• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

UPOZORNENIE:

Táto funkcia je prístupná len pre prihlásených užívateľov s typom účtu BUSINESS Membership (platená registrácia). Viac o typoch registrácie.
Typ registrácie si môžete zmeniť v priebehu platby v časti "Moja zóna" alebo nás kontaktujte.

Vytvorenie dokumentu prostredníctvom webovej služby JSON

REQUEST - Pre vytvorenie dokumentu je potrebné odoslanie nasledovných požadovaných parametrov v POST requeste: RESPONSE - Vrátená odpoveď obsahuje nasledovné parametre:

1. Príklad kódu v PHP


<?php

// Odoslanie požiadavky
// ====================

$url "https://ipdf.sk/danove-priznanie/dan-z-nehnutelnosti-za-byt-pozemok-psa-predajne-automaty-hracie-pristroje";
$data = array(
    
// povinný parameter "json"
    
"json" => 1,
    
// povinný autentifikačný API kľúč, nastavíte si ho v zóne "Moje dokumenty -> Nastavenia"
    
"key" => "uARM_PSxvI*********************************",
    
// hodnoty atribútov v dokumente
    
"data" => json_encode(array (
      
'ADRESA_OBEC' => '',
      
'ADRESA_PSC' => '',
      
'ADRESA_STAT' => 'SLOV. REP.',
      
'DRUH_PRIZNANIA_RIADNE' => 'riadne',
      
'OO_ADRESA_STAT' => 'SLOV. REP.',
      
'PODANIE_NA_ROK' => '2019',
      
'TYP_OSOBY_FYZICKA' => 'fyzicka',
      
'__TEMPLATES__' => 
      array (
        
'odd2parcely' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'STR3_TPL_POR_CISLO' => '',
            
'STR3_TPL_KATAST_UZEMIE' => '',
            
'STR3_TPL_CISLO_PARCELY' => '',
            
'STR3_TPL_VYMERA' => '',
            
'STR3_TPL_DRUH_POZEMKU' => '',
            
'STR3_TPL_VYUZITIE' => '',
            
'STR3_TPL_DATUM_VZNIKU' => '',
            
'STR3_TPL_DATUM_ZANIKU' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR3_TPL_POR_CISLO' => '',
            
'STR3_TPL_KATAST_UZEMIE' => '',
            
'STR3_TPL_CISLO_PARCELY' => '',
            
'STR3_TPL_VYMERA' => '',
            
'STR3_TPL_DRUH_POZEMKU' => '',
            
'STR3_TPL_VYUZITIE' => '',
            
'STR3_TPL_DATUM_VZNIKU' => '',
            
'STR3_TPL_DATUM_ZANIKU' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR3_TPL_POR_CISLO' => '',
            
'STR3_TPL_KATAST_UZEMIE' => '',
            
'STR3_TPL_CISLO_PARCELY' => '',
            
'STR3_TPL_VYMERA' => '',
            
'STR3_TPL_DRUH_POZEMKU' => '',
            
'STR3_TPL_VYUZITIE' => '',
            
'STR3_TPL_DATUM_VZNIKU' => '',
            
'STR3_TPL_DATUM_ZANIKU' => '',
          ),
        ),
        
'str10hraciepristroje' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'STR10TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' => '',
            
'STR10TPL_DRUH' => '',
            
'STR10TPL_IDENT_CISLO' => '',
            
'STR10TPL_VYR_CISLO' => '',
            
'STR10TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' => '',
            
'STR10TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR10TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' => '',
            
'STR10TPL_DRUH' => '',
            
'STR10TPL_IDENT_CISLO' => '',
            
'STR10TPL_VYR_CISLO' => '',
            
'STR10TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' => '',
            
'STR10TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR10TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' => '',
            
'STR10TPL_DRUH' => '',
            
'STR10TPL_IDENT_CISLO' => '',
            
'STR10TPL_VYR_CISLO' => '',
            
'STR10TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' => '',
            
'STR10TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' => '',
          ),
        ),
        
'str4_stavba1ucel' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'STR4_PRILOHA_CISLO' => '',
            
'STR4_ICO' => '',
            
'STR4_RODNE_CISLO' => '',
            
'STR4_OBEC' => '',
            
'STR4_ULICA_CISLO' => '',
            
'STR4_CISLO_SUPISNE' => '',
            
'STR4_NAZOV_KATASTRA' => '',
            
'STR4_CISLO_PARCELY' => '',
            
'STR4_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK' => '',
            
'STR4_PRAVNY_VZTAH_SPRAVCA' => '',
            
'STR4_PRAVNY_VZTAH_NAJOMCA' => '',
            
'STR4_PRAVNY_VZTAH_UZIVATEL' => '',
            
'STR4_VLASTNICTVO_PODIELOVE' => '',
            
'STR4_VLASTNICTVO_BEZPODIELOVE' => '',
            
'STR4_RODNE_CISLO_MANZELKY' => '',
            
'STR4_POCET_SPOLUVLASTNIKOV' => '',
            
'STR4_VLASTNIK_DOHODA_ANO' => '',
            
'STR4_VLASTNIK_DOHODA_NIE' => '',
            
'STR4_DATUM_VZNIK_POVINNOSTI' => '',
            
'STR4_DATUM_ZANIKU' => '',
            
'STR4_PISM_A_STAVBY_NA_BYVANIE' => '',
            
'STR4_PISM_B_SKLADY' => '',
            
'STR4_PISM_C_CHATY' => '',
            
'STR4_PISM_D_GARAZ_SAMOSTATNA' => '',
            
'STR4_PISM_E_GARAZE_HROMADNE' => '',
            
'STR4_PISM_F_GARAZE_PODZEMNE' => '',
            
'STR4_PISM_G_PRIEMYS_STAVBY' => '',
            
'STR4_PISM_H_STAVBY_NA_PODNIKANIE' => '',
            
'STR4_PISM_I_OSTATNE' => '',
            
'STR4_ZAKLAD_DANE' => '',
            
'STR4_POCET_PODLAZI' => '',
            
'STR4_VYMERA_CELKOM' => '',
            
'STR4_VYMERA_OSLOBODENE' => '',
            
'STR4_POZNAMKA' => '',
          ),
        ),
        
'str5_stavbaviacucel' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'STR5_PRILOHA_CISLO' => '',
            
'STR5_ICO' => '',
            
'STR5_RODNE_CISLO' => '',
            
'STR5_OBEC' => '',
            
'STR5_ULICA_CISLO' => '',
            
'STR5_CISLO_SUPISNE' => '',
            
'STR5_NAZOV_KATASTRA' => '',
            
'STR5_CISLO_PARCELY' => '',
            
'STR5_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK' => '',
            
'STR5_PRAVNY_VZTAH_SPRAVCA' => '',
            
'STR5_PRAVNY_VZTAH_NAJOMCA' => '',
            
'STR5_PRAVNY_VZTAH_UZIVATEL' => '',
            
'STR5_VLASTNICTVO_PODIELOVE' => '',
            
'STR5_VLASTNICTVO_BEZPODIELOVE' => '',
            
'STR5_RODNE_CISLO_MANZELKY' => '',
            
'STR5_POCET_SPOLUVLASTNIKOV' => '',
            
'STR5_VLASTNIK_DOHODA_ANO' => '',
            
'STR5_VLASTNIK_DOHODA_NIE' => '',
            
'STR5_POPIS_STAVBY' => '',
            
'STR5_DATUM_VZNIK_POVINNOSTI' => '',
            
'STR5_DATUM_ZANIKU' => '',
            
'STR5_ZAKLAD_DANE' => '',
            
'STR5_CELKOVA_VYMERA' => '',
            
'STR5_VYMERA_PODLAH_OSLOBODENA' => '',
            
'STR5_PLOCHA_BYVANIE' => '',
            
'STR5_PLOCHA_SKLADY' => '',
            
'STR5_PLOCHA_CHATY' => '',
            
'STR5_PLOCHA_GARAZE_SAMOST' => '',
            
'STR5_PLOCHA_GARAZE_HROMADNE' => '',
            
'STR5_PLOCHA_GARAZE_PODZEMNE' => '',
            
'STR5_PLOCHA_PRIEMYS_STAVBY' => '',
            
'STR5_PLOCHA_SUVISIACE_SPODNIKANIM' => '',
            
'STR5_PLOCHA_OSTATNE_STAVBY' => '',
            
'STR5_POCET_PODLAZI' => '',
            
'STR5_POZNAMKA' => '',
          ),
        ),
        
'str6byty' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'STR6TPL_POR_CISLO' => '',
            
'STR6TPL_CISLO_PRIESTORU' => '',
            
'STR6TPL_UCEL_VYUZITIA' => '',
            
'STR6TPL_VYMERA_NEBYT' => '',
            
'STR6TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' => '',
            
'STR6TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR6TPL_POR_CISLO' => '',
            
'STR6TPL_CISLO_PRIESTORU' => '',
            
'STR6TPL_UCEL_VYUZITIA' => '',
            
'STR6TPL_VYMERA_NEBYT' => '',
            
'STR6TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' => '',
            
'STR6TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR6TPL_POR_CISLO' => '',
            
'STR6TPL_CISLO_PRIESTORU' => '',
            
'STR6TPL_UCEL_VYUZITIA' => '',
            
'STR6TPL_VYMERA_NEBYT' => '',
            
'STR6TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' => '',
            
'STR6TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' => '',
          ),
        ),
        
'str7pes' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'STR7TPL_CISLO_PSA' => '',
            
'STR7TPL_ULICA_CISLO' => '',
            
'STR7TPL_VEK_PSA' => '',
            
'STR7TPL_PLEMENO' => '',
            
'STR7TPL_MIESTO_DRZANIA' => '',
            
'STR7TPL_UCEL_DRZANIA' => '',
            
'STR7TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' => '',
            
'STR7TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR7TPL_CISLO_PSA' => '',
            
'STR7TPL_ULICA_CISLO' => '',
            
'STR7TPL_VEK_PSA' => '',
            
'STR7TPL_PLEMENO' => '',
            
'STR7TPL_MIESTO_DRZANIA' => '',
            
'STR7TPL_UCEL_DRZANIA' => '',
            
'STR7TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' => '',
            
'STR7TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR7TPL_CISLO_PSA' => '',
            
'STR7TPL_ULICA_CISLO' => '',
            
'STR7TPL_VEK_PSA' => '',
            
'STR7TPL_PLEMENO' => '',
            
'STR7TPL_MIESTO_DRZANIA' => '',
            
'STR7TPL_UCEL_DRZANIA' => '',
            
'STR7TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' => '',
            
'STR7TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' => '',
          ),
        ),
        
'str8predajautomaty' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'STR8TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' => '',
            
'STR8TPL_DRUH' => '',
            
'STR8TPL_POPIS_TOVARU' => '',
            
'STR8TPL_IDENT_CISLO' => '',
            
'STR8TPL_VYR_CISLO' => '',
            
'STR8TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' => '',
            
'STR8TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR8TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' => '',
            
'STR8TPL_DRUH' => '',
            
'STR8TPL_POPIS_TOVARU' => '',
            
'STR8TPL_IDENT_CISLO' => '',
            
'STR8TPL_VYR_CISLO' => '',
            
'STR8TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' => '',
            
'STR8TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR8TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' => '',
            
'STR8TPL_DRUH' => '',
            
'STR8TPL_POPIS_TOVARU' => '',
            
'STR8TPL_IDENT_CISLO' => '',
            
'STR8TPL_VYR_CISLO' => '',
            
'STR8TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' => '',
            
'STR8TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' => '',
          ),
        ),
      ),
    )),
);

$curl curl_init($url);
curl_setopt($curlCURLOPT_HEADERfalse);
curl_setopt($curlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($curlCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($curlCURLOPT_POSTFIELDS$data);
// uncomment in test environment
// curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
// curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);

$json_response curl_exec($curl);
if (
curl_errno($curl)){
    die(
"Chyba: " curl_error($curl));
}
curl_close($curl);
$response json_decode($json_responsetrue);

// ......

// Spracovanie odpovede
// ====================

$response json_decode($json_responsetrue);
if(empty(
$response["file_content"])){
    exit(
"Súbor sa nepodarilo vytvoriť. Popis chyby: ".$response["info"]);
}else{
    
file_put_contents("/path/to/save.pdf"base64_decode($response["file_content"]));
    echo 
"Úspech! ".$response["info"];
}
?>

2. Príklad kódu v JAVASCRIPTE


<script type="text/javascript">
function 
createDocumentJsTest(){
    
// odstránime predošlú odpoveď zo servera
    
$("#ajax-response-js").remove();

    
// Odoslanie požiadavky
    // ====================

    
$.ajax({
      
// URL linka požadovaného dokumentu
      
url'https://ipdf.sk/danove-priznanie/dan-z-nehnutelnosti-za-byt-pozemok-psa-predajne-automaty-hracie-pristroje',
      
cachefalse,
      
// akceptovaná je len metóda POST
      
type"POST",
      
data: ({
        
// povinný parameter "json"
        
json'1',
        
// povinný autentifikačný API kľúč, nastavíte si ho v zóne "Moje dokumenty -> Nastavenia"
        
key'uARM_PSxvI*********************************',
        
// hodnoty atribútov v tlačive
        // alternatíva 1 - údaje nastaví server uz vo formáte JSON encoded
        
data: {"ADRESA_OBEC":"",
                
"ADRESA_PSC":"",
                
"ADRESA_STAT":"SLOV. REP.",
                
"DRUH_PRIZNANIA_RIADNE":"riadne",
                
"OO_ADRESA_STAT":"SLOV. REP.",
                
"PODANIE_NA_ROK":"2019",
                
"TYP_OSOBY_FYZICKA":"fyzicka",
                
"__TEMPLATES__":{"odd2parcely":[{"STR3_TPL_POR_CISLO":"",
                
"STR3_TPL_KATAST_UZEMIE":"",
                
"STR3_TPL_CISLO_PARCELY":"",
                
"STR3_TPL_VYMERA":"",
                
"STR3_TPL_DRUH_POZEMKU":"",
                
"STR3_TPL_VYUZITIE":"",
                
"STR3_TPL_DATUM_VZNIKU":"",
                
"STR3_TPL_DATUM_ZANIKU":""},{"STR3_TPL_POR_CISLO":"",
                
"STR3_TPL_KATAST_UZEMIE":"",
                
"STR3_TPL_CISLO_PARCELY":"",
                
"STR3_TPL_VYMERA":"",
                
"STR3_TPL_DRUH_POZEMKU":"",
                
"STR3_TPL_VYUZITIE":"",
                
"STR3_TPL_DATUM_VZNIKU":"",
                
"STR3_TPL_DATUM_ZANIKU":""},{"STR3_TPL_POR_CISLO":"",
                
"STR3_TPL_KATAST_UZEMIE":"",
                
"STR3_TPL_CISLO_PARCELY":"",
                
"STR3_TPL_VYMERA":"",
                
"STR3_TPL_DRUH_POZEMKU":"",
                
"STR3_TPL_VYUZITIE":"",
                
"STR3_TPL_DATUM_VZNIKU":"",
                
"STR3_TPL_DATUM_ZANIKU":""}],"str10hraciepristroje":[{"STR10TPL_ADRESA_UMIESTNENIA":"",
                
"STR10TPL_DRUH":"",
                
"STR10TPL_IDENT_CISLO":"",
                
"STR10TPL_VYR_CISLO":"",
                
"STR10TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY":"",
                
"STR10TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY":""},{"STR10TPL_ADRESA_UMIESTNENIA":"",
                
"STR10TPL_DRUH":"",
                
"STR10TPL_IDENT_CISLO":"",
                
"STR10TPL_VYR_CISLO":"",
                
"STR10TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY":"",
                
"STR10TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY":""},{"STR10TPL_ADRESA_UMIESTNENIA":"",
                
"STR10TPL_DRUH":"",
                
"STR10TPL_IDENT_CISLO":"",
                
"STR10TPL_VYR_CISLO":"",
                
"STR10TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY":"",
                
"STR10TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY":""}],"str4_stavba1ucel":[{"STR4_PRILOHA_CISLO":"",
                
"STR4_ICO":"",
                
"STR4_RODNE_CISLO":"",
                
"STR4_OBEC":"",
                
"STR4_ULICA_CISLO":"",
                
"STR4_CISLO_SUPISNE":"",
                
"STR4_NAZOV_KATASTRA":"",
                
"STR4_CISLO_PARCELY":"",
                
"STR4_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK":"",
                
"STR4_PRAVNY_VZTAH_SPRAVCA":"",
                
"STR4_PRAVNY_VZTAH_NAJOMCA":"",
                
"STR4_PRAVNY_VZTAH_UZIVATEL":"",
                
"STR4_VLASTNICTVO_PODIELOVE":"",
                
"STR4_VLASTNICTVO_BEZPODIELOVE":"",
                
"STR4_RODNE_CISLO_MANZELKY":"",
                
"STR4_POCET_SPOLUVLASTNIKOV":"",
                
"STR4_VLASTNIK_DOHODA_ANO":"",
                
"STR4_VLASTNIK_DOHODA_NIE":"",
                
"STR4_DATUM_VZNIK_POVINNOSTI":"",
                
"STR4_DATUM_ZANIKU":"",
                
"STR4_PISM_A_STAVBY_NA_BYVANIE":"",
                
"STR4_PISM_B_SKLADY":"",
                
"STR4_PISM_C_CHATY":"",
                
"STR4_PISM_D_GARAZ_SAMOSTATNA":"",
                
"STR4_PISM_E_GARAZE_HROMADNE":"",
                
"STR4_PISM_F_GARAZE_PODZEMNE":"",
                
"STR4_PISM_G_PRIEMYS_STAVBY":"",
                
"STR4_PISM_H_STAVBY_NA_PODNIKANIE":"",
                
"STR4_PISM_I_OSTATNE":"",
                
"STR4_ZAKLAD_DANE":"",
                
"STR4_POCET_PODLAZI":"",
                
"STR4_VYMERA_CELKOM":"",
                
"STR4_VYMERA_OSLOBODENE":"",
                
"STR4_POZNAMKA":""}],"str5_stavbaviacucel":[{"STR5_PRILOHA_CISLO":"",
                
"STR5_ICO":"",
                
"STR5_RODNE_CISLO":"",
                
"STR5_OBEC":"",
                
"STR5_ULICA_CISLO":"",
                
"STR5_CISLO_SUPISNE":"",
                
"STR5_NAZOV_KATASTRA":"",
                
"STR5_CISLO_PARCELY":"",
                
"STR5_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK":"",
                
"STR5_PRAVNY_VZTAH_SPRAVCA":"",
                
"STR5_PRAVNY_VZTAH_NAJOMCA":"",
                
"STR5_PRAVNY_VZTAH_UZIVATEL":"",
                
"STR5_VLASTNICTVO_PODIELOVE":"",
                
"STR5_VLASTNICTVO_BEZPODIELOVE":"",
                
"STR5_RODNE_CISLO_MANZELKY":"",
                
"STR5_POCET_SPOLUVLASTNIKOV":"",
                
"STR5_VLASTNIK_DOHODA_ANO":"",
                
"STR5_VLASTNIK_DOHODA_NIE":"",
                
"STR5_POPIS_STAVBY":"",
                
"STR5_DATUM_VZNIK_POVINNOSTI":"",
                
"STR5_DATUM_ZANIKU":"",
                
"STR5_ZAKLAD_DANE":"",
                
"STR5_CELKOVA_VYMERA":"",
                
"STR5_VYMERA_PODLAH_OSLOBODENA":"",
                
"STR5_PLOCHA_BYVANIE":"",
                
"STR5_PLOCHA_SKLADY":"",
                
"STR5_PLOCHA_CHATY":"",
                
"STR5_PLOCHA_GARAZE_SAMOST":"",
                
"STR5_PLOCHA_GARAZE_HROMADNE":"",
                
"STR5_PLOCHA_GARAZE_PODZEMNE":"",
                
"STR5_PLOCHA_PRIEMYS_STAVBY":"",
                
"STR5_PLOCHA_SUVISIACE_SPODNIKANIM":"",
                
"STR5_PLOCHA_OSTATNE_STAVBY":"",
                
"STR5_POCET_PODLAZI":"",
                
"STR5_POZNAMKA":""}],"str6byty":[{"STR6TPL_POR_CISLO":"",
                
"STR6TPL_CISLO_PRIESTORU":"",
                
"STR6TPL_UCEL_VYUZITIA":"",
                
"STR6TPL_VYMERA_NEBYT":"",
                
"STR6TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI":"",
                
"STR6TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI":""},{"STR6TPL_POR_CISLO":"",
                
"STR6TPL_CISLO_PRIESTORU":"",
                
"STR6TPL_UCEL_VYUZITIA":"",
                
"STR6TPL_VYMERA_NEBYT":"",
                
"STR6TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI":"",
                
"STR6TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI":""},{"STR6TPL_POR_CISLO":"",
                
"STR6TPL_CISLO_PRIESTORU":"",
                
"STR6TPL_UCEL_VYUZITIA":"",
                
"STR6TPL_VYMERA_NEBYT":"",
                
"STR6TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI":"",
                
"STR6TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI":""}],"str7pes":[{"STR7TPL_CISLO_PSA":"",
                
"STR7TPL_ULICA_CISLO":"",
                
"STR7TPL_VEK_PSA":"",
                
"STR7TPL_PLEMENO":"",
                
"STR7TPL_MIESTO_DRZANIA":"",
                
"STR7TPL_UCEL_DRZANIA":"",
                
"STR7TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI":"",
                
"STR7TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI":""},{"STR7TPL_CISLO_PSA":"",
                
"STR7TPL_ULICA_CISLO":"",
                
"STR7TPL_VEK_PSA":"",
                
"STR7TPL_PLEMENO":"",
                
"STR7TPL_MIESTO_DRZANIA":"",
                
"STR7TPL_UCEL_DRZANIA":"",
                
"STR7TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI":"",
                
"STR7TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI":""},{"STR7TPL_CISLO_PSA":"",
                
"STR7TPL_ULICA_CISLO":"",
                
"STR7TPL_VEK_PSA":"",
                
"STR7TPL_PLEMENO":"",
                
"STR7TPL_MIESTO_DRZANIA":"",
                
"STR7TPL_UCEL_DRZANIA":"",
                
"STR7TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI":"",
                
"STR7TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI":""}],"str8predajautomaty":[{"STR8TPL_ADRESA_UMIESTNENIA":"",
                
"STR8TPL_DRUH":"",
                
"STR8TPL_POPIS_TOVARU":"",
                
"STR8TPL_IDENT_CISLO":"",
                
"STR8TPL_VYR_CISLO":"",
                
"STR8TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY":"",
                
"STR8TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY":""},{"STR8TPL_ADRESA_UMIESTNENIA":"",
                
"STR8TPL_DRUH":"",
                
"STR8TPL_POPIS_TOVARU":"",
                
"STR8TPL_IDENT_CISLO":"",
                
"STR8TPL_VYR_CISLO":"",
                
"STR8TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY":"",
                
"STR8TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY":""},{"STR8TPL_ADRESA_UMIESTNENIA":"",
                
"STR8TPL_DRUH":"",
                
"STR8TPL_POPIS_TOVARU":"",
                
"STR8TPL_IDENT_CISLO":"",
                
"STR8TPL_VYR_CISLO":"",
                
"STR8TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY":"",
                
"STR8TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY":""}]}},

        
// alternatíva 2 - údaje sú zbierané priamo na HTML stránke
        /* data: {
              'ADRESA_OBEC' : '$("#ADRESA_OBEC").val()',
              'ADRESA_PSC' : '$("#ADRESA_PSC").val()',
              'ADRESA_STAT' : '$("#ADRESA_STAT").val()',
              'DRUH_PRIZNANIA_RIADNE' : '$("#DRUH_PRIZNANIA_RIADNE").val()',
              'OO_ADRESA_STAT' : '$("#OO_ADRESA_STAT").val()',
              'PODANIE_NA_ROK' : '$("#PODANIE_NA_ROK").val()',
              'TYP_OSOBY_FYZICKA' : '$("#TYP_OSOBY_FYZICKA").val()',
              '__TEMPLATES__' : 
              {
                'odd2parcely' : 
                {
                  0 : 
                  {
                    'STR3_TPL_POR_CISLO' : '$("#STR3_TPL_POR_CISLO_ITEM_0").val()',
                    'STR3_TPL_KATAST_UZEMIE' : '$("#STR3_TPL_KATAST_UZEMIE_ITEM_0").val()',
                    'STR3_TPL_CISLO_PARCELY' : '$("#STR3_TPL_CISLO_PARCELY_ITEM_0").val()',
                    'STR3_TPL_VYMERA' : '$("#STR3_TPL_VYMERA_ITEM_0").val()',
                    'STR3_TPL_DRUH_POZEMKU' : '$("#STR3_TPL_DRUH_POZEMKU_ITEM_0").val()',
                    'STR3_TPL_VYUZITIE' : '$("#STR3_TPL_VYUZITIE_ITEM_0").val()',
                    'STR3_TPL_DATUM_VZNIKU' : '$("#STR3_TPL_DATUM_VZNIKU_ITEM_0").val()',
                    'STR3_TPL_DATUM_ZANIKU' : '$("#STR3_TPL_DATUM_ZANIKU_ITEM_0").val()',
                  ),
                  1 : 
                  {
                    'STR3_TPL_POR_CISLO' : '$("#STR3_TPL_POR_CISLO_ITEM_1").val()',
                    'STR3_TPL_KATAST_UZEMIE' : '$("#STR3_TPL_KATAST_UZEMIE_ITEM_1").val()',
                    'STR3_TPL_CISLO_PARCELY' : '$("#STR3_TPL_CISLO_PARCELY_ITEM_1").val()',
                    'STR3_TPL_VYMERA' : '$("#STR3_TPL_VYMERA_ITEM_1").val()',
                    'STR3_TPL_DRUH_POZEMKU' : '$("#STR3_TPL_DRUH_POZEMKU_ITEM_1").val()',
                    'STR3_TPL_VYUZITIE' : '$("#STR3_TPL_VYUZITIE_ITEM_1").val()',
                    'STR3_TPL_DATUM_VZNIKU' : '$("#STR3_TPL_DATUM_VZNIKU_ITEM_1").val()',
                    'STR3_TPL_DATUM_ZANIKU' : '$("#STR3_TPL_DATUM_ZANIKU_ITEM_1").val()',
                  ),
                  2 : 
                  {
                    'STR3_TPL_POR_CISLO' : '$("#STR3_TPL_POR_CISLO_ITEM_2").val()',
                    'STR3_TPL_KATAST_UZEMIE' : '$("#STR3_TPL_KATAST_UZEMIE_ITEM_2").val()',
                    'STR3_TPL_CISLO_PARCELY' : '$("#STR3_TPL_CISLO_PARCELY_ITEM_2").val()',
                    'STR3_TPL_VYMERA' : '$("#STR3_TPL_VYMERA_ITEM_2").val()',
                    'STR3_TPL_DRUH_POZEMKU' : '$("#STR3_TPL_DRUH_POZEMKU_ITEM_2").val()',
                    'STR3_TPL_VYUZITIE' : '$("#STR3_TPL_VYUZITIE_ITEM_2").val()',
                    'STR3_TPL_DATUM_VZNIKU' : '$("#STR3_TPL_DATUM_VZNIKU_ITEM_2").val()',
                    'STR3_TPL_DATUM_ZANIKU' : '$("#STR3_TPL_DATUM_ZANIKU_ITEM_2").val()',
                  ),
                ),
                'str10hraciepristroje' : 
                {
                  0 : 
                  {
                    'STR10TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' : '$("#STR10TPL_ADRESA_UMIESTNENIA_ITEM_0").val()',
                    'STR10TPL_DRUH' : '$("#STR10TPL_DRUH_ITEM_0").val()',
                    'STR10TPL_IDENT_CISLO' : '$("#STR10TPL_IDENT_CISLO_ITEM_0").val()',
                    'STR10TPL_VYR_CISLO' : '$("#STR10TPL_VYR_CISLO_ITEM_0").val()',
                    'STR10TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' : '$("#STR10TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY_ITEM_0").val()',
                    'STR10TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' : '$("#STR10TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY_ITEM_0").val()',
                  ),
                  1 : 
                  {
                    'STR10TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' : '$("#STR10TPL_ADRESA_UMIESTNENIA_ITEM_1").val()',
                    'STR10TPL_DRUH' : '$("#STR10TPL_DRUH_ITEM_1").val()',
                    'STR10TPL_IDENT_CISLO' : '$("#STR10TPL_IDENT_CISLO_ITEM_1").val()',
                    'STR10TPL_VYR_CISLO' : '$("#STR10TPL_VYR_CISLO_ITEM_1").val()',
                    'STR10TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' : '$("#STR10TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY_ITEM_1").val()',
                    'STR10TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' : '$("#STR10TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY_ITEM_1").val()',
                  ),
                  2 : 
                  {
                    'STR10TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' : '$("#STR10TPL_ADRESA_UMIESTNENIA_ITEM_2").val()',
                    'STR10TPL_DRUH' : '$("#STR10TPL_DRUH_ITEM_2").val()',
                    'STR10TPL_IDENT_CISLO' : '$("#STR10TPL_IDENT_CISLO_ITEM_2").val()',
                    'STR10TPL_VYR_CISLO' : '$("#STR10TPL_VYR_CISLO_ITEM_2").val()',
                    'STR10TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' : '$("#STR10TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY_ITEM_2").val()',
                    'STR10TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' : '$("#STR10TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY_ITEM_2").val()',
                  ),
                ),
                'str4_stavba1ucel' : 
                {
                  0 : 
                  {
                    'STR4_PRILOHA_CISLO' : '$("#STR4_PRILOHA_CISLO_ITEM_0").val()',
                    'STR4_ICO' : '$("#STR4_ICO_ITEM_0").val()',
                    'STR4_RODNE_CISLO' : '$("#STR4_RODNE_CISLO_ITEM_0").val()',
                    'STR4_OBEC' : '$("#STR4_OBEC_ITEM_0").val()',
                    'STR4_ULICA_CISLO' : '$("#STR4_ULICA_CISLO_ITEM_0").val()',
                    'STR4_CISLO_SUPISNE' : '$("#STR4_CISLO_SUPISNE_ITEM_0").val()',
                    'STR4_NAZOV_KATASTRA' : '$("#STR4_NAZOV_KATASTRA_ITEM_0").val()',
                    'STR4_CISLO_PARCELY' : '$("#STR4_CISLO_PARCELY_ITEM_0").val()',
                    'STR4_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK' : '$("#STR4_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK_ITEM_0").val()',
                    'STR4_PRAVNY_VZTAH_SPRAVCA' : '$("#STR4_PRAVNY_VZTAH_SPRAVCA_ITEM_0").val()',
                    'STR4_PRAVNY_VZTAH_NAJOMCA' : '$("#STR4_PRAVNY_VZTAH_NAJOMCA_ITEM_0").val()',
                    'STR4_PRAVNY_VZTAH_UZIVATEL' : '$("#STR4_PRAVNY_VZTAH_UZIVATEL_ITEM_0").val()',
                    'STR4_VLASTNICTVO_PODIELOVE' : '$("#STR4_VLASTNICTVO_PODIELOVE_ITEM_0").val()',
                    'STR4_VLASTNICTVO_BEZPODIELOVE' : '$("#STR4_VLASTNICTVO_BEZPODIELOVE_ITEM_0").val()',
                    'STR4_RODNE_CISLO_MANZELKY' : '$("#STR4_RODNE_CISLO_MANZELKY_ITEM_0").val()',
                    'STR4_POCET_SPOLUVLASTNIKOV' : '$("#STR4_POCET_SPOLUVLASTNIKOV_ITEM_0").val()',
                    'STR4_VLASTNIK_DOHODA_ANO' : '$("#STR4_VLASTNIK_DOHODA_ANO_ITEM_0").val()',
                    'STR4_VLASTNIK_DOHODA_NIE' : '$("#STR4_VLASTNIK_DOHODA_NIE_ITEM_0").val()',
                    'STR4_DATUM_VZNIK_POVINNOSTI' : '$("#STR4_DATUM_VZNIK_POVINNOSTI_ITEM_0").val()',
                    'STR4_DATUM_ZANIKU' : '$("#STR4_DATUM_ZANIKU_ITEM_0").val()',
                    'STR4_PISM_A_STAVBY_NA_BYVANIE' : '$("#STR4_PISM_A_STAVBY_NA_BYVANIE_ITEM_0").val()',
                    'STR4_PISM_B_SKLADY' : '$("#STR4_PISM_B_SKLADY_ITEM_0").val()',
                    'STR4_PISM_C_CHATY' : '$("#STR4_PISM_C_CHATY_ITEM_0").val()',
                    'STR4_PISM_D_GARAZ_SAMOSTATNA' : '$("#STR4_PISM_D_GARAZ_SAMOSTATNA_ITEM_0").val()',
                    'STR4_PISM_E_GARAZE_HROMADNE' : '$("#STR4_PISM_E_GARAZE_HROMADNE_ITEM_0").val()',
                    'STR4_PISM_F_GARAZE_PODZEMNE' : '$("#STR4_PISM_F_GARAZE_PODZEMNE_ITEM_0").val()',
                    'STR4_PISM_G_PRIEMYS_STAVBY' : '$("#STR4_PISM_G_PRIEMYS_STAVBY_ITEM_0").val()',
                    'STR4_PISM_H_STAVBY_NA_PODNIKANIE' : '$("#STR4_PISM_H_STAVBY_NA_PODNIKANIE_ITEM_0").val()',
                    'STR4_PISM_I_OSTATNE' : '$("#STR4_PISM_I_OSTATNE_ITEM_0").val()',
                    'STR4_ZAKLAD_DANE' : '$("#STR4_ZAKLAD_DANE_ITEM_0").val()',
                    'STR4_POCET_PODLAZI' : '$("#STR4_POCET_PODLAZI_ITEM_0").val()',
                    'STR4_VYMERA_CELKOM' : '$("#STR4_VYMERA_CELKOM_ITEM_0").val()',
                    'STR4_VYMERA_OSLOBODENE' : '$("#STR4_VYMERA_OSLOBODENE_ITEM_0").val()',
                    'STR4_POZNAMKA' : '$("#STR4_POZNAMKA_ITEM_0").val()',
                  ),
                ),
                'str5_stavbaviacucel' : 
                {
                  0 : 
                  {
                    'STR5_PRILOHA_CISLO' : '$("#STR5_PRILOHA_CISLO_ITEM_0").val()',
                    'STR5_ICO' : '$("#STR5_ICO_ITEM_0").val()',
                    'STR5_RODNE_CISLO' : '$("#STR5_RODNE_CISLO_ITEM_0").val()',
                    'STR5_OBEC' : '$("#STR5_OBEC_ITEM_0").val()',
                    'STR5_ULICA_CISLO' : '$("#STR5_ULICA_CISLO_ITEM_0").val()',
                    'STR5_CISLO_SUPISNE' : '$("#STR5_CISLO_SUPISNE_ITEM_0").val()',
                    'STR5_NAZOV_KATASTRA' : '$("#STR5_NAZOV_KATASTRA_ITEM_0").val()',
                    'STR5_CISLO_PARCELY' : '$("#STR5_CISLO_PARCELY_ITEM_0").val()',
                    'STR5_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK' : '$("#STR5_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK_ITEM_0").val()',
                    'STR5_PRAVNY_VZTAH_SPRAVCA' : '$("#STR5_PRAVNY_VZTAH_SPRAVCA_ITEM_0").val()',
                    'STR5_PRAVNY_VZTAH_NAJOMCA' : '$("#STR5_PRAVNY_VZTAH_NAJOMCA_ITEM_0").val()',
                    'STR5_PRAVNY_VZTAH_UZIVATEL' : '$("#STR5_PRAVNY_VZTAH_UZIVATEL_ITEM_0").val()',
                    'STR5_VLASTNICTVO_PODIELOVE' : '$("#STR5_VLASTNICTVO_PODIELOVE_ITEM_0").val()',
                    'STR5_VLASTNICTVO_BEZPODIELOVE' : '$("#STR5_VLASTNICTVO_BEZPODIELOVE_ITEM_0").val()',
                    'STR5_RODNE_CISLO_MANZELKY' : '$("#STR5_RODNE_CISLO_MANZELKY_ITEM_0").val()',
                    'STR5_POCET_SPOLUVLASTNIKOV' : '$("#STR5_POCET_SPOLUVLASTNIKOV_ITEM_0").val()',
                    'STR5_VLASTNIK_DOHODA_ANO' : '$("#STR5_VLASTNIK_DOHODA_ANO_ITEM_0").val()',
                    'STR5_VLASTNIK_DOHODA_NIE' : '$("#STR5_VLASTNIK_DOHODA_NIE_ITEM_0").val()',
                    'STR5_POPIS_STAVBY' : '$("#STR5_POPIS_STAVBY_ITEM_0").val()',
                    'STR5_DATUM_VZNIK_POVINNOSTI' : '$("#STR5_DATUM_VZNIK_POVINNOSTI_ITEM_0").val()',
                    'STR5_DATUM_ZANIKU' : '$("#STR5_DATUM_ZANIKU_ITEM_0").val()',
                    'STR5_ZAKLAD_DANE' : '$("#STR5_ZAKLAD_DANE_ITEM_0").val()',
                    'STR5_CELKOVA_VYMERA' : '$("#STR5_CELKOVA_VYMERA_ITEM_0").val()',
                    'STR5_VYMERA_PODLAH_OSLOBODENA' : '$("#STR5_VYMERA_PODLAH_OSLOBODENA_ITEM_0").val()',
                    'STR5_PLOCHA_BYVANIE' : '$("#STR5_PLOCHA_BYVANIE_ITEM_0").val()',
                    'STR5_PLOCHA_SKLADY' : '$("#STR5_PLOCHA_SKLADY_ITEM_0").val()',
                    'STR5_PLOCHA_CHATY' : '$("#STR5_PLOCHA_CHATY_ITEM_0").val()',
                    'STR5_PLOCHA_GARAZE_SAMOST' : '$("#STR5_PLOCHA_GARAZE_SAMOST_ITEM_0").val()',
                    'STR5_PLOCHA_GARAZE_HROMADNE' : '$("#STR5_PLOCHA_GARAZE_HROMADNE_ITEM_0").val()',
                    'STR5_PLOCHA_GARAZE_PODZEMNE' : '$("#STR5_PLOCHA_GARAZE_PODZEMNE_ITEM_0").val()',
                    'STR5_PLOCHA_PRIEMYS_STAVBY' : '$("#STR5_PLOCHA_PRIEMYS_STAVBY_ITEM_0").val()',
                    'STR5_PLOCHA_SUVISIACE_SPODNIKANIM' : '$("#STR5_PLOCHA_SUVISIACE_SPODNIKANIM_ITEM_0").val()',
                    'STR5_PLOCHA_OSTATNE_STAVBY' : '$("#STR5_PLOCHA_OSTATNE_STAVBY_ITEM_0").val()',
                    'STR5_POCET_PODLAZI' : '$("#STR5_POCET_PODLAZI_ITEM_0").val()',
                    'STR5_POZNAMKA' : '$("#STR5_POZNAMKA_ITEM_0").val()',
                  ),
                ),
                'str6byty' : 
                {
                  0 : 
                  {
                    'STR6TPL_POR_CISLO' : '$("#STR6TPL_POR_CISLO_ITEM_0").val()',
                    'STR6TPL_CISLO_PRIESTORU' : '$("#STR6TPL_CISLO_PRIESTORU_ITEM_0").val()',
                    'STR6TPL_UCEL_VYUZITIA' : '$("#STR6TPL_UCEL_VYUZITIA_ITEM_0").val()',
                    'STR6TPL_VYMERA_NEBYT' : '$("#STR6TPL_VYMERA_NEBYT_ITEM_0").val()',
                    'STR6TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' : '$("#STR6TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI_ITEM_0").val()',
                    'STR6TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' : '$("#STR6TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI_ITEM_0").val()',
                  ),
                  1 : 
                  {
                    'STR6TPL_POR_CISLO' : '$("#STR6TPL_POR_CISLO_ITEM_1").val()',
                    'STR6TPL_CISLO_PRIESTORU' : '$("#STR6TPL_CISLO_PRIESTORU_ITEM_1").val()',
                    'STR6TPL_UCEL_VYUZITIA' : '$("#STR6TPL_UCEL_VYUZITIA_ITEM_1").val()',
                    'STR6TPL_VYMERA_NEBYT' : '$("#STR6TPL_VYMERA_NEBYT_ITEM_1").val()',
                    'STR6TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' : '$("#STR6TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI_ITEM_1").val()',
                    'STR6TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' : '$("#STR6TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI_ITEM_1").val()',
                  ),
                  2 : 
                  {
                    'STR6TPL_POR_CISLO' : '$("#STR6TPL_POR_CISLO_ITEM_2").val()',
                    'STR6TPL_CISLO_PRIESTORU' : '$("#STR6TPL_CISLO_PRIESTORU_ITEM_2").val()',
                    'STR6TPL_UCEL_VYUZITIA' : '$("#STR6TPL_UCEL_VYUZITIA_ITEM_2").val()',
                    'STR6TPL_VYMERA_NEBYT' : '$("#STR6TPL_VYMERA_NEBYT_ITEM_2").val()',
                    'STR6TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' : '$("#STR6TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI_ITEM_2").val()',
                    'STR6TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' : '$("#STR6TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI_ITEM_2").val()',
                  ),
                ),
                'str7pes' : 
                {
                  0 : 
                  {
                    'STR7TPL_CISLO_PSA' : '$("#STR7TPL_CISLO_PSA_ITEM_0").val()',
                    'STR7TPL_ULICA_CISLO' : '$("#STR7TPL_ULICA_CISLO_ITEM_0").val()',
                    'STR7TPL_VEK_PSA' : '$("#STR7TPL_VEK_PSA_ITEM_0").val()',
                    'STR7TPL_PLEMENO' : '$("#STR7TPL_PLEMENO_ITEM_0").val()',
                    'STR7TPL_MIESTO_DRZANIA' : '$("#STR7TPL_MIESTO_DRZANIA_ITEM_0").val()',
                    'STR7TPL_UCEL_DRZANIA' : '$("#STR7TPL_UCEL_DRZANIA_ITEM_0").val()',
                    'STR7TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' : '$("#STR7TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI_ITEM_0").val()',
                    'STR7TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' : '$("#STR7TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI_ITEM_0").val()',
                  ),
                  1 : 
                  {
                    'STR7TPL_CISLO_PSA' : '$("#STR7TPL_CISLO_PSA_ITEM_1").val()',
                    'STR7TPL_ULICA_CISLO' : '$("#STR7TPL_ULICA_CISLO_ITEM_1").val()',
                    'STR7TPL_VEK_PSA' : '$("#STR7TPL_VEK_PSA_ITEM_1").val()',
                    'STR7TPL_PLEMENO' : '$("#STR7TPL_PLEMENO_ITEM_1").val()',
                    'STR7TPL_MIESTO_DRZANIA' : '$("#STR7TPL_MIESTO_DRZANIA_ITEM_1").val()',
                    'STR7TPL_UCEL_DRZANIA' : '$("#STR7TPL_UCEL_DRZANIA_ITEM_1").val()',
                    'STR7TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' : '$("#STR7TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI_ITEM_1").val()',
                    'STR7TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' : '$("#STR7TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI_ITEM_1").val()',
                  ),
                  2 : 
                  {
                    'STR7TPL_CISLO_PSA' : '$("#STR7TPL_CISLO_PSA_ITEM_2").val()',
                    'STR7TPL_ULICA_CISLO' : '$("#STR7TPL_ULICA_CISLO_ITEM_2").val()',
                    'STR7TPL_VEK_PSA' : '$("#STR7TPL_VEK_PSA_ITEM_2").val()',
                    'STR7TPL_PLEMENO' : '$("#STR7TPL_PLEMENO_ITEM_2").val()',
                    'STR7TPL_MIESTO_DRZANIA' : '$("#STR7TPL_MIESTO_DRZANIA_ITEM_2").val()',
                    'STR7TPL_UCEL_DRZANIA' : '$("#STR7TPL_UCEL_DRZANIA_ITEM_2").val()',
                    'STR7TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' : '$("#STR7TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI_ITEM_2").val()',
                    'STR7TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' : '$("#STR7TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI_ITEM_2").val()',
                  ),
                ),
                'str8predajautomaty' : 
                {
                  0 : 
                  {
                    'STR8TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' : '$("#STR8TPL_ADRESA_UMIESTNENIA_ITEM_0").val()',
                    'STR8TPL_DRUH' : '$("#STR8TPL_DRUH_ITEM_0").val()',
                    'STR8TPL_POPIS_TOVARU' : '$("#STR8TPL_POPIS_TOVARU_ITEM_0").val()',
                    'STR8TPL_IDENT_CISLO' : '$("#STR8TPL_IDENT_CISLO_ITEM_0").val()',
                    'STR8TPL_VYR_CISLO' : '$("#STR8TPL_VYR_CISLO_ITEM_0").val()',
                    'STR8TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' : '$("#STR8TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY_ITEM_0").val()',
                    'STR8TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' : '$("#STR8TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY_ITEM_0").val()',
                  ),
                  1 : 
                  {
                    'STR8TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' : '$("#STR8TPL_ADRESA_UMIESTNENIA_ITEM_1").val()',
                    'STR8TPL_DRUH' : '$("#STR8TPL_DRUH_ITEM_1").val()',
                    'STR8TPL_POPIS_TOVARU' : '$("#STR8TPL_POPIS_TOVARU_ITEM_1").val()',
                    'STR8TPL_IDENT_CISLO' : '$("#STR8TPL_IDENT_CISLO_ITEM_1").val()',
                    'STR8TPL_VYR_CISLO' : '$("#STR8TPL_VYR_CISLO_ITEM_1").val()',
                    'STR8TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' : '$("#STR8TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY_ITEM_1").val()',
                    'STR8TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' : '$("#STR8TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY_ITEM_1").val()',
                  ),
                  2 : 
                  {
                    'STR8TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' : '$("#STR8TPL_ADRESA_UMIESTNENIA_ITEM_2").val()',
                    'STR8TPL_DRUH' : '$("#STR8TPL_DRUH_ITEM_2").val()',
                    'STR8TPL_POPIS_TOVARU' : '$("#STR8TPL_POPIS_TOVARU_ITEM_2").val()',
                    'STR8TPL_IDENT_CISLO' : '$("#STR8TPL_IDENT_CISLO_ITEM_2").val()',
                    'STR8TPL_VYR_CISLO' : '$("#STR8TPL_VYR_CISLO_ITEM_2").val()',
                    'STR8TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' : '$("#STR8TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY_ITEM_2").val()',
                    'STR8TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' : '$("#STR8TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY_ITEM_2").val()',
                  ),
                ),
              ),
            ) */
      
}),
      
success: function(response) {
        
// Spracovanie odpovede
        // ====================
        
var = $.parseJSON(response), $downlink;
        if(
r){
            
$downlink r.success && r.download_link ' (<a href="'+r.download_link+'" class="pretty" target="_blank">Stiahnuť</a>)' '';
            $(
"#test-js").after('<div id="ajax-response-js" class="alert alert-'+(r.success 'success' 'error')+'"><h4>Odpoveď webovej služby:</h4>'
                
+'<strong>success</strong>: '+r.success
                
+'<br/><strong>info</strong>: '+r.info
                
+'<br/><strong>download_link</strong>'+$downlink+': '+r.download_link
                
+'<br/><strong>file_name</strong>: '+r.file_name
                
+'<br/><strong>file_content</strong>: '+r.file_content.substring(0,100)+'...'
                
+'<br/><strong>file_content (decoded):</strong>: '+decode64(r.file_content.substring(0,100))+'...'
                
+'</div>'
            
);
        }else{
            
alert('Neplatná odpoveď zo servera.');
        }
      },
      
error: function(xhrtextStatusthrownError){
        
alert('Chyba spojenia: \nStatus: '+textStatus+'Detail: \n'+thrownError);
      }
    })
};
</
script>
 
?>