• Prihlásiť / Vytvoriť účet
Potvrdenie o podaní daňového priznania - daň z príjmu fyzických osôb typ B, 2014
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z príjmu pre fyzické osoby typ B pre rok 2014.
Potvrdenie o podaní daňového priznania - daň z príjmu fyzických osôb typ A, 2014
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z príjmu pre fyzické osoby, typ A za rok 2014.
Daň z príjmu fyzických osôb typ A pre rok 2014
Daňové priznanie pre daň z príjmu fyzických osôb typ A za rok 2014 (podáva sa do 31.03.2015). Priznanie podáva daňovník z príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci). Tlačivo slúži súčasne ako daňová kalkulačka pre výpočet dane z príjmu fyzických osôb.
Daň z príjmu fyzických osôb typ B pre rok 2014
Daňové priznanie pre daň z príjmu fyzických osôb typ B platné v období január - marec 2015 (za zdaňovacie obdobie 2014). Automatický výpočet nezdaniteľnej časti základu dane, daňového bonusu a daňovej povinnosti. Podáva ho daňovník, ktorý mal príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu, príjmy z kapitálového majetku a rôzne ostatné príjmy. Tento typ si zvolí aj daňovník, ktorý popri týchto druhoch príjmov aj príjmy zo závislej činnosti – teda bol aj zamestnaný a zároveň podnikal, prenajímal nehnuteľnosť, predal akcie a pod. Tlačivo slúži súčasne ako interaktívna online kalkulačka - doplní vypočítané hodnoty a upozorní na chyby.
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku DPH
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z pridanej hodnoty.
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
Daň z pridanej hodnoty
Daňové priznanie pre daň z pridanej hodnoty - vyplnené tlačivo si môžete ihneď stiahnuť a vytlačiť, alebo odoslať na email.
Daň z motorových vozidiel 2014 (do 02.02.2015)
Tlačivo na vyplnenie pre daňové priznanie - Daň z motorových vozidiel za rok 2014, podávané do 31.01.2015. Automatický výpočet daňovej sadzby pre zvolený kraj podľa typu vozidla. Stiahnite si daňové priznanie do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Potvrdenie ku dani z motorových vozidiel
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z motorových vozidiel. Údaje možno priamo zadať alebo preniesť z vyplneného daňového priznania pre Daň z motorových vozidiel.
Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane
Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (resp. 3%) zaplatenej dane pre fyzické osoby ku dani z príjmov.
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.
Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania ku dani z príjmov pre fyzické a právnické osoby. Podať ho treba najneskôr do konca júna, resp. pri príjmoch zo zdrojov zahraničí do konca septembra 2014.
Účtovná závierka pre neziskové organizácie v jednoduchom účtovníctve
Tlačivo pre účtovnú závierku pre neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva. XML export pre aplikáciu eDane a portál finančnej správy.
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve platn8 od 01.01.2015. Nahrádza Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch platné do 31.12.2014.
Účtovná závierka pre neziskové organizácie v podvojnom účtovníctve
Účtovná závierka pre neziskové organizácie v podvojnom účtovníctve

- spoplatnené tlačivo, vyžaduje aktiváciu balíka služieb.