• Prihlásiť / Vytvoriť účet
Potvrdenie o podaní daňového priznania - daň z príjmu fyzických osôb typ B, 2016
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z príjmu pre fyzické osoby typ B pre rok 2016.
Potvrdenie o podaní daňového priznania - daň z príjmu fyzických osôb typ A, 2016
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z príjmu pre fyzické osoby, typ A za rok 2016.
Daň z príjmu fyzických osôb typ A pre rok 2016
Daňové priznanie typ A pre daň z príjmu fyzických osôb za rok 2016 (podáva sa do 31.03.2017). Priznanie podáva daňovník z príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci). Tlačivo slúži súčasne ako daňová kalkulačka pre výpočet dane z príjmu fyzických osôb.
Daň z príjmu fyzických osôb typ B pre rok 2016
Daňové priznanie typ B pre daň z príjmu fyzických osôb platné v období január - marec 2017 (za zdaňovacie obdobie 2016). Automatický výpočet nezdaniteľnej časti základu dane, daňového bonusu a daňovej povinnosti. Podáva ho daňovník, ktorý mal príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu, príjmy z kapitálového majetku a rôzne ostatné príjmy. Tento typ si zvolí aj daňovník, ktorý popri týchto druhoch príjmov aj príjmy zo závislej činnosti – teda bol aj zamestnaný a zároveň podnikal, prenajímal nehnuteľnosť, predal akcie a pod. Tlačivo slúži súčasne ako interaktívna online kalkulačka - doplní vypočítané hodnoty a upozorní na chyby.
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku DPH
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z pridanej hodnoty.
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
Daň z pridanej hodnoty
Daňové priznanie pre daň z pridanej hodnoty - vyplnené tlačivo si môžete ihneď stiahnuť a vytlačiť, alebo odoslať na email.
Daň z motorových vozidiel 2016
Tlačivo na vyplnenie pre daňové priznanie - Daň z motorových vozidiel za rok 2016, podávané do 31.01.2017. Automatický výpočet daňovej sadzby podľa typu vozidla. Stiahnite si daňové priznanie do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Potvrdenie ku dani z motorových vozidiel
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z motorových vozidiel. Údaje možno priamo zadať alebo preniesť z vyplneného daňového priznania pre Daň z motorových vozidiel.
Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane
Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (resp. 3%) zaplatenej dane pre fyzické osoby ku dani z príjmov.
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.
Daň z príjmu právnických osôb 2016
Daň z príjmu právnických osôb - interaktívne tlačivo pre vyplnenie online platné pre rok 2016 (podáva sa v období január - marec 2017). Vyplňte online, stiahnite do počítača a vytlačte alebo odošlite na email. Podpora exportu pre eDane a nahratie na portál Finančnej správy.
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby - vzor tlačiva pre vyplnenie online.
Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania ku dani z príjmov pre fyzické a právnické osoby. Podať ho treba najneskôr do konca júna, resp. pri príjmoch zo zdrojov zahraničí do konca septembra 2014.
Účtovná závierka pre neziskové organizácie v jednoduchom účtovníctve
Tlačivo pre účtovnú závierku pre neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva. XML export pre aplikáciu eDane a portál finančnej správy.
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve platn8 od 01.01.2015. Nahrádza Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch platné do 31.12.2014.
Účtovná závierka pre neziskové organizácie v podvojnom účtovníctve
Účtovná závierka pre neziskové organizácie v podvojnom účtovníctve
Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky
Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky
Poznámky k účtovnej závierke MÚJ
Poznámky k účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky (Úč MUJ 3-01). Tlačivo sa podáva ako príloha ku účtovnej závierke MÚJ.
Potvrdenie o daňovej rezidencii
Tlačivo pre potvrdenie o daňovej rezidencii pre vyplnenie online. Tlačivo potvrdzuje Daňový úrad na žiadosť daňovníka v súlade so Zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia pre daný zmluvný štát.

- spoplatnené tlačivo, vyžaduje aktiváciu balíka služieb.