• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Žiadosť o výpis z registra trestov SR" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. A001_ADRESA_ZIADATELA Adresa žiadateľa nodirtychars; rowsmax(5); lengthmax(1000);lengthmin(10)
2. A002_RODNE_PRIEZVISKO 1. Rodné priezvisko alpha;required
3. A003_DATUM_NARODENIA 4. Dátum narodenia numericx;length(10)
4. A004_RODNE_CISLO 7. Rodné číslo birthid;orempty
5. A005_MENO 2. Meno alpha; required
6. A006_MIESTO_NARODENIA 5. Miesto narodenia nodirtychars; required
7. A007_POHLAVIE_MUZ 8. Pohlavie
8. A008_POHLAVIE_ZENA 8. Pohlavie
9. A009_STATNE_OBCIANSTVO 9. Štátne občianstvo alpha; required
10. A010_TERAJSIE_PRIEZVISKO 3. Terajšie priezvisko alpha; required
11. A011_OKRES_NARODENIA_ALEBO_STAT 6. Okres narodenia v SR alebo štát narodenia nodirtychars;required)
12. A012_CISLO_OP_PASU 10. Číslo obč. preukazu/pasu nodirtychars;required
13. A013_PREZYVKA 11. Prezývka alpha
14. A014_TRVALE_BYDLISKO 11a. Trvalé bydlisko nodirtychars;required
15. A015_PRIEZVISKO_OTCA 12. Priezvisko otca alpha;required
16. A016_MENO_OTCA 13. Meno otca alpha;required
17. A017_RODNE_PRIEZVISKO_MATKY 14. Rodné priezvisko matky alpha;required
18. A018_MENO_MATKY 15. Meno matky alpha;required
19. A019_PRIEZVISKO_MATKY 16. Priezvisko matky alpha;required

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. A001_ADRESA_ZIADATELA
title Adresa žiadateľa
validators nodirtychars; rowsmax(5); lengthmax(1000);lengthmin(10)
2. A002_RODNE_PRIEZVISKO
title 1. Rodné priezvisko
validators alpha;required
3. A003_DATUM_NARODENIA
title 4. Dátum narodenia
validators numericx;length(10)
4. A004_RODNE_CISLO
title 7. Rodné číslo
validators birthid;orempty
5. A005_MENO
title 2. Meno
validators alpha; required
6. A006_MIESTO_NARODENIA
title 5. Miesto narodenia
validators nodirtychars; required
7. A007_POHLAVIE_MUZ
title 8. Pohlavie
type radio
8. A008_POHLAVIE_ZENA
title 8. Pohlavie
type radio
9. A009_STATNE_OBCIANSTVO
title 9. Štátne občianstvo
validators alpha; required
initValue SR
10. A010_TERAJSIE_PRIEZVISKO
title 3. Terajšie priezvisko
validators alpha; required
11. A011_OKRES_NARODENIA_ALEBO_STAT
title 6. Okres narodenia v SR alebo štát narodenia
validators nodirtychars;required)
12. A012_CISLO_OP_PASU
title 10. Číslo obč. preukazu/pasu
validators nodirtychars;required
13. A013_PREZYVKA
title 11. Prezývka
validators alpha
14. A014_TRVALE_BYDLISKO
title 11a. Trvalé bydlisko
validators nodirtychars;required
15. A015_PRIEZVISKO_OTCA
title 12. Priezvisko otca
validators alpha;required
16. A016_MENO_OTCA
title 13. Meno otca
validators alpha;required
17. A017_RODNE_PRIEZVISKO_MATKY
title 14. Rodné priezvisko matky
validators alpha;required
18. A018_MENO_MATKY
title 15. Meno matky
validators alpha;required
19. A019_PRIEZVISKO_MATKY
title 16. Priezvisko matky
validators alpha;required