•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Súvisiace tlačivá sú Reklamačný formulár, Reklamačný protokol alebo Kúpno predajná zmluva na hnuteľnú vec.

Odstúpenie od Zmluvy o kúpe tovaru

podľa Zákona 102/2014 Z.z. a nasl. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Adresované predajcovi:

Obchodné meno:
Adresa, sídlo:
IČO:
Kontakt:

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od Zmluvy na nasledujúci tovar:


Dôvod vrátenia tovaru* (nepovinné):Údaje o objednávke a kupujúcom

Dátum objednania:
Č. objednávky:
Č. faktúry (VS):
Dátum prevzatia:
 
Meno a priezvisko:
Ulica, č. domu:
Obec, PSČ:
Kontakt:

Sumu za vrátený tovar žiadam vrátiť bankovým prevodom na účet:

 


 


Dátum Miesto Podpis kupujúceho

Doplňujúce poznámky:*Upozornenie:
Podľa zákona 102/2014 Z.z. má spotrebiteľ právo odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. uzatvorenia Zmluvy o zakúpení tovaru, a to aj bez udania dôvodu. Oznámenie o odstúpení musí byť odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Predávajúci je oprávnený tovar neprevziať, pokiaľ by bol poškodený zo strany kupujúceho.

Systémové správy