• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Čestné vyhlásenie o strate, odcudzení, poškodení VP, TP, OE a tabuľky EČ vozidla" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. CISLO_OP Číslo OP
2. DATUM_NARODENIA Dátum narodenia numericx
3. DATUM_VYHLASENIA Dátum vyhlásenia numericx
4. MENO Meno required
5. PRIEZVISKO Priezvisko required
6. RODNE_CISLO Rodné číslo birthid
7. SERIA_OP Séria OP
8. VYHLASENIE_1 Vyhlasenie
9. VYHLASENIE_2 Vyhlasenie
10. VYHLASENIE_3 Vyhlasenie
11. VYHLASENIE_4 Vyhlasenie
12. VYHLASENIE_5 Vyhlasenie
13. VYHLASENIE_6 Vyhlasenie

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. CISLO_OP
title Číslo OP
type text
2. DATUM_NARODENIA
title Dátum narodenia
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
3. DATUM_VYHLASENIA
title Dátum vyhlásenia
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
4. MENO
title Meno
validators required
type text
5. PRIEZVISKO
title Priezvisko
validators required
type text
6. RODNE_CISLO
title Rodné číslo
help Zadajte bez lomítka
validators birthid
type text
7. SERIA_OP
title Séria OP
type text
8. VYHLASENIE_1
title Vyhlasenie
type text
9. VYHLASENIE_2
title Vyhlasenie
type text
10. VYHLASENIE_3
title Vyhlasenie
type text
11. VYHLASENIE_4
title Vyhlasenie
type text
12. VYHLASENIE_5
title Vyhlasenie
type text
13. VYHLASENIE_6
title Vyhlasenie
type text