• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

UPOZORNENIE:

Táto funkcia je prístupná len pre prihlásených užívateľov s typom účtu BUSINESS Membership (platená registrácia). Viac o typoch registrácie.
Typ registrácie si môžete zmeniť v priebehu platby v časti "Moja zóna" alebo nás kontaktujte.

Vytvorenie dokumentu prostredníctvom webovej služby JSON

REQUEST - Pre vytvorenie dokumentu je potrebné odoslanie nasledovných požadovaných parametrov v POST requeste: RESPONSE - Vrátená odpoveď obsahuje nasledovné parametre:

1. Príklad kódu v PHP


<?php

// Odoslanie požiadavky
// ====================

$url "https://ipdf.sk/uctovne-tlaciva/cestovny-prikaz";
$data = array(
    
// povinný parameter "json"
    
"json" => 1,
    
// povinný autentifikačný API kľúč, nastavíte si ho v zóne "Moje dokumenty -> Nastavenia"
    
"key" => "uARM_PSxvI*********************************",
    
// hodnoty atribútov v dokumente
    
"data" => json_encode(array (
      
'BYDLISKO' => '',
      
'CALC_CHECK_SAME_CURRENCY' => '1',
      
'CALC_SAME_CURRENCY' => 'EUR',
      
'CISLO_CESTOVNEHO_PRIKAZU' => '',
      
'CURRENCY_PREDDAVOK' => 'EUR',
      
'CURRENCY_VYDAVKY' => 'EUR',
      
'CURRENCY_ZUCTOVANIE_1' => 'EUR',
      
'CURRENCY_ZUCTOVANIE_2' => 'EUR',
      
'CURRENCY_ZUCTOVANIE_3' => 'EUR',
      
'DOPLATOK_PREPLATOK_EUR' => '0.00',
      
'PRACOVNY_CAS_DO' => '17:00',
      
'PRACOVNY_CAS_OD' => '08:00',
      
'PRIEZVISKO_MENO_TITUL' => '',
      
'UCTOVNA_NAHRADA_EUR' => '0.00',
      
'VYPLATENY_PREDDAVOK_EUR' => '0.00',
      
'ZAMESTNAVATEL' => '',
      
'__TEMPLATES__' => 
      array (
        
'itemsprikaz' => 
        array (
          
=> 
          array (
            
'ITEMS_ZACIATOK_CESTY' => '',
            
'ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA' => '',
            
'ITEMS_UCEL_CESTY' => '',
            
'ITEMS_KONIEC_CESTY' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'ITEMS_ZACIATOK_CESTY' => '',
            
'ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA' => '',
            
'ITEMS_UCEL_CESTY' => '',
            
'ITEMS_KONIEC_CESTY' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'ITEMS_ZACIATOK_CESTY' => '',
            
'ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA' => '',
            
'ITEMS_UCEL_CESTY' => '',
            
'ITEMS_KONIEC_CESTY' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'ITEMS_ZACIATOK_CESTY' => '',
            
'ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA' => '',
            
'ITEMS_UCEL_CESTY' => '',
            
'ITEMS_KONIEC_CESTY' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'ITEMS_ZACIATOK_CESTY' => '',
            
'ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA' => '',
            
'ITEMS_UCEL_CESTY' => '',
            
'ITEMS_KONIEC_CESTY' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'ITEMS_ZACIATOK_CESTY' => '',
            
'ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA' => '',
            
'ITEMS_UCEL_CESTY' => '',
            
'ITEMS_KONIEC_CESTY' => '',
          ),
          
=> 
          array (
            
'ITEMS_ZACIATOK_CESTY' => '',
            
'ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA' => '',
            
'ITEMS_UCEL_CESTY' => '',
            
'ITEMS_KONIEC_CESTY' => '',
          ),
        ),
      ),
    )),
);

$curl curl_init($url);
curl_setopt($curlCURLOPT_HEADERfalse);
curl_setopt($curlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($curlCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($curlCURLOPT_POSTFIELDS$data);
// uncomment in test environment
// curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
// curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);

$json_response curl_exec($curl);
if (
curl_errno($curl)){
    die(
"Chyba: " curl_error($curl));
}
curl_close($curl);
$response json_decode($json_responsetrue);

// ......

// Spracovanie odpovede
// ====================

$response json_decode($json_responsetrue);
if(empty(
$response["file_content"])){
    exit(
"Súbor sa nepodarilo vytvoriť. Popis chyby: ".$response["info"]);
}else{
    
file_put_contents("/path/to/save.pdf"base64_decode($response["file_content"]));
    echo 
"Úspech! ".$response["info"];
}
?>

2. Príklad kódu v JAVASCRIPTE


<script type="text/javascript">
function 
createDocumentJsTest(){
    
// odstránime predošlú odpoveď zo servera
    
$("#ajax-response-js").remove();

    
// Odoslanie požiadavky
    // ====================

    
$.ajax({
      
// URL linka požadovaného dokumentu
      
url'https://ipdf.sk/uctovne-tlaciva/cestovny-prikaz',
      
cachefalse,
      
// akceptovaná je len metóda POST
      
type"POST",
      
data: ({
        
// povinný parameter "json"
        
json'1',
        
// povinný autentifikačný API kľúč, nastavíte si ho v zóne "Moje dokumenty -> Nastavenia"
        
key'uARM_PSxvI*********************************',
        
// hodnoty atribútov v tlačive
        // alternatíva 1 - údaje nastaví server uz vo formáte JSON encoded
        
data: {"BYDLISKO":"",
                
"CALC_CHECK_SAME_CURRENCY":"1",
                
"CALC_SAME_CURRENCY":"EUR",
                
"CISLO_CESTOVNEHO_PRIKAZU":"",
                
"CURRENCY_PREDDAVOK":"EUR",
                
"CURRENCY_VYDAVKY":"EUR",
                
"CURRENCY_ZUCTOVANIE_1":"EUR",
                
"CURRENCY_ZUCTOVANIE_2":"EUR",
                
"CURRENCY_ZUCTOVANIE_3":"EUR",
                
"DOPLATOK_PREPLATOK_EUR":"0.00",
                
"PRACOVNY_CAS_DO":"17:00",
                
"PRACOVNY_CAS_OD":"08:00",
                
"PRIEZVISKO_MENO_TITUL":"",
                
"UCTOVNA_NAHRADA_EUR":"0.00",
                
"VYPLATENY_PREDDAVOK_EUR":"0.00",
                
"ZAMESTNAVATEL":"",
                
"__TEMPLATES__":{"itemsprikaz":[{"ITEMS_ZACIATOK_CESTY":"",
                
"ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA":"",
                
"ITEMS_UCEL_CESTY":"",
                
"ITEMS_KONIEC_CESTY":""},{"ITEMS_ZACIATOK_CESTY":"",
                
"ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA":"",
                
"ITEMS_UCEL_CESTY":"",
                
"ITEMS_KONIEC_CESTY":""},{"ITEMS_ZACIATOK_CESTY":"",
                
"ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA":"",
                
"ITEMS_UCEL_CESTY":"",
                
"ITEMS_KONIEC_CESTY":""},{"ITEMS_ZACIATOK_CESTY":"",
                
"ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA":"",
                
"ITEMS_UCEL_CESTY":"",
                
"ITEMS_KONIEC_CESTY":""},{"ITEMS_ZACIATOK_CESTY":"",
                
"ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA":"",
                
"ITEMS_UCEL_CESTY":"",
                
"ITEMS_KONIEC_CESTY":""},{"ITEMS_ZACIATOK_CESTY":"",
                
"ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA":"",
                
"ITEMS_UCEL_CESTY":"",
                
"ITEMS_KONIEC_CESTY":""},{"ITEMS_ZACIATOK_CESTY":"",
                
"ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA":"",
                
"ITEMS_UCEL_CESTY":"",
                
"ITEMS_KONIEC_CESTY":""}]}},

        
// alternatíva 2 - údaje sú zbierané priamo na HTML stránke
        /* data: {
              'BYDLISKO' : '$("#BYDLISKO").val()',
              'CALC_CHECK_SAME_CURRENCY' : '$("#CALC_CHECK_SAME_CURRENCY").val()',
              'CALC_SAME_CURRENCY' : '$("#CALC_SAME_CURRENCY").val()',
              'CISLO_CESTOVNEHO_PRIKAZU' : '$("#CISLO_CESTOVNEHO_PRIKAZU").val()',
              'CURRENCY_PREDDAVOK' : '$("#CURRENCY_PREDDAVOK").val()',
              'CURRENCY_VYDAVKY' : '$("#CURRENCY_VYDAVKY").val()',
              'CURRENCY_ZUCTOVANIE_1' : '$("#CURRENCY_ZUCTOVANIE_1").val()',
              'CURRENCY_ZUCTOVANIE_2' : '$("#CURRENCY_ZUCTOVANIE_2").val()',
              'CURRENCY_ZUCTOVANIE_3' : '$("#CURRENCY_ZUCTOVANIE_3").val()',
              'DOPLATOK_PREPLATOK_EUR' : '$("#DOPLATOK_PREPLATOK_EUR").val()',
              'PRACOVNY_CAS_DO' : '$("#PRACOVNY_CAS_DO").val()',
              'PRACOVNY_CAS_OD' : '$("#PRACOVNY_CAS_OD").val()',
              'PRIEZVISKO_MENO_TITUL' : '$("#PRIEZVISKO_MENO_TITUL").val()',
              'UCTOVNA_NAHRADA_EUR' : '$("#UCTOVNA_NAHRADA_EUR").val()',
              'VYPLATENY_PREDDAVOK_EUR' : '$("#VYPLATENY_PREDDAVOK_EUR").val()',
              'ZAMESTNAVATEL' : '$("#ZAMESTNAVATEL").val()',
              '__TEMPLATES__' : 
              {
                'itemsprikaz' : 
                {
                  0 : 
                  {
                    'ITEMS_ZACIATOK_CESTY' : '$("#ITEMS_ZACIATOK_CESTY_ITEM_0").val()',
                    'ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA' : '$("#ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA_ITEM_0").val()',
                    'ITEMS_UCEL_CESTY' : '$("#ITEMS_UCEL_CESTY_ITEM_0").val()',
                    'ITEMS_KONIEC_CESTY' : '$("#ITEMS_KONIEC_CESTY_ITEM_0").val()',
                  ),
                  1 : 
                  {
                    'ITEMS_ZACIATOK_CESTY' : '$("#ITEMS_ZACIATOK_CESTY_ITEM_1").val()',
                    'ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA' : '$("#ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA_ITEM_1").val()',
                    'ITEMS_UCEL_CESTY' : '$("#ITEMS_UCEL_CESTY_ITEM_1").val()',
                    'ITEMS_KONIEC_CESTY' : '$("#ITEMS_KONIEC_CESTY_ITEM_1").val()',
                  ),
                  2 : 
                  {
                    'ITEMS_ZACIATOK_CESTY' : '$("#ITEMS_ZACIATOK_CESTY_ITEM_2").val()',
                    'ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA' : '$("#ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA_ITEM_2").val()',
                    'ITEMS_UCEL_CESTY' : '$("#ITEMS_UCEL_CESTY_ITEM_2").val()',
                    'ITEMS_KONIEC_CESTY' : '$("#ITEMS_KONIEC_CESTY_ITEM_2").val()',
                  ),
                  3 : 
                  {
                    'ITEMS_ZACIATOK_CESTY' : '$("#ITEMS_ZACIATOK_CESTY_ITEM_3").val()',
                    'ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA' : '$("#ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA_ITEM_3").val()',
                    'ITEMS_UCEL_CESTY' : '$("#ITEMS_UCEL_CESTY_ITEM_3").val()',
                    'ITEMS_KONIEC_CESTY' : '$("#ITEMS_KONIEC_CESTY_ITEM_3").val()',
                  ),
                  4 : 
                  {
                    'ITEMS_ZACIATOK_CESTY' : '$("#ITEMS_ZACIATOK_CESTY_ITEM_4").val()',
                    'ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA' : '$("#ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA_ITEM_4").val()',
                    'ITEMS_UCEL_CESTY' : '$("#ITEMS_UCEL_CESTY_ITEM_4").val()',
                    'ITEMS_KONIEC_CESTY' : '$("#ITEMS_KONIEC_CESTY_ITEM_4").val()',
                  ),
                  5 : 
                  {
                    'ITEMS_ZACIATOK_CESTY' : '$("#ITEMS_ZACIATOK_CESTY_ITEM_5").val()',
                    'ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA' : '$("#ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA_ITEM_5").val()',
                    'ITEMS_UCEL_CESTY' : '$("#ITEMS_UCEL_CESTY_ITEM_5").val()',
                    'ITEMS_KONIEC_CESTY' : '$("#ITEMS_KONIEC_CESTY_ITEM_5").val()',
                  ),
                  6 : 
                  {
                    'ITEMS_ZACIATOK_CESTY' : '$("#ITEMS_ZACIATOK_CESTY_ITEM_6").val()',
                    'ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA' : '$("#ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA_ITEM_6").val()',
                    'ITEMS_UCEL_CESTY' : '$("#ITEMS_UCEL_CESTY_ITEM_6").val()',
                    'ITEMS_KONIEC_CESTY' : '$("#ITEMS_KONIEC_CESTY_ITEM_6").val()',
                  ),
                ),
              ),
            ) */
      
}),
      
success: function(response) {
        
// Spracovanie odpovede
        // ====================
        
var = $.parseJSON(response), $downlink;
        if(
r){
            
$downlink r.success && r.download_link ' (<a href="'+r.download_link+'" class="pretty" target="_blank">Stiahnuť</a>)' '';
            $(
"#test-js").after('<div id="ajax-response-js" class="alert alert-'+(r.success 'success' 'error')+'"><h4>Odpoveď webovej služby:</h4>'
                
+'<strong>success</strong>: '+r.success
                
+'<br/><strong>info</strong>: '+r.info
                
+'<br/><strong>download_link</strong>'+$downlink+': '+r.download_link
                
+'<br/><strong>file_name</strong>: '+r.file_name
                
+'<br/><strong>file_content</strong>: '+r.file_content.substring(0,100)+'...'
                
+'<br/><strong>file_content (decoded):</strong>: '+decode64(r.file_content.substring(0,100))+'...'
                
+'</div>'
            
);
        }else{
            
alert('Neplatná odpoveď zo servera.');
        }
      },
      
error: function(xhrtextStatusthrownError){
        
alert('Chyba spojenia: \nStatus: '+textStatus+'Detail: \n'+thrownError);
      }
    })
};
</
script>
 
?>