> 1.1.14
* UPD: Minor CMS content updates, crosslinking related formulars (certificates)


Release 2.2.4 on 18.09.2019
---------------------------
* ENH: Faktúra - česká lokalizácia
* ENH: VPD, PPD s rozpisom DPH - podpora pre vloženie sumy aj s DPH


Release 2.2.3 on 21.08.2019
---------------------------
* CHG: Faktúra - opätovne pridaný podtyp Dodací list (žiadosť užívateľa)
* ENH: Finančné zostavy - pridaný filter pre podtyp tlačiva
* ENH: Drobné úpravy CMS textov a admin layoutu


Release 2.2.2 on 02.08.2019
---------------------------
* ENH: Podpora pre anonymné elektronické podania poštových zásielok (EPH)
* CHG: Validating minimum password strength when registering new user or changing user password


Release 2.2.1 on 25.07.2019
---------------------------
* ENH: Účtovné doklady (VPD, PPD) automaticky predvypĺňajú sumy v rozúčtovacom predpise (možnosť vypnúť)
* UPD: minor changes - allowed friendly crawler, updated email texts, droppped unnecessary SQL query etc.


Release 2.2.0 on 24.07.2019
---------------------------
* NEW: Účtovná závierka pre malé a veľké účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva UZPODv14
* CHG: Zrušené neaktuálne tlačivá - Súvaha, Výkaz ziskov a strát (nahradené UZPODv14)
* ENH: Minor admin enhancement related to Financial reports
* ENH: EPH Podací lístok a Hromadný podací harok - podpora pre službu "Na poštu"
* ENH: Moje tlačivá - pridané tlačidlo Nové, optimizácia tlačidiel na základe podnetu užívateľov
* ENH: Minor updates to emails (link changed to sexy button), updated CMS texts, SEO updates


Release 2.1.9 on 25.06.2019
---------------------------
* ENH: Spustenie Finančných zostáv - Histogram vývoja a filtrované zostavy pre vybraté tlačivá (faktúry, objednávky ..)
* CHG: EPH podania sú bezplatné pre všetkých užívateľov, môže sa v budúcnosti zmeniť
* ENH: Prelinkovanie niektorých typov tlačív (splnomocnenia, kúpne zmluvy ..)


Release 2.1.8 on 04.06.2019
---------------------------
* ENH: Spustenie EPH - Elektronických poštových podaní cez Podací lístok a Hromadný podací lístok
* ENH: Moja zóna - Nastavenia - pridaná možnosť nahrať obrázok s logom spoločnosti alebo pečiatkou (podpisom)
* ENH: Moja zóna - Nastavenia - retain active tab
* ENH: Refactored prefill user data in Processor object (fix leading zeroes in PSČ, prepopulate logo ..)
* ENH: Dynamické pridanie chýbajúcich položiek pri prenose medzi príbuznými formulármi
* UPD: Zmeny súvisiace s migráciou na nový hosting (12/05/2019)


Release 2.1.7 on 05.05.2019
---------------------------
* ENH: Uradny list - support uploading signature image
* ENH: Peniaze na adresu - more user-friendly behaviour + PDF layout optimization
* ENH: Cenova ponuka - added support for rounding prices to 0,2,4 dec. places
* ENH: Dodaci list - optimized PDF layout, e.g. line up ZIP codes, less bold texts
* UPD: TrustPay gateway does not support FIO SK bank since 01/05/2019 :-(
* ENH: Moja zona - added filter for files (by file type)
* ENH: Moja zona - UI sexyfied buttons :-)
* ENH: Input field - added hook "on.refresh", added property "addReturn"
* ENH: Smooth scrolling to highlighted input field in ipdfPlugin
* ENH: Prettier email generic template, e.g. embed logo, fixed content width
* ENH: Administration - check environment only once per session
* FIX: Refactored initialization of documents from cache
* FIX: Refactored messages on document initialization in log window


Release 2.1.6 on 16.04.2019
---------------------------
* ENH: More sexy email templates
* ENH: Refactored mailer to fully support rendering views in CLI mode
* ENH: My zone -> Settings added column "jurist_register_text"


Release 2.1.5 on 15.04.2019
---------------------------
* NEW: Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku
* CHG: Link shortner now supports various shortlinks service (goo.gl discontinued since 30/04/2019)
* ENH: Minor tweaks in admin area
* ENH: Track deleted activated accounts to prevent from future misusage


Release 2.1.4 on 14.04.2019
---------------------------
* FIX: DPFO-A zaokruhlenie mil. dane stotiny percenta hore
* CHG: Zmena vypoctu kontrolneho suctu nahravanych dat (ignore whitespaces)
* ENH: Minor refactoring in admin section
* CHG: Payment invoices will have set also spec. symbol (uid)


Release 2.1.3 on 20.03.2019
---------------------------
* UPD: Aktualizované tlačivo Prehľad o zrazených preddavkoch na daň z príjmu + Potvrdenie
* FIX: Potvrdenie pre DP-FO A povolí vloženie dátumu narodenia pre cudzincov


Release 2.1.2 on 19.03.2019
---------------------------
* ENH: Prepracovaná Žiadosť o pracovné voľno s potvrdením od lekára
* ENH: Faktúra, Cenová ponuka - podporujú číslovanie položiek
* CHG: Email replyTo sa nastavuje ako email odosielajúceho užívateľa namiesto emailu portálu
* FIX: Kumulatívne drobné úpravy v daň. priznaniach FO-A, FO-B, DPPO (daň. licencie)


Release 2.1.1 on 25.02.2019
---------------------------
* NEW: Sprístupnené daňové priznania za predošlé obdobie (DzPFO A+B) + oznam
* CHG: Poštové poukazy - obmedzenie max. výšky sumy do 15.000 Eur


Release 2.1.0 on 12.02.2019
---------------------------
* ENH: Moja zona - moznost odoslat pripomienku pred uplynutim platnosti sluzby
* ENH: Optimized database (mainly unsigned) integer types
* ENH: Administration - minor improvements for database maintenance & cleanup tools


Release 2.0.9 on 06.02.2019
---------------------------
* NEW: Daňové priznanie pre daň z príjmu 2018 - Fyzické osoby typ A, B
* NEW: Daňové priznanie pre daň z príjmu 2018 - Právnické osoby
* ENH: Dodací list - optimized output layout
* CHG: Added decoratove font (myriad unicode)
* ENH: Minor tuning related to webservice intergations


Release 2.0.8 on 31.01.2019
---------------------------
* UPD: FPDI update 2.1.1 -> 2.2.0
* ENH: Added support for special output field ON.INIT allowing e.g. fine tuning of margin control in LI tags
* NEW: Finished partner integration (iframe, leavingroom)
* FIX: Properly reset field index counter on SAVE data causing occassionally false error "Data modified"
* FIX: Updated position for inserted HTML content in few documents
* FIX: Dan z pozemkov - prenos úvodných núl v IČO, RČ


Release 2.0.7 on 27.01.2019
---------------------------
* NEW: Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie
* NEW: Čestné vyhlásenie o strate, odcudzení, poškodení VP, TP, OE a tabuľky EČ vozidla
* NEW: Administration - trending analytics charts
* FIX: Vykaz odpracovanych hodin - spravne poradie pre prepocet celkovych suctov
* FIX: Few minor layout fixes e.g. vycentrovanie bunky v output layoute etc.


Release 2.0.6 on 23.01.2019
---------------------------
* UPD: Optimizovany output layout pre poštové poukážky
* NEW: WS iframe integration - Leavingroom.sk
* FIX: Contact email Exception on empty DzPFO A/B, DPPO data


Release 2.0.5 on 10.01.2019
---------------------------
* UPD: Aktualizované Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane pre obdobie 2018
* UPD: Aktualizované Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov pre obdobie 2018


Release 2.0.4 on 05.01.2019
---------------------------
* ENH: Optimizácia polí pre Poštová poukážka - peniaze na účet
* CHG: Príprava daňových priznaní za obdobie 2018 (DzPFO A+B, DPPO)


Release 2.0.3 on 08.12.2018
---------------------------
* NEW: Hromadný príkaz na úhradu Tatrabanka
* NEW: Hromadný príkaz na úhradu Prima banka
* ENH: Pridanie loga na Faktúra
* ENH: Added support for Image output halign, valign


Release 2.0.2 on 25.11.2018
---------------------------
* ENH: Refactored Upomienka na zaplatenie dlhu, Výzva na zaplatenie faktúry
* CHG: Decreased CRON limit 500 -> 300 due to silenty cut off log string
* FIX: Email template wording


Release 2.0.1 on 22.11.2018
---------------------------
* NEW: Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
* NEW: Hromadny prikaz na úhradu SLSP
* FIX: CSS for placeholders in IE 11 & Edge
* FIX: Compilation PDF - used shared BG images instead of compiled PDF images
* ENH: Zmluva o dielo - možnosť uzatvoriť podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka
* ENH: iPDF Studio - support explicit percent width
* ENH: added support for direct header & footer formatting attributes (align, size, margin)
* ENH: added hook "beforeRender" in document template class


Release 2.0.0 on 12.11.2018
---------------------------
* ENH: Pridaná podpora pre vloženie príloh vo viacerých tlačivách napr. životopis, cenová ponuka, faktúra apod.
* ENH: Implemented FPDI (commercial) parser for PDF 1.5+ with cross referenced tables
* ENH: Moja zóna - Podpora pre hromadné zmazanie alebo stiahnutie súborov, hromadný export dát
* ENH: Moja zóna - Pridaný filter pre vyhľadanie expirujúcich tlačív
* ENH: Tlačivá v Moja zóna sa zmažú nie skôr ako 14 dní od ukončenia platnosti služby
* ENH: Nahratie súboru z Moja zóna zobrazí možnosť "Nasledujúce tlačivo do nového súboru" už pri prvom nahratí
* ENH: Other minor improvements - e.g. CMS texts, layout in My zone - Nastavenia, CSS styling etc.


Release 1.9.9 on 16.10.2018
---------------------------
* NEW: Mandátna zmluva
* ENH: automatické prispôsobenie výšky kontajnera na tlačivách s wysiwyg editorom (občianske + pracovné právo)
* UPD: Autorská zmluva, Zmluva o dielo - upravený layout, prelinkovanie príbuzných tlačív
* UPD: Žiadost o prídavok na dieťa (aktualizácia)
* FIX: Failing 2 unit tests


Release 1.9.8 on 08.10.2018
---------------------------
* NEW: Zmluva o dielo
* NEW: Registračný list školskej rady
* FIX: Social login via Twitter, LinkedIn
* FIX: PHP 7.2 compatability
* CHG: Global redirects HTTP -> HTTPS
* UPD: TCPDF 6.2.11 -> 6.2.25


Release 1.9.7 on 20.08.2018
---------------------------
* NEW: Žiadosť o vydanie Potvrdenia o daňovej rezidencii
* FIX: Dan z pridanej hodnoty - minor fix for eDane export
* FIX: Added google API key for properly loading map with marker
* FIX: Added ads.txt - google's obscure invention against frauds
* FIX: Forbidden few IPs of long-time spamming russian servers in spite of warnings
* FIX: All CMS links and sitemap generator now generate secure HTTPS protocols


Release 1.9.6 on 10.07.2018
---------------------------
* NEW: Skladová karta zásob
* NEW: Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne
* ENH: Podpora pre relatívne pozície riadkov
* ENH: Kniha jázd - upravené pre automatický prepočet stavu tachometra (rel. pozície)
* UPD: Vyúčtovanie prac. cesty - aktualizácia stravných náhrad od 01/06/2018
* CHG: Remove cURL dependency for SOAP, use only streams
* CHG: Refactored XML sitemap generator to include also localized URLs
* FIX: Unpredictable sorting of loaded templates
* FIX: eDane konverzia HTML entities (&) "unterminated entity reference"
* FIX: remove curly brackets from not yet translated strings


Release 1.9.5 on 25.06.2018
---------------------------
* NEW: Kontrolný výkaz DPH
* FIX: Faktúra - prenos chyby zaokrúhlenia pre veľmi malé sumy
* ENH: Support parsing formulas also in page headers


Release 1.9.4 on 14.06.2018
---------------------------
* ENH: Faktúra - podpora pre čiarové kódy (C128, QR - Pay by square)
* ENH: Dodací list - optimizácia layoutu, zaokrúhľovania, pridaný barkód C128 pre vyhľadanie
* ENH: Daň z nehnuteľnosti - podpora pre templates (stavba na 1 účel, stavba viac účelov - str. 4 + 5)


Release 1.9.3 on 26.05.2018
---------------------------
* NEW: Potvrdenie ku prehľadu o zrazených preddavkoch na daň z príjmov
* NEW: Potvrdenie o zamestnaní - zápočtový list
* CHG: Faktúra - Prepracovaná rekapitulacia pre ľubovoľnú sadzbu DPH
* CHG: Objednávka - benevolentnejsie validátory pre niektoré polia
* CHG: Všetky nezabezpečené spojenia automaticky presmerované na zabezpečené


Release 1.9.2 on 19.04.2018
---------------------------
* NEW: Prehľad o zrazených preddavkoch na daň z príjmov
* ENH: Faktúra - pridaná podpora pre nastavenie ľubovoľnej výšky sadzby DPH (zahraničná fakturácia)
* ENH: Cenová ponuka - podpora pre vloženie až 50 položiek tovarov/služby


Release 1.9.1 on 08.02.2018
---------------------------
* NEW: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
* ENH: Pridaná možnosť stiahnuť prázdne PDF pre manuálne vyplnenie
* UPD: Aktualizované tlačivo "Oznamenie o predlzeni lehoty na podanie danoveho priznania"
* UPD: Aktualizované tlačivo "Daňové priznanie pre daň z pridanej hodnoty"
* UPD: Aktualizované tlačivo "Vyhlasenie o poukazani sumy zaplatenej dane"


Release 1.9.0 on 05.02.2018
---------------------------
* NEW: DzPFO-B 2017 + Potvrdenie
* NEW: DPPO 2017 + Potvrdenie
* FIX: Prepracovany workflow pre registraciu a prihlasenie cez socialnu siet + podpora pre login cez Twitter
* ENH: Pridana moznost v Nastaveniach zrusit vkladanie referencie na spodu tlaciva pre platene baliky sluzieb


Release 1.8.9 on 20.01.2018
---------------------------
* FIX: DMV - korekcia prepočtu sadzby pre prípad 12 mesiacov alebo 365 dní, upravený prepočet preddavkov
* UPD: Žiadosť o rodičovský príspevok - aktualizácia tlačiva
* ENH: Pridaná možnost vypnúť vkladanie referencie v spoplatnených tlačivách pre platené balíky sluzieb
* CHG: Vyúčtovanie pracovnej cesty - nastavenie roku forcovanym JS triggerom, nastavenie typu doprav. prostriedku


Release 1.8.8 on 01.01.2018
---------------------------
* NEW: DzPFo-A 2017 + potvrdenie
* ENH: Prijmovy a vydavkovy pokladnicny doklad - pridana moznost vlozit zaklad nepodliehajuci dani


Release 1.8.7 on 21.12.2017
---------------------------
* NEW: Priznanie k dani z nehnuteľnosti, za psa, predajné automaty a hracie prístroje + potvrdenie
* ENH: Added support for global field properties within a template scope
* ENH: Added support for new hook "afterRender" - enables manipulating PDF pages, sending data via webservices etc.
* CHG: Do paticky pre Uradny list sa vklada predmet listu namiesto www odkazu na portal iPDF.sk
* CHG: Cervena stuha - zvacsenie rozsahu datumov aj pre nasledujuci rok
* UPD: CMS Moja zona - Balikyt sluzieb - upresnenie infa o poskytovanych zlavach
* FIX: Postovy poukaz ekonomicky - opravena konverzia kodovania do win-1250 pri generacii ciarkoveho kodu C128


Release 1.8.6 on 2/12/2017
---------------------------
* NEW: Poštový poukaz ekonomický (s generáciou čiarových kódov)
* NEW: Výpoveď poistnej zmluvy
* ENH: Aktualizovaný hromadný podací hárok Slovenskej pošty
* ENH: Inventárna karta dlhodobého majetku - pridaná podpora pre technické zhodnotenie a percentuálny paušál odpisov
* ENH: Prepracované skloňovanie veľkých čísloviek pre prevod čísla na slovo (ženský rod - miliarda, biliarda)
* FIX: Updated failing unit test due to expired date validity
* UPD: Updated environment to latest releases


Release 1.8.5 on 14/11/2017
---------------------------
* ENH: Vylepšenia viacerých formulároch na základe pripomienok užívateľov (e.g. menej striktné validácie)
* FIX: Vyuctovanie prac. cesty - októbrové dátumy napr. 10.10 prehadzovalo na float 10.1 (január)
* ENH: Alphanum validator ma povolené aj lomítko (kvoli IČ-DPH)
* ENH: Reklamačný protokol - doplnené polia IČO, DIČ aj pre kupujúceho
* ENH: Objednávka - pridaná podpora pre IBAN + automatickú konverziu starého čísla účtu
* ENH: Admin - vylepšený management bannerov


Release 1.8.4 on 18/08/2017
---------------------------
* NEW: Kúpno predajná zmluva na hnuteľnú vec
* CHG: Removed support for autologin via cookies (security)


Release 1.8.3 on 15/07/2017
---------------------------
* NEW: Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca
* NEW: Výdavkový pokladničný doklad (rozšírený) s možnosťou rozpísať základy dane podľa sadzby DPH
* NEW: Príjmový pokladničný doklad (rozšírený) s možnosťou rozpísať základy dane podľa sadzby DPH
* NEW: Inventárna karta pre krátkodobý hmotný investičný majetok (Karta KHM)
* ENH: Refactored fulltext search - removed sphinx dependency, better search results
* CHG: Zmluva o vytvorení diela na objednávku - support downloading also empty formular
* CHG: Vyuctovanie pracovnej cesty - automaticky doplní dnešný dátum pre položky s prázdnym dátumom
* FIX: Fixed few PHP 7.1 incompatabilities


Release 1.8.2 on 25/06/2017
---------------------------
* ENH: Moja zona - Platby - možnosť stiahnuť aj výdavkový pokladný doklad ku platbe
* ENH: Cenová ponuka - rozšírenie počtu položiek z 13 na 28
* ENH: Vyúčtovanie prac. cesty - pridané tlačidlo "Vymazať údaje v položkách"


Release 1.8.1 on 02/05/2017
---------------------------
* NEW: Zmluva o vytvorení diela na objednávku
* ENH: Vyúčtovanie pracovnej cesty - added support for web service key rotation
* FIX: Forbidden IP adresses of some exploiting malicious servers
* FIX: iPDF Studio - convert quotes properly inside HTML tag placeholders


Release 1.8.0 on 30/03/2017 (kumulativny pre 02 - 03 / 2017)
---------------------------
* ENH: Moja zona - moznost prechodu na plateny balik sluzieb aj pocas platnosti FREE balika
* CHG: Automaticka aktivacia bezplatneho balika FREE 14 pre vsetkych novych uzivatelov
* CHG: RUZ uz nenastavi automaticky subjekt, ak nasiel jediny zaznam
* ENH: Faktura umoznuje odpocet poskytnutej zalohy
* UPD: Pridane validacie pre viacere tlaciva dla odozvy uzivatelov - DzPFO B, DPPO, ..
* CHG: Zrusena automaticka konverzia na velke pismena u Potvrdeni ku DP
* CHG: Cestovny prikaz - sluzba pre automaticky vypocet vzdialenosti dostupny len pre prihlasenych uzivatelov
* FIX: Potential endless JS loops while checking email DNS records and DNS server has temporary error


Release 1.7.9 on 26/01/2017
---------------------------
* NEW: Dan z prijmu FO typ B 2016


Release 1.7.8 on 25/01/2017
---------------------------
* NEW: Dan z prijmu pravnickych osob 2016
* FIX: IBAN field in My zone accepts only proper chars, users cannot insert email anymore:-)
* ENH: DMV 2016 allows up to 20 vehicles


Release 1.7.7 on 22/12/2016
---------------------------
* UPD: Daň z príjmu FO typ A pre rok 2016
* UPD: Potvrdenia 2016 - DzPFO typ A, B, Pravnicke osoby
* UPD: Dan z motorovych vozidiel 2016 + Potvrdenie
* UPD: Aktualizovaný Výkaz ziskov a strát na ver. 24219/4/2008/1 (POD 2-04) + export pre eDane


Release 1.7.6 on 18/12/2016
---------------------------
* CHG: Simplified UI (Download/Print/ETF) for creating documents, CMS update
* ENH: Administration - track also dates on regenerated archive files
* FIX: Administration - calculation of date range with respect to winter time shift -1 hour
* FIX: ORSR connector must obligatory use URL with prefix WWW
* UPD: Updated SLSP prevodny prikaz SEPA
* UPD: Dan z motorvych vozidiel 2017 - updated links
* UPD: Cestovny prikaz - new tarrifs acc. to law change (online since 27.11.2016)
* UPD: Updated to latest PHP (7.0.14) & MariaDB (10.1.20)


Release 1.7.5 on 22/10/2016
---------------------------
* NEW: Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
* NEW: Potvrdenie o príjme
* UPD: Upomienka na zaplatenie dlhu - tuned up, loose some input validators
* CHG: Administration - default file sorting is by modified time now, rather than created time
* FIX: RUZ connector did not properly identify some czech cities in google distance services
* ENH: Populate cached data from ORSR rather than from RUZ, since those are more up-to-date


Release 1.7.4 on 04/09/2016
---------------------------
* NEW: Dodaci list
* CHG: Potvrdenie o navsteve skoly (pridavky aj bonus) - Ponechane minimum povinnych poli
* FIX: Studio - Chrome did not respect BOLD property
* FIX: Studio - Localize all supported HTML elements
* FIX: Studio - Track ration PxToPt also into iPDF studio plugin
* ENH: Studio - Generating output descriptor fields not generates also PDF properties for font properties
* UPD: Added cross-links amongst related formulars (Invoice, Purchase Order, Price Offer, Bill of sale)


Release 1.7.3 on 29/08/2016
---------------------------
* NEW: Potvrdenie o dezinfekcii vozidla


Release 1.7.2 on 19/08/2016
---------------------------
* FIX: Removed ugly font Helvetica (IE, Chrome)
* ENH: Vyuctovanie pracovnej cesty - pridane polia pre zadanie akejkolvek meny
* FIX: Minor admin fixes
* CHG: Ipdf Studio - support HIDDEN element
* CHG: Ipdf Studio - use MB_* string functions to calculate tag position in HTML templates
* ENH: Added cross links for some complementary/related formulars
* FIX: Cron "Delete Outdated Files" - fix NULL column in "files_keep_days" (though should never happen)


Release 1.7.1 on 04/08/2016
---------------------------
* NEW: Kniha vyslych faktur (Kniha pohľadávok)


Release 1.7.0 on 30/07/2016
---------------------------
* ENH: Kniha jazd - pridana podpora pre kopie dokumentov, vyhladavanie v registri firiem
* FIX: Calculate properly field layout page for template fields on multiple document copies
* CHG: Cervena stuha - loose restraints for validity dates (allow also 30 days back)
* CHG: Objednavka - print also 0 totals, added static plain document for downloading (user request)
* CHG: Faktura - print also 0 totals


Release 1.6.9 on 26/07/2016
---------------------------
* NEW: Kniha doslych faktur (Kniha zaväzkov)


Release 1.6.8 on 19/06/2016
---------------------------
* NEW: Poznamky k uctovnej zavierke


Release 1.6.7 on 09/05/2016
---------------------------
* ENH: Cestovny prikaz - increased number of fields to 7, minor layout optimization
* ENH: Vyuctovanie prac. cesty - improved calculation of exchange rate, more precise location search
* ENH: Faktura - refactored whole formular (support VAT 10% in rekapitaluation, support any currency)
* ENH: Poukaz peniaze na ucet - added 2 missed fields


Release 1.6.6 on 24/04/2016
---------------------------
* FIX: Vyuctovanie prac. cesty - initiate active item on page reload
* ENH: Cestovny prikaz - allow arbitrary currency


Release 1.6.5 on 17/04/2016
---------------------------
* UPD: Suvaha - updated to ver. POD 1-04 + XSD scheme for eDane, allow negative values for some fields
* ENH: Change file name in My Zone also on pressing enter, not only on blur
* ENH: Vyuctovanie prac. cesty - support calculation also without amortization
* ENH: Vyuctovanie prac. cesty - track foreign currency, support exchange rate for a particular day
* FIX: Podaci harok - bottom rows did not fit inside rows
* FIX: IpdfFieldOut recalculed improperly font size from CSS (px) to PDF (pt)


Release 1.6.4 on 28/03/2016
---------------------------
* NEW: Potvrdenie o daňovej rezidencii
* FIX: Typos in dropdown keys in Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
* ENH: Disallow importing data if formular major version changed (data compatability issue - DzPFO-B)


Release 1.6.3 on 25/03/2016
---------------------------
* FIX: Oznamenie o predlzeni podania DP - nacitavalo IČO namiesto DIČ + minor layout optimization
* FIX: RUZ databaze wrongly returns for IČO 17319617 over 100 subjects and causes search crash
* ENH: Support renaming files in My Zone


Release 1.6.2 on 20/03/2016
---------------------------
* FIX: evaluate translated formulas when switching locales
* FIX: Darcekovy poukaz "Cervena stuha" - after social login might get lost theme selection
* ENH: support align in HTML output method
* ENH: Cenova ponuka - added summary field, calculate properly page wrapping & remaining whitespace
* ENH: On registration also validate domain MX records (check if mailserver can accept emails)
* CHG: Minor layout change - renamed "Vsetko o" to "O projekte", My zone moved right after Formulars


Release 1.6.1 on 06/03/2016
---------------------------
* UPD: Updated framework 1.1.16 -> 1.1.17
* ENH: Refactored Objednavka to support page wrapping, added EN, DE localization
* FIX: Faktura could calculate wrong total amount in some cases (unit price w/o VAT in cents)
* ENH: Importing data into document now sets also document into same language if found in imported data


Release 1.6.0 on 26/02/2016
---------------------------
* ENH: Support transfer template items into related document
* FIX: RUZ update would crash if ICO is empty
* CHG: Certificate Gold more contrast colors in small texts
* CHG: Moja zona -> Settings: show on most left Personal data tab rather than setting options tab


Release 1.5.9 on 22/02/2016
---------------------------
* NEW: Price offer (SK, EN, DE)
* CHG: reset attempts counter when loading data from My Zone into formular (sync with login behaviour)
* CHG: Payment gateways shows on the top payment by CC rather than IB
* FIX: Doklad & Faktura o zaplateni might fail due to recently added validator, fix stamp field position
* NEW: Added unit test Doklad & Faktura o zaplateni
* FIX: Wrong CSS selector when appending message (resend activation link)


Release 1.5.8 on 12/02/2016
---------------------------
* ENH: Custom printing options - Postovy poukaz peniaze na adresu/ucet
* FIX: Validatory gt, lt, gteq, lteq neumoznovali porovnanie negativnych hodnot


Release 1.5.7 on 07/02/2016
---------------------------
* FIX: Vypoved PZ adresa poistovne - wrap into 2 rows if exceeding max. row length
* FIX: Wrong workflow during login occassionally threw exception "Parameter XY not found"
* ENH: My Zone - Support prolongation of Payplans (discounts 50% for 6 & 12 months subscriptions)
* ENH: Peniaze na ucet - support automatic conversion from old bank account to IBAN


Release 1.5.6 on 06/02/2016
---------------------------
* NEW: Vypoved najmu bytu najomcom
* UPD: Vyhlasenie na uplatnenie nezdanitelnej casti zakladu dane (ver. VYH36v16_1 since 01/2016)
* ENH: Administration - added function to analyze dirty (inactive, invalid) emails and delete such accounts


Release 1.5.5 on 05/02/2016
---------------------------
* NEW: Vypoved PZP
* ENH: Added EN, DE translations for gift voucher - red ribbon, added 3 more themes
* ENH: Track user ID + email into comment email
* ENH: Faktura - better algoritm for calculating font size in items
* ENH: DzPFO-A added automatic conversion to IBAN from old bank account format


Release 1.5.4 on 29/01/2016
---------------------------
* FIX: DzPFO-B fixed wrong attribute value in XSD schema by Financa Sprava SR, fix rounding issue
* ENH: DzPFO-B now supports auto-conversion from old bank account format into IBAN (only SK banks)
* ENH: MOTO 2015 now enables changing months of vehicle usage
* ENH: Administration - minor tuning the newsletter posts for higher performance
* ENH: Faktura - enabled support for international postal codes (8 letters 0-9, A-Z)


Release 1.5.3 on 25/01/2016
---------------------------
* NEW: Published DzPFO-B 2015
* ENH: Faktura allows inserting predefined texts
* FIX: MOTO 2015 conflicting validators cleared fields for birth date
* CHG: Load Service Terms into popup on Registration page rather than redirect to URL
* ENH: Administration now supports also filtering of statistics FROM - TO date


Release 1.5.2 on 10/01/2016
---------------------------
* NEW: Published DzPFO-B 2015 Potvrdenie
* CHG: Published DzPFO-B - published with exception "Under development" not to confuse SEO crawlers
* CHG: Time validator does not accept comma [,] as a separator anymore
* FIX: Updated XSD schemes for DzPFO A, B
* FIX: OG:IMG tag threw exception for URLs without parameter
* ENH: Inventarna karta DHIM - support sync item fields by caller field
* ENH: Kniha jazd - dynamically adjust font size in certain fields


Release 1.5.1 on 06/01/2016
---------------------------
* FIX: Uctovna zavierka v jednoduchom uctovnictve - opraveny operator (< namiesto >)
* CHG: Removed unnecessary stats trackpoints for ORSR. Now RUZ + ORSR use similar trackpoints
* ENH: OG:IMG now supports explicit preview images if found inside formular directory
* FIX: Darcekova poukazka - avoid loading same theme, added help file
* FIX: Dan z motorovych vozidiel 2015 - incorrectly detected template ID
* FIX: Redirect for SLSP SEPA with lowercase (google still remembers it after 1 year, whatfor?)


Release 1.5.0 on 03/01/2016
---------------------------
* NEW: Dan z prijmu fyzickych - typ A, 2015
* ENH: Reworked Gift certificate (Darcekova poukazka) - Cervena stuha to support one-click theme switch
* FIX: Minor fixes related to migration to PHP7 in the near future


Release 1.4.9 on 13/12/2015
---------------------------
* ENH: Faktura, Objednavka - optimized layout upon user's feedback
* ENH: Vyucovanie pracovnej cesty now writes also auxuliary input values used in calualtions (PHM price, ..)
* ENH: Updated resources (Slovak streets & cities as per 07.12.2015)
* CHG: Minor layout optimizations on homepage
* FIX: New default font is now OpenSans as closest to previous Verdana (which could not compile bold nor italic)
* FIX: Cut off too short words at the end of fulltext search results


Release 1.4.8 on 06/12/2015
---------------------------
* NEW: Uctovna zavierka mikro uctovnej jednotky (incl. XML export into eDane and RUZ search)
* FIX: iPDF Studio now respects values from input descriptor if any rather than JS values for new fields


Release 1.4.7 on 01/12/2015
---------------------------
* NEW: Implemented google distance search web services for some formulars
* FIX: Vyuctovanie pracovnej cesty - fix exchange rate and some too strict validators, support distance service
* FIX: Kniha jazd - relieve some too strict validators, support distance service, auto-fill some fields


Release 1.4.6 on 17/11/2015
---------------------------
* NEW: Dan z motorovych vozidiel 2015 platne od 01.01.2015 (incl. eDane export)
* ENH: Implemented support for tutorial framework (Bootstrap Tour) into iPDF Studio, added tutorial on Input fields
* FIX: Javascript event behaviour for radio groups on multiple templates
* FIX: syncRadios would throw error if object passed through into ID argument
* FIX: uncheck checkbox when cleared the value
* FIX: dont generate JS events for virtual fields in IpdfProcessor


Release 1.4.5 on 01/11/2015
---------------------------
* NEW: Darcekova poukazka - vzor na pobyt
* NEW: Darcekovy poukaz - vzor cervena stuha
* NEW: Danove priznanie DzPFO-A 2015 (not published yet, missing XSL validators by Financna sprava)
* CHG: Restored using dejavu pretty fonts for certificates. Issue with fonts in Chrome 41.X - 42.X seems to be fixed.
* UPD: updated TCPDF 6.2.6 -> 6.2.11
* ENH: added help for Splnomocnenie na poštové úkony
* ENH: Faktura - updated EN/DE translations
* CHG: Admin: failed logins are now warnings rather than errors
* FIX: Minor PHP7 and IPv6 related fixes in unit tests
* FIX: Vyuctovanie zahranicnej cesty might throw error if user calculated exchange rates and deleted active item
* ENH: Added some user metrics into administration


Release 1.4.4 on 10/10/2015
---------------------------
* ENH: Minor CSS fixes for mobile devices
* ENH: Fixed invalid certificate error caused by /hladat link
* ENH: Slovenska posta - peniaze na ucet - added fields Kod sluzby, Kod produktu
* ENH: Added AJAX request checks for better security
* FIX: Pridavky na dieta - don't ignore leading zeroes


Release 1.4.3 on 01/08/2015
---------------------------
* ENH: Minor improvements to search services (CRUD, loader, etc)
* ENH: Allow 500 chars for wishlist name


Release 1.4.2 on 27/07/2015
---------------------------
* ENH: Reimplemented business search services more suitable public API server
* ENH: Support search service through 12 most wanted forms


Release 1.4.1 on 10/07/2015
---------------------------
* ENH: Integration of some formulars (e.g. invoice) with public business directory for searching company names
* NEW: Zmluva o nájme auta (Car rental contract, simpler version better for car renting companies)
* NEW: Zmluva o nájme dopravného prostriedku (more sophisticated version also for physical persons)
* ENH: Added field for comments on page with most wanted formulars
* ENH: Many minor layout & formating improvements on some formulars (kniha jazd, objednavka, etc.)
* UPD: Server environment updated to latest stable versions


Release 1.4.0 on 21/06/2015
---------------------------
* ENH: Objednavka tovaru, sluzieb can also be created as Dodaci list
* FIX: Forcibly storing generated files as new ones rather than overwriting previous was not user-friendly


Release 1.3.9 on 04/05/2015
---------------------------
* UPD: refactored CSS and output descriptors for formulars using WYSIWYG
* FIX: Vyúčtovanie pracovnej cesty - prepočet stravného nezávisle od typu dopravného prostriedku


Release 1.3.8 on 23/04/2015
---------------------------
* UPD: Menšie opravy v Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy
* UPD: Prepracovaná karta dlhodobého hmotného investičného majetku podľa novely zákona o účtovníctve od 01.01.2015


Release 1.3.7 on 16/04/2015
---------------------------
* NEW: Uctovna zavierka v jednoduchom uctovnictve (nahradzaju Vykaz o majetku a zavazkoch, Vykaz o prijmoch a vydavkoch)
* FIX: Google link shortener requires API key for each request, anonymous access not supported anymore


Release 1.3.6 on 29/03/2015
---------------------------
* FIX: Fixed Chrome ver. 41 issue with empty PDF files in Chrome built-in viewer (recompiled fonts)
* UPD: Updated TCPDF from 6.2.3 to 6.2.6


Release 1.3.5 on 08/03/2015
---------------------------
* UPD: Updated year limits to allow for 2015 (some taxation formulars)
* CHG: Cestovny prikaz zaokruhluje na 4 des. miesta (povodne 2) kv;li presnejsiemu vypoctu PHM
* FIX: Cestovny prikaz zohladnuje aj sadzby pred 01.11.2014 podla datumu uskutocnenia cesty
* FIX: Update session user data if payment notification was processed before user returned from Trustpay with OK result


Release 1.3.5 on 10/02/2015
---------------------------
* FIX: On Chrome and IE sometime occured malicious bug, that cause browser crash
* FIX: refactored newsletter posting system to allow unsubscribing from newsletter per email hash
* UPD: Updated WYSIWYG editor summernote to 0.6.1
* FIX: Few minor updates to Danove priznanie typ B (tooltips, output additional fields even if empty)


Release 1.3.4 on 08/02/2015
---------------------------
* NEW: Danove priznanie pre dan z prijmu pre fyzicke osoby, typ B za rok 2014 (DzPFO B)
* ENH: Added CRON task - Remove inactivated user accounts, since these are mostly mistyped email addresses
* ENH: Added CRON task - Remove empty directories in file archive (ease infrastructure maintenance)
* ENH: Kniha jazd - improved validations, fixed minor PDF output issues
* CHG: Redirects to formulars valid for taxation period 2014
* UPD: Framework upgrade from 1.1.14 to 1.1.16
* UPD: Updated CSV resource lists (streets, cities, ZIP codes)
* FIX: Autoreload formular if user has logged in or paid from another browser window
* FIX: Skip to error/message did not work in rare cases (when formular contained multiple HTML forms)


Release 1.3.3 on 28/01/2015
---------------------------
* NEW: Danove priznanie pre dan z prijmu pre fyzicke osoby, typ A za rok 2014 (DzPFO A)
* NEW: Potvrdenie pre DzPFO A 2014
* NEW: Potvrdenie pre DzPFO B 2014
* NEW: Darovací doklad
* ENH: Objednávka tovaru a služieb - doplnene pole Datum dodania dla poziadavky uzivatela
* ENH: Faktúra can now round all numbers optionally to 2 or 3 decimal places
* ENH: Admin display sum of valid/expired payplans
* ENH: Admin can now edit last login date to enable explicitly first-login applicable discounts
* FIX: Template actions did not reset callerID property which caused formular redirect under rare circumstances
* FIX: OAuth FB provider - undefined property stdClass::$name in some cases
* FIX: Set proper stream context when creating formular via webservice
* FIX: Escape properly output for inbox messages
* CHG: Updated footer SEO links for most wanted formulars


Release 1.3.2 on 11/01/2015
---------------------------
* NEW: Upomienka na zaplatenie dlhu
* ENH: Pridany export pre aplikaciu eDane pre Danove priznanie motorovych vozidiel 2014
* ENH: Support forced formulars in TOP table on "situations" view
* CHG: Captcha code does not rotate even if user entered valid captcha code (less login errors)
* FIX: Check that category exist on studio formulars


Release 1.3.1 on 06/01/2015
---------------------------
* NEW: Výzva na zaplatenie faktúry
* UPD: Aktualizované sadzby pre tuzemské služobné cesty platné od 01.11.2014
* UPD: Updated TCPDF 6.0.082 -> 6.2.3
* UPD: removed some unused formulars (archive), added SEO friendly redirects (HTTP 302)
* CHG: minor internal optimization (renamed input field property "validateOnInit" to "evalOnInit")
* ENH: support CSS rules per input field (new input field property "css")
* FIX: minor layout fixes in some bookkeeping formulars (kniha jazd, vykaz odpracovanych hodin, ..)
* FIX: Added 4 HTML output filters (font size & family) causing unpredictably damaged formatting on WYSIWYG elements
* FIX: Few minor layout fixes, mainly for mobile devices
* FIX: Invalid requests to SOAP Server now return HTTP code 403 (forbidden) rather than 500 (internal error)
* FIX: Autodetect secure connection on webservice request (avoid aborted connection when testing formulars)
* FIX: Shortcode links will be used only for SK language, otherwise use localized link (applies to Twitter only)


Release 1.3.0 on 21/12/2014
---------------------------
* NEW: Reklamacny formular - jednoduchy
* ENH: automatic trim white .. gray borders in uploaded image
* ENH: added possibility to store regenerated file as a new file in My archive (checkbox "new file")
* ENH: social links share + admin management for shortlinks via API
* UPD: updated CMS texts


Release 1.2.9 on 22/10/2014
---------------------------
* NEW: My zone - possibility to download invoice for online payments
* NEW: Autorizácia právnickej osoby daňovým subjektom
* NEW: Autorizácia fyzickej osoby daňovým subjektom
* ENH: Prepracovaný Cestovný príkaz - optimizované rozloženie elementov, veľkosť fontov, podpora pre time validator.
* ENH: Prepracované Vyúčtovanie pracovnej cesty, podpora pre automatický výpočet náhrad dľa zákona 283/2002 Z.z.
* ENH: Objednávka tovaru/služieb - podpora pre vloženie naskenovaného podpisu/pečiatky.
* CHG: Save/Export/Webservices will now always skip fields of type "button".
* FIX: Minor SEO optimozations for duplicate meta contents
* FIX: Opravy a optimizacia v tlacive Kniha jazd
* FIX: Ciselna rada pre danove doklady nastavi prefix roku, v ktorom bola uskutocnena platba (nie aktualny rok)


Release 1.2.8 on 02/10/2014
---------------------------
* ENH: Refactored image uploads - uploaded images are now printed on PDFs in much better quality
* ENH: Prefill user attributes on more formulars (cestovny prikaz, faktura, etc.)
* ENH: Enabled user attribute IBAN in user settings to support prefilling more fields on formulars
* ENH: Added CRUD statistics
* CHG: Captcha verification code is now simpy localized Slovak word (no accent) rather than logical phrase
* FIX: Trustpay notifications on internal CRDT/DBIT fees are now routed separately


Release 1.2.7 on 24/09/2014
---------------------------
* NEW: Kniha jazd
* NEW: Sprostredkovatelska zmluva
* NEW: Zmluva o prenajme bytu
* NEW: Spustene platby kreditnymi kartami cez TrustPay
* CHG: Zmeneny kod captcha z dovodu negativneho ohlasu od uzivatelov - zapis "vyssie z 2, tri" myli mnoho uzivatelov


Release 1.2.6 on 20/09/2014
---------------------------
* NEW: category Korespondencia: Rezervacia ubytovania
* NEW: category Ziadosti: Ziadost o prijatie dietata do materskej skoly
* NEW: category Ziadosti: Zapis o narodeni dietata
* NEW: TrustPay payments - accepts payments through internet banking of 8 slovak banks and credit cards
* NEW: Implemented TAB "Situations" on homepage to ease finding the right formular
* CHG: Turned off SMS and Viamo payments - too high operating costs or not favoured by users
* CHG: IpdfStudio uses by default prettier colors (applies only to new formulars)
* CHG: Demo IFRAME integration form switched to "Reservation of accommodation" (previously "Solar panels order")
* FIX: formular Potvrdenie ku DP z DPH - opravene nespravne prenasane riadky
* FIX: Routing HTTPS ajax on HTTP page aborted request thus disabling quick login
* FIX: Faktura in rare case threw division by zero
* FIX: undefined variable $cnt silent exception on ajax request when added message into output window
* FIX: Uctovna zavierka pre neziskove organizacie - NACE kod is required, otherwise export to eDane throws error
* FIX: Disabled eDane export button if user not logged in
* FIX: Image positioning in output field (fitbox rather than fitrow)
* FIX: Webservices on missing processor: iframe reloads page, SOAP/JSON/JSONP reinitializes processor object
* ENH: Webservices now support custom action handlers incl. overriding default handlers


Release 1.2.5 on 09/09/2014
---------------------------
* NEW: category Obcianske pravo: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
* NEW: category Obcianske pravo: Kúpna zmluva na automobil
* NEW: category Obcianske pravo: Darovacia zmluva na nehnutelnost
* NEW: category Obcianske pravo: Navrh na vklad do katastra nehnutelnosti
* NEW: category Potvrdenia: Potvrdenie o navsteve skoly na ucely vyplaty danoveho bonusu
* CHG: Archived formulars (group "archived") won't show anymore
* ENH: English localization on formulars (partial, not CMS)


Release 1.2.4 on 01/09/2014
---------------------------
* CHG: All formulars now require user login
* CHG: Removed possibility to pay for formulars with SMS payment, replaced with an option to buy prepaid plan
* NEW: Added My zone -> Prepaid plans BASIC 30/90, PROFI 180/365 with unlimited access to all formulars
* ENH: first-time login users have special offer 50% off for all BASIC/PROFI prepaid plans or FREE 14 days plan
* NEW: Added My zone -> Settings: user can set how long to keep his files in archive (1-365 days)
* NEW: Added My zone -> Settings: user can now delete his own account and with all references to it
* NEW: Added My zone -> Inbox: skip to next / previous message
* NEW: Added My zone -> Free prepaid plan 14 days with unlimited access
* NEW: Implemented newsletter asynchronnous mass emailing system
* NEW: category Socialna poistovna: Dohoda o pouzivani elektronickych sluzieb
* NEW: category Socialna poistovna: Registracny list fyzickej osoby
* NEW: category Socialna poistovna: Registracny list zamestnavatela
* NEW: category Socialna poistovna: Cestne vyhlasenie dobrovolne poistenej osoby
* ENH: Improved formular Potvrdenie o navsteve skoly
* ENH: Validator "birthid" now supports extra attributes (maxAge, minAge, sex)
* ENH: Added reference to facebook page for iPDF formulars (https://www.facebook.com/interactive.pdf.formulars)
* ENH: Enabled Viamo mobile payments and bank transfer payments to leverage limited micropayment options
* CHG: Increased counter for generated PDF files from 3 attempts to 10 per single formular (misusage protection)
* CHG: More consistent validators: empty field values are considered valid unless explicitly "required"
* CHG: Changed password storage encryption algorithm to comply with newest standards
* FIX: Field formulas shown(), hidden() returned incorrectly negated value if referencing other field
* FIX: Optimized login page for My Zone - don't show duplicate login errors
* FIX: SEO duplicate titles and descriptions for categories

Release 1.2.3 on 20/07/2014
---------------------------
* NEW: Ziadost o odpis z registra trestov
* NEW: Ziadost o pracovne volno
* NEW: Ziadost o dovolenku
* NEW: Priepustka od zamestnavatela
* NEW: Priepustka pre ziaka zo skoly
* NEW: Potvrdenie o prichode
* ENH: Inventarna karta dlhodobeho hmotneho majetku DHIM - Pridany generator odpisov
* FIX: WYSIWYG multiple DIVs into a single DIV
* CHG: IE7 displays warning "Please consider upgrading", IE6 throws exception "Not supported browser"

Release 1.2.2 on 26/06/2014
---------------------------
* FIX: Added missing property in Output field object
* ENH: Improved relevancy of returned search results from fulltext (sphinx)
* ENH: Image upload now centers element title, e.g. "Foto 150 x 100"
* WIP: Newsletter WYSIWYG with email preview

Release 1.2.1 on 25/06/2014
---------------------------
* NEW: CMS news
* ENH: Support image reconstruction from exported formular data
* WIP: CRUD newsletter campaigns & newsletters

Release 1.2.0 on 24/06/2014
---------------------------
* FIX: News missed displaying the category
* FIX: Improved filter for printing WYSIWYG content into PDF (fix <br/></b></li>)
* CHG: CRON task [deleteGuestFiles] increased limit to 100 per batch
* CHG: CRON auto-log rotation set to once per week (SAT, lowest traffic)
* ENH: support images upload including embedding optimized into PDF
* ENH: added formulars:
  - Resume/CV/Životopis (SK/EN/DE)
  - Čestné prehlásenie
  - Inventárna karta dlhodobého investičného majetku (DHIM)
* ENH: full support for template localization

[ -- lots of changes since 2010 ... roughly 3000++ commits -- ]