• Prihlásiť / Vytvoriť účet
Návrh na zákaz zasahovania do pokojného stavu
Návrh na zakázanie zasahovania do pokojného stavu - vzor.
Návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony
Návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony - vzor.
Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony - vzor.
Návrh na vrátenie spôsobilosti na právne úkony
Návrh na vrátenie spôsobilosti na právne úkony - vzor.
Návrh na uzavretie zmluvy (oferta)
Návrh na uzavretie zmluvy - vzor.
Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (akceptácia)
Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy - vzor.
Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy - vzor.
Zmluva v prospech tretej osoby
Zmluva v prospech tretej osoby - vzor.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - vzor.
Žaloba o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy
Žaloba o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy - vzor tlačiva na vyplnenie online.
Uznanie práva dlžníkom
Uznanie práva dlžníkom - vzor tlačiva na vyplnenie online.
Návrh na vyslovenie neplatnosti právneho úkonu
Návrh na vyslovenie neplatnosti právneho úkonu - vzor.
Dovolanie sa neplatnosti časti právneho úkonu
Dovolanie sa neplatnosti časti právneho úkonu - vzor.
Žaloba na uplatnenie náhrady škody pre neplatnosť právneho úkonu
Žaloba na uplatnenie náhrady škody pre neplatnosť právneho úkonu - vzor.
Kúpna zmluva na nehnuteľnosť
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti.
Kúpna zmluva na auto Top
Kúpna zmluva na automobil - vzor tlačiva pre vyplnenie online.
Kúpno predajná zmluva na hnuteľnú vec
Kúpno predajná zmluva na hnuteľnú vec - vhodná pri predaji drobného majetku podľa Občianskeho zákonníka. Vyplňte a stiahnite si tlačivo online alebo na email.
Darovacia zmluva na nehnuteľnosť
Kúpna zmluva na nehnuteľnosť
Sprostredkovateľská zmluva na nehnuteľnosť
Sprostredkovateľská zmluva pri kúpe nehnuteľnosti
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
Zmluva o prenájme bytu
Zmluva o prenájme bytu
Zmluva o nájme auta
Zmluva o nájme automobilu od autopožičovne alebo fyzickej osoby. Zjednodušený vzor zmluvy s odovzdávacím protokolom a všeobecnými podmienkami pre rýchle vyplnenie online.
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
Zmluva o nájme dopravného prostriedku - vzorové tlačivo s preberacím protokolom pre vyplnenie online. Vhodné pre autopožičovňu ako aj nepodnikateľské subjekty.
Zmluva o pôžičke
Zmluva o pôžičke uzatvorená medzi veriteľom a dlžníkom podľa Obchodného zákonníka pre vyplnenie online - rýchlo a jednoducho. Vyplňte a stiahnite do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.

  Top - populárne tlačivo