• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

UPOZORNENIE:

Táto funkcia je prístupná len pre prihlásených užívateľov s typom účtu BUSINESS Membership (platená registrácia). Viac o typoch registrácie.
Typ registrácie si môžete zmeniť v priebehu platby v časti "Moja zóna" alebo nás kontaktujte.

Vytvorenie dokumentu prostredníctvom webovej služby SOAP

Vytvorenie dokumentu prostredníctvom volania SOAP webovej služby je možné volaním SOAP požiadavky s URL parametrom "soap" (GET).

REQUEST - Definíciu vstupných elementov detailne popisuje WSDL súbor, pričom hlavnými elementami sú: RESPONSE - Vrátená odpoveď obsahuje nasledovné parametre:

Príklad kódu v PHP


<?php
// Odoslanie požiadavky
// ====================

// povinný autentifikačný API kľúč, nastavíte si ho v zóne "Moje dokumenty -> Nastavenia"
$api_key "uARM_PSxvI*********************************";

// hodnoty atribútov v dokumente
$data = array (
      
'fields' => 
      array (
        
'A000_CISLO_FAKTURY' => '',
        
'A001_DODAVATEL_MENO' => '',
        
'A009_DODAVATEL_CISLO_REGISTRA' => 'Fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri č. ............ Okresného súdu v ............',
        
'A013_DATUM_VYSTAVENIA' => '19.02.2020',
        
'A014_DATUM_SPLATNOSTI' => '04.03.2020',
        
'A015_DATUM_DODANIA_SLUZBY' => '19.02.2020',
        
'A016_VARIABILNY_SYMBOL' => '',
        
'A017_KONSTANTNY_SYMBOL' => '0308',
        
'A018_ODBERATEL_MENO' => '',
        
'A024_SUMA_BEZ_DPH' => '0.00',
        
'A025_ZAKLAD_DANE' => '0.00',
        
'A026_DPH_CELKOM' => '0.00',
        
'A027_SUMA_S_DPH' => '0.00',
        
'A030_TEXT_FAKTURUJEME_VAM' => 'Faktúrujeme Vám za dodané služby nasledovné:',
        
'A031_REKAPIT_ZAKLAD_0' => '0.00',
        
'A032_REKAPIT_ZAKLAD_20' => '0.00',
        
'A033_REKAPIT_DPH_0' => '0.00',
        
'A034_REKAPIT_DPH_20' => '0.00',
        
'A035_REKAPIT_SPOLU_0' => '0.00',
        
'A036_REKAPIT_SPOLU_20' => '0.00',
        
'A037_REKAPIT_SPOLU_ZAKLAD_DANE' => '0.00',
        
'A038_REKAPIT_SPOLU_DPH' => '0.00',
        
'A039_REKAPIT_SPOLU_UHRADA' => '0.00',
        
'A050_ZALOHA' => '0.00',
        
'A055_SUMA_NA_UHRADU' => '0.00',
        
'CONVERT_TO_IBAN' => '1',
        
'CURRENCY' => 'EUR',
        
'INSERT_BARCODES' => '1',
        
'REKAPIT_DPH_10' => '0.00',
        
'REKAPIT_SPOLU_10' => '0.00',
        
'REKAPIT_ZAKLAD_10' => '0.00',
        
'ROUND_DECIMALS' => '2',
      ),
      
'templates' => 
      array (
        
'polozky' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'POLOZKA_NAZOV' => '',
            
'POLOZKA_MNOZSTVO' => '',
            
'POLOZKA_JEDNOTKA' => '',
            
'POLOZKA_DPH_SADZBA' => '0',
            
'POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA' => '0.00',
            
'POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_S_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_CELKOM' => '0.00',
          ),
          
=> 
          array (
            
'POLOZKA_NAZOV' => '',
            
'POLOZKA_MNOZSTVO' => '',
            
'POLOZKA_JEDNOTKA' => '',
            
'POLOZKA_DPH_SADZBA' => '0',
            
'POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA' => '0.00',
            
'POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_S_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_CELKOM' => '0.00',
          ),
          
=> 
          array (
            
'POLOZKA_NAZOV' => '',
            
'POLOZKA_MNOZSTVO' => '',
            
'POLOZKA_JEDNOTKA' => '',
            
'POLOZKA_DPH_SADZBA' => '0',
            
'POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA' => '0.00',
            
'POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_S_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_CELKOM' => '0.00',
          ),
          
=> 
          array (
            
'POLOZKA_NAZOV' => '',
            
'POLOZKA_MNOZSTVO' => '',
            
'POLOZKA_JEDNOTKA' => '',
            
'POLOZKA_DPH_SADZBA' => '0',
            
'POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA' => '0.00',
            
'POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_S_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_CELKOM' => '0.00',
          ),
          
=> 
          array (
            
'POLOZKA_NAZOV' => '',
            
'POLOZKA_MNOZSTVO' => '',
            
'POLOZKA_JEDNOTKA' => '',
            
'POLOZKA_DPH_SADZBA' => '0',
            
'POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA' => '0.00',
            
'POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_S_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_CELKOM' => '0.00',
          ),
        ),
      ),
    );

try{
    
// vytvoríme dokument
    
$client = new SoapClient("https://ipdf.sk/uctovne-tlaciva/zalohova-faktura-dobropis-predfaktura?soap");
    
$response $client->generate($api_key$data$action);
}catch(
SoapFault $e){
    echo 
"Chyba pri vytváraní dokumentu: ".$e->getMessage();
}

// Spracovanie odpovede
// ====================

if($response->success == "1"){
    echo 
"Úspech - dokument bol vytvorený. Linka pre stiahnutie dokumentu: ".$response->download_link;
    
// súbor si môžete uložiť na lokálny disk
    
file_put_contents("/path/to/save.pdf"base64_decode($response->file_content));
}else{
    echo 
"Dokument sa nepodarilo vytvoriť. Popis chyby: ".$response->info;
}
?>

Riešenie potenciálnych problémov

1. Metóda soapClient->connect()

Pre uľahčenie implementácie je možné využiť podpornú metódu connect().
Metóda nevyžaduje autentifikáciu ani žiadne vstupné parametre a vráti správu obsahujúcu aktuálny čas servera.


<?php
$client 
= new SoapClient("https://ipdf.sk/uctovne-tlaciva/zalohova-faktura-dobropis-predfaktura?soap");
$response $client->connect(); // Success - you have connected at 19.02.2020 16:47:49 to SoapServer at ipdf.sk ...

2. Alternatívny zápis pre inicializáciu SoapClient objektu:


<?php
// odkomentujte počas vývoja potrebné nastavenia
$context stream_context_create(array(
    
"ssl" => array(
        
// "verify_peer" => false,
        // "allow_self_signed" => true,
    
),
    
"http" => array(
        
// "curl_verify_ssl_peer" => false,
        // "curl_verify_ssl_host" => false,
    
),
));

$options = array(
    
"stream_context" => $context,
    
"features" => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS,
    
// "cache_wsdl" => WSDL_CACHE_NONE,
    // "trace" => true,
    // "exceptions" => true,
);

$client = new SoapClient("https://ipdf.sk/uctovne-tlaciva/zalohova-faktura-dobropis-predfaktura?soap"$options);