•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.

Výpoveď zmluvy o nájme bytu

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:


Meno a priezvisko (názov):
Adresa (sídlo):
Rodné číslo (IČO):
Kontakt (telefón, email):
(ďalej len “nájomca”)

a

Meno a priezvisko (názov):
Adresa (sídlo):
Rodné číslo (IČO):
Kontakt (telefón, email):
(ďalej len “prenajímateľ”)

Na základe nájomnej zmluvy zo dňa mám na dobu neurčitú prenajatý a užívam byt č. nachádzajúci sa na ul. v .

Nájom uvedeného bytu týmto vypovedám v lehote, ktorá začne plynúť dňom . Nájom sa tak skončí ku dňu .

V dňa .

 

 

........................................................
nájomca

Systémové správy