• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Faktura, předfaktura, dobropis" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. A000_CISLO_FAKTURY Číslo faktury required
2. A001_DODAVATEL_MENO Jméno dodavatele nodirtychars; required
3. A002_DODAVATEL_ULICA_CISLO_DOMU Dodávatel - ulice nodirtychars
4. A003_DODAVATEL_PSC Dodávatel - PSČ alphanum
5. A004_DODAVATEL_MESTO Dodávatel - obec nodirtychars
6. A005_DODAVATEL_ICO Dodávatel - IČO numericx
7. A006_DODAVATEL_ICDPH Dodávatel - IČ-DPH alphanum
8. A007_DODAVATEL_TELEFON Dodávatel - telefón nodirtychars
9. A008_DODAVATEL_EMAIL Dodávatel - email email;orempty
10. A009_DODAVATEL_CISLO_REGISTRA Dodávatel - číslo registra maxwords(15);lengthmax(100)
11. A011_DODAVATEL_BANKOVY_UCET Dodávatel - bankovní účet nodirtychars
12. A012_FORMA_UHRADY Platební metoda
13. A013_DATUM_VYSTAVENIA Datum vystavení numericx; required
14. A014_DATUM_SPLATNOSTI Datum splatnosti numericx; required
15. A015_DATUM_DODANIA_SLUZBY Datum dodání služby numericx; required
16. A016_VARIABILNY_SYMBOL Variabilní symbol numeric; required
17. A017_KONSTANTNY_SYMBOL Konstantní symbol numeric; required
18. A018_ODBERATEL_MENO Odběratel - jméno nodirtychars; required
19. A019_ODBERATEL_ULICA_CISLO_DOMU Odběratel - ulice nodirtychars
20. A020_ODBERATEL_PSC Odběratel - PSČ alphanum
21. A021_ODBERATEL_MESTO Odběratel - obec nodirtychars
22. A022_ODBERATEL_ICO Odběratel IČO numericx
23. A023_ODBERATEL_BANKOVY_UCET Odběratel - bankovní účet nodirtychars
24. A023_ODBERATEL_ICDPH Odběratel IČO-DPH alphanum
25. A024_SUMA_BEZ_DPH float
26. A025_ZAKLAD_DANE float
27. A026_DPH_CELKOM float
28. A027_SUMA_S_DPH float
29. A028_PRILOHY Přílohy
30. A029_VYSTAVIL Vystavil
31. A030_TEXT_FAKTURUJEME_VAM Textácia ku fakturácii required; lengthmax(350); maxwords(50); rowsmax(5)
32. A031_REKAPIT_ZAKLAD_0
33. A032_REKAPIT_ZAKLAD_20
34. A033_REKAPIT_DPH_0
35. A034_REKAPIT_DPH_20
36. A035_REKAPIT_SPOLU_0
37. A036_REKAPIT_SPOLU_20
38. A037_REKAPIT_SPOLU_ZAKLAD_DANE
39. A038_REKAPIT_SPOLU_DPH
40. A039_REKAPIT_SPOLU_UHRADA
41. A040_TYP_FAKTURY Typ faktury
42. A050_ZALOHA {Poskytnutá záloha} float
43. A055_SUMA_NA_UHRADU float
44. ADD_NOTE
45. CISLOVAT_POLOZKY Číslovať položky
46. CONVERT_TO_IBAN
47. CURRENCY alpha
48. CURRENCY2
49. CURRENCY3
50. CURRENCY4
51. CURRENCY5
52. CURRENCY6
53. CUSTOM_TAX_RATE
54. DODAVATEL_SWIFT SWIFT alphanum;lengthmin(8)
55. FAKTURA_LOGO Logo (1:1)
56. INSERT_BARCODES
57. ODBERATEL_COUNTRY Odběratel - stát nodirtychars
58. PRILOZIT_SUBORY Vložit přílohy:
59. REKAPIT_DPH_10
60. REKAPIT_SPOLU_10
61. REKAPIT_ZAKLAD_10
62. ROUND_DECIMALS in(0,2,3,4,5);required
63. SIGNATURE Obrázek s podpisem (3:1)
64. SPEC_SYMBOL Specifický symbol numeric
65. TITLE_SWIFT
66. ZAHRANICNY_ODBERATEL

Atribúty v šablóne: polozky

67. POLOZKA_NAZOV Názov položky nodirtychars
68. POLOZKA_MNOZSTVO Množstvo float; gt(0)
69. POLOZKA_JEDNOTKA Jednotka nodirtychars
70. POLOZKA_DPH_SADZBA Sadzba DPH in(0,10,20)
71. POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA Sadzba DPH float;gteq(0);lteq(100)
72. POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH Jednotková cena bez DPH float
73. POLOZKA_CENA_S_DPH Jednotková cena s DPH
74. POLOZKA_CENA_CELKOM Celkom s DPH

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. A000_CISLO_FAKTURY
title Číslo faktury
validators required
2. A001_DODAVATEL_MENO
title Jméno dodavatele
validators nodirtychars; required
3. A002_DODAVATEL_ULICA_CISLO_DOMU
title Dodávatel - ulice
validators nodirtychars
4. A003_DODAVATEL_PSC
title Dodávatel - PSČ
validators alphanum
5. A004_DODAVATEL_MESTO
title Dodávatel - obec
validators nodirtychars
6. A005_DODAVATEL_ICO
title Dodávatel - IČO
validators numericx
7. A006_DODAVATEL_ICDPH
title Dodávatel - IČ-DPH
validators alphanum
8. A007_DODAVATEL_TELEFON
title Dodávatel - telefón
validators nodirtychars
9. A008_DODAVATEL_EMAIL
title Dodávatel - email
validators email;orempty
10. A009_DODAVATEL_CISLO_REGISTRA
title Dodávatel - číslo registra
validators maxwords(15);lengthmax(100)
initValue Fyzická osoba zapsaná v živnostenském registru č. ............ Okresního soudu v ............
11. A011_DODAVATEL_BANKOVY_UCET
title Dodávatel - bankovní účet
validators nodirtychars
12. A012_FORMA_UHRADY
title Platební metoda
type select
13. A013_DATUM_VYSTAVENIA
title Datum vystavení
validators numericx; required
14. A014_DATUM_SPLATNOSTI
title Datum splatnosti
validators numericx; required
15. A015_DATUM_DODANIA_SLUZBY
title Datum dodání služby
validators numericx; required
16. A016_VARIABILNY_SYMBOL
title Variabilní symbol
validators numeric; required
17. A017_KONSTANTNY_SYMBOL
title Konstantní symbol
validators numeric; required
initValue 0308
18. A018_ODBERATEL_MENO
title Odběratel - jméno
validators nodirtychars; required
19. A019_ODBERATEL_ULICA_CISLO_DOMU
title Odběratel - ulice
validators nodirtychars
20. A020_ODBERATEL_PSC
title Odběratel - PSČ
validators alphanum
21. A021_ODBERATEL_MESTO
title Odběratel - obec
validators nodirtychars
22. A022_ODBERATEL_ICO
title Odběratel IČO
validators numericx
23. A023_ODBERATEL_BANKOVY_UCET
title Odběratel - bankovní účet
validators nodirtychars
24. A023_ODBERATEL_ICDPH
title Odběratel IČO-DPH
validators alphanum
25. A024_SUMA_BEZ_DPH
validators float
26. A025_ZAKLAD_DANE
validators float
27. A026_DPH_CELKOM
validators float
28. A027_SUMA_S_DPH
validators float
29. A028_PRILOHY
title Přílohy
30. A029_VYSTAVIL
title Vystavil
31. A030_TEXT_FAKTURUJEME_VAM
title Textácia ku fakturácii
validators required; lengthmax(350); maxwords(50); rowsmax(5)
initValue Fakturujeme Vám za dodané služby nasledovně:
32. A031_REKAPIT_ZAKLAD_0
33. A032_REKAPIT_ZAKLAD_20
34. A033_REKAPIT_DPH_0
35. A034_REKAPIT_DPH_20
36. A035_REKAPIT_SPOLU_0
37. A036_REKAPIT_SPOLU_20
38. A037_REKAPIT_SPOLU_ZAKLAD_DANE
39. A038_REKAPIT_SPOLU_DPH
40. A039_REKAPIT_SPOLU_UHRADA
41. A040_TYP_FAKTURY
title Typ faktury
type select
42. A050_ZALOHA
title {Poskytnutá záloha}
validators float
43. A055_SUMA_NA_UHRADU
validators float
44. ADD_NOTE
type select
45. CISLOVAT_POLOZKY
title Číslovať položky
type checkbox
values 0, 1
46. CONVERT_TO_IBAN
type checkbox
values 0, 1
initValue 1
47. CURRENCY
validators alpha
type text
initValue EUR
48. CURRENCY2
type label
49. CURRENCY3
type label
50. CURRENCY4
type label
51. CURRENCY5
type label
52. CURRENCY6
type label
53. CUSTOM_TAX_RATE
type checkbox
values 0, 1
54. DODAVATEL_SWIFT
title SWIFT
help SWIFT kód banky
validators alphanum;lengthmin(8)
type autocomplete (swift-sk-2017.csv)
55. FAKTURA_LOGO
title Logo (1:1)
help Můžete vložiť obrázek s logom v poměru strán 1:1 typu JPG, PNG, GIF do 300 kB (bude přizpůsoben automaticky)
type image
56. INSERT_BARCODES
type checkbox
values 0, 1
initValue 1
57. ODBERATEL_COUNTRY
title Odběratel - stát
validators nodirtychars
58. PRILOZIT_SUBORY
title Vložit přílohy:
type attachfile
59. REKAPIT_DPH_10
60. REKAPIT_SPOLU_10
61. REKAPIT_ZAKLAD_10
62. ROUND_DECIMALS
validators in(0,2,3,4,5);required
type select
initValue 2
63. SIGNATURE
title Obrázek s podpisem (3:1)
help Můžete vložiť obrázek s podpisem v poměru strán 3:1 typu JPG, PNG, GIF do 300 kB (bude přizpůsoben automaticky)
type image
64. SPEC_SYMBOL
title Specifický symbol
validators numeric
65. TITLE_SWIFT
type label
initValue SWIFT
66. ZAHRANICNY_ODBERATEL
type checkbox
values 0, 1
67. POLOZKA_NAZOV
title Názov položky
validators nodirtychars
68. POLOZKA_MNOZSTVO
title Množstvo
validators float; gt(0)
69. POLOZKA_JEDNOTKA
title Jednotka
validators nodirtychars
70. POLOZKA_DPH_SADZBA
title Sadzba DPH
validators in(0,10,20)
71. POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA
title Sadzba DPH
validators float;gteq(0);lteq(100)
72. POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH
title Jednotková cena bez DPH
validators float
73. POLOZKA_CENA_S_DPH
title Jednotková cena s DPH
74. POLOZKA_CENA_CELKOM
title Celkom s DPH