•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Definitívnym podnetom pre vznik projektu bola zlá skúsenosť s vypĺňaním ročných daňových priznaní na daňovom úrade. Úroveň služieb poskytovaných verejnosti predstavovala niekoľkoročný technologický sklz - aj priemerne zručný užívateľ bol len so značnými obtiažami schopný využiť aplikáciu postavenú na javascriptoch. (Aplikácia "eDane" vtedy ešte neexistovala).

S cieľom ponúknuť jednoduché a užívateľsky prívetivé alternatívne riešenie bola koncom februára 2011 spustená na testovacom portále synet.sk prvá verzia interaktívnych formulárov. Obsahovala len dva daňové formuláre pre Daň z príjmu fyzických osôb a potvrdenia o podaní priznania. V priebehu marca si priznanie vytvorilo približne 600 daňovníkov. Získal som prvé poznatky o aplikovateľnosti ajax technológie a prvé užívateľské názory.

Aplikácia, zo začiatku orientovaná výlučne na daňové tlačivá, sa v priebehu ďalšieho vývoja stávala univerzálnejšou a po úpravách ju bolo možné využiť na publikovanie akéhokoľvek elektronického dokumentu s rigidnou (stabilnou) dátovou štruktúrou.

V období január - marec 2012 sa podarilo spustiť vylepšenú aplikáciu s aktualizovanými daňovými tlačivami online už v druhej polovici januára, čo sa odrazilo aj na návštevnosti portálu. Do konca marca 2012 si daňové priznanie vytvorilo takmer 20.000 daňovníkov. Portál stále bežal v testovacom režime na synet.sk a to bez akejkoľvek SEO a optimizácie. V druhej polovici marca dosahovali denné návštevnosti maxmimálny povolený limit 800 užívateľov súčasne, pričom server tento počet bez problémov zvládal. Bol to definitívny test pre overenie technológie na bežnom hostingovom serveri.

Počet vytvorených daňových priznaní v období február - marec 2012
Obr. 1 - Počet vytvorených daňových priznaní v období február - marec 2012

Začiatkom roka 2013 došlo ku výraznému omeškaniu úradov pri zapracovaní legislatívnych zmien do daňových formulárov a konečná verzia daňových tlačív bola spustená do obehu až koncom januára. Časová náročnosť pre zapracovanie zmien spôsobila oneskorené spustenie online formulírv až v polovici februára.

Celkovo si daňové priznania pre fyzické osoby typ A, B v roku 2013 (za daňové obdobie 2012) vytvorilo do konca marca cca 14.000 daňovníkov. Aplikácia taktiež prešla v priebehu roka výrazným zmenami a pribudli ďalšie tlačivá ( Daň z motorových vozidiel, Faktúra, Výpis z registra trestov apod.).

Počet vytvorených daňových priznaní v období február - marec 2013
Obr. 2 - Počet vytvorených daňových priznaní v období február - marec 2013

V auguste 2013 boli zahájené práce s cieľom presunúť projekt Interaktívnych formulárov na samostatný server. Boli o.i. pridané rozhrania pre integráciu pomocou webových služieb, online archív dokumentov atď. - a tak vznikol portál iPDF.sk.