• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Výdavkový pokladničný doklad" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. CENA_BEZ_DPH Cena bez DPH float
2. CENA_S_DPH Cena s DPH float
3. CISLO_DOKLADU Číslo dokladu numericx
4. CURRENCY Mena alpha
5. DATUM_DOKLADU Dátum dokladu
6. DATUM_VYSTAVENIA Dátum vystavenia numericx
7. FIRMA_ADRESA Firma - adresa
8. FIRMA_DIC FIRMA - DIČ numeric
9. FIRMA_ICO FIRMA - IČO numeric
10. FIRMA_IC_DPH FIRMA IČ - DPH
11. FIRMA_NAZOV Firma - názov required
12. MD1 MD1 numericx
13. MD1_SUMA MD1 - Suma float
14. MD2 MD2 numericx
15. MD2_SUMA MD2 - Suma float
16. MD3 MD3 numericx
17. MD3_SUMA MD3 - Suma float
18. MD4 MD4 numericx
19. MD4_SUMA MD4 - Suma float
20. PODPIS_PRIJEMCU Podpis príjemcu
21. PRIJEMCA_DIC_IC_DPH Príjemca DIČ/IČ - DPH
22. PRIJEMCA_ICO Príjemca - IČO numericx
23. SADZBA_DPH Sadzba DPH
24. SCHVALIL Schválil
25. SPOLU_SLOVOM Spolu slovom
26. SUMA_DPH SUMA DPH float
27. SUMA_NEPODLIEHA_DPH Nepodlieha DPH float
28. UCEL Účel
29. VKLADAT_SUMY_DO_PREDPISU Vkladať sumy do predpisu
30. VYHOTOVIL Vyhotovil
31. VYPLATENE_KOMU Vyplatené komu
32. ZUCTOVANE_V_DENNIKU Zúčtované v denníku

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. CENA_BEZ_DPH
title Cena bez DPH
validators float
type text
2. CENA_S_DPH
title Cena s DPH
validators float
type text
3. CISLO_DOKLADU
title Číslo dokladu
validators numericx
type text
4. CURRENCY
title Mena
validators alpha
type text
initValue EUR
5. DATUM_DOKLADU
title Dátum dokladu
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
6. DATUM_VYSTAVENIA
title Dátum vystavenia
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
7. FIRMA_ADRESA
title Firma - adresa
type text
8. FIRMA_DIC
title FIRMA - DIČ
validators numeric
type text
9. FIRMA_ICO
title FIRMA - IČO
validators numeric
type text
10. FIRMA_IC_DPH
title FIRMA IČ - DPH
type text
11. FIRMA_NAZOV
title Firma - názov
validators required
type text
12. MD1
title MD1
validators numericx
type text
13. MD1_SUMA
title MD1 - Suma
validators float
type text
14. MD2
title MD2
validators numericx
type text
15. MD2_SUMA
title MD2 - Suma
validators float
type text
16. MD3
title MD3
validators numericx
type text
17. MD3_SUMA
title MD3 - Suma
validators float
type text
18. MD4
title MD4
validators numericx
type text
19. MD4_SUMA
title MD4 - Suma
validators float
type text
20. PODPIS_PRIJEMCU
title Podpis príjemcu
type text
21. PRIJEMCA_DIC_IC_DPH
title Príjemca DIČ/IČ - DPH
type text
22. PRIJEMCA_ICO
title Príjemca - IČO
validators numericx
type text
23. SADZBA_DPH
title Sadzba DPH
type select
values
  • 0 => 0
  • 10 => 10
  • 20 => 20
24. SCHVALIL
title Schválil
type text
25. SPOLU_SLOVOM
title Spolu slovom
type text
26. SUMA_DPH
title SUMA DPH
validators float
type text
initValue 0.00
27. SUMA_NEPODLIEHA_DPH
title Nepodlieha DPH
validators float
type text
28. UCEL
title Účel
type text
29. VKLADAT_SUMY_DO_PREDPISU
title Vkladať sumy do predpisu
type checkbox
values 0, 1
initValue 1
30. VYHOTOVIL
title Vyhotovil
type text
31. VYPLATENE_KOMU
title Vyplatené komu
type text
32. ZUCTOVANE_V_DENNIKU
title Zúčtované v denníku
type text