• Prihlásiť / Vytvoriť účet
Potvrdenie o podaní daňového priznania - daň z príjmu fyzických osôb typ B, 2013
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z príjmu pre fyzické osoby typ B pre rok 2013.
Daň z príjmu fyzických osôb typ B pre rok 2013
Daňové priznanie pre daň z príjmu fyzických osôb typ B platné v období január - marec 2014 (za zdaňovacie obdobie 2013). Automatický výpočet nezdaniteľnej časti základu dane, daňového bonusu a daňovej povinnosti. Podáva ho daňovník, ktorý mal príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu, príjmy z kapitálového majetku a rôzne ostatné príjmy. Tento typ si zvolí aj daňovník, ktorý popri týchto druhoch príjmov aj príjmy zo závislej činnosti – teda bol aj zamestnaný a zároveň podnikal, prenajímal nehnuteľnosť, predal akcie a pod. Formulár je súčasne daňovou kalkulačkou pre výpočet dane z príjmu.
Potvrdenie o podaní daňového priznania - daň z príjmu fyzických osôb typ A, 2013
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z príjmu pre fyzické osoby, typ A za rok 2013.
Daň z príjmu fyzických osôb typ A pre rok 2013
Daňové priznanie pre daň z príjmu fyzických osôb typ A za rok 2013. Podáva ho daňovník z príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci). Formulár slúži aj ako daňová kalkulačka pre výpočet dane z príjmu fyzických osôb.
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku DPH
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z pridanej hodnoty.
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
Daň z pridanej hodnoty
Daňové priznanie pre daň z pridanej hodnoty - vyplnené tlačivo si môžete ihneď stiahnuť a vytlačiť, alebo odoslať na email.
Výkaz o majetku a záväzkoch
Výkaz o majetku a záväzkoch pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, ktorý možno odovzdať na daňovom úrade. Výkaz je súčasťou účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva, ktorá je povinnou prílohou daňového priznania k dani z príjmov.
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Výkaz o príjmoch a výdavkoch pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, ktorý možno odovzdať na daňovom úrade. Výkaz je súčasťou účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva, ktorá je povinnou prílohou daňového priznania k dani z príjmov.
Daň z motorových vozidiel 2013
Tlačivo na vyplnenie pre daňové priznanie - Daň z motorových vozidiel za rok 2013. Automatický výpočet daňovej sadzby za zvolený kraj. Stiahnite si vytvorený PDF dokument ihneď do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Potvrdenie ku dani z motorových vozidiel
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z motorových vozidiel za rok 2013. Údaje možno priamo zadať alebo preniesť z vyplneného daňového priznania pre Daň z motorových vozidiel.
Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane
Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (resp. 3%) zaplatenej dane pre fyzické osoby ku dani z príjmov.
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.
Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania ku dani z príjmov pre fyzické a právnické osoby. Podať ho treba najneskôr do konca júna, resp. pri príjmoch zo zdrojov zahraničí do konca septembra 2014.
Účtovná závierka pre neziskové organizácie v jednoduchom účtovníctve
Tlačivo pre účtovnú závierku pre neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva. XML export pre aplikáciu eDane a portál finančnej správy.
Účtovná závierka pre neziskové organizácie v podvojnom účtovníctve
Účtovná závierka pre neziskové organizácie v podvojnom účtovníctve

- spoplatnené tlačivo, vyžaduje aktiváciu balíka služieb.