• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

UPOZORNENIE:

Táto funkcia je prístupná len pre prihlásených užívateľov s typom účtu BUSINESS Membership (platená registrácia). Viac o typoch registrácie.
Typ registrácie si môžete zmeniť v priebehu platby v časti "Moja zóna" alebo nás kontaktujte.

Vytvorenie dokumentu prostredníctvom webovej služby SOAP

Vytvorenie dokumentu prostredníctvom volania SOAP webovej služby je možné volaním SOAP požiadavky s URL parametrom "soap" (GET).

REQUEST - Definíciu vstupných elementov detailne popisuje WSDL súbor, pričom hlavnými elementami sú: RESPONSE - Vrátená odpoveď obsahuje nasledovné parametre:

Príklad kódu v PHP


<?php
// Odoslanie požiadavky
// ====================

// povinný autentifikačný API kľúč, nastavíte si ho v zóne "Moje dokumenty -> Nastavenia"
$api_key "uARM_PSxvI*********************************";

// hodnoty atribútov v dokumente
$data = array (
      
'fields' => 
      array (
        
'A002_RODNE_PRIEZVISKO' => '',
        
'A005_MENO' => '',
        
'A006_MIESTO_NARODENIA' => '',
        
'A009_STATNE_OBCIANSTVO' => 'SR',
        
'A010_TERAJSIE_PRIEZVISKO' => '',
        
'A011_OKRES_NARODENIA_ALEBO_STAT' => '',
        
'A012_CISLO_OP_PASU' => '',
        
'A014_TRVALE_BYDLISKO' => '',
        
'A015_PRIEZVISKO_OTCA' => '',
        
'A016_MENO_OTCA' => '',
        
'A017_RODNE_PRIEZVISKO_MATKY' => '',
        
'A018_MENO_MATKY' => '',
        
'A019_PRIEZVISKO_MATKY' => '',
      ),
    );

try{
    
// vytvoríme dokument
    
$client = new SoapClient("https://ipdf.sk/uradne-ziadosti/ziadost-o-vypis-z-registra-trestov?soap");
    
$response $client->generate($api_key$data$action);
}catch(
SoapFault $e){
    echo 
"Chyba pri vytváraní dokumentu: ".$e->getMessage();
}

// Spracovanie odpovede
// ====================

if($response->success == "1"){
    echo 
"Úspech - dokument bol vytvorený. Linka pre stiahnutie dokumentu: ".$response->download_link;
    
// súbor si môžete uložiť na lokálny disk
    
file_put_contents("/path/to/save.pdf"base64_decode($response->file_content));
}else{
    echo 
"Dokument sa nepodarilo vytvoriť. Popis chyby: ".$response->info;
}
?>

Riešenie potenciálnych problémov

1. Metóda soapClient->connect()

Pre uľahčenie implementácie je možné využiť podpornú metódu connect().
Metóda nevyžaduje autentifikáciu ani žiadne vstupné parametre a vráti správu obsahujúcu aktuálny čas servera.


<?php
$client 
= new SoapClient("https://ipdf.sk/uradne-ziadosti/ziadost-o-vypis-z-registra-trestov?soap");
$response $client->connect(); // Success - you have connected at 27.06.2019 14:31:28 to SoapServer at ipdf.sk ...

2. Alternatívny zápis pre inicializáciu SoapClient objektu:


<?php
// odkomentujte počas vývoja potrebné nastavenia
$context stream_context_create(array(
    
"ssl" => array(
        
// "verify_peer" => false,
        // "allow_self_signed" => true,
    
),
    
"http" => array(
        
// "curl_verify_ssl_peer" => false,
        // "curl_verify_ssl_host" => false,
    
),
));

$options = array(
    
"stream_context" => $context,
    
"features" => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS,
    
// "cache_wsdl" => WSDL_CACHE_NONE,
    // "trace" => true,
    // "exceptions" => true,
);

$client = new SoapClient("https://ipdf.sk/uradne-ziadosti/ziadost-o-vypis-z-registra-trestov?soap"$options);