•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Pre udelenie jednoúčelového splnomocnenia pozrite Všeobecné splnomocnenie, príp. môžete udeliť Generálnu plnú moc.

Plná moc

ja,

Meno, priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Číslo OP:
Kontakt:
(ďalej "splnomocniteľ")

týmto zmocňujem

Meno, priezvisko:
Trvalé bydlisko:
v SAK pod č.:
Číslo bank. účtu:
(ďalej "advokát")

vo veci

Zároveň dávam súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súvislosti s právnym zastupovaním advokátom v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. ako aj úpravy GDPR.

V dňa


_______________________________________

splnomocniteľ

Plnú moc prijímam a zmocňujem ďalej v rovnakom rozsahu:


_______________________________________

Systémové správy