• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

UPOZORNENIE:

Táto funkcia je prístupná len pre prihlásených užívateľov s typom účtu BUSINESS Membership (platená registrácia). Viac o typoch registrácie.
Typ registrácie si môžete zmeniť v priebehu platby v časti "Moja zóna" alebo nás kontaktujte.

Vytvorenie dokumentu prostredníctvom webovej služby JSON

REQUEST - Pre vytvorenie dokumentu je potrebné odoslanie nasledovných požadovaných parametrov v POST requeste: RESPONSE - Vrátená odpoveď obsahuje nasledovné parametre:

1. Príklad kódu v PHP


<?php

// Odoslanie požiadavky
// ====================

$url "https://ipdf.sk/uctovne-tlaciva/zalohova-faktura-dobropis-predfaktura";
$data = array(
    
// povinný parameter "json"
    
"json" => 1,
    
// povinný autentifikačný API kľúč, nastavíte si ho v zóne "Moje dokumenty -> Nastavenia"
    
"key" => "uARM_PSxvI*********************************",
    
// hodnoty atribútov v dokumente
    
"data" => json_encode(array (
      
'A000_CISLO_FAKTURY' => '',
      
'A001_DODAVATEL_MENO' => '',
      
'A009_DODAVATEL_CISLO_REGISTRA' => 'Fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri č. ............ Okresného súdu v ............',
      
'A013_DATUM_VYSTAVENIA' => '19.02.2020',
      
'A014_DATUM_SPLATNOSTI' => '04.03.2020',
      
'A015_DATUM_DODANIA_SLUZBY' => '19.02.2020',
      
'A016_VARIABILNY_SYMBOL' => '',
      
'A017_KONSTANTNY_SYMBOL' => '0308',
      
'A018_ODBERATEL_MENO' => '',
      
'A024_SUMA_BEZ_DPH' => '0.00',
      
'A025_ZAKLAD_DANE' => '0.00',
      
'A026_DPH_CELKOM' => '0.00',
      
'A027_SUMA_S_DPH' => '0.00',
      
'A030_TEXT_FAKTURUJEME_VAM' => 'Faktúrujeme Vám za dodané služby nasledovné:',
      
'A031_REKAPIT_ZAKLAD_0' => '0.00',
      
'A032_REKAPIT_ZAKLAD_20' => '0.00',
      
'A033_REKAPIT_DPH_0' => '0.00',
      
'A034_REKAPIT_DPH_20' => '0.00',
      
'A035_REKAPIT_SPOLU_0' => '0.00',
      
'A036_REKAPIT_SPOLU_20' => '0.00',
      
'A037_REKAPIT_SPOLU_ZAKLAD_DANE' => '0.00',
      
'A038_REKAPIT_SPOLU_DPH' => '0.00',
      
'A039_REKAPIT_SPOLU_UHRADA' => '0.00',
      
'A050_ZALOHA' => '0.00',
      
'A055_SUMA_NA_UHRADU' => '0.00',
      
'CONVERT_TO_IBAN' => '1',
      
'CURRENCY' => 'EUR',
      
'INSERT_BARCODES' => '1',
      
'REKAPIT_DPH_10' => '0.00',
      
'REKAPIT_SPOLU_10' => '0.00',
      
'REKAPIT_ZAKLAD_10' => '0.00',
      
'ROUND_DECIMALS' => '2',
      
'__TEMPLATES__' => 
      array (
        
'polozky' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'POLOZKA_NAZOV' => '',
            
'POLOZKA_MNOZSTVO' => '',
            
'POLOZKA_JEDNOTKA' => '',
            
'POLOZKA_DPH_SADZBA' => '0',
            
'POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA' => '0.00',
            
'POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_S_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_CELKOM' => '0.00',
          ),
          
=> 
          array (
            
'POLOZKA_NAZOV' => '',
            
'POLOZKA_MNOZSTVO' => '',
            
'POLOZKA_JEDNOTKA' => '',
            
'POLOZKA_DPH_SADZBA' => '0',
            
'POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA' => '0.00',
            
'POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_S_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_CELKOM' => '0.00',
          ),
          
=> 
          array (
            
'POLOZKA_NAZOV' => '',
            
'POLOZKA_MNOZSTVO' => '',
            
'POLOZKA_JEDNOTKA' => '',
            
'POLOZKA_DPH_SADZBA' => '0',
            
'POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA' => '0.00',
            
'POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_S_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_CELKOM' => '0.00',
          ),
          
=> 
          array (
            
'POLOZKA_NAZOV' => '',
            
'POLOZKA_MNOZSTVO' => '',
            
'POLOZKA_JEDNOTKA' => '',
            
'POLOZKA_DPH_SADZBA' => '0',
            
'POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA' => '0.00',
            
'POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_S_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_CELKOM' => '0.00',
          ),
          
=> 
          array (
            
'POLOZKA_NAZOV' => '',
            
'POLOZKA_MNOZSTVO' => '',
            
'POLOZKA_JEDNOTKA' => '',
            
'POLOZKA_DPH_SADZBA' => '0',
            
'POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA' => '0.00',
            
'POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_S_DPH' => '0.00',
            
'POLOZKA_CENA_CELKOM' => '0.00',
          ),
        ),
      ),
    )),
);

$curl curl_init($url);
curl_setopt($curlCURLOPT_HEADERfalse);
curl_setopt($curlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($curlCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($curlCURLOPT_POSTFIELDS$data);
// uncomment in test environment
// curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
// curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);

$json_response curl_exec($curl);
if (
curl_errno($curl)){
    die(
"Chyba: " curl_error($curl));
}
curl_close($curl);
$response json_decode($json_responsetrue);

// ......

// Spracovanie odpovede
// ====================

$response json_decode($json_responsetrue);
if(empty(
$response["file_content"])){
    exit(
"Súbor sa nepodarilo vytvoriť. Popis chyby: ".$response["info"]);
}else{
    
file_put_contents("/path/to/save.pdf"base64_decode($response["file_content"]));
    echo 
"Úspech! ".$response["info"];
}
?>

2. Príklad kódu v JAVASCRIPTE


<script type="text/javascript">
function 
createDocumentJsTest(){
    
// odstránime predošlú odpoveď zo servera
    
$("#ajax-response-js").remove();

    
// Odoslanie požiadavky
    // ====================

    
$.ajax({
      
// URL linka požadovaného dokumentu
      
url'https://ipdf.sk/uctovne-tlaciva/zalohova-faktura-dobropis-predfaktura',
      
cachefalse,
      
// akceptovaná je len metóda POST
      
type"POST",
      
data: ({
        
// povinný parameter "json"
        
json'1',
        
// povinný autentifikačný API kľúč, nastavíte si ho v zóne "Moje dokumenty -> Nastavenia"
        
key'uARM_PSxvI*********************************',
        
// hodnoty atribútov v tlačive
        // alternatíva 1 - údaje nastaví server uz vo formáte JSON encoded
        
data: {"A000_CISLO_FAKTURY":"",
                
"A001_DODAVATEL_MENO":"",
                
"A009_DODAVATEL_CISLO_REGISTRA":"Fyzick\u00e1 osoba zap\u00edsan\u00e1 v \u017eivnostenskom registri \u010d. ............ Okresn\u00e9ho s\u00fadu v ............",
                
"A013_DATUM_VYSTAVENIA":"19.02.2020",
                
"A014_DATUM_SPLATNOSTI":"04.03.2020",
                
"A015_DATUM_DODANIA_SLUZBY":"19.02.2020",
                
"A016_VARIABILNY_SYMBOL":"",
                
"A017_KONSTANTNY_SYMBOL":"0308",
                
"A018_ODBERATEL_MENO":"",
                
"A024_SUMA_BEZ_DPH":"0.00",
                
"A025_ZAKLAD_DANE":"0.00",
                
"A026_DPH_CELKOM":"0.00",
                
"A027_SUMA_S_DPH":"0.00",
                
"A030_TEXT_FAKTURUJEME_VAM":"Fakt\u00farujeme V\u00e1m za dodan\u00e9 slu\u017eby nasledovn\u00e9:",
                
"A031_REKAPIT_ZAKLAD_0":"0.00",
                
"A032_REKAPIT_ZAKLAD_20":"0.00",
                
"A033_REKAPIT_DPH_0":"0.00",
                
"A034_REKAPIT_DPH_20":"0.00",
                
"A035_REKAPIT_SPOLU_0":"0.00",
                
"A036_REKAPIT_SPOLU_20":"0.00",
                
"A037_REKAPIT_SPOLU_ZAKLAD_DANE":"0.00",
                
"A038_REKAPIT_SPOLU_DPH":"0.00",
                
"A039_REKAPIT_SPOLU_UHRADA":"0.00",
                
"A050_ZALOHA":"0.00",
                
"A055_SUMA_NA_UHRADU":"0.00",
                
"CONVERT_TO_IBAN":"1",
                
"CURRENCY":"EUR",
                
"INSERT_BARCODES":"1",
                
"REKAPIT_DPH_10":"0.00",
                
"REKAPIT_SPOLU_10":"0.00",
                
"REKAPIT_ZAKLAD_10":"0.00",
                
"ROUND_DECIMALS":"2",
                
"__TEMPLATES__":{"polozky":[{"POLOZKA_NAZOV":"",
                
"POLOZKA_MNOZSTVO":"",
                
"POLOZKA_JEDNOTKA":"",
                
"POLOZKA_DPH_SADZBA":"0",
                
"POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA":"0.00",
                
"POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH":"0.00",
                
"POLOZKA_CENA_S_DPH":"0.00",
                
"POLOZKA_CENA_CELKOM":"0.00"},{"POLOZKA_NAZOV":"",
                
"POLOZKA_MNOZSTVO":"",
                
"POLOZKA_JEDNOTKA":"",
                
"POLOZKA_DPH_SADZBA":"0",
                
"POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA":"0.00",
                
"POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH":"0.00",
                
"POLOZKA_CENA_S_DPH":"0.00",
                
"POLOZKA_CENA_CELKOM":"0.00"},{"POLOZKA_NAZOV":"",
                
"POLOZKA_MNOZSTVO":"",
                
"POLOZKA_JEDNOTKA":"",
                
"POLOZKA_DPH_SADZBA":"0",
                
"POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA":"0.00",
                
"POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH":"0.00",
                
"POLOZKA_CENA_S_DPH":"0.00",
                
"POLOZKA_CENA_CELKOM":"0.00"},{"POLOZKA_NAZOV":"",
                
"POLOZKA_MNOZSTVO":"",
                
"POLOZKA_JEDNOTKA":"",
                
"POLOZKA_DPH_SADZBA":"0",
                
"POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA":"0.00",
                
"POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH":"0.00",
                
"POLOZKA_CENA_S_DPH":"0.00",
                
"POLOZKA_CENA_CELKOM":"0.00"},{"POLOZKA_NAZOV":"",
                
"POLOZKA_MNOZSTVO":"",
                
"POLOZKA_JEDNOTKA":"",
                
"POLOZKA_DPH_SADZBA":"0",
                
"POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA":"0.00",
                
"POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH":"0.00",
                
"POLOZKA_CENA_S_DPH":"0.00",
                
"POLOZKA_CENA_CELKOM":"0.00"}]}},

        
// alternatíva 2 - údaje sú zbierané priamo na HTML stránke
        /* data: {
              'A000_CISLO_FAKTURY' : '$("#A000_CISLO_FAKTURY").val()',
              'A001_DODAVATEL_MENO' : '$("#A001_DODAVATEL_MENO").val()',
              'A009_DODAVATEL_CISLO_REGISTRA' : '$("#A009_DODAVATEL_CISLO_REGISTRA").val()',
              'A013_DATUM_VYSTAVENIA' : '$("#A013_DATUM_VYSTAVENIA").val()',
              'A014_DATUM_SPLATNOSTI' : '$("#A014_DATUM_SPLATNOSTI").val()',
              'A015_DATUM_DODANIA_SLUZBY' : '$("#A015_DATUM_DODANIA_SLUZBY").val()',
              'A016_VARIABILNY_SYMBOL' : '$("#A016_VARIABILNY_SYMBOL").val()',
              'A017_KONSTANTNY_SYMBOL' : '$("#A017_KONSTANTNY_SYMBOL").val()',
              'A018_ODBERATEL_MENO' : '$("#A018_ODBERATEL_MENO").val()',
              'A024_SUMA_BEZ_DPH' : '$("#A024_SUMA_BEZ_DPH").val()',
              'A025_ZAKLAD_DANE' : '$("#A025_ZAKLAD_DANE").val()',
              'A026_DPH_CELKOM' : '$("#A026_DPH_CELKOM").val()',
              'A027_SUMA_S_DPH' : '$("#A027_SUMA_S_DPH").val()',
              'A030_TEXT_FAKTURUJEME_VAM' : '$("#A030_TEXT_FAKTURUJEME_VAM").val()',
              'A031_REKAPIT_ZAKLAD_0' : '$("#A031_REKAPIT_ZAKLAD_0").val()',
              'A032_REKAPIT_ZAKLAD_20' : '$("#A032_REKAPIT_ZAKLAD_20").val()',
              'A033_REKAPIT_DPH_0' : '$("#A033_REKAPIT_DPH_0").val()',
              'A034_REKAPIT_DPH_20' : '$("#A034_REKAPIT_DPH_20").val()',
              'A035_REKAPIT_SPOLU_0' : '$("#A035_REKAPIT_SPOLU_0").val()',
              'A036_REKAPIT_SPOLU_20' : '$("#A036_REKAPIT_SPOLU_20").val()',
              'A037_REKAPIT_SPOLU_ZAKLAD_DANE' : '$("#A037_REKAPIT_SPOLU_ZAKLAD_DANE").val()',
              'A038_REKAPIT_SPOLU_DPH' : '$("#A038_REKAPIT_SPOLU_DPH").val()',
              'A039_REKAPIT_SPOLU_UHRADA' : '$("#A039_REKAPIT_SPOLU_UHRADA").val()',
              'A050_ZALOHA' : '$("#A050_ZALOHA").val()',
              'A055_SUMA_NA_UHRADU' : '$("#A055_SUMA_NA_UHRADU").val()',
              'CONVERT_TO_IBAN' : '$("#CONVERT_TO_IBAN").val()',
              'CURRENCY' : '$("#CURRENCY").val()',
              'INSERT_BARCODES' : '$("#INSERT_BARCODES").val()',
              'REKAPIT_DPH_10' : '$("#REKAPIT_DPH_10").val()',
              'REKAPIT_SPOLU_10' : '$("#REKAPIT_SPOLU_10").val()',
              'REKAPIT_ZAKLAD_10' : '$("#REKAPIT_ZAKLAD_10").val()',
              'ROUND_DECIMALS' : '$("#ROUND_DECIMALS").val()',
              '__TEMPLATES__' : 
              {
                'polozky' : 
                {
                  0 : 
                  {
                    'POLOZKA_NAZOV' : '$("#POLOZKA_NAZOV_ITEM_0").val()',
                    'POLOZKA_MNOZSTVO' : '$("#POLOZKA_MNOZSTVO_ITEM_0").val()',
                    'POLOZKA_JEDNOTKA' : '$("#POLOZKA_JEDNOTKA_ITEM_0").val()',
                    'POLOZKA_DPH_SADZBA' : '$("#POLOZKA_DPH_SADZBA_ITEM_0").val()',
                    'POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA' : '$("#POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA_ITEM_0").val()',
                    'POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH' : '$("#POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH_ITEM_0").val()',
                    'POLOZKA_CENA_S_DPH' : '$("#POLOZKA_CENA_S_DPH_ITEM_0").val()',
                    'POLOZKA_CENA_CELKOM' : '$("#POLOZKA_CENA_CELKOM_ITEM_0").val()',
                  ),
                  1 : 
                  {
                    'POLOZKA_NAZOV' : '$("#POLOZKA_NAZOV_ITEM_1").val()',
                    'POLOZKA_MNOZSTVO' : '$("#POLOZKA_MNOZSTVO_ITEM_1").val()',
                    'POLOZKA_JEDNOTKA' : '$("#POLOZKA_JEDNOTKA_ITEM_1").val()',
                    'POLOZKA_DPH_SADZBA' : '$("#POLOZKA_DPH_SADZBA_ITEM_1").val()',
                    'POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA' : '$("#POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA_ITEM_1").val()',
                    'POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH' : '$("#POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH_ITEM_1").val()',
                    'POLOZKA_CENA_S_DPH' : '$("#POLOZKA_CENA_S_DPH_ITEM_1").val()',
                    'POLOZKA_CENA_CELKOM' : '$("#POLOZKA_CENA_CELKOM_ITEM_1").val()',
                  ),
                  2 : 
                  {
                    'POLOZKA_NAZOV' : '$("#POLOZKA_NAZOV_ITEM_2").val()',
                    'POLOZKA_MNOZSTVO' : '$("#POLOZKA_MNOZSTVO_ITEM_2").val()',
                    'POLOZKA_JEDNOTKA' : '$("#POLOZKA_JEDNOTKA_ITEM_2").val()',
                    'POLOZKA_DPH_SADZBA' : '$("#POLOZKA_DPH_SADZBA_ITEM_2").val()',
                    'POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA' : '$("#POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA_ITEM_2").val()',
                    'POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH' : '$("#POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH_ITEM_2").val()',
                    'POLOZKA_CENA_S_DPH' : '$("#POLOZKA_CENA_S_DPH_ITEM_2").val()',
                    'POLOZKA_CENA_CELKOM' : '$("#POLOZKA_CENA_CELKOM_ITEM_2").val()',
                  ),
                  3 : 
                  {
                    'POLOZKA_NAZOV' : '$("#POLOZKA_NAZOV_ITEM_3").val()',
                    'POLOZKA_MNOZSTVO' : '$("#POLOZKA_MNOZSTVO_ITEM_3").val()',
                    'POLOZKA_JEDNOTKA' : '$("#POLOZKA_JEDNOTKA_ITEM_3").val()',
                    'POLOZKA_DPH_SADZBA' : '$("#POLOZKA_DPH_SADZBA_ITEM_3").val()',
                    'POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA' : '$("#POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA_ITEM_3").val()',
                    'POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH' : '$("#POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH_ITEM_3").val()',
                    'POLOZKA_CENA_S_DPH' : '$("#POLOZKA_CENA_S_DPH_ITEM_3").val()',
                    'POLOZKA_CENA_CELKOM' : '$("#POLOZKA_CENA_CELKOM_ITEM_3").val()',
                  ),
                  4 : 
                  {
                    'POLOZKA_NAZOV' : '$("#POLOZKA_NAZOV_ITEM_4").val()',
                    'POLOZKA_MNOZSTVO' : '$("#POLOZKA_MNOZSTVO_ITEM_4").val()',
                    'POLOZKA_JEDNOTKA' : '$("#POLOZKA_JEDNOTKA_ITEM_4").val()',
                    'POLOZKA_DPH_SADZBA' : '$("#POLOZKA_DPH_SADZBA_ITEM_4").val()',
                    'POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA' : '$("#POLOZKA_DPH_CUSTOM_SADZBA_ITEM_4").val()',
                    'POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH' : '$("#POLOZKA_JEDNOTKOVA_CENA_BEZ_DPH_ITEM_4").val()',
                    'POLOZKA_CENA_S_DPH' : '$("#POLOZKA_CENA_S_DPH_ITEM_4").val()',
                    'POLOZKA_CENA_CELKOM' : '$("#POLOZKA_CENA_CELKOM_ITEM_4").val()',
                  ),
                ),
              ),
            ) */
      
}),
      
success: function(response) {
        
// Spracovanie odpovede
        // ====================
        
var = $.parseJSON(response), $downlink;
        if(
r){
            
$downlink r.success && r.download_link ' (<a href="'+r.download_link+'" class="pretty" target="_blank">Stiahnuť</a>)' '';
            $(
"#test-js").after('<div id="ajax-response-js" class="alert alert-'+(r.success 'success' 'error')+'"><h4>Odpoveď webovej služby:</h4>'
                
+'<strong>success</strong>: '+r.success
                
+'<br/><strong>info</strong>: '+r.info
                
+'<br/><strong>download_link</strong>'+$downlink+': '+r.download_link
                
+'<br/><strong>file_name</strong>: '+r.file_name
                
+'<br/><strong>file_content</strong>: '+r.file_content.substring(0,100)+'...'
                
+'<br/><strong>file_content (decoded):</strong>: '+decode64(r.file_content.substring(0,100))+'...'
                
+'</div>'
            
);
        }else{
            
alert('Neplatná odpoveď zo servera.');
        }
      },
      
error: function(xhrtextStatusthrownError){
        
alert('Chyba spojenia: \nStatus: '+textStatus+'Detail: \n'+thrownError);
      }
    })
};
</
script>
 
?>