•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Podobné tlačivá sú Výzva na zaplatenie faktúry, Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok alebo Daňová exekučná výzva.

Neuhradením uvedených faktúr v lehote splatnosti, ste porušili zákonnú povinnosť plniť riadne a včas a dostali ste sa do omeškania s plnením peňažného záväzku.
V zmysle ustanovenia Vám súčasne vznikla povinnosť platiť úroky z omeškania vo výške . Ku dňu predstavujú úroky z omeškania sumu .
Týmto žiadame o uhradenie vyššie uvedených faktúr na náš bankový účet číslo najneskôr do .
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade neuhradenia dlžnej sumy v stanovenej lehote budeme nútení vymáhať dlh súdnou cestou. Upozorňujeme, že s prípadným súdnym konaním sú spojené ďalšie výlohy na súdne poplatky, príp. poplatky spojené s exekučným konaním, takže Váš dlh by mohol podstatne vzrásť.
V prípade, že ste úhrady uvedených faktúr vykonali, prosíme obratom o zaslatie identifikačných údajov platieb za účelom ich dohľadania.
S pozdravom


................................................................
Prilohy:
Systémové správy