• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Slovak tax invoice, proforma invoice, credit note" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. A000_CISLO_FAKTURY Invoice number required
2. A001_DODAVATEL_MENO Buyer busioness name nodirtychars; required
3. A002_DODAVATEL_ULICA_CISLO_DOMU Supplier - street nodirtychars
4. A003_DODAVATEL_PSC Supplier - ZIP alphanum
5. A004_DODAVATEL_MESTO Supplier - city nodirtychars
6. A005_DODAVATEL_ICO Supplier - ID numericx
7. A006_DODAVATEL_ICDPH Supplier - VAT ID alphanum
8. A007_DODAVATEL_TELEFON Supplier - phone nodirtychars
9. A008_DODAVATEL_EMAIL Supplier - email email;orempty
10. A009_DODAVATEL_CISLO_REGISTRA Supplier - Register No. maxwords(15);lengthmax(100)
11. A011_DODAVATEL_BANKOVY_UCET Supplier - Bank acc. nodirtychars
12. A012_FORMA_UHRADY Payment form
13. A013_DATUM_VYSTAVENIA Date issued numericx; required
14. A014_DATUM_SPLATNOSTI Date due numericx; required
15. A015_DATUM_DODANIA_SLUZBY Delivery date numericx; required
16. A016_VARIABILNY_SYMBOL Variable symbol numeric; required
17. A017_KONSTANTNY_SYMBOL Constant symbol numeric; required
18. A018_ODBERATEL_MENO Buyer - name nodirtychars; required
19. A019_ODBERATEL_ULICA_CISLO_DOMU Buyer - street nodirtychars
20. A020_ODBERATEL_PSC Buyer - ZIP alphanum
21. A021_ODBERATEL_MESTO Buyer - city nodirtychars
22. A022_ODBERATEL_ICO Buyer - ID numericx
23. A023_ODBERATEL_BANKOVY_UCET Buyer - Bank Acc. nodirtychars
24. A023_ODBERATEL_ICDPH Buyer - VAT ID alphanum
25. A024_SUMA_BEZ_DPH float
26. A025_ZAKLAD_DANE float
27. A026_DPH_CELKOM float
28. A027_SUMA_S_DPH float
29. A028_PRILOHY Attachments
30. A029_VYSTAVIL Issued by
31. A030_TEXT_FAKTURUJEME_VAM Textácia ku fakturácii required; lengthmax(350); maxwords(50); rowsmax(5)
32. A031_REKAPIT_ZAKLAD_0
33. A032_REKAPIT_ZAKLAD_20
34. A033_REKAPIT_DPH_0
35. A034_REKAPIT_DPH_20
36. A035_REKAPIT_SPOLU_0
37. A036_REKAPIT_SPOLU_20
38. A037_REKAPIT_SPOLU_ZAKLAD_DANE
39. A038_REKAPIT_SPOLU_DPH
40. A039_REKAPIT_SPOLU_UHRADA
41. A040_TYP_FAKTURY Invoice type
42. A050_ZALOHA {Poskytnutá záloha} float
43. A055_SUMA_NA_UHRADU float
44. ADD_NOTE
45. CISLOVAT_POLOZKY Number items
46. CONVERT_TO_IBAN
47. CURRENCY alpha
48. CURRENCY2
49. CURRENCY3
50. CURRENCY4
51. CURRENCY5
52. CURRENCY6
53. CUSTOM_TAX_RATE
54. DODAVATEL_SWIFT SWIFT alphanum;lengthmin(8)
55. FAKTURA_LOGO Logo (1:1)
56. INSERT_BARCODES
57. ODBERATEL_COUNTRY Buyer - Country nodirtychars
58. PRILOZIT_SUBORY Attachments:
59. REKAPIT_DPH_10
60. REKAPIT_SPOLU_10
61. REKAPIT_ZAKLAD_10
62. ROUND_DECIMALS in(0,2,3,4,5);required
63. SIGNATURE Signature image (3:1)
64. SPEC_SYMBOL Specific symbol numeric
65. TITLE_SWIFT
66. ZAHRANICNY_ODBERATEL

Atribúty v šablóne: polozky

67. POLOZKA_NAZOV Názov položky
68. POLOZKA_MNOZSTVO Množstvo float; gt(0)
69. POLOZKA_JEDNOTKA Jednotka nodirtychars
70. POLOZKA_DPH_SADZBA Sadzba DPH in(0,10,20)
71. POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA Sadzba DPH float;gteq(0);lteq(100)
72. POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH Jednotková cena bez DPH float
73. POLOZKA_CENA_S_DPH Jednotková cena s DPH
74. POLOZKA_CENA_CELKOM Celkom s DPH

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. A000_CISLO_FAKTURY
title Invoice number
validators required
2. A001_DODAVATEL_MENO
title Buyer busioness name
validators nodirtychars; required
3. A002_DODAVATEL_ULICA_CISLO_DOMU
title Supplier - street
validators nodirtychars
4. A003_DODAVATEL_PSC
title Supplier - ZIP
validators alphanum
5. A004_DODAVATEL_MESTO
title Supplier - city
validators nodirtychars
6. A005_DODAVATEL_ICO
title Supplier - ID
validators numericx
7. A006_DODAVATEL_ICDPH
title Supplier - VAT ID
validators alphanum
8. A007_DODAVATEL_TELEFON
title Supplier - phone
validators nodirtychars
9. A008_DODAVATEL_EMAIL
title Supplier - email
validators email;orempty
10. A009_DODAVATEL_CISLO_REGISTRA
title Supplier - Register No.
validators maxwords(15);lengthmax(100)
initValue Entrepreneurship registered at commercial register No. ............ in ............
11. A011_DODAVATEL_BANKOVY_UCET
title Supplier - Bank acc.
validators nodirtychars
12. A012_FORMA_UHRADY
title Payment form
type select
13. A013_DATUM_VYSTAVENIA
title Date issued
validators numericx; required
14. A014_DATUM_SPLATNOSTI
title Date due
validators numericx; required
15. A015_DATUM_DODANIA_SLUZBY
title Delivery date
validators numericx; required
16. A016_VARIABILNY_SYMBOL
title Variable symbol
validators numeric; required
17. A017_KONSTANTNY_SYMBOL
title Constant symbol
validators numeric; required
initValue 0308
18. A018_ODBERATEL_MENO
title Buyer - name
validators nodirtychars; required
19. A019_ODBERATEL_ULICA_CISLO_DOMU
title Buyer - street
validators nodirtychars
20. A020_ODBERATEL_PSC
title Buyer - ZIP
validators alphanum
21. A021_ODBERATEL_MESTO
title Buyer - city
validators nodirtychars
22. A022_ODBERATEL_ICO
title Buyer - ID
validators numericx
23. A023_ODBERATEL_BANKOVY_UCET
title Buyer - Bank Acc.
validators nodirtychars
24. A023_ODBERATEL_ICDPH
title Buyer - VAT ID
validators alphanum
25. A024_SUMA_BEZ_DPH
validators float
26. A025_ZAKLAD_DANE
validators float
27. A026_DPH_CELKOM
validators float
28. A027_SUMA_S_DPH
validators float
29. A028_PRILOHY
title Attachments
30. A029_VYSTAVIL
title Issued by
31. A030_TEXT_FAKTURUJEME_VAM
title Textácia ku fakturácii
validators required; lengthmax(350); maxwords(50); rowsmax(5)
initValue We are charging you as follows:
32. A031_REKAPIT_ZAKLAD_0
33. A032_REKAPIT_ZAKLAD_20
34. A033_REKAPIT_DPH_0
35. A034_REKAPIT_DPH_20
36. A035_REKAPIT_SPOLU_0
37. A036_REKAPIT_SPOLU_20
38. A037_REKAPIT_SPOLU_ZAKLAD_DANE
39. A038_REKAPIT_SPOLU_DPH
40. A039_REKAPIT_SPOLU_UHRADA
41. A040_TYP_FAKTURY
title Invoice type
type select
42. A050_ZALOHA
title {Poskytnutá záloha}
validators float
43. A055_SUMA_NA_UHRADU
validators float
44. ADD_NOTE
type select
45. CISLOVAT_POLOZKY
title Number items
type checkbox
values 0, 1
46. CONVERT_TO_IBAN
type checkbox
values 0, 1
initValue 1
47. CURRENCY
validators alpha
type text
initValue EUR
48. CURRENCY2
type label
49. CURRENCY3
type label
50. CURRENCY4
type label
51. CURRENCY5
type label
52. CURRENCY6
type label
53. CUSTOM_TAX_RATE
type checkbox
values 0, 1
54. DODAVATEL_SWIFT
title SWIFT
help SWIFT bank code
validators alphanum;lengthmin(8)
type autocomplete (swift-sk-2017.csv)
55. FAKTURA_LOGO
title Logo (1:1)
help You may insert your logo image JPG, PNG, GIF with page size 1:1 up to 300 kB (will be adjusted automatically)
type image
56. INSERT_BARCODES
type checkbox
values 0, 1
initValue 1
57. ODBERATEL_COUNTRY
title Buyer - Country
validators nodirtychars
58. PRILOZIT_SUBORY
title Attachments:
type attachfile
59. REKAPIT_DPH_10
60. REKAPIT_SPOLU_10
61. REKAPIT_ZAKLAD_10
62. ROUND_DECIMALS
validators in(0,2,3,4,5);required
type select
initValue 2
63. SIGNATURE
title Signature image (3:1)
help You may insert company stamp image JPG, PNG, GIF with page size 3:1 up to 300 kB (will be adjusted automatically)
type image
64. SPEC_SYMBOL
title Specific symbol
validators numeric
65. TITLE_SWIFT
type label
initValue SWIFT
66. ZAHRANICNY_ODBERATEL
type checkbox
values 0, 1
67. POLOZKA_NAZOV
title Názov položky
68. POLOZKA_MNOZSTVO
title Množstvo
validators float; gt(0)
69. POLOZKA_JEDNOTKA
title Jednotka
validators nodirtychars
70. POLOZKA_DPH_SADZBA
title Sadzba DPH
validators in(0,10,20)
71. POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA
title Sadzba DPH
validators float;gteq(0);lteq(100)
72. POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH
title Jednotková cena bez DPH
validators float
73. POLOZKA_CENA_S_DPH
title Jednotková cena s DPH
74. POLOZKA_CENA_CELKOM
title Celkom s DPH