• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

UPOZORNENIE:

Táto funkcia je prístupná len pre prihlásených užívateľov s typom účtu BUSINESS Membership (platená registrácia). Viac o typoch registrácie.
Typ registrácie si môžete zmeniť v priebehu platby v časti "Moja zóna" alebo nás kontaktujte.

Vytvorenie dokumentu prostredníctvom webovej služby JSON

REQUEST - Pre vytvorenie dokumentu je potrebné odoslanie nasledovných požadovaných parametrov v POST requeste: RESPONSE - Vrátená odpoveď obsahuje nasledovné parametre:

1. Príklad kódu v PHP


<?php

// Odoslanie požiadavky
// ====================

$url "https://ipdf.sk/danove-priznanie/dan-z-prijmu-fyzickych-osob-typ-a";
$data = array(
    
// povinný parameter "json"
    
"json" => 1,
    
// povinný autentifikačný API kľúč, nastavíte si ho v zóne "Moje dokumenty -> Nastavenia"
    
"key" => "uARM_PSxvI*********************************",
    
// hodnoty atribútov v dokumente
    
"data" => json_encode(array (
      
'A10_STAT' => 'SLOV.REP.',
      
'A36A_UHRN_PRIJMOV_DOHODY' => '0.00',
      
'A36_UHRN_PRIJMOV' => '0.00',
      
'A37A_UHRN_POISTNEHO_SOCIALNE' => '0.00',
      
'A37B_UHRN_POISTNEHO_ZDRAVOTNE' => '0.00',
      
'A37_UHRN_POISTNEHO' => '0.00',
      
'A38_ZAKLAD_DANE' => '0.00',
      
'A39_ZZD_NA_DANOVNIKA' => '3830.02',
      
'A3_PRIEZVISKO' => '',
      
'A40_ZZD_NA_MANZELKU' => '0.00',
      
'A41_ZZD_DDS_DOPLNKOVE' => '0.00',
      
'A42A_ZZD_DDS_KUPELNE_DANOVNIK' => '0.00',
      
'A42B_ZZD_DDS_KUPELNE_PARTNER_DETI' => '0.00',
      
'A42_ZZD_DDS_KUPELNE_SPOLU' => '0.00',
      
'A43_SPOLU' => '0.00',
      
'A44_ZAKLAD_DANE_ZNIZENY' => '0.00',
      
'A45_DAN' => '0.00',
      
'A46_ZAMESTNANECKA_PREMIA' => '0.00',
      
'A47_SUMA_NESPRAVNEJ_PREMIE' => '0.00',
      
'A48_UHRN_VYNATYCH_PRIJMOV' => '0.00',
      
'A49_ZAKLAD_DANE_ZNIZENY' => '0.00',
      
'A4_MENO' => '',
      
'A50_DAN_PO_VYNATI' => '0.00',
      
'A51_UHRN_PRIJMOV_ZAHRANICIE' => '0.00',
      
'A52_DAN_ZAPLATENA_V_ZAHRANICI' => '0.00',
      
'A53_PERCENTO_DANE' => '0.00',
      
'A54_Z_DANE_MOZNO_ZAPOCITAT' => '0.00',
      
'A55_DAN_NA_ZAPOCET' => '0.00',
      
'A56_DANOVA_POVINNOST' => '0.00',
      
'A57_NAROK_NA_DANOVY_BONUS' => '0.00',
      
'A58_DAN_ZNIZENA_O_BONUS_DETI' => '0.00',
      
'A59_BONUS_VYPLATENY_ZAMESTNAVATELOM' => '0.00',
      
'A60_BONUS_ROZDIEL' => '0.00',
      
'A61_BONUS_NA_POUKAZANIE' => '0.00',
      
'A62_NESPRAVNE_VYPLATENY_BONUS' => '0.00',
      
'A63_DAN_BONUS_NA_UROKY' => '0.00',
      
'A64_DAN_ZNIZENA_O_BONUS_UROKY' => '0.00',
      
'A65_BONUS_NA_UROKY_ZAMESTNAVATEL' => '0.00',
      
'A66_ROZDIEL_BONUS_UROKY' => '0.00',
      
'A67_BONUS_NA_UROKY_POUKAZANIE' => '0.00',
      
'A68_PREDDAVKY_ZAPLATENE' => '0.00',
      
'A69_PREDDAVKY_ZAPLATENE_OSTATNE' => '0.00',
      
'A70_PREDDAVKY_ZRAZENE' => '0.00',
      
'A71_DAN_NA_UHRADU' => '0.00',
      
'A72_DANOVY_PREPLATOK' => '0.00',
      
'A83_NEUPLATNUJEM_POSTUP' => '1',
      
'A83_SUMA_DAROVANA_DAN' => '0.00',
      
'A86_UHRN_PRIJMOV' => '0.00',
      
'A9_OBEC' => '',
      
'PODANIE_ZA_ROK' => '2018',
      
'TYP_PRIZNANIA_RIADNE' => 'riadne',
    )),
);

$curl curl_init($url);
curl_setopt($curlCURLOPT_HEADERfalse);
curl_setopt($curlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($curlCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($curlCURLOPT_POSTFIELDS$data);
// uncomment in test environment
// curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
// curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);

$json_response curl_exec($curl);
if (
curl_errno($curl)){
    die(
"Chyba: " curl_error($curl));
}
curl_close($curl);
$response json_decode($json_responsetrue);

// ......

// Spracovanie odpovede
// ====================

$response json_decode($json_responsetrue);
if(empty(
$response["file_content"])){
    exit(
"Súbor sa nepodarilo vytvoriť. Popis chyby: ".$response["info"]);
}else{
    
file_put_contents("/path/to/save.pdf"base64_decode($response["file_content"]));
    echo 
"Úspech! ".$response["info"];
}
?>

2. Príklad kódu v JAVASCRIPTE


<script type="text/javascript">
function 
createDocumentJsTest(){
    
// odstránime predošlú odpoveď zo servera
    
$("#ajax-response-js").remove();

    
// Odoslanie požiadavky
    // ====================

    
$.ajax({
      
// URL linka požadovaného dokumentu
      
url'https://ipdf.sk/danove-priznanie/dan-z-prijmu-fyzickych-osob-typ-a',
      
cachefalse,
      
// akceptovaná je len metóda POST
      
type"POST",
      
data: ({
        
// povinný parameter "json"
        
json'1',
        
// povinný autentifikačný API kľúč, nastavíte si ho v zóne "Moje dokumenty -> Nastavenia"
        
key'uARM_PSxvI*********************************',
        
// hodnoty atribútov v tlačive
        // alternatíva 1 - údaje nastaví server uz vo formáte JSON encoded
        
data: {"A10_STAT":"SLOV.REP.",
                
"A36A_UHRN_PRIJMOV_DOHODY":"0.00",
                
"A36_UHRN_PRIJMOV":"0.00",
                
"A37A_UHRN_POISTNEHO_SOCIALNE":"0.00",
                
"A37B_UHRN_POISTNEHO_ZDRAVOTNE":"0.00",
                
"A37_UHRN_POISTNEHO":"0.00",
                
"A38_ZAKLAD_DANE":"0.00",
                
"A39_ZZD_NA_DANOVNIKA":"3830.02",
                
"A3_PRIEZVISKO":"",
                
"A40_ZZD_NA_MANZELKU":"0.00",
                
"A41_ZZD_DDS_DOPLNKOVE":"0.00",
                
"A42A_ZZD_DDS_KUPELNE_DANOVNIK":"0.00",
                
"A42B_ZZD_DDS_KUPELNE_PARTNER_DETI":"0.00",
                
"A42_ZZD_DDS_KUPELNE_SPOLU":"0.00",
                
"A43_SPOLU":"0.00",
                
"A44_ZAKLAD_DANE_ZNIZENY":"0.00",
                
"A45_DAN":"0.00",
                
"A46_ZAMESTNANECKA_PREMIA":"0.00",
                
"A47_SUMA_NESPRAVNEJ_PREMIE":"0.00",
                
"A48_UHRN_VYNATYCH_PRIJMOV":"0.00",
                
"A49_ZAKLAD_DANE_ZNIZENY":"0.00",
                
"A4_MENO":"",
                
"A50_DAN_PO_VYNATI":"0.00",
                
"A51_UHRN_PRIJMOV_ZAHRANICIE":"0.00",
                
"A52_DAN_ZAPLATENA_V_ZAHRANICI":"0.00",
                
"A53_PERCENTO_DANE":"0.00",
                
"A54_Z_DANE_MOZNO_ZAPOCITAT":"0.00",
                
"A55_DAN_NA_ZAPOCET":"0.00",
                
"A56_DANOVA_POVINNOST":"0.00",
                
"A57_NAROK_NA_DANOVY_BONUS":"0.00",
                
"A58_DAN_ZNIZENA_O_BONUS_DETI":"0.00",
                
"A59_BONUS_VYPLATENY_ZAMESTNAVATELOM":"0.00",
                
"A60_BONUS_ROZDIEL":"0.00",
                
"A61_BONUS_NA_POUKAZANIE":"0.00",
                
"A62_NESPRAVNE_VYPLATENY_BONUS":"0.00",
                
"A63_DAN_BONUS_NA_UROKY":"0.00",
                
"A64_DAN_ZNIZENA_O_BONUS_UROKY":"0.00",
                
"A65_BONUS_NA_UROKY_ZAMESTNAVATEL":"0.00",
                
"A66_ROZDIEL_BONUS_UROKY":"0.00",
                
"A67_BONUS_NA_UROKY_POUKAZANIE":"0.00",
                
"A68_PREDDAVKY_ZAPLATENE":"0.00",
                
"A69_PREDDAVKY_ZAPLATENE_OSTATNE":"0.00",
                
"A70_PREDDAVKY_ZRAZENE":"0.00",
                
"A71_DAN_NA_UHRADU":"0.00",
                
"A72_DANOVY_PREPLATOK":"0.00",
                
"A83_NEUPLATNUJEM_POSTUP":"1",
                
"A83_SUMA_DAROVANA_DAN":"0.00",
                
"A86_UHRN_PRIJMOV":"0.00",
                
"A9_OBEC":"",
                
"PODANIE_ZA_ROK":"2018",
                
"TYP_PRIZNANIA_RIADNE":"riadne"},

        
// alternatíva 2 - údaje sú zbierané priamo na HTML stránke
        /* data: {
              'A10_STAT' : '$("#A10_STAT").val()',
              'A36A_UHRN_PRIJMOV_DOHODY' : '$("#A36A_UHRN_PRIJMOV_DOHODY").val()',
              'A36_UHRN_PRIJMOV' : '$("#A36_UHRN_PRIJMOV").val()',
              'A37A_UHRN_POISTNEHO_SOCIALNE' : '$("#A37A_UHRN_POISTNEHO_SOCIALNE").val()',
              'A37B_UHRN_POISTNEHO_ZDRAVOTNE' : '$("#A37B_UHRN_POISTNEHO_ZDRAVOTNE").val()',
              'A37_UHRN_POISTNEHO' : '$("#A37_UHRN_POISTNEHO").val()',
              'A38_ZAKLAD_DANE' : '$("#A38_ZAKLAD_DANE").val()',
              'A39_ZZD_NA_DANOVNIKA' : '$("#A39_ZZD_NA_DANOVNIKA").val()',
              'A3_PRIEZVISKO' : '$("#A3_PRIEZVISKO").val()',
              'A40_ZZD_NA_MANZELKU' : '$("#A40_ZZD_NA_MANZELKU").val()',
              'A41_ZZD_DDS_DOPLNKOVE' : '$("#A41_ZZD_DDS_DOPLNKOVE").val()',
              'A42A_ZZD_DDS_KUPELNE_DANOVNIK' : '$("#A42A_ZZD_DDS_KUPELNE_DANOVNIK").val()',
              'A42B_ZZD_DDS_KUPELNE_PARTNER_DETI' : '$("#A42B_ZZD_DDS_KUPELNE_PARTNER_DETI").val()',
              'A42_ZZD_DDS_KUPELNE_SPOLU' : '$("#A42_ZZD_DDS_KUPELNE_SPOLU").val()',
              'A43_SPOLU' : '$("#A43_SPOLU").val()',
              'A44_ZAKLAD_DANE_ZNIZENY' : '$("#A44_ZAKLAD_DANE_ZNIZENY").val()',
              'A45_DAN' : '$("#A45_DAN").val()',
              'A46_ZAMESTNANECKA_PREMIA' : '$("#A46_ZAMESTNANECKA_PREMIA").val()',
              'A47_SUMA_NESPRAVNEJ_PREMIE' : '$("#A47_SUMA_NESPRAVNEJ_PREMIE").val()',
              'A48_UHRN_VYNATYCH_PRIJMOV' : '$("#A48_UHRN_VYNATYCH_PRIJMOV").val()',
              'A49_ZAKLAD_DANE_ZNIZENY' : '$("#A49_ZAKLAD_DANE_ZNIZENY").val()',
              'A4_MENO' : '$("#A4_MENO").val()',
              'A50_DAN_PO_VYNATI' : '$("#A50_DAN_PO_VYNATI").val()',
              'A51_UHRN_PRIJMOV_ZAHRANICIE' : '$("#A51_UHRN_PRIJMOV_ZAHRANICIE").val()',
              'A52_DAN_ZAPLATENA_V_ZAHRANICI' : '$("#A52_DAN_ZAPLATENA_V_ZAHRANICI").val()',
              'A53_PERCENTO_DANE' : '$("#A53_PERCENTO_DANE").val()',
              'A54_Z_DANE_MOZNO_ZAPOCITAT' : '$("#A54_Z_DANE_MOZNO_ZAPOCITAT").val()',
              'A55_DAN_NA_ZAPOCET' : '$("#A55_DAN_NA_ZAPOCET").val()',
              'A56_DANOVA_POVINNOST' : '$("#A56_DANOVA_POVINNOST").val()',
              'A57_NAROK_NA_DANOVY_BONUS' : '$("#A57_NAROK_NA_DANOVY_BONUS").val()',
              'A58_DAN_ZNIZENA_O_BONUS_DETI' : '$("#A58_DAN_ZNIZENA_O_BONUS_DETI").val()',
              'A59_BONUS_VYPLATENY_ZAMESTNAVATELOM' : '$("#A59_BONUS_VYPLATENY_ZAMESTNAVATELOM").val()',
              'A60_BONUS_ROZDIEL' : '$("#A60_BONUS_ROZDIEL").val()',
              'A61_BONUS_NA_POUKAZANIE' : '$("#A61_BONUS_NA_POUKAZANIE").val()',
              'A62_NESPRAVNE_VYPLATENY_BONUS' : '$("#A62_NESPRAVNE_VYPLATENY_BONUS").val()',
              'A63_DAN_BONUS_NA_UROKY' : '$("#A63_DAN_BONUS_NA_UROKY").val()',
              'A64_DAN_ZNIZENA_O_BONUS_UROKY' : '$("#A64_DAN_ZNIZENA_O_BONUS_UROKY").val()',
              'A65_BONUS_NA_UROKY_ZAMESTNAVATEL' : '$("#A65_BONUS_NA_UROKY_ZAMESTNAVATEL").val()',
              'A66_ROZDIEL_BONUS_UROKY' : '$("#A66_ROZDIEL_BONUS_UROKY").val()',
              'A67_BONUS_NA_UROKY_POUKAZANIE' : '$("#A67_BONUS_NA_UROKY_POUKAZANIE").val()',
              'A68_PREDDAVKY_ZAPLATENE' : '$("#A68_PREDDAVKY_ZAPLATENE").val()',
              'A69_PREDDAVKY_ZAPLATENE_OSTATNE' : '$("#A69_PREDDAVKY_ZAPLATENE_OSTATNE").val()',
              'A70_PREDDAVKY_ZRAZENE' : '$("#A70_PREDDAVKY_ZRAZENE").val()',
              'A71_DAN_NA_UHRADU' : '$("#A71_DAN_NA_UHRADU").val()',
              'A72_DANOVY_PREPLATOK' : '$("#A72_DANOVY_PREPLATOK").val()',
              'A83_NEUPLATNUJEM_POSTUP' : '$("#A83_NEUPLATNUJEM_POSTUP").val()',
              'A83_SUMA_DAROVANA_DAN' : '$("#A83_SUMA_DAROVANA_DAN").val()',
              'A86_UHRN_PRIJMOV' : '$("#A86_UHRN_PRIJMOV").val()',
              'A9_OBEC' : '$("#A9_OBEC").val()',
              'PODANIE_ZA_ROK' : '$("#PODANIE_ZA_ROK").val()',
              'TYP_PRIZNANIA_RIADNE' : '$("#TYP_PRIZNANIA_RIADNE").val()',
            ) */
      
}),
      
success: function(response) {
        
// Spracovanie odpovede
        // ====================
        
var = $.parseJSON(response), $downlink;
        if(
r){
            
$downlink r.success && r.download_link ' (<a href="'+r.download_link+'" class="pretty" target="_blank">Stiahnuť</a>)' '';
            $(
"#test-js").after('<div id="ajax-response-js" class="alert alert-'+(r.success 'success' 'error')+'"><h4>Odpoveď webovej služby:</h4>'
                
+'<strong>success</strong>: '+r.success
                
+'<br/><strong>info</strong>: '+r.info
                
+'<br/><strong>download_link</strong>'+$downlink+': '+r.download_link
                
+'<br/><strong>file_name</strong>: '+r.file_name
                
+'<br/><strong>file_content</strong>: '+r.file_content.substring(0,100)+'...'
                
+'<br/><strong>file_content (decoded):</strong>: '+decode64(r.file_content.substring(0,100))+'...'
                
+'</div>'
            
);
        }else{
            
alert('Neplatná odpoveď zo servera.');
        }
      },
      
error: function(xhrtextStatusthrownError){
        
alert('Chyba spojenia: \nStatus: '+textStatus+'Detail: \n'+thrownError);
      }
    })
};
</
script>
 
?>