• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Vyúčtovanie pracovnej cesty" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. BEZPLATNE_STRAVOVANIE Bezplatné stravovanie required
2. BEZPLATNE_UBYTOVANIE Bezplatné ubytovanie
3. BEZPLATNY_CESTOVNY_LISTOK Bezplatný cestovný lístok
4. BTN_RESET Vymazať údaje
5. CALC_BEZ_AMORTIZACIE Bez amortizácie
6. CALC_BREAKFAST Stravné raňajky
7. CALC_CAR_ENABLE Prepočítať náhrady za vozidlo
8. CALC_CENA_PHM_1L Cena PHM 1 L float;lt(3)
9. CALC_COUNTRY Štát
10. CALC_DINNER Stravné večera
11. CALC_EXCHANGE_RATE Výmenný kurz float
12. CALC_EXRATE_DATE Dátum výmenného kurzu numericx
13. CALC_FOOD_ENABLE Prepočítať náhrady za stravu
14. CALC_LUNCH Stravné obed
15. CALC_PERSONS Počet spolucestujúcich
16. CALC_PRIVES Vozidlo s prívesom
17. CALC_SPOTREBA_100KM Spotreba PHM na 100 km float; lt(20)
18. CALC_ZAHR_CESTA Zahraničná cesta
19. CISLO_PRAC_CESTY
20. CURRENCY_10 Mena alpha
21. CURRENCY_11 Mena alpha
22. CURRENCY_6 Mena alpha
23. CURRENCY_7 Mena alpha
24. CURRENCY_8 Mena alpha
25. CURRENCY_9 Mena alpha
26. DATUM_A_PODPIS_UCTOVATELA Dátum a podpis účtovateľa
27. DOPLATOK_SPOLU_EUR Doplatok spolu EUR float
28. DOPLATOK_UPRAVENY_EUR Doplatok upravený EUR float
29. NOTE_AUXILIARY_VARS Použité vstupné údaje
30. PREDDAVOK_SPOLU_EUR Preddavok spolu EUR float
31. PREDDAVOK_UPRAVENE_EUR Preddavok upravené EUR float
32. SPOLU_CESTOVNE_EUR Spolu cestovné EUR float
33. SPOLU_NOCLAZNE_EUR Spolu nocľažné EUR float
34. SPOLU_STRAVNE_EUR Spolu stravné EUR float
35. SPOLU_UPRAVENE_EUR Spolu upravené EUR float
36. SPOLU_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR Spolu vedľajšie výdavky EUR float
37. SPOLU_VYDAVKY_EUR Spolu výdavky EUR float

Atribúty v šablóne: items

38. DATUM_DEN_MESIAC Dátum - deň, mesiac numericx
39. DATUM_ROK Dátum - rok integer;in(2010-2030)
40. ODCHOD_MIESTO Odchod - miesto
41. ODCHOD_CAS Odchod - čas
42. PRICHOD_MIESTO Príchod - miesto
43. PRICHOD_CAS Príchod - čas
44. DOPRAVNY_PROSTRIEDOK Dopravný prostriedok
45. VZDIALENOST_KM Vzdialenosť km float
46. ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU Začiatok pracovného výkonu
47. KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU Koniec pracovného výkonu
48. NAHRADY_CESTOVNE_EUR Náhrady cestovné EUR float;lteq(9999)
49. NAHRADY_STRAVNE_EUR Náhrady stravné EUR float;lteq(9999)
50. NAHRADY_STRAVNE_CM
51. NAHRADY_NOCLAZNE_EUR Náhrady nocľažné EUR float;lteq(9999)
52. NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR Náhrady vedajšie výdavky EUR float;lteq(9999)
53. NAHRADY_SPOLU_EUR Náhrady spolu EUR float
54. NAHRADY_UPRAVENE_EUR Náhrady upravené EUR float;lteq(9999)

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. BEZPLATNE_STRAVOVANIE
title Bezplatné stravovanie
validators required
type select
values
  • _ => Vyberte..
  • ano => áno
  • nie => nie
2. BEZPLATNE_UBYTOVANIE
title Bezplatné ubytovanie
type select
values
  • _ => Vyberte..
  • ano => áno
  • nie => nie
initValue nie
3. BEZPLATNY_CESTOVNY_LISTOK
title Bezplatný cestovný lístok
type select
values
  • _ => Vyberte..
  • ano => áno
  • nie => nie
initValue nie
4. BTN_RESET
title Vymazať údaje
type text
5. CALC_BEZ_AMORTIZACIE
title Bez amortizácie
type checkbox
values 0, 1
6. CALC_BREAKFAST
title Stravné raňajky
type checkbox
values 0, 1
initValue 1
7. CALC_CAR_ENABLE
title Prepočítať náhrady za vozidlo
type checkbox
values 0, 1
initValue 1
8. CALC_CENA_PHM_1L
title Cena PHM 1 L
validators float;lt(3)
type text
9. CALC_COUNTRY
title Štát
type select
values
  • _ => Vyberte..
10. CALC_DINNER
title Stravné večera
type checkbox
values 0, 1
initValue 1
11. CALC_EXCHANGE_RATE
title Výmenný kurz
validators float
type text
12. CALC_EXRATE_DATE
title Dátum výmenného kurzu
validators numericx
type text
13. CALC_FOOD_ENABLE
title Prepočítať náhrady za stravu
type checkbox
values 0, 1
initValue 1
14. CALC_LUNCH
title Stravné obed
type checkbox
values 0, 1
initValue 1
15. CALC_PERSONS
title Počet spolucestujúcich
type select
initValue 1
16. CALC_PRIVES
title Vozidlo s prívesom
type checkbox
values 0, 1
17. CALC_SPOTREBA_100KM
title Spotreba PHM na 100 km
validators float; lt(20)
type text
18. CALC_ZAHR_CESTA
title Zahraničná cesta
type checkbox
values 0, 1
19. CISLO_PRAC_CESTY
help Číslo súvisiaceho cest. príkazu, alebo meno zamestnanca, cieľ cesty a pod.
type text
20. CURRENCY_10
title Mena
validators alpha
type text
initValue EUR
21. CURRENCY_11
title Mena
validators alpha
type text
22. CURRENCY_6
title Mena
validators alpha
type text
23. CURRENCY_7
title Mena
validators alpha
type text
24. CURRENCY_8
title Mena
validators alpha
type text
25. CURRENCY_9
title Mena
validators alpha
type text
26. DATUM_A_PODPIS_UCTOVATELA
title Dátum a podpis účtovateľa
type text
27. DOPLATOK_SPOLU_EUR
title Doplatok spolu EUR
validators float
type text
28. DOPLATOK_UPRAVENY_EUR
title Doplatok upravený EUR
validators float
type text
29. NOTE_AUXILIARY_VARS
title Použité vstupné údaje
type text
30. PREDDAVOK_SPOLU_EUR
title Preddavok spolu EUR
validators float
type text
31. PREDDAVOK_UPRAVENE_EUR
title Preddavok upravené EUR
validators float
type text
32. SPOLU_CESTOVNE_EUR
title Spolu cestovné EUR
validators float
type text
33. SPOLU_NOCLAZNE_EUR
title Spolu nocľažné EUR
validators float
type text
34. SPOLU_STRAVNE_EUR
title Spolu stravné EUR
validators float
type text
35. SPOLU_UPRAVENE_EUR
title Spolu upravené EUR
validators float
type text
36. SPOLU_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR
title Spolu vedľajšie výdavky EUR
validators float
type text
37. SPOLU_VYDAVKY_EUR
title Spolu výdavky EUR
validators float
type text
38. DATUM_DEN_MESIAC
title Dátum - deň, mesiac
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
39. DATUM_ROK
title Dátum - rok
validators integer;in(2010-2030)
type text
40. ODCHOD_MIESTO
title Odchod - miesto
type text
41. ODCHOD_CAS
title Odchod - čas
type text
42. PRICHOD_MIESTO
title Príchod - miesto
type text
43. PRICHOD_CAS
title Príchod - čas
type text
44. DOPRAVNY_PROSTRIEDOK
title Dopravný prostriedok
type select
45. VZDIALENOST_KM
title Vzdialenosť km
validators float
type text
46. ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU
title Začiatok pracovného výkonu
type text
47. KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU
title Koniec pracovného výkonu
type text
48. NAHRADY_CESTOVNE_EUR
title Náhrady cestovné EUR
validators float;lteq(9999)
type text
49. NAHRADY_STRAVNE_EUR
title Náhrady stravné EUR
validators float;lteq(9999)
type text
50. NAHRADY_STRAVNE_CM
51. NAHRADY_NOCLAZNE_EUR
title Náhrady nocľažné EUR
validators float;lteq(9999)
type textarea
52. NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR
title Náhrady vedajšie výdavky EUR
validators float;lteq(9999)
type textarea
53. NAHRADY_SPOLU_EUR
title Náhrady spolu EUR
validators float
type textarea
54. NAHRADY_UPRAVENE_EUR
title Náhrady upravené EUR
validators float;lteq(9999)
type textarea