• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Rechnung, Anzahlungsrechnung, Gutschrift" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. A000_CISLO_FAKTURY Rechnungsnummer required
2. A001_DODAVATEL_MENO Lieferantname nodirtychars; required
3. A002_DODAVATEL_ULICA_CISLO_DOMU Lieferant - Strasse nodirtychars
4. A003_DODAVATEL_PSC Lieferant - PLZ alphanum
5. A004_DODAVATEL_MESTO Lieferant - Stadt nodirtychars; required
6. A005_DODAVATEL_ICO Lieferant - ID numericx
7. A006_DODAVATEL_ICDPH Lieferant - Steuernum. alphanum
8. A007_DODAVATEL_TELEFON Lieferant - Telefon nodirtychars
9. A008_DODAVATEL_EMAIL Lieferant - Email email;orempty
10. A009_DODAVATEL_CISLO_REGISTRA Lieferant - Register Nr. maxwords(15);lengthmax(100)
11. A011_DODAVATEL_BANKOVY_UCET Lieferant - Bankkonto nodirtychars
12. A012_FORMA_UHRADY Zahlungsform
13. A013_DATUM_VYSTAVENIA Ausstellungsdatum numericx; required
14. A014_DATUM_SPLATNOSTI Zahlbar bis numericx; required
15. A015_DATUM_DODANIA_SLUZBY Geliefert am numericx; required
16. A016_VARIABILNY_SYMBOL Rechnungsnummer numeric; required
17. A017_KONSTANTNY_SYMBOL Zahlungskode numeric; required
18. A018_ODBERATEL_MENO Käufer - name nodirtychars; required
19. A019_ODBERATEL_ULICA_CISLO_DOMU Käufer - Strasse nodirtychars
20. A020_ODBERATEL_PSC Käufer - PLZ alphanum
21. A021_ODBERATEL_MESTO Käufer - Stadt nodirtychars; required
22. A022_ODBERATEL_ICO Käufer - ID numericx
23. A023_ODBERATEL_BANKOVY_UCET Käufer - Bankkonto nodirtychars
24. A023_ODBERATEL_ICDPH Käufer - Steuernum. alphanum
25. A024_SUMA_BEZ_DPH float
26. A025_ZAKLAD_DANE float
27. A026_DPH_CELKOM float
28. A027_SUMA_S_DPH float
29. A028_PRILOHY Anlagen
30. A029_VYSTAVIL Ausgestellt v.
31. A030_TEXT_FAKTURUJEME_VAM Textácia ku fakturácii required; lengthmax(350); maxwords(50); rowsmax(5)
32. A031_REKAPIT_ZAKLAD_0
33. A032_REKAPIT_ZAKLAD_20
34. A033_REKAPIT_DPH_0
35. A034_REKAPIT_DPH_20
36. A035_REKAPIT_SPOLU_0
37. A036_REKAPIT_SPOLU_20
38. A037_REKAPIT_SPOLU_ZAKLAD_DANE
39. A038_REKAPIT_SPOLU_DPH
40. A039_REKAPIT_SPOLU_UHRADA
41. A040_TYP_FAKTURY Rechnungstype
42. A050_ZALOHA {Poskytnutá záloha} float
43. A055_SUMA_NA_UHRADU float
44. ADD_NOTE
45. CONVERT_TO_IBAN
46. CURRENCY alpha
47. CURRENCY2
48. CURRENCY3
49. CURRENCY4
50. CURRENCY5
51. CURRENCY6
52. CUSTOM_TAX_RATE
53. DODAVATEL_SWIFT SWIFT alphanum;lengthmin(8)
54. FAKTURA_LOGO Logo (1:1)
55. INSERT_BARCODES
56. ODBERATEL_COUNTRY Käufer - Land nodirtychars
57. PRILOZIT_SUBORY Beilagen:
58. REKAPIT_DPH_10
59. REKAPIT_SPOLU_10
60. REKAPIT_ZAKLAD_10
61. ROUND_DECIMALS in(0,2,3,4,5);required
62. SIGNATURE Bild mit Ihrer Unterschrift (3:1)
63. SPEC_SYMBOL Spezielles Symbol numeric
64. TITLE_SWIFT
65. ZAHRANICNY_ODBERATEL

Atribúty v šablóne: polozky

66. POLOZKA_NAZOV Názov položky nodirtychars
67. POLOZKA_MNOZSTVO Množstvo float; gt(0)
68. POLOZKA_JEDNOTKA Jednotka nodirtychars
69. POLOZKA_DPH_SADZBA Sadzba DPH in(0,10,20)
70. POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA Sadzba DPH float;gteq(0);lteq(100)
71. POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH Jednotková cena bez DPH float
72. POLOZKA_CENA_S_DPH Jednotková cena s DPH
73. POLOZKA_CENA_CELKOM Celkom s DPH

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. A000_CISLO_FAKTURY
title Rechnungsnummer
validators required
2. A001_DODAVATEL_MENO
title Lieferantname
validators nodirtychars; required
3. A002_DODAVATEL_ULICA_CISLO_DOMU
title Lieferant - Strasse
validators nodirtychars
4. A003_DODAVATEL_PSC
title Lieferant - PLZ
validators alphanum
5. A004_DODAVATEL_MESTO
title Lieferant - Stadt
validators nodirtychars; required
6. A005_DODAVATEL_ICO
title Lieferant - ID
validators numericx
7. A006_DODAVATEL_ICDPH
title Lieferant - Steuernum.
validators alphanum
8. A007_DODAVATEL_TELEFON
title Lieferant - Telefon
validators nodirtychars
9. A008_DODAVATEL_EMAIL
title Lieferant - Email
validators email;orempty
10. A009_DODAVATEL_CISLO_REGISTRA
title Lieferant - Register Nr.
validators maxwords(15);lengthmax(100)
initValue Unternehmung registriert beim Handelsregister in ............ unter Nummer ............
11. A011_DODAVATEL_BANKOVY_UCET
title Lieferant - Bankkonto
validators nodirtychars
12. A012_FORMA_UHRADY
title Zahlungsform
type select
13. A013_DATUM_VYSTAVENIA
title Ausstellungsdatum
validators numericx; required
14. A014_DATUM_SPLATNOSTI
title Zahlbar bis
validators numericx; required
15. A015_DATUM_DODANIA_SLUZBY
title Geliefert am
validators numericx; required
16. A016_VARIABILNY_SYMBOL
title Rechnungsnummer
validators numeric; required
17. A017_KONSTANTNY_SYMBOL
title Zahlungskode
validators numeric; required
initValue 0308
18. A018_ODBERATEL_MENO
title Käufer - name
validators nodirtychars; required
19. A019_ODBERATEL_ULICA_CISLO_DOMU
title Käufer - Strasse
validators nodirtychars
20. A020_ODBERATEL_PSC
title Käufer - PLZ
validators alphanum
21. A021_ODBERATEL_MESTO
title Käufer - Stadt
validators nodirtychars; required
22. A022_ODBERATEL_ICO
title Käufer - ID
validators numericx
23. A023_ODBERATEL_BANKOVY_UCET
title Käufer - Bankkonto
validators nodirtychars
24. A023_ODBERATEL_ICDPH
title Käufer - Steuernum.
validators alphanum
25. A024_SUMA_BEZ_DPH
validators float
26. A025_ZAKLAD_DANE
validators float
27. A026_DPH_CELKOM
validators float
28. A027_SUMA_S_DPH
validators float
29. A028_PRILOHY
title Anlagen
30. A029_VYSTAVIL
title Ausgestellt v.
31. A030_TEXT_FAKTURUJEME_VAM
title Textácia ku fakturácii
validators required; lengthmax(350); maxwords(50); rowsmax(5)
initValue Hiermit, verrechnen wir Ihnen wie folgt:
32. A031_REKAPIT_ZAKLAD_0
33. A032_REKAPIT_ZAKLAD_20
34. A033_REKAPIT_DPH_0
35. A034_REKAPIT_DPH_20
36. A035_REKAPIT_SPOLU_0
37. A036_REKAPIT_SPOLU_20
38. A037_REKAPIT_SPOLU_ZAKLAD_DANE
39. A038_REKAPIT_SPOLU_DPH
40. A039_REKAPIT_SPOLU_UHRADA
41. A040_TYP_FAKTURY
title Rechnungstype
type select
42. A050_ZALOHA
title {Poskytnutá záloha}
validators float
43. A055_SUMA_NA_UHRADU
validators float
44. ADD_NOTE
type select
45. CONVERT_TO_IBAN
type checkbox
values 0, 1
initValue 1
46. CURRENCY
validators alpha
type text
initValue EUR
47. CURRENCY2
type label
48. CURRENCY3
type label
49. CURRENCY4
type label
50. CURRENCY5
type label
51. CURRENCY6
type label
52. CUSTOM_TAX_RATE
type checkbox
values 0, 1
53. DODAVATEL_SWIFT
title SWIFT
help SWIFT Bankcode
validators alphanum;lengthmin(8)
type autocomplete (swift-sk-2017.csv)
54. FAKTURA_LOGO
title Logo (1:1)
help Laden Sie Logo JPG, PNG, GIF (1:1) bis zu 300 kB ein (wird automatisch angepasst)
type image
55. INSERT_BARCODES
type checkbox
values 0, 1
initValue 1
56. ODBERATEL_COUNTRY
title Käufer - Land
validators nodirtychars
57. PRILOZIT_SUBORY
title Beilagen:
type attachfile
58. REKAPIT_DPH_10
59. REKAPIT_SPOLU_10
60. REKAPIT_ZAKLAD_10
61. ROUND_DECIMALS
validators in(0,2,3,4,5);required
type select
initValue 2
62. SIGNATURE
title Bild mit Ihrer Unterschrift (3:1)
help Laden Sie Stempeln JPG, PNG, GIF (3:1) bis zu 300 kB ein (wird automatisch angepasst)
type image
63. SPEC_SYMBOL
title Spezielles Symbol
validators numeric
64. TITLE_SWIFT
type label
initValue SWIFT
65. ZAHRANICNY_ODBERATEL
type checkbox
values 0, 1
66. POLOZKA_NAZOV
title Názov položky
validators nodirtychars
67. POLOZKA_MNOZSTVO
title Množstvo
validators float; gt(0)
68. POLOZKA_JEDNOTKA
title Jednotka
validators nodirtychars
69. POLOZKA_DPH_SADZBA
title Sadzba DPH
validators in(0,10,20)
70. POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA
title Sadzba DPH
validators float;gteq(0);lteq(100)
71. POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH
title Jednotková cena bez DPH
validators float
72. POLOZKA_CENA_S_DPH
title Jednotková cena s DPH
73. POLOZKA_CENA_CELKOM
title Celkom s DPH