• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Príjmový pokladničný doklad" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. CENA_BEZ_DPH Cena bez DPH float
2. CENA_S_DPH Cena s DPH float
3. CISLO_DOKLADU Číslo dokladu numericx
4. CURRENCY Mena alpha
5. DATUM_DOKLADU Dátum dokladu date
6. DATUM_UCTOVACI_PREDPIS Dátum - účtovací predpis date;orempty
7. FIRMA_ADRESA Firma - adresa noDirtyChars
8. FIRMA_ADRESA2 FIRMA - ADRESA2 noDirtyChars
9. FIRMA_ICO FIRMA - IČO numericx
10. FIRMA_IC_DPH FIRMA IČ - DPH noDirtyChars
11. FIRMA_NAZOV Firma - názov required
12. MD1 MD1 numericx
13. MD1_SUMA MD1 - Suma float
14. MD2 MD2 numericx
15. MD2_SUMA MD2 - Suma float
16. MD3 MD3 numericx
17. MD3_SUMA MD3 - Suma float
18. MD4 MD4 numericx
19. MD4_SUMA MD4 - Suma float
20. MD5 MD5 numericx
21. MD5_SUMA MD5 - Suma float
22. MD6 MD6 numericx
23. MD6_SUMA MD6 - Suma float
24. PLATCA_ICDPH Platca DIČ/IČ - DPH noDirtyChars
25. PLATCA_ICO Platca - IČO numericx
26. PODPIS_PRIJEMCU Podpis príjemcu noDirtyChars
27. PODPIS_UCTOVACI_PREDPIS Podpis - účtovací predpis
28. PRIJATE_OD Prijaté od
29. SADZBA_DPH Sadzba DPH
30. SCHVALIL Schválil noDirtyChars
31. SPOLU_SLOVOM Spolu slovom
32. SUMA_DPH SUMA DPH float
33. SUMA_NEPODLIEHA_DPH Nepodlieha DPH float
34. UCEL Účel
35. VKLADAT_SUMY_DO_PREDPISU Vkladať sumy do predpisu
36. VYHOTOVIL Vyhotovil noDirtyChars
37. ZUCTOVANE_V_DENNIKU Zúčtované v denníku noDirtyChars

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. CENA_BEZ_DPH
title Cena bez DPH
validators float
type text
2. CENA_S_DPH
title Cena s DPH
validators float
type text
3. CISLO_DOKLADU
title Číslo dokladu
validators numericx
type text
4. CURRENCY
title Mena
validators alpha
type text
initValue EUR
5. DATUM_DOKLADU
title Dátum dokladu
validators date
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
6. DATUM_UCTOVACI_PREDPIS
title Dátum - účtovací predpis
validators date;orempty
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
7. FIRMA_ADRESA
title Firma - adresa
help Ulica, č. domu
validators noDirtyChars
type autocomplete (ulice-sk.csv)
8. FIRMA_ADRESA2
title FIRMA - ADRESA2
help Mesto, PSČ
validators noDirtyChars
type autocomplete (obce-sk.csv)
9. FIRMA_ICO
title FIRMA - IČO
validators numericx
type text
10. FIRMA_IC_DPH
title FIRMA IČ - DPH
validators noDirtyChars
type text
11. FIRMA_NAZOV
title Firma - názov
validators required
type text
12. MD1
title MD1
validators numericx
type text
13. MD1_SUMA
title MD1 - Suma
validators float
type text
14. MD2
title MD2
validators numericx
type text
15. MD2_SUMA
title MD2 - Suma
validators float
type text
16. MD3
title MD3
validators numericx
type text
17. MD3_SUMA
title MD3 - Suma
validators float
type text
18. MD4
title MD4
validators numericx
type text
19. MD4_SUMA
title MD4 - Suma
validators float
type text
20. MD5
title MD5
validators numericx
type text
21. MD5_SUMA
title MD5 - Suma
validators float
type text
22. MD6
title MD6
validators numericx
type text
23. MD6_SUMA
title MD6 - Suma
validators float
type text
24. PLATCA_ICDPH
title Platca DIČ/IČ - DPH
validators noDirtyChars
type text
25. PLATCA_ICO
title Platca - IČO
validators numericx
type text
26. PODPIS_PRIJEMCU
title Podpis príjemcu
validators noDirtyChars
type text
27. PODPIS_UCTOVACI_PREDPIS
title Podpis - účtovací predpis
type text
28. PRIJATE_OD
title Prijaté od
type text
29. SADZBA_DPH
title Sadzba DPH
type select
values
  • 0 => 0
  • 10 => 10
  • 20 => 20
30. SCHVALIL
title Schválil
validators noDirtyChars
type text
31. SPOLU_SLOVOM
title Spolu slovom
type text
32. SUMA_DPH
title SUMA DPH
validators float
type text
initValue 0.00
33. SUMA_NEPODLIEHA_DPH
title Nepodlieha DPH
validators float
type text
34. UCEL
title Účel
type text
35. VKLADAT_SUMY_DO_PREDPISU
title Vkladať sumy do predpisu
type checkbox
values 0, 1
initValue 1
36. VYHOTOVIL
title Vyhotovil
validators noDirtyChars
type text
37. ZUCTOVANE_V_DENNIKU
title Zúčtované v denníku
validators noDirtyChars
type text