• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

UPOZORNENIE:

Táto funkcia je prístupná len pre prihlásených užívateľov s typom účtu BUSINESS Membership (platená registrácia). Viac o typoch registrácie.
Typ registrácie si môžete zmeniť v priebehu platby v časti "Moja zóna" alebo nás kontaktujte.

Vytvorenie dokumentu prostredníctvom webovej služby JSON

REQUEST - Pre vytvorenie dokumentu je potrebné odoslanie nasledovných požadovaných parametrov v POST requeste: RESPONSE - Vrátená odpoveď obsahuje nasledovné parametre:

1. Príklad kódu v PHP


<?php

// Odoslanie požiadavky
// ====================

$url "https://ipdf.sk/slovenska-posta/podaci-harok-hromadne-odoslanie-zasielok";
$data = array(
    
// povinný parameter "json"
    
"json" => 1,
    
// povinný autentifikačný API kľúč, nastavíte si ho v zóne "Moje dokumenty -> Nastavenia"
    
"key" => "uARM_PSxvI*********************************",
    
// hodnoty atribútov v dokumente
    
"data" => json_encode(array (
      
'CISLO_LISTU' => '1 / 1',
      
'ODOSIELATEL' => '',
      
'__TEMPLATES__' => 
      array (
        
'itemsharok' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'PODACIE_CISLO' => '',
            
'MENO_FIRMA' => '',
            
'ULICA_CISLO' => '',
            
'MOBIL_EMAIL' => '',
            
'PSC_POSTA' => '',
            
'HMOTNOST' => '',
            
'CENA_DOBIERKY' => '',
            
'POISTENIE' => '',
            
'DOPLNKOVE_SLUZBY' => '',
            
'DRUH' => '',
            
'VARIABILNY_SYMBOL' => '',
            
'DRUH_ZASIELKY' => '',
            
'VYPLATNE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'PODACIE_CISLO' => '',
            
'MENO_FIRMA' => '',
            
'ULICA_CISLO' => '',
            
'MOBIL_EMAIL' => '',
            
'PSC_POSTA' => '',
            
'HMOTNOST' => '',
            
'CENA_DOBIERKY' => '',
            
'POISTENIE' => '',
            
'DOPLNKOVE_SLUZBY' => '',
            
'DRUH' => '',
            
'VARIABILNY_SYMBOL' => '',
            
'DRUH_ZASIELKY' => '',
            
'VYPLATNE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'PODACIE_CISLO' => '',
            
'MENO_FIRMA' => '',
            
'ULICA_CISLO' => '',
            
'MOBIL_EMAIL' => '',
            
'PSC_POSTA' => '',
            
'HMOTNOST' => '',
            
'CENA_DOBIERKY' => '',
            
'POISTENIE' => '',
            
'DOPLNKOVE_SLUZBY' => '',
            
'DRUH' => '',
            
'VARIABILNY_SYMBOL' => '',
            
'DRUH_ZASIELKY' => '',
            
'VYPLATNE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'PODACIE_CISLO' => '',
            
'MENO_FIRMA' => '',
            
'ULICA_CISLO' => '',
            
'MOBIL_EMAIL' => '',
            
'PSC_POSTA' => '',
            
'HMOTNOST' => '',
            
'CENA_DOBIERKY' => '',
            
'POISTENIE' => '',
            
'DOPLNKOVE_SLUZBY' => '',
            
'DRUH' => '',
            
'VARIABILNY_SYMBOL' => '',
            
'DRUH_ZASIELKY' => '',
            
'VYPLATNE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'PODACIE_CISLO' => '',
            
'MENO_FIRMA' => '',
            
'ULICA_CISLO' => '',
            
'MOBIL_EMAIL' => '',
            
'PSC_POSTA' => '',
            
'HMOTNOST' => '',
            
'CENA_DOBIERKY' => '',
            
'POISTENIE' => '',
            
'DOPLNKOVE_SLUZBY' => '',
            
'DRUH' => '',
            
'VARIABILNY_SYMBOL' => '',
            
'DRUH_ZASIELKY' => '',
            
'VYPLATNE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'PODACIE_CISLO' => '',
            
'MENO_FIRMA' => '',
            
'ULICA_CISLO' => '',
            
'MOBIL_EMAIL' => '',
            
'PSC_POSTA' => '',
            
'HMOTNOST' => '',
            
'CENA_DOBIERKY' => '',
            
'POISTENIE' => '',
            
'DOPLNKOVE_SLUZBY' => '',
            
'DRUH' => '',
            
'VARIABILNY_SYMBOL' => '',
            
'DRUH_ZASIELKY' => '',
            
'VYPLATNE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'PODACIE_CISLO' => '',
            
'MENO_FIRMA' => '',
            
'ULICA_CISLO' => '',
            
'MOBIL_EMAIL' => '',
            
'PSC_POSTA' => '',
            
'HMOTNOST' => '',
            
'CENA_DOBIERKY' => '',
            
'POISTENIE' => '',
            
'DOPLNKOVE_SLUZBY' => '',
            
'DRUH' => '',
            
'VARIABILNY_SYMBOL' => '',
            
'DRUH_ZASIELKY' => '',
            
'VYPLATNE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'PODACIE_CISLO' => '',
            
'MENO_FIRMA' => '',
            
'ULICA_CISLO' => '',
            
'MOBIL_EMAIL' => '',
            
'PSC_POSTA' => '',
            
'HMOTNOST' => '',
            
'CENA_DOBIERKY' => '',
            
'POISTENIE' => '',
            
'DOPLNKOVE_SLUZBY' => '',
            
'DRUH' => '',
            
'VARIABILNY_SYMBOL' => '',
            
'DRUH_ZASIELKY' => '',
            
'VYPLATNE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'PODACIE_CISLO' => '',
            
'MENO_FIRMA' => '',
            
'ULICA_CISLO' => '',
            
'MOBIL_EMAIL' => '',
            
'PSC_POSTA' => '',
            
'HMOTNOST' => '',
            
'CENA_DOBIERKY' => '',
            
'POISTENIE' => '',
            
'DOPLNKOVE_SLUZBY' => '',
            
'DRUH' => '',
            
'VARIABILNY_SYMBOL' => '',
            
'DRUH_ZASIELKY' => '',
            
'VYPLATNE_EUR' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'PODACIE_CISLO' => '',
            
'MENO_FIRMA' => '',
            
'ULICA_CISLO' => '',
            
'MOBIL_EMAIL' => '',
            
'PSC_POSTA' => '',
            
'HMOTNOST' => '',
            
'CENA_DOBIERKY' => '',
            
'POISTENIE' => '',
            
'DOPLNKOVE_SLUZBY' => '',
            
'DRUH' => '',
            
'VARIABILNY_SYMBOL' => '',
            
'DRUH_ZASIELKY' => '',
            
'VYPLATNE_EUR' => '',
          ),
          
10 => 
          array (
            
'PODACIE_CISLO' => '',
            
'MENO_FIRMA' => '',
            
'ULICA_CISLO' => '',
            
'MOBIL_EMAIL' => '',
            
'PSC_POSTA' => '',
            
'HMOTNOST' => '',
            
'CENA_DOBIERKY' => '',
            
'POISTENIE' => '',
            
'DOPLNKOVE_SLUZBY' => '',
            
'DRUH' => '',
            
'VARIABILNY_SYMBOL' => '',
            
'DRUH_ZASIELKY' => '',
            
'VYPLATNE_EUR' => '',
          ),
          
11 => 
          array (
            
'PODACIE_CISLO' => '',
            
'MENO_FIRMA' => '',
            
'ULICA_CISLO' => '',
            
'MOBIL_EMAIL' => '',
            
'PSC_POSTA' => '',
            
'HMOTNOST' => '',
            
'CENA_DOBIERKY' => '',
            
'POISTENIE' => '',
            
'DOPLNKOVE_SLUZBY' => '',
            
'DRUH' => '',
            
'VARIABILNY_SYMBOL' => '',
            
'DRUH_ZASIELKY' => '',
            
'VYPLATNE_EUR' => '',
          ),
        ),
      ),
    )),
);

$curl curl_init($url);
curl_setopt($curlCURLOPT_HEADERfalse);
curl_setopt($curlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($curlCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($curlCURLOPT_POSTFIELDS$data);
// uncomment in test environment
// curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
// curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);

$json_response curl_exec($curl);
if (
curl_errno($curl)){
    die(
"Chyba: " curl_error($curl));
}
curl_close($curl);
$response json_decode($json_responsetrue);

// ......

// Spracovanie odpovede
// ====================

$response json_decode($json_responsetrue);
if(empty(
$response["file_content"])){
    exit(
"Súbor sa nepodarilo vytvoriť. Popis chyby: ".$response["info"]);
}else{
    
file_put_contents("/path/to/save.pdf"base64_decode($response["file_content"]));
    echo 
"Úspech! ".$response["info"];
}
?>

2. Príklad kódu v JAVASCRIPTE


<script type="text/javascript">
function 
createDocumentJsTest(){
    
// odstránime predošlú odpoveď zo servera
    
$("#ajax-response-js").remove();

    
// Odoslanie požiadavky
    // ====================

    
$.ajax({
      
// URL linka požadovaného dokumentu
      
url'https://ipdf.sk/slovenska-posta/podaci-harok-hromadne-odoslanie-zasielok',
      
cachefalse,
      
// akceptovaná je len metóda POST
      
type"POST",
      
data: ({
        
// povinný parameter "json"
        
json'1',
        
// povinný autentifikačný API kľúč, nastavíte si ho v zóne "Moje dokumenty -> Nastavenia"
        
key'uARM_PSxvI*********************************',
        
// hodnoty atribútov v tlačive
        // alternatíva 1 - údaje nastaví server uz vo formáte JSON encoded
        
data: {"CISLO_LISTU":"1 \/ 1",
                
"ODOSIELATEL":"",
                
"__TEMPLATES__":{"itemsharok":[{"PODACIE_CISLO":"",
                
"MENO_FIRMA":"",
                
"ULICA_CISLO":"",
                
"MOBIL_EMAIL":"",
                
"PSC_POSTA":"",
                
"HMOTNOST":"",
                
"CENA_DOBIERKY":"",
                
"POISTENIE":"",
                
"DOPLNKOVE_SLUZBY":"",
                
"DRUH":"",
                
"VARIABILNY_SYMBOL":"",
                
"DRUH_ZASIELKY":"",
                
"VYPLATNE_EUR":""},{"PODACIE_CISLO":"",
                
"MENO_FIRMA":"",
                
"ULICA_CISLO":"",
                
"MOBIL_EMAIL":"",
                
"PSC_POSTA":"",
                
"HMOTNOST":"",
                
"CENA_DOBIERKY":"",
                
"POISTENIE":"",
                
"DOPLNKOVE_SLUZBY":"",
                
"DRUH":"",
                
"VARIABILNY_SYMBOL":"",
                
"DRUH_ZASIELKY":"",
                
"VYPLATNE_EUR":""},{"PODACIE_CISLO":"",
                
"MENO_FIRMA":"",
                
"ULICA_CISLO":"",
                
"MOBIL_EMAIL":"",
                
"PSC_POSTA":"",
                
"HMOTNOST":"",
                
"CENA_DOBIERKY":"",
                
"POISTENIE":"",
                
"DOPLNKOVE_SLUZBY":"",
                
"DRUH":"",
                
"VARIABILNY_SYMBOL":"",
                
"DRUH_ZASIELKY":"",
                
"VYPLATNE_EUR":""},{"PODACIE_CISLO":"",
                
"MENO_FIRMA":"",
                
"ULICA_CISLO":"",
                
"MOBIL_EMAIL":"",
                
"PSC_POSTA":"",
                
"HMOTNOST":"",
                
"CENA_DOBIERKY":"",
                
"POISTENIE":"",
                
"DOPLNKOVE_SLUZBY":"",
                
"DRUH":"",
                
"VARIABILNY_SYMBOL":"",
                
"DRUH_ZASIELKY":"",
                
"VYPLATNE_EUR":""},{"PODACIE_CISLO":"",
                
"MENO_FIRMA":"",
                
"ULICA_CISLO":"",
                
"MOBIL_EMAIL":"",
                
"PSC_POSTA":"",
                
"HMOTNOST":"",
                
"CENA_DOBIERKY":"",
                
"POISTENIE":"",
                
"DOPLNKOVE_SLUZBY":"",
                
"DRUH":"",
                
"VARIABILNY_SYMBOL":"",
                
"DRUH_ZASIELKY":"",
                
"VYPLATNE_EUR":""},{"PODACIE_CISLO":"",
                
"MENO_FIRMA":"",
                
"ULICA_CISLO":"",
                
"MOBIL_EMAIL":"",
                
"PSC_POSTA":"",
                
"HMOTNOST":"",
                
"CENA_DOBIERKY":"",
                
"POISTENIE":"",
                
"DOPLNKOVE_SLUZBY":"",
                
"DRUH":"",
                
"VARIABILNY_SYMBOL":"",
                
"DRUH_ZASIELKY":"",
                
"VYPLATNE_EUR":""},{"PODACIE_CISLO":"",
                
"MENO_FIRMA":"",
                
"ULICA_CISLO":"",
                
"MOBIL_EMAIL":"",
                
"PSC_POSTA":"",
                
"HMOTNOST":"",
                
"CENA_DOBIERKY":"",
                
"POISTENIE":"",
                
"DOPLNKOVE_SLUZBY":"",
                
"DRUH":"",
                
"VARIABILNY_SYMBOL":"",
                
"DRUH_ZASIELKY":"",
                
"VYPLATNE_EUR":""},{"PODACIE_CISLO":"",
                
"MENO_FIRMA":"",
                
"ULICA_CISLO":"",
                
"MOBIL_EMAIL":"",
                
"PSC_POSTA":"",
                
"HMOTNOST":"",
                
"CENA_DOBIERKY":"",
                
"POISTENIE":"",
                
"DOPLNKOVE_SLUZBY":"",
                
"DRUH":"",
                
"VARIABILNY_SYMBOL":"",
                
"DRUH_ZASIELKY":"",
                
"VYPLATNE_EUR":""},{"PODACIE_CISLO":"",
                
"MENO_FIRMA":"",
                
"ULICA_CISLO":"",
                
"MOBIL_EMAIL":"",
                
"PSC_POSTA":"",
                
"HMOTNOST":"",
                
"CENA_DOBIERKY":"",
                
"POISTENIE":"",
                
"DOPLNKOVE_SLUZBY":"",
                
"DRUH":"",
                
"VARIABILNY_SYMBOL":"",
                
"DRUH_ZASIELKY":"",
                
"VYPLATNE_EUR":""},{"PODACIE_CISLO":"",
                
"MENO_FIRMA":"",
                
"ULICA_CISLO":"",
                
"MOBIL_EMAIL":"",
                
"PSC_POSTA":"",
                
"HMOTNOST":"",
                
"CENA_DOBIERKY":"",
                
"POISTENIE":"",
                
"DOPLNKOVE_SLUZBY":"",
                
"DRUH":"",
                
"VARIABILNY_SYMBOL":"",
                
"DRUH_ZASIELKY":"",
                
"VYPLATNE_EUR":""},{"PODACIE_CISLO":"",
                
"MENO_FIRMA":"",
                
"ULICA_CISLO":"",
                
"MOBIL_EMAIL":"",
                
"PSC_POSTA":"",
                
"HMOTNOST":"",
                
"CENA_DOBIERKY":"",
                
"POISTENIE":"",
                
"DOPLNKOVE_SLUZBY":"",
                
"DRUH":"",
                
"VARIABILNY_SYMBOL":"",
                
"DRUH_ZASIELKY":"",
                
"VYPLATNE_EUR":""},{"PODACIE_CISLO":"",
                
"MENO_FIRMA":"",
                
"ULICA_CISLO":"",
                
"MOBIL_EMAIL":"",
                
"PSC_POSTA":"",
                
"HMOTNOST":"",
                
"CENA_DOBIERKY":"",
                
"POISTENIE":"",
                
"DOPLNKOVE_SLUZBY":"",
                
"DRUH":"",
                
"VARIABILNY_SYMBOL":"",
                
"DRUH_ZASIELKY":"",
                
"VYPLATNE_EUR":""}]}},

        
// alternatíva 2 - údaje sú zbierané priamo na HTML stránke
        /* data: {
              'CISLO_LISTU' : '$("#CISLO_LISTU").val()',
              'ODOSIELATEL' : '$("#ODOSIELATEL").val()',
              '__TEMPLATES__' : 
              {
                'itemsharok' : 
                {
                  0 : 
                  {
                    'PODACIE_CISLO' : '$("#PODACIE_CISLO_ITEM_0").val()',
                    'MENO_FIRMA' : '$("#MENO_FIRMA_ITEM_0").val()',
                    'ULICA_CISLO' : '$("#ULICA_CISLO_ITEM_0").val()',
                    'MOBIL_EMAIL' : '$("#MOBIL_EMAIL_ITEM_0").val()',
                    'PSC_POSTA' : '$("#PSC_POSTA_ITEM_0").val()',
                    'HMOTNOST' : '$("#HMOTNOST_ITEM_0").val()',
                    'CENA_DOBIERKY' : '$("#CENA_DOBIERKY_ITEM_0").val()',
                    'POISTENIE' : '$("#POISTENIE_ITEM_0").val()',
                    'DOPLNKOVE_SLUZBY' : '$("#DOPLNKOVE_SLUZBY_ITEM_0").val()',
                    'DRUH' : '$("#DRUH_ITEM_0").val()',
                    'VARIABILNY_SYMBOL' : '$("#VARIABILNY_SYMBOL_ITEM_0").val()',
                    'DRUH_ZASIELKY' : '$("#DRUH_ZASIELKY_ITEM_0").val()',
                    'VYPLATNE_EUR' : '$("#VYPLATNE_EUR_ITEM_0").val()',
                  ),
                  1 : 
                  {
                    'PODACIE_CISLO' : '$("#PODACIE_CISLO_ITEM_1").val()',
                    'MENO_FIRMA' : '$("#MENO_FIRMA_ITEM_1").val()',
                    'ULICA_CISLO' : '$("#ULICA_CISLO_ITEM_1").val()',
                    'MOBIL_EMAIL' : '$("#MOBIL_EMAIL_ITEM_1").val()',
                    'PSC_POSTA' : '$("#PSC_POSTA_ITEM_1").val()',
                    'HMOTNOST' : '$("#HMOTNOST_ITEM_1").val()',
                    'CENA_DOBIERKY' : '$("#CENA_DOBIERKY_ITEM_1").val()',
                    'POISTENIE' : '$("#POISTENIE_ITEM_1").val()',
                    'DOPLNKOVE_SLUZBY' : '$("#DOPLNKOVE_SLUZBY_ITEM_1").val()',
                    'DRUH' : '$("#DRUH_ITEM_1").val()',
                    'VARIABILNY_SYMBOL' : '$("#VARIABILNY_SYMBOL_ITEM_1").val()',
                    'DRUH_ZASIELKY' : '$("#DRUH_ZASIELKY_ITEM_1").val()',
                    'VYPLATNE_EUR' : '$("#VYPLATNE_EUR_ITEM_1").val()',
                  ),
                  2 : 
                  {
                    'PODACIE_CISLO' : '$("#PODACIE_CISLO_ITEM_2").val()',
                    'MENO_FIRMA' : '$("#MENO_FIRMA_ITEM_2").val()',
                    'ULICA_CISLO' : '$("#ULICA_CISLO_ITEM_2").val()',
                    'MOBIL_EMAIL' : '$("#MOBIL_EMAIL_ITEM_2").val()',
                    'PSC_POSTA' : '$("#PSC_POSTA_ITEM_2").val()',
                    'HMOTNOST' : '$("#HMOTNOST_ITEM_2").val()',
                    'CENA_DOBIERKY' : '$("#CENA_DOBIERKY_ITEM_2").val()',
                    'POISTENIE' : '$("#POISTENIE_ITEM_2").val()',
                    'DOPLNKOVE_SLUZBY' : '$("#DOPLNKOVE_SLUZBY_ITEM_2").val()',
                    'DRUH' : '$("#DRUH_ITEM_2").val()',
                    'VARIABILNY_SYMBOL' : '$("#VARIABILNY_SYMBOL_ITEM_2").val()',
                    'DRUH_ZASIELKY' : '$("#DRUH_ZASIELKY_ITEM_2").val()',
                    'VYPLATNE_EUR' : '$("#VYPLATNE_EUR_ITEM_2").val()',
                  ),
                  3 : 
                  {
                    'PODACIE_CISLO' : '$("#PODACIE_CISLO_ITEM_3").val()',
                    'MENO_FIRMA' : '$("#MENO_FIRMA_ITEM_3").val()',
                    'ULICA_CISLO' : '$("#ULICA_CISLO_ITEM_3").val()',
                    'MOBIL_EMAIL' : '$("#MOBIL_EMAIL_ITEM_3").val()',
                    'PSC_POSTA' : '$("#PSC_POSTA_ITEM_3").val()',
                    'HMOTNOST' : '$("#HMOTNOST_ITEM_3").val()',
                    'CENA_DOBIERKY' : '$("#CENA_DOBIERKY_ITEM_3").val()',
                    'POISTENIE' : '$("#POISTENIE_ITEM_3").val()',
                    'DOPLNKOVE_SLUZBY' : '$("#DOPLNKOVE_SLUZBY_ITEM_3").val()',
                    'DRUH' : '$("#DRUH_ITEM_3").val()',
                    'VARIABILNY_SYMBOL' : '$("#VARIABILNY_SYMBOL_ITEM_3").val()',
                    'DRUH_ZASIELKY' : '$("#DRUH_ZASIELKY_ITEM_3").val()',
                    'VYPLATNE_EUR' : '$("#VYPLATNE_EUR_ITEM_3").val()',
                  ),
                  4 : 
                  {
                    'PODACIE_CISLO' : '$("#PODACIE_CISLO_ITEM_4").val()',
                    'MENO_FIRMA' : '$("#MENO_FIRMA_ITEM_4").val()',
                    'ULICA_CISLO' : '$("#ULICA_CISLO_ITEM_4").val()',
                    'MOBIL_EMAIL' : '$("#MOBIL_EMAIL_ITEM_4").val()',
                    'PSC_POSTA' : '$("#PSC_POSTA_ITEM_4").val()',
                    'HMOTNOST' : '$("#HMOTNOST_ITEM_4").val()',
                    'CENA_DOBIERKY' : '$("#CENA_DOBIERKY_ITEM_4").val()',
                    'POISTENIE' : '$("#POISTENIE_ITEM_4").val()',
                    'DOPLNKOVE_SLUZBY' : '$("#DOPLNKOVE_SLUZBY_ITEM_4").val()',
                    'DRUH' : '$("#DRUH_ITEM_4").val()',
                    'VARIABILNY_SYMBOL' : '$("#VARIABILNY_SYMBOL_ITEM_4").val()',
                    'DRUH_ZASIELKY' : '$("#DRUH_ZASIELKY_ITEM_4").val()',
                    'VYPLATNE_EUR' : '$("#VYPLATNE_EUR_ITEM_4").val()',
                  ),
                  5 : 
                  {
                    'PODACIE_CISLO' : '$("#PODACIE_CISLO_ITEM_5").val()',
                    'MENO_FIRMA' : '$("#MENO_FIRMA_ITEM_5").val()',
                    'ULICA_CISLO' : '$("#ULICA_CISLO_ITEM_5").val()',
                    'MOBIL_EMAIL' : '$("#MOBIL_EMAIL_ITEM_5").val()',
                    'PSC_POSTA' : '$("#PSC_POSTA_ITEM_5").val()',
                    'HMOTNOST' : '$("#HMOTNOST_ITEM_5").val()',
                    'CENA_DOBIERKY' : '$("#CENA_DOBIERKY_ITEM_5").val()',
                    'POISTENIE' : '$("#POISTENIE_ITEM_5").val()',
                    'DOPLNKOVE_SLUZBY' : '$("#DOPLNKOVE_SLUZBY_ITEM_5").val()',
                    'DRUH' : '$("#DRUH_ITEM_5").val()',
                    'VARIABILNY_SYMBOL' : '$("#VARIABILNY_SYMBOL_ITEM_5").val()',
                    'DRUH_ZASIELKY' : '$("#DRUH_ZASIELKY_ITEM_5").val()',
                    'VYPLATNE_EUR' : '$("#VYPLATNE_EUR_ITEM_5").val()',
                  ),
                  6 : 
                  {
                    'PODACIE_CISLO' : '$("#PODACIE_CISLO_ITEM_6").val()',
                    'MENO_FIRMA' : '$("#MENO_FIRMA_ITEM_6").val()',
                    'ULICA_CISLO' : '$("#ULICA_CISLO_ITEM_6").val()',
                    'MOBIL_EMAIL' : '$("#MOBIL_EMAIL_ITEM_6").val()',
                    'PSC_POSTA' : '$("#PSC_POSTA_ITEM_6").val()',
                    'HMOTNOST' : '$("#HMOTNOST_ITEM_6").val()',
                    'CENA_DOBIERKY' : '$("#CENA_DOBIERKY_ITEM_6").val()',
                    'POISTENIE' : '$("#POISTENIE_ITEM_6").val()',
                    'DOPLNKOVE_SLUZBY' : '$("#DOPLNKOVE_SLUZBY_ITEM_6").val()',
                    'DRUH' : '$("#DRUH_ITEM_6").val()',
                    'VARIABILNY_SYMBOL' : '$("#VARIABILNY_SYMBOL_ITEM_6").val()',
                    'DRUH_ZASIELKY' : '$("#DRUH_ZASIELKY_ITEM_6").val()',
                    'VYPLATNE_EUR' : '$("#VYPLATNE_EUR_ITEM_6").val()',
                  ),
                  7 : 
                  {
                    'PODACIE_CISLO' : '$("#PODACIE_CISLO_ITEM_7").val()',
                    'MENO_FIRMA' : '$("#MENO_FIRMA_ITEM_7").val()',
                    'ULICA_CISLO' : '$("#ULICA_CISLO_ITEM_7").val()',
                    'MOBIL_EMAIL' : '$("#MOBIL_EMAIL_ITEM_7").val()',
                    'PSC_POSTA' : '$("#PSC_POSTA_ITEM_7").val()',
                    'HMOTNOST' : '$("#HMOTNOST_ITEM_7").val()',
                    'CENA_DOBIERKY' : '$("#CENA_DOBIERKY_ITEM_7").val()',
                    'POISTENIE' : '$("#POISTENIE_ITEM_7").val()',
                    'DOPLNKOVE_SLUZBY' : '$("#DOPLNKOVE_SLUZBY_ITEM_7").val()',
                    'DRUH' : '$("#DRUH_ITEM_7").val()',
                    'VARIABILNY_SYMBOL' : '$("#VARIABILNY_SYMBOL_ITEM_7").val()',
                    'DRUH_ZASIELKY' : '$("#DRUH_ZASIELKY_ITEM_7").val()',
                    'VYPLATNE_EUR' : '$("#VYPLATNE_EUR_ITEM_7").val()',
                  ),
                  8 : 
                  {
                    'PODACIE_CISLO' : '$("#PODACIE_CISLO_ITEM_8").val()',
                    'MENO_FIRMA' : '$("#MENO_FIRMA_ITEM_8").val()',
                    'ULICA_CISLO' : '$("#ULICA_CISLO_ITEM_8").val()',
                    'MOBIL_EMAIL' : '$("#MOBIL_EMAIL_ITEM_8").val()',
                    'PSC_POSTA' : '$("#PSC_POSTA_ITEM_8").val()',
                    'HMOTNOST' : '$("#HMOTNOST_ITEM_8").val()',
                    'CENA_DOBIERKY' : '$("#CENA_DOBIERKY_ITEM_8").val()',
                    'POISTENIE' : '$("#POISTENIE_ITEM_8").val()',
                    'DOPLNKOVE_SLUZBY' : '$("#DOPLNKOVE_SLUZBY_ITEM_8").val()',
                    'DRUH' : '$("#DRUH_ITEM_8").val()',
                    'VARIABILNY_SYMBOL' : '$("#VARIABILNY_SYMBOL_ITEM_8").val()',
                    'DRUH_ZASIELKY' : '$("#DRUH_ZASIELKY_ITEM_8").val()',
                    'VYPLATNE_EUR' : '$("#VYPLATNE_EUR_ITEM_8").val()',
                  ),
                  9 : 
                  {
                    'PODACIE_CISLO' : '$("#PODACIE_CISLO_ITEM_9").val()',
                    'MENO_FIRMA' : '$("#MENO_FIRMA_ITEM_9").val()',
                    'ULICA_CISLO' : '$("#ULICA_CISLO_ITEM_9").val()',
                    'MOBIL_EMAIL' : '$("#MOBIL_EMAIL_ITEM_9").val()',
                    'PSC_POSTA' : '$("#PSC_POSTA_ITEM_9").val()',
                    'HMOTNOST' : '$("#HMOTNOST_ITEM_9").val()',
                    'CENA_DOBIERKY' : '$("#CENA_DOBIERKY_ITEM_9").val()',
                    'POISTENIE' : '$("#POISTENIE_ITEM_9").val()',
                    'DOPLNKOVE_SLUZBY' : '$("#DOPLNKOVE_SLUZBY_ITEM_9").val()',
                    'DRUH' : '$("#DRUH_ITEM_9").val()',
                    'VARIABILNY_SYMBOL' : '$("#VARIABILNY_SYMBOL_ITEM_9").val()',
                    'DRUH_ZASIELKY' : '$("#DRUH_ZASIELKY_ITEM_9").val()',
                    'VYPLATNE_EUR' : '$("#VYPLATNE_EUR_ITEM_9").val()',
                  ),
                  10 : 
                  {
                    'PODACIE_CISLO' : '$("#PODACIE_CISLO_ITEM_10").val()',
                    'MENO_FIRMA' : '$("#MENO_FIRMA_ITEM_10").val()',
                    'ULICA_CISLO' : '$("#ULICA_CISLO_ITEM_10").val()',
                    'MOBIL_EMAIL' : '$("#MOBIL_EMAIL_ITEM_10").val()',
                    'PSC_POSTA' : '$("#PSC_POSTA_ITEM_10").val()',
                    'HMOTNOST' : '$("#HMOTNOST_ITEM_10").val()',
                    'CENA_DOBIERKY' : '$("#CENA_DOBIERKY_ITEM_10").val()',
                    'POISTENIE' : '$("#POISTENIE_ITEM_10").val()',
                    'DOPLNKOVE_SLUZBY' : '$("#DOPLNKOVE_SLUZBY_ITEM_10").val()',
                    'DRUH' : '$("#DRUH_ITEM_10").val()',
                    'VARIABILNY_SYMBOL' : '$("#VARIABILNY_SYMBOL_ITEM_10").val()',
                    'DRUH_ZASIELKY' : '$("#DRUH_ZASIELKY_ITEM_10").val()',
                    'VYPLATNE_EUR' : '$("#VYPLATNE_EUR_ITEM_10").val()',
                  ),
                  11 : 
                  {
                    'PODACIE_CISLO' : '$("#PODACIE_CISLO_ITEM_11").val()',
                    'MENO_FIRMA' : '$("#MENO_FIRMA_ITEM_11").val()',
                    'ULICA_CISLO' : '$("#ULICA_CISLO_ITEM_11").val()',
                    'MOBIL_EMAIL' : '$("#MOBIL_EMAIL_ITEM_11").val()',
                    'PSC_POSTA' : '$("#PSC_POSTA_ITEM_11").val()',
                    'HMOTNOST' : '$("#HMOTNOST_ITEM_11").val()',
                    'CENA_DOBIERKY' : '$("#CENA_DOBIERKY_ITEM_11").val()',
                    'POISTENIE' : '$("#POISTENIE_ITEM_11").val()',
                    'DOPLNKOVE_SLUZBY' : '$("#DOPLNKOVE_SLUZBY_ITEM_11").val()',
                    'DRUH' : '$("#DRUH_ITEM_11").val()',
                    'VARIABILNY_SYMBOL' : '$("#VARIABILNY_SYMBOL_ITEM_11").val()',
                    'DRUH_ZASIELKY' : '$("#DRUH_ZASIELKY_ITEM_11").val()',
                    'VYPLATNE_EUR' : '$("#VYPLATNE_EUR_ITEM_11").val()',
                  ),
                ),
              ),
            ) */
      
}),
      
success: function(response) {
        
// Spracovanie odpovede
        // ====================
        
var = $.parseJSON(response), $downlink;
        if(
r){
            
$downlink r.success && r.download_link ' (<a href="'+r.download_link+'" class="pretty" target="_blank">Stiahnuť</a>)' '';
            $(
"#test-js").after('<div id="ajax-response-js" class="alert alert-'+(r.success 'success' 'error')+'"><h4>Odpoveď webovej služby:</h4>'
                
+'<strong>success</strong>: '+r.success
                
+'<br/><strong>info</strong>: '+r.info
                
+'<br/><strong>download_link</strong>'+$downlink+': '+r.download_link
                
+'<br/><strong>file_name</strong>: '+r.file_name
                
+'<br/><strong>file_content</strong>: '+r.file_content.substring(0,100)+'...'
                
+'<br/><strong>file_content (decoded):</strong>: '+decode64(r.file_content.substring(0,100))+'...'
                
+'</div>'
            
);
        }else{
            
alert('Neplatná odpoveď zo servera.');
        }
      },
      
error: function(xhrtextStatusthrownError){
        
alert('Chyba spojenia: \nStatus: '+textStatus+'Detail: \n'+thrownError);
      }
    })
};
</
script>
 
?>