•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Daňové priznania pre rok 2018 podávané na daňovom úrade do 31.03.2019 sú dostupné na našom portáli od 06.02.2019. Všetky daňové subjekty sú v tomto roku už povinné podávať priznania elektronicky s výnimkou nepodnikajúcich fyzických osôb (napr. pri prenájme nehnuteľnosti). Pre tento účel umožňujú všetky priznania export údajov prostredníctvom tlačidla eDane. Takto stiahnutý XML súbor je možné nahrať buď do aplikácie eDane alebo priamo na portáli Finančnej správy SR. Detailnejšie informácie o postupe nájdete tu. Pre daňové obdobie 2018 prešli všetky tlačivá úpravami reflektujúcimi zmeny v zákonoch, hoci nie veľkými. Najvýznamnejšou zmenou je umožnenie odpočtu výdavkov na kúpeľnú liečbu.. Viac
Daňové priznania pre rok 2016 sa nám podarilo spracovať s miernym predstihom, než v predošlých rokoch. Finančná správa ako aj MF SR konečne nenechávajú spracovanie týchto kľúčových dokumentov na poslednú chvíľu a vzory daňových priznaní sú dostupné už približne od konca novembra. V súčasnosti sú na portáli ipdf.sk dostupné nasledovné tlačivá pre rok 2016: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 2016 + Potvrdenie Daňové priznanie pre fyzické osoby 2016, typ A (zamestnanci) + Potvrdenie Potvrdenie o podaní daňového priznania - daň z príjmu fyzických osôb typ B Potvrdenie o podaní daňového priznania k.. Viac
Daňové priznania 2015, typ A, B pre fyzické osoby sú na portáli dostupné od 20.01.2016. V tlačive typu A neboli takmer žiadne zmeny, dokonca sa historicky prvý krát nezmenili ani základné konštanty (životné minimum, daňový bonus apod.), čo umožnilo spustenie tlačiva podstatne skoršie, ako v uplynulých dvoch rokoch. Tlačivo typu B zmeny boli, avšak nie také zásadné, ako v predošlých rokoch. Boli presunuté sekcie medzi stranami 5 - 7 (hodnotíme pozitívne, zjednodušili sa niektoré výpočty) a pribudla Príloha č. 1 - Odpočítateľné náklady na výskum. Malá poznámka ku tejto Prílohe 1 - bolo by vhodnejšie obmedziť.. Viac
Pre uľahčenie vypĺňania niektorých tlačív podporuje portál ipdf.sk od 01.12.2015 integráciu vyhľadávacích služieb pre vzdialenosti medzi dvoma lokalitami poskytovanú spoločnosťou Google (Google Distance Matric Web Service). Služba je momentálne integrovaná v dvoch tlačivách: • Kniha jázd • Vyúčtovanie pracovnej cesty V praxi to znamená, že služba sama navrhuje lokality podľa toho, ako ich píšete a po nastavení aj miesta odjazdu aj cieľovej lokality vypočíta vzdialenosť v kilometroch a čas potrebný na jazdu automobilom. Ak je to možné, nastavené sú aj ďalšie súvisiace polia v tlačive, napríklad presný čas dojazdu do cieľa, priemerná rýchlosť,.. Viac
Zákon 361/2015 Z.z. platný od 1.1.2015 zaviedol nový spôsob výpočtu dane z motorových vozidiel. Zákon zjednotil tarifné sadzby pre celé Slovensko (do 31.12.2014 určoval daňové sadzby každý kraj samostatne), odstránili sa neprehľadné výnimky, zohľadnili sa nové druhy vozidiel (štvorkolesové motocykle, kategória L) a zaviedli sa výrazné zľavy pre ekologické vozidlá v súlade s EU smernicami (CNG, LNG, vodík, elektromobily, hybridné vozidlá). Podľa uvedeného zákona bolo aj prepracované daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel platné pre rok 2015, t.j. podávané do 31.01.2016. Tlačivo je na portáli ipdf.sk. dostupné od 17.11.2015. Slúži zároveň ako online kalkulačka, tzn. zadaním vypočíta.. Viac
Od 08.07.2015 zavádza portál ipdf.sk podpornú službu pre vyhľadávanie údajov o obchodných subjektoch prostredníctvom služieb externých serverov. Služba umožní rýchlejšie a komfortnejšie načítanie a predvyplnenie údajov (IČO, adresa, pod.) vo vypĺňaných tlačivách. Služba je dostupná len pre prihlásených užívateľov a len pre vybraté tlačivá. Je to z dôvodu prebiehajúceho odladenia integrácie ako aj za účelom odľahčenia záťaže externých serverov znížením počtu vyhľadávacích dopytov a priebežného odlaďovania implementácie. Služba bude integrovaná do väčšiny nových tlačív a niektorých najviac využívaných starších tlačív. Vyskúšať si ju môžete vyskúšať napr. na tlačive pre faktúru alebo výdavkový pokladničný doklad. .. Viac
Prehliadač Chrome má od niektorej novšej verzie (v súčasnosti verzia 41) chybu v prednastavenom zabudovanom prehliadači. Táto chyba spôsobuje, že PDF tlačivá sa vždy zobrazujú ako prázdne a to aj napriek tomu, že sú v skutočnosti správne vyplnené. Problém súvisí so správnym renderovaním fontov a je diskutovaný na viacerých odborných fórach. Nakoľko nám viacerí užívatelia portálu hlásili chybu na portáli ako "zobrazuje sa mi prázdne PDF tlačivo", odporúčame pre vyriešenie problému skúsiť niektorú z nasledovných možností: vypnite si prednastavený chybný PDF prehliadač v Chrome takto: ako URL linku napíšte chrome://plugins vyhľadajte plugin Chrome PDF.. Viac