•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Podobné tlačivá sú pokladničná kniha, výdavkový a príjmový pokladničný doklad a kniha prijatých alebo odoslaných faktúr.
Zúčtovanie nákladov zamestnanca

Zamestnanec
Meno:
Stredisko:
Kontakt:
Zúčt. obdobie:
Č. dokladu:
Organizácia
Názov:
Sídlo:

Náklady zamestnanca

Dátum Popis nákladov Č. dokladu Náklad
bez DPH
Náklad
s DPH
Celkom (€)
Náklady zamestnanca celkom (€) ...

Zúčtovanie pohybov na účte zamestnanca

Dátum Popis pohybu Č. dokladu V prospech (+)
zamestnanca Uvádzajte pohyby zvyšujúce stav na účte zamestnanca. Napr. platba za faktúru, schválená náhrada za služobnú cestu apod. Tieto položky firma zamestnancovi preplatí.
V neprospech (-)
zamestnanca Uvádzajte pohyby znižujúce stav na účte zamestnanca. Napr. platba firemnou kartou, výber z bankomatu apod. Tieto položky musí zamestnanec firme zúčtovať, alebo sumu vrátiť.
Pohyby na účte celkom (€) ...

Stav na účte zamestnanca (€)

Počiatočný stav
+ Celkom pohyby (-)
- Náklady celkom
- Celkom pohyby (+)
= Konečný stav
......................................................
vyhotovil dňa......................................................
schválil dňa

Poznámky:

NastaveniaSystémové správy