• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

UPOZORNENIE:

Táto funkcia je prístupná len pre prihlásených užívateľov s typom účtu BUSINESS Membership (platená registrácia). Viac o typoch registrácie.
Typ registrácie si môžete zmeniť v priebehu platby v časti "Moja zóna" alebo nás kontaktujte.

Vytvorenie dokumentu prostredníctvom webovej služby JSON

REQUEST - Pre vytvorenie dokumentu je potrebné odoslanie nasledovných požadovaných parametrov v POST requeste: RESPONSE - Vrátená odpoveď obsahuje nasledovné parametre:

1. Príklad kódu v PHP


<?php

// Odoslanie požiadavky
// ====================

$url "https://ipdf.sk/uctovne-tlaciva/vyuctovanie-pracovnej-cesty";
$data = array(
    
// povinný parameter "json"
    
"json" => 1,
    
// povinný autentifikačný API kľúč, nastavíte si ho v zóne "Moje dokumenty -> Nastavenia"
    
"key" => "uARM_PSxvI*********************************",
    
// hodnoty atribútov v dokumente
    
"data" => json_encode(array (
      
'BEZPLATNE_STRAVOVANIE' => '',
      
'BEZPLATNE_UBYTOVANIE' => 'nie',
      
'BEZPLATNY_CESTOVNY_LISTOK' => 'nie',
      
'CALC_BREAKFAST' => '1',
      
'CALC_CAR_ENABLE' => '1',
      
'CALC_CENA_PHM_1L' => '0.0000',
      
'CALC_DINNER' => '1',
      
'CALC_FOOD_ENABLE' => '1',
      
'CALC_LUNCH' => '1',
      
'CALC_PERSONS' => '1',
      
'CALC_SPOTREBA_100KM' => '0.0000',
      
'CURRENCY_10' => 'EUR',
      
'CURRENCY_11' => 'EUR',
      
'CURRENCY_6' => 'EUR',
      
'CURRENCY_7' => 'EUR',
      
'CURRENCY_8' => 'EUR',
      
'CURRENCY_9' => 'EUR',
      
'DOPLATOK_SPOLU_EUR' => '0.00',
      
'DOPLATOK_UPRAVENY_EUR' => '0.00',
      
'NOTE_AUXILIARY_VARS' => 'Použité údaje: stravné 1 osoba (raňajky, obed, večera)',
      
'SPOLU_CESTOVNE_EUR' => '0.00',
      
'SPOLU_NOCLAZNE_EUR' => '0.00',
      
'SPOLU_STRAVNE_EUR' => '0.00',
      
'SPOLU_UPRAVENE_EUR' => '0.00',
      
'SPOLU_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' => '0.00',
      
'SPOLU_VYDAVKY_EUR' => '0.00',
      
'__TEMPLATES__' => 
      array (
        
'items' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'DATUM_DEN_MESIAC' => '',
            
'DATUM_ROK' => '',
            
'ODCHOD_MIESTO' => '',
            
'ODCHOD_CAS' => '',
            
'PRICHOD_MIESTO' => '',
            
'PRICHOD_CAS' => '',
            
'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' => '',
            
'VZDIALENOST_KM' => '',
            
'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_CM' => '',
            
'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' => '',
            
'NAHRADY_SPOLU_EUR' => '0.00',
            
'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'DATUM_DEN_MESIAC' => '',
            
'DATUM_ROK' => '',
            
'ODCHOD_MIESTO' => '',
            
'ODCHOD_CAS' => '',
            
'PRICHOD_MIESTO' => '',
            
'PRICHOD_CAS' => '',
            
'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' => '',
            
'VZDIALENOST_KM' => '',
            
'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_CM' => '',
            
'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' => '',
            
'NAHRADY_SPOLU_EUR' => '0.00',
            
'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'DATUM_DEN_MESIAC' => '',
            
'DATUM_ROK' => '',
            
'ODCHOD_MIESTO' => '',
            
'ODCHOD_CAS' => '',
            
'PRICHOD_MIESTO' => '',
            
'PRICHOD_CAS' => '',
            
'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' => '',
            
'VZDIALENOST_KM' => '',
            
'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_CM' => '',
            
'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' => '',
            
'NAHRADY_SPOLU_EUR' => '0.00',
            
'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'DATUM_DEN_MESIAC' => '',
            
'DATUM_ROK' => '',
            
'ODCHOD_MIESTO' => '',
            
'ODCHOD_CAS' => '',
            
'PRICHOD_MIESTO' => '',
            
'PRICHOD_CAS' => '',
            
'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' => '',
            
'VZDIALENOST_KM' => '',
            
'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_CM' => '',
            
'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' => '',
            
'NAHRADY_SPOLU_EUR' => '0.00',
            
'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'DATUM_DEN_MESIAC' => '',
            
'DATUM_ROK' => '',
            
'ODCHOD_MIESTO' => '',
            
'ODCHOD_CAS' => '',
            
'PRICHOD_MIESTO' => '',
            
'PRICHOD_CAS' => '',
            
'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' => '',
            
'VZDIALENOST_KM' => '',
            
'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_CM' => '',
            
'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' => '',
            
'NAHRADY_SPOLU_EUR' => '0.00',
            
'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'DATUM_DEN_MESIAC' => '',
            
'DATUM_ROK' => '',
            
'ODCHOD_MIESTO' => '',
            
'ODCHOD_CAS' => '',
            
'PRICHOD_MIESTO' => '',
            
'PRICHOD_CAS' => '',
            
'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' => '',
            
'VZDIALENOST_KM' => '',
            
'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_CM' => '',
            
'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' => '',
            
'NAHRADY_SPOLU_EUR' => '0.00',
            
'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'DATUM_DEN_MESIAC' => '',
            
'DATUM_ROK' => '',
            
'ODCHOD_MIESTO' => '',
            
'ODCHOD_CAS' => '',
            
'PRICHOD_MIESTO' => '',
            
'PRICHOD_CAS' => '',
            
'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' => '',
            
'VZDIALENOST_KM' => '',
            
'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_CM' => '',
            
'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' => '',
            
'NAHRADY_SPOLU_EUR' => '0.00',
            
'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'DATUM_DEN_MESIAC' => '',
            
'DATUM_ROK' => '',
            
'ODCHOD_MIESTO' => '',
            
'ODCHOD_CAS' => '',
            
'PRICHOD_MIESTO' => '',
            
'PRICHOD_CAS' => '',
            
'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' => '',
            
'VZDIALENOST_KM' => '',
            
'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_CM' => '',
            
'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' => '',
            
'NAHRADY_SPOLU_EUR' => '0.00',
            
'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'DATUM_DEN_MESIAC' => '',
            
'DATUM_ROK' => '',
            
'ODCHOD_MIESTO' => '',
            
'ODCHOD_CAS' => '',
            
'PRICHOD_MIESTO' => '',
            
'PRICHOD_CAS' => '',
            
'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' => '',
            
'VZDIALENOST_KM' => '',
            
'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_CM' => '',
            
'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' => '',
            
'NAHRADY_SPOLU_EUR' => '0.00',
            
'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'DATUM_DEN_MESIAC' => '',
            
'DATUM_ROK' => '',
            
'ODCHOD_MIESTO' => '',
            
'ODCHOD_CAS' => '',
            
'PRICHOD_MIESTO' => '',
            
'PRICHOD_CAS' => '',
            
'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' => '',
            
'VZDIALENOST_KM' => '',
            
'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_CM' => '',
            
'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' => '',
            
'NAHRADY_SPOLU_EUR' => '0.00',
            
'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' => '',
          ),
          
10 => 
          array (
            
'DATUM_DEN_MESIAC' => '',
            
'DATUM_ROK' => '',
            
'ODCHOD_MIESTO' => '',
            
'ODCHOD_CAS' => '',
            
'PRICHOD_MIESTO' => '',
            
'PRICHOD_CAS' => '',
            
'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' => '',
            
'VZDIALENOST_KM' => '',
            
'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_CM' => '',
            
'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' => '',
            
'NAHRADY_SPOLU_EUR' => '0.00',
            
'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' => '',
          ),
          
11 => 
          array (
            
'DATUM_DEN_MESIAC' => '',
            
'DATUM_ROK' => '',
            
'ODCHOD_MIESTO' => '',
            
'ODCHOD_CAS' => '',
            
'PRICHOD_MIESTO' => '',
            
'PRICHOD_CAS' => '',
            
'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' => '',
            
'VZDIALENOST_KM' => '',
            
'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_CM' => '',
            
'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' => '',
            
'NAHRADY_SPOLU_EUR' => '0.00',
            
'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' => '',
          ),
          
12 => 
          array (
            
'DATUM_DEN_MESIAC' => '',
            
'DATUM_ROK' => '',
            
'ODCHOD_MIESTO' => '',
            
'ODCHOD_CAS' => '',
            
'PRICHOD_MIESTO' => '',
            
'PRICHOD_CAS' => '',
            
'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' => '',
            
'VZDIALENOST_KM' => '',
            
'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_CM' => '',
            
'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' => '',
            
'NAHRADY_SPOLU_EUR' => '0.00',
            
'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' => '',
          ),
          
13 => 
          array (
            
'DATUM_DEN_MESIAC' => '',
            
'DATUM_ROK' => '',
            
'ODCHOD_MIESTO' => '',
            
'ODCHOD_CAS' => '',
            
'PRICHOD_MIESTO' => '',
            
'PRICHOD_CAS' => '',
            
'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' => '',
            
'VZDIALENOST_KM' => '',
            
'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_CM' => '',
            
'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' => '',
            
'NAHRADY_SPOLU_EUR' => '0.00',
            
'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' => '',
          ),
          
14 => 
          array (
            
'DATUM_DEN_MESIAC' => '',
            
'DATUM_ROK' => '',
            
'ODCHOD_MIESTO' => '',
            
'ODCHOD_CAS' => '',
            
'PRICHOD_MIESTO' => '',
            
'PRICHOD_CAS' => '',
            
'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' => '',
            
'VZDIALENOST_KM' => '',
            
'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' => '',
            
'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_STRAVNE_CM' => '',
            
'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' => '',
            
'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' => '',
            
'NAHRADY_SPOLU_EUR' => '0.00',
            
'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' => '',
          ),
        ),
      ),
    )),
);

$curl curl_init($url);
curl_setopt($curlCURLOPT_HEADERfalse);
curl_setopt($curlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($curlCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($curlCURLOPT_POSTFIELDS$data);
// uncomment in test environment
// curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
// curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);

$json_response curl_exec($curl);
if (
curl_errno($curl)){
    die(
"Chyba: " curl_error($curl));
}
curl_close($curl);
$response json_decode($json_responsetrue);

// ......

// Spracovanie odpovede
// ====================

$response json_decode($json_responsetrue);
if(empty(
$response["file_content"])){
    exit(
"Súbor sa nepodarilo vytvoriť. Popis chyby: ".$response["info"]);
}else{
    
file_put_contents("/path/to/save.pdf"base64_decode($response["file_content"]));
    echo 
"Úspech! ".$response["info"];
}
?>

2. Príklad kódu v JAVASCRIPTE


<script type="text/javascript">
function 
createDocumentJsTest(){
    
// odstránime predošlú odpoveď zo servera
    
$("#ajax-response-js").remove();

    
// Odoslanie požiadavky
    // ====================

    
$.ajax({
      
// URL linka požadovaného dokumentu
      
url'https://ipdf.sk/uctovne-tlaciva/vyuctovanie-pracovnej-cesty',
      
cachefalse,
      
// akceptovaná je len metóda POST
      
type"POST",
      
data: ({
        
// povinný parameter "json"
        
json'1',
        
// povinný autentifikačný API kľúč, nastavíte si ho v zóne "Moje dokumenty -> Nastavenia"
        
key'uARM_PSxvI*********************************',
        
// hodnoty atribútov v tlačive
        // alternatíva 1 - údaje nastaví server uz vo formáte JSON encoded
        
data: {"BEZPLATNE_STRAVOVANIE":"",
                
"BEZPLATNE_UBYTOVANIE":"nie",
                
"BEZPLATNY_CESTOVNY_LISTOK":"nie",
                
"CALC_BREAKFAST":"1",
                
"CALC_CAR_ENABLE":"1",
                
"CALC_CENA_PHM_1L":"0.0000",
                
"CALC_DINNER":"1",
                
"CALC_FOOD_ENABLE":"1",
                
"CALC_LUNCH":"1",
                
"CALC_PERSONS":"1",
                
"CALC_SPOTREBA_100KM":"0.0000",
                
"CURRENCY_10":"EUR",
                
"CURRENCY_11":"EUR",
                
"CURRENCY_6":"EUR",
                
"CURRENCY_7":"EUR",
                
"CURRENCY_8":"EUR",
                
"CURRENCY_9":"EUR",
                
"DOPLATOK_SPOLU_EUR":"0.00",
                
"DOPLATOK_UPRAVENY_EUR":"0.00",
                
"NOTE_AUXILIARY_VARS":"Pou\u017eit\u00e9 \u00fadaje: stravn\u00e9 1 osoba (ra\u0148ajky, obed, ve\u010dera)",
                
"SPOLU_CESTOVNE_EUR":"0.00",
                
"SPOLU_NOCLAZNE_EUR":"0.00",
                
"SPOLU_STRAVNE_EUR":"0.00",
                
"SPOLU_UPRAVENE_EUR":"0.00",
                
"SPOLU_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR":"0.00",
                
"SPOLU_VYDAVKY_EUR":"0.00",
                
"__TEMPLATES__":{"items":[{"DATUM_DEN_MESIAC":"",
                
"DATUM_ROK":"",
                
"ODCHOD_MIESTO":"",
                
"ODCHOD_CAS":"",
                
"PRICHOD_MIESTO":"",
                
"PRICHOD_CAS":"",
                
"DOPRAVNY_PROSTRIEDOK":"",
                
"VZDIALENOST_KM":"",
                
"ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"NAHRADY_CESTOVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_CM":"",
                
"NAHRADY_NOCLAZNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR":"",
                
"NAHRADY_SPOLU_EUR":"0.00",
                
"NAHRADY_UPRAVENE_EUR":""},{"DATUM_DEN_MESIAC":"",
                
"DATUM_ROK":"",
                
"ODCHOD_MIESTO":"",
                
"ODCHOD_CAS":"",
                
"PRICHOD_MIESTO":"",
                
"PRICHOD_CAS":"",
                
"DOPRAVNY_PROSTRIEDOK":"",
                
"VZDIALENOST_KM":"",
                
"ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"NAHRADY_CESTOVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_CM":"",
                
"NAHRADY_NOCLAZNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR":"",
                
"NAHRADY_SPOLU_EUR":"0.00",
                
"NAHRADY_UPRAVENE_EUR":""},{"DATUM_DEN_MESIAC":"",
                
"DATUM_ROK":"",
                
"ODCHOD_MIESTO":"",
                
"ODCHOD_CAS":"",
                
"PRICHOD_MIESTO":"",
                
"PRICHOD_CAS":"",
                
"DOPRAVNY_PROSTRIEDOK":"",
                
"VZDIALENOST_KM":"",
                
"ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"NAHRADY_CESTOVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_CM":"",
                
"NAHRADY_NOCLAZNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR":"",
                
"NAHRADY_SPOLU_EUR":"0.00",
                
"NAHRADY_UPRAVENE_EUR":""},{"DATUM_DEN_MESIAC":"",
                
"DATUM_ROK":"",
                
"ODCHOD_MIESTO":"",
                
"ODCHOD_CAS":"",
                
"PRICHOD_MIESTO":"",
                
"PRICHOD_CAS":"",
                
"DOPRAVNY_PROSTRIEDOK":"",
                
"VZDIALENOST_KM":"",
                
"ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"NAHRADY_CESTOVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_CM":"",
                
"NAHRADY_NOCLAZNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR":"",
                
"NAHRADY_SPOLU_EUR":"0.00",
                
"NAHRADY_UPRAVENE_EUR":""},{"DATUM_DEN_MESIAC":"",
                
"DATUM_ROK":"",
                
"ODCHOD_MIESTO":"",
                
"ODCHOD_CAS":"",
                
"PRICHOD_MIESTO":"",
                
"PRICHOD_CAS":"",
                
"DOPRAVNY_PROSTRIEDOK":"",
                
"VZDIALENOST_KM":"",
                
"ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"NAHRADY_CESTOVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_CM":"",
                
"NAHRADY_NOCLAZNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR":"",
                
"NAHRADY_SPOLU_EUR":"0.00",
                
"NAHRADY_UPRAVENE_EUR":""},{"DATUM_DEN_MESIAC":"",
                
"DATUM_ROK":"",
                
"ODCHOD_MIESTO":"",
                
"ODCHOD_CAS":"",
                
"PRICHOD_MIESTO":"",
                
"PRICHOD_CAS":"",
                
"DOPRAVNY_PROSTRIEDOK":"",
                
"VZDIALENOST_KM":"",
                
"ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"NAHRADY_CESTOVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_CM":"",
                
"NAHRADY_NOCLAZNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR":"",
                
"NAHRADY_SPOLU_EUR":"0.00",
                
"NAHRADY_UPRAVENE_EUR":""},{"DATUM_DEN_MESIAC":"",
                
"DATUM_ROK":"",
                
"ODCHOD_MIESTO":"",
                
"ODCHOD_CAS":"",
                
"PRICHOD_MIESTO":"",
                
"PRICHOD_CAS":"",
                
"DOPRAVNY_PROSTRIEDOK":"",
                
"VZDIALENOST_KM":"",
                
"ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"NAHRADY_CESTOVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_CM":"",
                
"NAHRADY_NOCLAZNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR":"",
                
"NAHRADY_SPOLU_EUR":"0.00",
                
"NAHRADY_UPRAVENE_EUR":""},{"DATUM_DEN_MESIAC":"",
                
"DATUM_ROK":"",
                
"ODCHOD_MIESTO":"",
                
"ODCHOD_CAS":"",
                
"PRICHOD_MIESTO":"",
                
"PRICHOD_CAS":"",
                
"DOPRAVNY_PROSTRIEDOK":"",
                
"VZDIALENOST_KM":"",
                
"ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"NAHRADY_CESTOVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_CM":"",
                
"NAHRADY_NOCLAZNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR":"",
                
"NAHRADY_SPOLU_EUR":"0.00",
                
"NAHRADY_UPRAVENE_EUR":""},{"DATUM_DEN_MESIAC":"",
                
"DATUM_ROK":"",
                
"ODCHOD_MIESTO":"",
                
"ODCHOD_CAS":"",
                
"PRICHOD_MIESTO":"",
                
"PRICHOD_CAS":"",
                
"DOPRAVNY_PROSTRIEDOK":"",
                
"VZDIALENOST_KM":"",
                
"ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"NAHRADY_CESTOVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_CM":"",
                
"NAHRADY_NOCLAZNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR":"",
                
"NAHRADY_SPOLU_EUR":"0.00",
                
"NAHRADY_UPRAVENE_EUR":""},{"DATUM_DEN_MESIAC":"",
                
"DATUM_ROK":"",
                
"ODCHOD_MIESTO":"",
                
"ODCHOD_CAS":"",
                
"PRICHOD_MIESTO":"",
                
"PRICHOD_CAS":"",
                
"DOPRAVNY_PROSTRIEDOK":"",
                
"VZDIALENOST_KM":"",
                
"ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"NAHRADY_CESTOVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_CM":"",
                
"NAHRADY_NOCLAZNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR":"",
                
"NAHRADY_SPOLU_EUR":"0.00",
                
"NAHRADY_UPRAVENE_EUR":""},{"DATUM_DEN_MESIAC":"",
                
"DATUM_ROK":"",
                
"ODCHOD_MIESTO":"",
                
"ODCHOD_CAS":"",
                
"PRICHOD_MIESTO":"",
                
"PRICHOD_CAS":"",
                
"DOPRAVNY_PROSTRIEDOK":"",
                
"VZDIALENOST_KM":"",
                
"ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"NAHRADY_CESTOVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_CM":"",
                
"NAHRADY_NOCLAZNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR":"",
                
"NAHRADY_SPOLU_EUR":"0.00",
                
"NAHRADY_UPRAVENE_EUR":""},{"DATUM_DEN_MESIAC":"",
                
"DATUM_ROK":"",
                
"ODCHOD_MIESTO":"",
                
"ODCHOD_CAS":"",
                
"PRICHOD_MIESTO":"",
                
"PRICHOD_CAS":"",
                
"DOPRAVNY_PROSTRIEDOK":"",
                
"VZDIALENOST_KM":"",
                
"ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"NAHRADY_CESTOVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_CM":"",
                
"NAHRADY_NOCLAZNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR":"",
                
"NAHRADY_SPOLU_EUR":"0.00",
                
"NAHRADY_UPRAVENE_EUR":""},{"DATUM_DEN_MESIAC":"",
                
"DATUM_ROK":"",
                
"ODCHOD_MIESTO":"",
                
"ODCHOD_CAS":"",
                
"PRICHOD_MIESTO":"",
                
"PRICHOD_CAS":"",
                
"DOPRAVNY_PROSTRIEDOK":"",
                
"VZDIALENOST_KM":"",
                
"ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"NAHRADY_CESTOVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_CM":"",
                
"NAHRADY_NOCLAZNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR":"",
                
"NAHRADY_SPOLU_EUR":"0.00",
                
"NAHRADY_UPRAVENE_EUR":""},{"DATUM_DEN_MESIAC":"",
                
"DATUM_ROK":"",
                
"ODCHOD_MIESTO":"",
                
"ODCHOD_CAS":"",
                
"PRICHOD_MIESTO":"",
                
"PRICHOD_CAS":"",
                
"DOPRAVNY_PROSTRIEDOK":"",
                
"VZDIALENOST_KM":"",
                
"ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"NAHRADY_CESTOVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_CM":"",
                
"NAHRADY_NOCLAZNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR":"",
                
"NAHRADY_SPOLU_EUR":"0.00",
                
"NAHRADY_UPRAVENE_EUR":""},{"DATUM_DEN_MESIAC":"",
                
"DATUM_ROK":"",
                
"ODCHOD_MIESTO":"",
                
"ODCHOD_CAS":"",
                
"PRICHOD_MIESTO":"",
                
"PRICHOD_CAS":"",
                
"DOPRAVNY_PROSTRIEDOK":"",
                
"VZDIALENOST_KM":"",
                
"ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU":"",
                
"NAHRADY_CESTOVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_STRAVNE_CM":"",
                
"NAHRADY_NOCLAZNE_EUR":"",
                
"NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR":"",
                
"NAHRADY_SPOLU_EUR":"0.00",
                
"NAHRADY_UPRAVENE_EUR":""}]}},

        
// alternatíva 2 - údaje sú zbierané priamo na HTML stránke
        /* data: {
              'BEZPLATNE_STRAVOVANIE' : '$("#BEZPLATNE_STRAVOVANIE").val()',
              'BEZPLATNE_UBYTOVANIE' : '$("#BEZPLATNE_UBYTOVANIE").val()',
              'BEZPLATNY_CESTOVNY_LISTOK' : '$("#BEZPLATNY_CESTOVNY_LISTOK").val()',
              'CALC_BREAKFAST' : '$("#CALC_BREAKFAST").val()',
              'CALC_CAR_ENABLE' : '$("#CALC_CAR_ENABLE").val()',
              'CALC_CENA_PHM_1L' : '$("#CALC_CENA_PHM_1L").val()',
              'CALC_DINNER' : '$("#CALC_DINNER").val()',
              'CALC_FOOD_ENABLE' : '$("#CALC_FOOD_ENABLE").val()',
              'CALC_LUNCH' : '$("#CALC_LUNCH").val()',
              'CALC_PERSONS' : '$("#CALC_PERSONS").val()',
              'CALC_SPOTREBA_100KM' : '$("#CALC_SPOTREBA_100KM").val()',
              'CURRENCY_10' : '$("#CURRENCY_10").val()',
              'CURRENCY_11' : '$("#CURRENCY_11").val()',
              'CURRENCY_6' : '$("#CURRENCY_6").val()',
              'CURRENCY_7' : '$("#CURRENCY_7").val()',
              'CURRENCY_8' : '$("#CURRENCY_8").val()',
              'CURRENCY_9' : '$("#CURRENCY_9").val()',
              'DOPLATOK_SPOLU_EUR' : '$("#DOPLATOK_SPOLU_EUR").val()',
              'DOPLATOK_UPRAVENY_EUR' : '$("#DOPLATOK_UPRAVENY_EUR").val()',
              'NOTE_AUXILIARY_VARS' : '$("#NOTE_AUXILIARY_VARS").val()',
              'SPOLU_CESTOVNE_EUR' : '$("#SPOLU_CESTOVNE_EUR").val()',
              'SPOLU_NOCLAZNE_EUR' : '$("#SPOLU_NOCLAZNE_EUR").val()',
              'SPOLU_STRAVNE_EUR' : '$("#SPOLU_STRAVNE_EUR").val()',
              'SPOLU_UPRAVENE_EUR' : '$("#SPOLU_UPRAVENE_EUR").val()',
              'SPOLU_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' : '$("#SPOLU_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR").val()',
              'SPOLU_VYDAVKY_EUR' : '$("#SPOLU_VYDAVKY_EUR").val()',
              '__TEMPLATES__' : 
              {
                'items' : 
                {
                  0 : 
                  {
                    'DATUM_DEN_MESIAC' : '$("#DATUM_DEN_MESIAC_ITEM_0").val()',
                    'DATUM_ROK' : '$("#DATUM_ROK_ITEM_0").val()',
                    'ODCHOD_MIESTO' : '$("#ODCHOD_MIESTO_ITEM_0").val()',
                    'ODCHOD_CAS' : '$("#ODCHOD_CAS_ITEM_0").val()',
                    'PRICHOD_MIESTO' : '$("#PRICHOD_MIESTO_ITEM_0").val()',
                    'PRICHOD_CAS' : '$("#PRICHOD_CAS_ITEM_0").val()',
                    'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' : '$("#DOPRAVNY_PROSTRIEDOK_ITEM_0").val()',
                    'VZDIALENOST_KM' : '$("#VZDIALENOST_KM_ITEM_0").val()',
                    'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_0").val()',
                    'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_0").val()',
                    'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_CESTOVNE_EUR_ITEM_0").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_EUR_ITEM_0").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_CM' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_CM_ITEM_0").val()',
                    'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' : '$("#NAHRADY_NOCLAZNE_EUR_ITEM_0").val()',
                    'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' : '$("#NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR_ITEM_0").val()',
                    'NAHRADY_SPOLU_EUR' : '$("#NAHRADY_SPOLU_EUR_ITEM_0").val()',
                    'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' : '$("#NAHRADY_UPRAVENE_EUR_ITEM_0").val()',
                  ),
                  1 : 
                  {
                    'DATUM_DEN_MESIAC' : '$("#DATUM_DEN_MESIAC_ITEM_1").val()',
                    'DATUM_ROK' : '$("#DATUM_ROK_ITEM_1").val()',
                    'ODCHOD_MIESTO' : '$("#ODCHOD_MIESTO_ITEM_1").val()',
                    'ODCHOD_CAS' : '$("#ODCHOD_CAS_ITEM_1").val()',
                    'PRICHOD_MIESTO' : '$("#PRICHOD_MIESTO_ITEM_1").val()',
                    'PRICHOD_CAS' : '$("#PRICHOD_CAS_ITEM_1").val()',
                    'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' : '$("#DOPRAVNY_PROSTRIEDOK_ITEM_1").val()',
                    'VZDIALENOST_KM' : '$("#VZDIALENOST_KM_ITEM_1").val()',
                    'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_1").val()',
                    'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_1").val()',
                    'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_CESTOVNE_EUR_ITEM_1").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_EUR_ITEM_1").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_CM' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_CM_ITEM_1").val()',
                    'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' : '$("#NAHRADY_NOCLAZNE_EUR_ITEM_1").val()',
                    'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' : '$("#NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR_ITEM_1").val()',
                    'NAHRADY_SPOLU_EUR' : '$("#NAHRADY_SPOLU_EUR_ITEM_1").val()',
                    'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' : '$("#NAHRADY_UPRAVENE_EUR_ITEM_1").val()',
                  ),
                  2 : 
                  {
                    'DATUM_DEN_MESIAC' : '$("#DATUM_DEN_MESIAC_ITEM_2").val()',
                    'DATUM_ROK' : '$("#DATUM_ROK_ITEM_2").val()',
                    'ODCHOD_MIESTO' : '$("#ODCHOD_MIESTO_ITEM_2").val()',
                    'ODCHOD_CAS' : '$("#ODCHOD_CAS_ITEM_2").val()',
                    'PRICHOD_MIESTO' : '$("#PRICHOD_MIESTO_ITEM_2").val()',
                    'PRICHOD_CAS' : '$("#PRICHOD_CAS_ITEM_2").val()',
                    'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' : '$("#DOPRAVNY_PROSTRIEDOK_ITEM_2").val()',
                    'VZDIALENOST_KM' : '$("#VZDIALENOST_KM_ITEM_2").val()',
                    'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_2").val()',
                    'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_2").val()',
                    'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_CESTOVNE_EUR_ITEM_2").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_EUR_ITEM_2").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_CM' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_CM_ITEM_2").val()',
                    'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' : '$("#NAHRADY_NOCLAZNE_EUR_ITEM_2").val()',
                    'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' : '$("#NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR_ITEM_2").val()',
                    'NAHRADY_SPOLU_EUR' : '$("#NAHRADY_SPOLU_EUR_ITEM_2").val()',
                    'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' : '$("#NAHRADY_UPRAVENE_EUR_ITEM_2").val()',
                  ),
                  3 : 
                  {
                    'DATUM_DEN_MESIAC' : '$("#DATUM_DEN_MESIAC_ITEM_3").val()',
                    'DATUM_ROK' : '$("#DATUM_ROK_ITEM_3").val()',
                    'ODCHOD_MIESTO' : '$("#ODCHOD_MIESTO_ITEM_3").val()',
                    'ODCHOD_CAS' : '$("#ODCHOD_CAS_ITEM_3").val()',
                    'PRICHOD_MIESTO' : '$("#PRICHOD_MIESTO_ITEM_3").val()',
                    'PRICHOD_CAS' : '$("#PRICHOD_CAS_ITEM_3").val()',
                    'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' : '$("#DOPRAVNY_PROSTRIEDOK_ITEM_3").val()',
                    'VZDIALENOST_KM' : '$("#VZDIALENOST_KM_ITEM_3").val()',
                    'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_3").val()',
                    'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_3").val()',
                    'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_CESTOVNE_EUR_ITEM_3").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_EUR_ITEM_3").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_CM' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_CM_ITEM_3").val()',
                    'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' : '$("#NAHRADY_NOCLAZNE_EUR_ITEM_3").val()',
                    'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' : '$("#NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR_ITEM_3").val()',
                    'NAHRADY_SPOLU_EUR' : '$("#NAHRADY_SPOLU_EUR_ITEM_3").val()',
                    'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' : '$("#NAHRADY_UPRAVENE_EUR_ITEM_3").val()',
                  ),
                  4 : 
                  {
                    'DATUM_DEN_MESIAC' : '$("#DATUM_DEN_MESIAC_ITEM_4").val()',
                    'DATUM_ROK' : '$("#DATUM_ROK_ITEM_4").val()',
                    'ODCHOD_MIESTO' : '$("#ODCHOD_MIESTO_ITEM_4").val()',
                    'ODCHOD_CAS' : '$("#ODCHOD_CAS_ITEM_4").val()',
                    'PRICHOD_MIESTO' : '$("#PRICHOD_MIESTO_ITEM_4").val()',
                    'PRICHOD_CAS' : '$("#PRICHOD_CAS_ITEM_4").val()',
                    'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' : '$("#DOPRAVNY_PROSTRIEDOK_ITEM_4").val()',
                    'VZDIALENOST_KM' : '$("#VZDIALENOST_KM_ITEM_4").val()',
                    'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_4").val()',
                    'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_4").val()',
                    'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_CESTOVNE_EUR_ITEM_4").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_EUR_ITEM_4").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_CM' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_CM_ITEM_4").val()',
                    'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' : '$("#NAHRADY_NOCLAZNE_EUR_ITEM_4").val()',
                    'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' : '$("#NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR_ITEM_4").val()',
                    'NAHRADY_SPOLU_EUR' : '$("#NAHRADY_SPOLU_EUR_ITEM_4").val()',
                    'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' : '$("#NAHRADY_UPRAVENE_EUR_ITEM_4").val()',
                  ),
                  5 : 
                  {
                    'DATUM_DEN_MESIAC' : '$("#DATUM_DEN_MESIAC_ITEM_5").val()',
                    'DATUM_ROK' : '$("#DATUM_ROK_ITEM_5").val()',
                    'ODCHOD_MIESTO' : '$("#ODCHOD_MIESTO_ITEM_5").val()',
                    'ODCHOD_CAS' : '$("#ODCHOD_CAS_ITEM_5").val()',
                    'PRICHOD_MIESTO' : '$("#PRICHOD_MIESTO_ITEM_5").val()',
                    'PRICHOD_CAS' : '$("#PRICHOD_CAS_ITEM_5").val()',
                    'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' : '$("#DOPRAVNY_PROSTRIEDOK_ITEM_5").val()',
                    'VZDIALENOST_KM' : '$("#VZDIALENOST_KM_ITEM_5").val()',
                    'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_5").val()',
                    'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_5").val()',
                    'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_CESTOVNE_EUR_ITEM_5").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_EUR_ITEM_5").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_CM' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_CM_ITEM_5").val()',
                    'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' : '$("#NAHRADY_NOCLAZNE_EUR_ITEM_5").val()',
                    'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' : '$("#NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR_ITEM_5").val()',
                    'NAHRADY_SPOLU_EUR' : '$("#NAHRADY_SPOLU_EUR_ITEM_5").val()',
                    'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' : '$("#NAHRADY_UPRAVENE_EUR_ITEM_5").val()',
                  ),
                  6 : 
                  {
                    'DATUM_DEN_MESIAC' : '$("#DATUM_DEN_MESIAC_ITEM_6").val()',
                    'DATUM_ROK' : '$("#DATUM_ROK_ITEM_6").val()',
                    'ODCHOD_MIESTO' : '$("#ODCHOD_MIESTO_ITEM_6").val()',
                    'ODCHOD_CAS' : '$("#ODCHOD_CAS_ITEM_6").val()',
                    'PRICHOD_MIESTO' : '$("#PRICHOD_MIESTO_ITEM_6").val()',
                    'PRICHOD_CAS' : '$("#PRICHOD_CAS_ITEM_6").val()',
                    'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' : '$("#DOPRAVNY_PROSTRIEDOK_ITEM_6").val()',
                    'VZDIALENOST_KM' : '$("#VZDIALENOST_KM_ITEM_6").val()',
                    'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_6").val()',
                    'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_6").val()',
                    'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_CESTOVNE_EUR_ITEM_6").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_EUR_ITEM_6").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_CM' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_CM_ITEM_6").val()',
                    'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' : '$("#NAHRADY_NOCLAZNE_EUR_ITEM_6").val()',
                    'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' : '$("#NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR_ITEM_6").val()',
                    'NAHRADY_SPOLU_EUR' : '$("#NAHRADY_SPOLU_EUR_ITEM_6").val()',
                    'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' : '$("#NAHRADY_UPRAVENE_EUR_ITEM_6").val()',
                  ),
                  7 : 
                  {
                    'DATUM_DEN_MESIAC' : '$("#DATUM_DEN_MESIAC_ITEM_7").val()',
                    'DATUM_ROK' : '$("#DATUM_ROK_ITEM_7").val()',
                    'ODCHOD_MIESTO' : '$("#ODCHOD_MIESTO_ITEM_7").val()',
                    'ODCHOD_CAS' : '$("#ODCHOD_CAS_ITEM_7").val()',
                    'PRICHOD_MIESTO' : '$("#PRICHOD_MIESTO_ITEM_7").val()',
                    'PRICHOD_CAS' : '$("#PRICHOD_CAS_ITEM_7").val()',
                    'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' : '$("#DOPRAVNY_PROSTRIEDOK_ITEM_7").val()',
                    'VZDIALENOST_KM' : '$("#VZDIALENOST_KM_ITEM_7").val()',
                    'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_7").val()',
                    'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_7").val()',
                    'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_CESTOVNE_EUR_ITEM_7").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_EUR_ITEM_7").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_CM' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_CM_ITEM_7").val()',
                    'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' : '$("#NAHRADY_NOCLAZNE_EUR_ITEM_7").val()',
                    'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' : '$("#NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR_ITEM_7").val()',
                    'NAHRADY_SPOLU_EUR' : '$("#NAHRADY_SPOLU_EUR_ITEM_7").val()',
                    'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' : '$("#NAHRADY_UPRAVENE_EUR_ITEM_7").val()',
                  ),
                  8 : 
                  {
                    'DATUM_DEN_MESIAC' : '$("#DATUM_DEN_MESIAC_ITEM_8").val()',
                    'DATUM_ROK' : '$("#DATUM_ROK_ITEM_8").val()',
                    'ODCHOD_MIESTO' : '$("#ODCHOD_MIESTO_ITEM_8").val()',
                    'ODCHOD_CAS' : '$("#ODCHOD_CAS_ITEM_8").val()',
                    'PRICHOD_MIESTO' : '$("#PRICHOD_MIESTO_ITEM_8").val()',
                    'PRICHOD_CAS' : '$("#PRICHOD_CAS_ITEM_8").val()',
                    'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' : '$("#DOPRAVNY_PROSTRIEDOK_ITEM_8").val()',
                    'VZDIALENOST_KM' : '$("#VZDIALENOST_KM_ITEM_8").val()',
                    'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_8").val()',
                    'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_8").val()',
                    'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_CESTOVNE_EUR_ITEM_8").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_EUR_ITEM_8").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_CM' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_CM_ITEM_8").val()',
                    'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' : '$("#NAHRADY_NOCLAZNE_EUR_ITEM_8").val()',
                    'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' : '$("#NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR_ITEM_8").val()',
                    'NAHRADY_SPOLU_EUR' : '$("#NAHRADY_SPOLU_EUR_ITEM_8").val()',
                    'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' : '$("#NAHRADY_UPRAVENE_EUR_ITEM_8").val()',
                  ),
                  9 : 
                  {
                    'DATUM_DEN_MESIAC' : '$("#DATUM_DEN_MESIAC_ITEM_9").val()',
                    'DATUM_ROK' : '$("#DATUM_ROK_ITEM_9").val()',
                    'ODCHOD_MIESTO' : '$("#ODCHOD_MIESTO_ITEM_9").val()',
                    'ODCHOD_CAS' : '$("#ODCHOD_CAS_ITEM_9").val()',
                    'PRICHOD_MIESTO' : '$("#PRICHOD_MIESTO_ITEM_9").val()',
                    'PRICHOD_CAS' : '$("#PRICHOD_CAS_ITEM_9").val()',
                    'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' : '$("#DOPRAVNY_PROSTRIEDOK_ITEM_9").val()',
                    'VZDIALENOST_KM' : '$("#VZDIALENOST_KM_ITEM_9").val()',
                    'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_9").val()',
                    'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_9").val()',
                    'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_CESTOVNE_EUR_ITEM_9").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_EUR_ITEM_9").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_CM' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_CM_ITEM_9").val()',
                    'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' : '$("#NAHRADY_NOCLAZNE_EUR_ITEM_9").val()',
                    'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' : '$("#NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR_ITEM_9").val()',
                    'NAHRADY_SPOLU_EUR' : '$("#NAHRADY_SPOLU_EUR_ITEM_9").val()',
                    'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' : '$("#NAHRADY_UPRAVENE_EUR_ITEM_9").val()',
                  ),
                  10 : 
                  {
                    'DATUM_DEN_MESIAC' : '$("#DATUM_DEN_MESIAC_ITEM_10").val()',
                    'DATUM_ROK' : '$("#DATUM_ROK_ITEM_10").val()',
                    'ODCHOD_MIESTO' : '$("#ODCHOD_MIESTO_ITEM_10").val()',
                    'ODCHOD_CAS' : '$("#ODCHOD_CAS_ITEM_10").val()',
                    'PRICHOD_MIESTO' : '$("#PRICHOD_MIESTO_ITEM_10").val()',
                    'PRICHOD_CAS' : '$("#PRICHOD_CAS_ITEM_10").val()',
                    'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' : '$("#DOPRAVNY_PROSTRIEDOK_ITEM_10").val()',
                    'VZDIALENOST_KM' : '$("#VZDIALENOST_KM_ITEM_10").val()',
                    'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_10").val()',
                    'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_10").val()',
                    'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_CESTOVNE_EUR_ITEM_10").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_EUR_ITEM_10").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_CM' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_CM_ITEM_10").val()',
                    'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' : '$("#NAHRADY_NOCLAZNE_EUR_ITEM_10").val()',
                    'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' : '$("#NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR_ITEM_10").val()',
                    'NAHRADY_SPOLU_EUR' : '$("#NAHRADY_SPOLU_EUR_ITEM_10").val()',
                    'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' : '$("#NAHRADY_UPRAVENE_EUR_ITEM_10").val()',
                  ),
                  11 : 
                  {
                    'DATUM_DEN_MESIAC' : '$("#DATUM_DEN_MESIAC_ITEM_11").val()',
                    'DATUM_ROK' : '$("#DATUM_ROK_ITEM_11").val()',
                    'ODCHOD_MIESTO' : '$("#ODCHOD_MIESTO_ITEM_11").val()',
                    'ODCHOD_CAS' : '$("#ODCHOD_CAS_ITEM_11").val()',
                    'PRICHOD_MIESTO' : '$("#PRICHOD_MIESTO_ITEM_11").val()',
                    'PRICHOD_CAS' : '$("#PRICHOD_CAS_ITEM_11").val()',
                    'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' : '$("#DOPRAVNY_PROSTRIEDOK_ITEM_11").val()',
                    'VZDIALENOST_KM' : '$("#VZDIALENOST_KM_ITEM_11").val()',
                    'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_11").val()',
                    'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_11").val()',
                    'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_CESTOVNE_EUR_ITEM_11").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_EUR_ITEM_11").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_CM' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_CM_ITEM_11").val()',
                    'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' : '$("#NAHRADY_NOCLAZNE_EUR_ITEM_11").val()',
                    'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' : '$("#NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR_ITEM_11").val()',
                    'NAHRADY_SPOLU_EUR' : '$("#NAHRADY_SPOLU_EUR_ITEM_11").val()',
                    'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' : '$("#NAHRADY_UPRAVENE_EUR_ITEM_11").val()',
                  ),
                  12 : 
                  {
                    'DATUM_DEN_MESIAC' : '$("#DATUM_DEN_MESIAC_ITEM_12").val()',
                    'DATUM_ROK' : '$("#DATUM_ROK_ITEM_12").val()',
                    'ODCHOD_MIESTO' : '$("#ODCHOD_MIESTO_ITEM_12").val()',
                    'ODCHOD_CAS' : '$("#ODCHOD_CAS_ITEM_12").val()',
                    'PRICHOD_MIESTO' : '$("#PRICHOD_MIESTO_ITEM_12").val()',
                    'PRICHOD_CAS' : '$("#PRICHOD_CAS_ITEM_12").val()',
                    'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' : '$("#DOPRAVNY_PROSTRIEDOK_ITEM_12").val()',
                    'VZDIALENOST_KM' : '$("#VZDIALENOST_KM_ITEM_12").val()',
                    'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_12").val()',
                    'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_12").val()',
                    'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_CESTOVNE_EUR_ITEM_12").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_EUR_ITEM_12").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_CM' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_CM_ITEM_12").val()',
                    'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' : '$("#NAHRADY_NOCLAZNE_EUR_ITEM_12").val()',
                    'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' : '$("#NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR_ITEM_12").val()',
                    'NAHRADY_SPOLU_EUR' : '$("#NAHRADY_SPOLU_EUR_ITEM_12").val()',
                    'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' : '$("#NAHRADY_UPRAVENE_EUR_ITEM_12").val()',
                  ),
                  13 : 
                  {
                    'DATUM_DEN_MESIAC' : '$("#DATUM_DEN_MESIAC_ITEM_13").val()',
                    'DATUM_ROK' : '$("#DATUM_ROK_ITEM_13").val()',
                    'ODCHOD_MIESTO' : '$("#ODCHOD_MIESTO_ITEM_13").val()',
                    'ODCHOD_CAS' : '$("#ODCHOD_CAS_ITEM_13").val()',
                    'PRICHOD_MIESTO' : '$("#PRICHOD_MIESTO_ITEM_13").val()',
                    'PRICHOD_CAS' : '$("#PRICHOD_CAS_ITEM_13").val()',
                    'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' : '$("#DOPRAVNY_PROSTRIEDOK_ITEM_13").val()',
                    'VZDIALENOST_KM' : '$("#VZDIALENOST_KM_ITEM_13").val()',
                    'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_13").val()',
                    'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_13").val()',
                    'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_CESTOVNE_EUR_ITEM_13").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_EUR_ITEM_13").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_CM' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_CM_ITEM_13").val()',
                    'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' : '$("#NAHRADY_NOCLAZNE_EUR_ITEM_13").val()',
                    'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' : '$("#NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR_ITEM_13").val()',
                    'NAHRADY_SPOLU_EUR' : '$("#NAHRADY_SPOLU_EUR_ITEM_13").val()',
                    'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' : '$("#NAHRADY_UPRAVENE_EUR_ITEM_13").val()',
                  ),
                  14 : 
                  {
                    'DATUM_DEN_MESIAC' : '$("#DATUM_DEN_MESIAC_ITEM_14").val()',
                    'DATUM_ROK' : '$("#DATUM_ROK_ITEM_14").val()',
                    'ODCHOD_MIESTO' : '$("#ODCHOD_MIESTO_ITEM_14").val()',
                    'ODCHOD_CAS' : '$("#ODCHOD_CAS_ITEM_14").val()',
                    'PRICHOD_MIESTO' : '$("#PRICHOD_MIESTO_ITEM_14").val()',
                    'PRICHOD_CAS' : '$("#PRICHOD_CAS_ITEM_14").val()',
                    'DOPRAVNY_PROSTRIEDOK' : '$("#DOPRAVNY_PROSTRIEDOK_ITEM_14").val()',
                    'VZDIALENOST_KM' : '$("#VZDIALENOST_KM_ITEM_14").val()',
                    'ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_14").val()',
                    'KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU' : '$("#KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU_ITEM_14").val()',
                    'NAHRADY_CESTOVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_CESTOVNE_EUR_ITEM_14").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_EUR' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_EUR_ITEM_14").val()',
                    'NAHRADY_STRAVNE_CM' : '$("#NAHRADY_STRAVNE_CM_ITEM_14").val()',
                    'NAHRADY_NOCLAZNE_EUR' : '$("#NAHRADY_NOCLAZNE_EUR_ITEM_14").val()',
                    'NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR' : '$("#NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR_ITEM_14").val()',
                    'NAHRADY_SPOLU_EUR' : '$("#NAHRADY_SPOLU_EUR_ITEM_14").val()',
                    'NAHRADY_UPRAVENE_EUR' : '$("#NAHRADY_UPRAVENE_EUR_ITEM_14").val()',
                  ),
                ),
              ),
            ) */
      
}),
      
success: function(response) {
        
// Spracovanie odpovede
        // ====================
        
var = $.parseJSON(response), $downlink;
        if(
r){
            
$downlink r.success && r.download_link ' (<a href="'+r.download_link+'" class="pretty" target="_blank">Stiahnuť</a>)' '';
            $(
"#test-js").after('<div id="ajax-response-js" class="alert alert-'+(r.success 'success' 'error')+'"><h4>Odpoveď webovej služby:</h4>'
                
+'<strong>success</strong>: '+r.success
                
+'<br/><strong>info</strong>: '+r.info
                
+'<br/><strong>download_link</strong>'+$downlink+': '+r.download_link
                
+'<br/><strong>file_name</strong>: '+r.file_name
                
+'<br/><strong>file_content</strong>: '+r.file_content.substring(0,100)+'...'
                
+'<br/><strong>file_content (decoded):</strong>: '+decode64(r.file_content.substring(0,100))+'...'
                
+'</div>'
            
);
        }else{
            
alert('Neplatná odpoveď zo servera.');
        }
      },
      
error: function(xhrtextStatusthrownError){
        
alert('Chyba spojenia: \nStatus: '+textStatus+'Detail: \n'+thrownError);
      }
    })
};
</
script>
 
?>