• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

UPOZORNENIE:

Táto funkcia je prístupná len pre prihlásených užívateľov s typom účtu BUSINESS Membership (platená registrácia). Viac o typoch registrácie.
Typ registrácie si môžete zmeniť v priebehu platby v časti "Moja zóna" alebo nás kontaktujte.

Vytvorenie dokumentu prostredníctvom webovej služby SOAP

Vytvorenie dokumentu prostredníctvom volania SOAP webovej služby je možné volaním SOAP požiadavky s URL parametrom "soap" (GET).

REQUEST - Definíciu vstupných elementov detailne popisuje WSDL súbor, pričom hlavnými elementami sú: RESPONSE - Vrátená odpoveď obsahuje nasledovné parametre:

Príklad kódu v PHP


<?php
// Odoslanie požiadavky
// ====================

// povinný autentifikačný API kľúč, nastavíte si ho v zóne "Moje dokumenty -> Nastavenia"
$api_key "uARM_PSxvI*********************************";

// hodnoty atribútov v dokumente
$data = array (
      
'fields' => 
      array (
        
'ADRESA_OBEC' => '',
        
'ADRESA_PSC' => '',
        
'ADRESA_STAT' => 'SLOV. REP.',
        
'DRUH_PRIZNANIA_RIADNE' => 'riadne',
        
'OO_ADRESA_STAT' => 'SLOV. REP.',
        
'PODANIE_NA_ROK' => '2019',
        
'TYP_OSOBY_FYZICKA' => 'fyzicka',
      ),
      
'templates' => 
      array (
        
'odd2parcely' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'STR3_TPL_POR_CISLO' => '',
            
'STR3_TPL_KATAST_UZEMIE' => '',
            
'STR3_TPL_CISLO_PARCELY' => '',
            
'STR3_TPL_VYMERA' => '',
            
'STR3_TPL_DRUH_POZEMKU' => '',
            
'STR3_TPL_VYUZITIE' => '',
            
'STR3_TPL_DATUM_VZNIKU' => '',
            
'STR3_TPL_DATUM_ZANIKU' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR3_TPL_POR_CISLO' => '',
            
'STR3_TPL_KATAST_UZEMIE' => '',
            
'STR3_TPL_CISLO_PARCELY' => '',
            
'STR3_TPL_VYMERA' => '',
            
'STR3_TPL_DRUH_POZEMKU' => '',
            
'STR3_TPL_VYUZITIE' => '',
            
'STR3_TPL_DATUM_VZNIKU' => '',
            
'STR3_TPL_DATUM_ZANIKU' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR3_TPL_POR_CISLO' => '',
            
'STR3_TPL_KATAST_UZEMIE' => '',
            
'STR3_TPL_CISLO_PARCELY' => '',
            
'STR3_TPL_VYMERA' => '',
            
'STR3_TPL_DRUH_POZEMKU' => '',
            
'STR3_TPL_VYUZITIE' => '',
            
'STR3_TPL_DATUM_VZNIKU' => '',
            
'STR3_TPL_DATUM_ZANIKU' => '',
          ),
        ),
        
'str10hraciepristroje' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'STR10TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' => '',
            
'STR10TPL_DRUH' => '',
            
'STR10TPL_IDENT_CISLO' => '',
            
'STR10TPL_VYR_CISLO' => '',
            
'STR10TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' => '',
            
'STR10TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR10TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' => '',
            
'STR10TPL_DRUH' => '',
            
'STR10TPL_IDENT_CISLO' => '',
            
'STR10TPL_VYR_CISLO' => '',
            
'STR10TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' => '',
            
'STR10TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR10TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' => '',
            
'STR10TPL_DRUH' => '',
            
'STR10TPL_IDENT_CISLO' => '',
            
'STR10TPL_VYR_CISLO' => '',
            
'STR10TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' => '',
            
'STR10TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' => '',
          ),
        ),
        
'str4_stavba1ucel' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'STR4_PRILOHA_CISLO' => '',
            
'STR4_ICO' => '',
            
'STR4_RODNE_CISLO' => '',
            
'STR4_OBEC' => '',
            
'STR4_ULICA_CISLO' => '',
            
'STR4_CISLO_SUPISNE' => '',
            
'STR4_NAZOV_KATASTRA' => '',
            
'STR4_CISLO_PARCELY' => '',
            
'STR4_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK' => '',
            
'STR4_PRAVNY_VZTAH_SPRAVCA' => '',
            
'STR4_PRAVNY_VZTAH_NAJOMCA' => '',
            
'STR4_PRAVNY_VZTAH_UZIVATEL' => '',
            
'STR4_VLASTNICTVO_PODIELOVE' => '',
            
'STR4_VLASTNICTVO_BEZPODIELOVE' => '',
            
'STR4_RODNE_CISLO_MANZELKY' => '',
            
'STR4_POCET_SPOLUVLASTNIKOV' => '',
            
'STR4_VLASTNIK_DOHODA_ANO' => '',
            
'STR4_VLASTNIK_DOHODA_NIE' => '',
            
'STR4_DATUM_VZNIK_POVINNOSTI' => '',
            
'STR4_DATUM_ZANIKU' => '',
            
'STR4_PISM_A_STAVBY_NA_BYVANIE' => '',
            
'STR4_PISM_B_SKLADY' => '',
            
'STR4_PISM_C_CHATY' => '',
            
'STR4_PISM_D_GARAZ_SAMOSTATNA' => '',
            
'STR4_PISM_E_GARAZE_HROMADNE' => '',
            
'STR4_PISM_F_GARAZE_PODZEMNE' => '',
            
'STR4_PISM_G_PRIEMYS_STAVBY' => '',
            
'STR4_PISM_H_STAVBY_NA_PODNIKANIE' => '',
            
'STR4_PISM_I_OSTATNE' => '',
            
'STR4_ZAKLAD_DANE' => '',
            
'STR4_POCET_PODLAZI' => '',
            
'STR4_VYMERA_CELKOM' => '',
            
'STR4_VYMERA_OSLOBODENE' => '',
            
'STR4_POZNAMKA' => '',
          ),
        ),
        
'str5_stavbaviacucel' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'STR5_PRILOHA_CISLO' => '',
            
'STR5_ICO' => '',
            
'STR5_RODNE_CISLO' => '',
            
'STR5_OBEC' => '',
            
'STR5_ULICA_CISLO' => '',
            
'STR5_CISLO_SUPISNE' => '',
            
'STR5_NAZOV_KATASTRA' => '',
            
'STR5_CISLO_PARCELY' => '',
            
'STR5_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK' => '',
            
'STR5_PRAVNY_VZTAH_SPRAVCA' => '',
            
'STR5_PRAVNY_VZTAH_NAJOMCA' => '',
            
'STR5_PRAVNY_VZTAH_UZIVATEL' => '',
            
'STR5_VLASTNICTVO_PODIELOVE' => '',
            
'STR5_VLASTNICTVO_BEZPODIELOVE' => '',
            
'STR5_RODNE_CISLO_MANZELKY' => '',
            
'STR5_POCET_SPOLUVLASTNIKOV' => '',
            
'STR5_VLASTNIK_DOHODA_ANO' => '',
            
'STR5_VLASTNIK_DOHODA_NIE' => '',
            
'STR5_POPIS_STAVBY' => '',
            
'STR5_DATUM_VZNIK_POVINNOSTI' => '',
            
'STR5_DATUM_ZANIKU' => '',
            
'STR5_ZAKLAD_DANE' => '',
            
'STR5_CELKOVA_VYMERA' => '',
            
'STR5_VYMERA_PODLAH_OSLOBODENA' => '',
            
'STR5_PLOCHA_BYVANIE' => '',
            
'STR5_PLOCHA_SKLADY' => '',
            
'STR5_PLOCHA_CHATY' => '',
            
'STR5_PLOCHA_GARAZE_SAMOST' => '',
            
'STR5_PLOCHA_GARAZE_HROMADNE' => '',
            
'STR5_PLOCHA_GARAZE_PODZEMNE' => '',
            
'STR5_PLOCHA_PRIEMYS_STAVBY' => '',
            
'STR5_PLOCHA_SUVISIACE_SPODNIKANIM' => '',
            
'STR5_PLOCHA_OSTATNE_STAVBY' => '',
            
'STR5_POCET_PODLAZI' => '',
            
'STR5_POZNAMKA' => '',
          ),
        ),
        
'str6byty' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'STR6TPL_POR_CISLO' => '',
            
'STR6TPL_CISLO_PRIESTORU' => '',
            
'STR6TPL_UCEL_VYUZITIA' => '',
            
'STR6TPL_VYMERA_NEBYT' => '',
            
'STR6TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' => '',
            
'STR6TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR6TPL_POR_CISLO' => '',
            
'STR6TPL_CISLO_PRIESTORU' => '',
            
'STR6TPL_UCEL_VYUZITIA' => '',
            
'STR6TPL_VYMERA_NEBYT' => '',
            
'STR6TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' => '',
            
'STR6TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR6TPL_POR_CISLO' => '',
            
'STR6TPL_CISLO_PRIESTORU' => '',
            
'STR6TPL_UCEL_VYUZITIA' => '',
            
'STR6TPL_VYMERA_NEBYT' => '',
            
'STR6TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' => '',
            
'STR6TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' => '',
          ),
        ),
        
'str7pes' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'STR7TPL_CISLO_PSA' => '',
            
'STR7TPL_ULICA_CISLO' => '',
            
'STR7TPL_VEK_PSA' => '',
            
'STR7TPL_PLEMENO' => '',
            
'STR7TPL_MIESTO_DRZANIA' => '',
            
'STR7TPL_UCEL_DRZANIA' => '',
            
'STR7TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' => '',
            
'STR7TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR7TPL_CISLO_PSA' => '',
            
'STR7TPL_ULICA_CISLO' => '',
            
'STR7TPL_VEK_PSA' => '',
            
'STR7TPL_PLEMENO' => '',
            
'STR7TPL_MIESTO_DRZANIA' => '',
            
'STR7TPL_UCEL_DRZANIA' => '',
            
'STR7TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' => '',
            
'STR7TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR7TPL_CISLO_PSA' => '',
            
'STR7TPL_ULICA_CISLO' => '',
            
'STR7TPL_VEK_PSA' => '',
            
'STR7TPL_PLEMENO' => '',
            
'STR7TPL_MIESTO_DRZANIA' => '',
            
'STR7TPL_UCEL_DRZANIA' => '',
            
'STR7TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI' => '',
            
'STR7TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI' => '',
          ),
        ),
        
'str8predajautomaty' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'STR8TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' => '',
            
'STR8TPL_DRUH' => '',
            
'STR8TPL_POPIS_TOVARU' => '',
            
'STR8TPL_IDENT_CISLO' => '',
            
'STR8TPL_VYR_CISLO' => '',
            
'STR8TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' => '',
            
'STR8TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR8TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' => '',
            
'STR8TPL_DRUH' => '',
            
'STR8TPL_POPIS_TOVARU' => '',
            
'STR8TPL_IDENT_CISLO' => '',
            
'STR8TPL_VYR_CISLO' => '',
            
'STR8TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' => '',
            
'STR8TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'STR8TPL_ADRESA_UMIESTNENIA' => '',
            
'STR8TPL_DRUH' => '',
            
'STR8TPL_POPIS_TOVARU' => '',
            
'STR8TPL_IDENT_CISLO' => '',
            
'STR8TPL_VYR_CISLO' => '',
            
'STR8TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY' => '',
            
'STR8TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY' => '',
          ),
        ),
      ),
    );

try{
    
// vytvoríme dokument
    
$client = new SoapClient("https://ipdf.sk/danove-priznanie/dan-z-nehnutelnosti-za-byt-pozemok-psa-predajne-automaty-hracie-pristroje?soap");
    
$response $client->generate($api_key$data$action);
}catch(
SoapFault $e){
    echo 
"Chyba pri vytváraní dokumentu: ".$e->getMessage();
}

// Spracovanie odpovede
// ====================

if($response->success == "1"){
    echo 
"Úspech - dokument bol vytvorený. Linka pre stiahnutie dokumentu: ".$response->download_link;
    
// súbor si môžete uložiť na lokálny disk
    
file_put_contents("/path/to/save.pdf"base64_decode($response->file_content));
}else{
    echo 
"Dokument sa nepodarilo vytvoriť. Popis chyby: ".$response->info;
}
?>

Riešenie potenciálnych problémov

1. Metóda soapClient->connect()

Pre uľahčenie implementácie je možné využiť podpornú metódu connect().
Metóda nevyžaduje autentifikáciu ani žiadne vstupné parametre a vráti správu obsahujúcu aktuálny čas servera.


<?php
$client 
= new SoapClient("https://ipdf.sk/danove-priznanie/dan-z-nehnutelnosti-za-byt-pozemok-psa-predajne-automaty-hracie-pristroje?soap");
$response $client->connect(); // Success - you have connected at 19.11.2019 03:32:38 to SoapServer at ipdf.sk ...

2. Alternatívny zápis pre inicializáciu SoapClient objektu:


<?php
// odkomentujte počas vývoja potrebné nastavenia
$context stream_context_create(array(
    
"ssl" => array(
        
// "verify_peer" => false,
        // "allow_self_signed" => true,
    
),
    
"http" => array(
        
// "curl_verify_ssl_peer" => false,
        // "curl_verify_ssl_host" => false,
    
),
));

$options = array(
    
"stream_context" => $context,
    
"features" => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS,
    
// "cache_wsdl" => WSDL_CACHE_NONE,
    // "trace" => true,
    // "exceptions" => true,
);

$client = new SoapClient("https://ipdf.sk/danove-priznanie/dan-z-nehnutelnosti-za-byt-pozemok-psa-predajne-automaty-hracie-pristroje?soap"$options);