• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Cestovný príkaz" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. BYDLISKO 2. Bydlisko required;noDirtyChars
2. CALC_CHECK_SAME_CURRENCY
3. CALC_SAME_CURRENCY alpha
4. CESTOVNA_NAHRADA_SLOVOM 8. Cestovná náhrada slovom noDirtyChars
5. CIASTKA_1 Čiastka - 1 float;lteq(9999)
6. CIASTKA_2 Čiastka - 2 float;lteq(9999)
7. CIASTKA_3 Čiastka - 3 float;lteq(9999)
8. CISLO_CESTOVNEHO_PRIKAZU Číslo cestovného príkazu required;noDirtyChars
9. CURRENCY_PREDDAVOK Mena - preddavok alpha
10. CURRENCY_VYDAVKY Mena - výdavky alpha
11. CURRENCY_ZUCTOVANIE_1 Mena alpha
12. CURRENCY_ZUCTOVANIE_2 Mena alpha
13. CURRENCY_ZUCTOVANIE_3 Mena alpha
14. DAL_1 Dal - 1 numeric
15. DAL_2 Dal - 2 numeric
16. DAL_3 Dal - 3 numeric
17. DATUM_A_PODPIS_POKLADNIKA 8. Dátum a podpis pokladníka noDirtyChars
18. DATUM_A_PODPIS_PRACOVNIKA_ZA_VYUCTOVANIE 8. Dátum a podpis pracovníka za vyúčtovanie noDirtyChars
19. DATUM_A_PODPIS_PRIJEMCU 8. Dátum a podpis príjemcu noDirtyChars
20. DATUM_A_PODPIS_ZODPOVEDNEHO_PRACOVNIKA Výdaj - dátum a podpis zodpovedného pracovníka noDirtyChars
21. DOPLATOK_PREPLATOK_EUR 8. Doplatok / Preplatok EUR float
22. DOPLATOK_PREPLATOK_INA_MENA 8. Doplatok / Preplatok - iná mena float
23. DOPRAVNY_PROSTRIEDOK 4. Dopravný prostriedok noDirtyChars
24. MA_DAT_1 Má dať - 1 numeric
25. MA_DAT_2 Má dať - 2 numeric
26. MA_DAT_3 Má dať - 3 numeric
27. OSOBNE_CISLO Osobné číslo noDirtyChars
28. PODPIS_POKLADNIKA Výdaj - podpis pokladníka
29. POKLADNICNY_DOKLAD 8. Pokladničný doklad noDirtyChars
30. POZNAMKY 9. Poznámky maxWords(300)
31. PRACOVNY_CAS Pracovný čas
32. PRACOVNY_CAS_DO Pracovný čas do
33. PRACOVNY_CAS_OD Pracovný čas od
34. PREDDAVOK_EUR 6. Preddavok EUR float
35. PREDDAVOK_POKLADNICNY_DOKLAD 6. Preddavok - pokladničný doklad noDirtyChars
36. PREDDAVOK_VYPLATENY_DNA 6. Preddavok vyplatený dňa noDirtyChars
37. PREDPOKLADANE_VYDAVKY_EUR 5. Predpokladane výdavky EUR noDirtyChars
38. PRIEZVISKO_MENO_TITUL 1. Priezvisko, meno, titul required;noDirtyChars
39. SCHVALIL_DATUM_A_PODPIS 8. Schválil - dátum a podpis noDirtyChars
40. SPOLUCESTUJUCI 3. Spolucestujúci noDirtyChars
41. STREDISKO_1 Stredisko - 1 noDirtyChars
42. STREDISKO_2 Stredisko - 2 noDirtyChars
43. STREDISKO_3 Stredisko - 3 noDirtyChars
44. TELEFON_KLAPKA Telefón, klapka noDirtyChars
45. UCTOVNA_NAHRADA_EUR 8. Účtovná náhrada EUR float
46. UTVAR Útvar noDirtyChars
47. VYPLATENY_PREDDAVOK_EUR 8. Vyplatený preddavok EUR float
48. VYPLATENY_PREDDAVOK_INA_MENA 8. Vyplatený preddavok - iná mena float
49. VYUCTOVANIE_DATUM_A_PODPIS_ZODPOVEDNEHO 7. Vyúčtovanie - dátum a podpis zodpovedného noDirtyChars
50. VYUCTOVANIE_SPRAVA_PODANA_DNA 7. Vyúčtovanie - správa podaná dňa
51. VYUCTOVANIE_SUHLAS_OSOBY 7. Vyúčtovanie - súhlas osoby noDirtyChars
52. ZAKAZKA_1 Zákazka - 1 noDirtyChars
53. ZAKAZKA_2 Zákazka - 2 noDirtyChars
54. ZAKAZKA_3 Zákazka - 3 noDirtyChars
55. ZAMESTNAVATEL Zamestnávateľ (názov) required;noDirtyChars
56. ZAMESTNAVATEL2 Zamestnávateľ (sídlo) noDirtyChars

Atribúty v šablóne: itemsprikaz

57. ITEMS_ZACIATOK_CESTY Začiatok cesty maxWords(25)
58. ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA Miesto rokovania maxWords(25)
59. ITEMS_UCEL_CESTY Účel cesty maxWords(25)
60. ITEMS_KONIEC_CESTY Koniec cesty maxWords(25)

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. BYDLISKO
title 2. Bydlisko
validators required;noDirtyChars
type text
2. CALC_CHECK_SAME_CURRENCY
type checkbox
values 0, 1
initValue 1
3. CALC_SAME_CURRENCY
validators alpha
type text
initValue EUR
4. CESTOVNA_NAHRADA_SLOVOM
title 8. Cestovná náhrada slovom
validators noDirtyChars
type text
5. CIASTKA_1
title Čiastka - 1
validators float;lteq(9999)
type text
6. CIASTKA_2
title Čiastka - 2
validators float;lteq(9999)
type text
7. CIASTKA_3
title Čiastka - 3
validators float;lteq(9999)
type text
8. CISLO_CESTOVNEHO_PRIKAZU
title Číslo cestovného príkazu
validators required;noDirtyChars
type text
9. CURRENCY_PREDDAVOK
title Mena - preddavok
validators alpha
type text
initValue EUR
10. CURRENCY_VYDAVKY
title Mena - výdavky
validators alpha
type text
initValue EUR
11. CURRENCY_ZUCTOVANIE_1
title Mena
validators alpha
type text
initValue EUR
12. CURRENCY_ZUCTOVANIE_2
title Mena
validators alpha
type text
initValue EUR
13. CURRENCY_ZUCTOVANIE_3
title Mena
validators alpha
type text
initValue EUR
14. DAL_1
title Dal - 1
validators numeric
type text
15. DAL_2
title Dal - 2
validators numeric
type text
16. DAL_3
title Dal - 3
validators numeric
type text
17. DATUM_A_PODPIS_POKLADNIKA
title 8. Dátum a podpis pokladníka
validators noDirtyChars
type text
18. DATUM_A_PODPIS_PRACOVNIKA_ZA_VYUCTOVANIE
title 8. Dátum a podpis pracovníka za vyúčtovanie
validators noDirtyChars
type text
19. DATUM_A_PODPIS_PRIJEMCU
title 8. Dátum a podpis príjemcu
validators noDirtyChars
type text
20. DATUM_A_PODPIS_ZODPOVEDNEHO_PRACOVNIKA
title Výdaj - dátum a podpis zodpovedného pracovníka
validators noDirtyChars
type text
21. DOPLATOK_PREPLATOK_EUR
title 8. Doplatok / Preplatok EUR
validators float
type text
initValue 0.00
22. DOPLATOK_PREPLATOK_INA_MENA
title 8. Doplatok / Preplatok - iná mena
validators float
type text
23. DOPRAVNY_PROSTRIEDOK
title 4. Dopravný prostriedok
validators noDirtyChars
type text
24. MA_DAT_1
title Má dať - 1
validators numeric
type text
25. MA_DAT_2
title Má dať - 2
validators numeric
type text
26. MA_DAT_3
title Má dať - 3
validators numeric
type text
27. OSOBNE_CISLO
title Osobné číslo
validators noDirtyChars
type text
28. PODPIS_POKLADNIKA
title Výdaj - podpis pokladníka
type text
29. POKLADNICNY_DOKLAD
title 8. Pokladničný doklad
validators noDirtyChars
type text
30. POZNAMKY
title 9. Poznámky
validators maxWords(300)
type textarea
31. PRACOVNY_CAS
title Pracovný čas
type text
32. PRACOVNY_CAS_DO
title Pracovný čas do
type text
initValue 17:00
33. PRACOVNY_CAS_OD
title Pracovný čas od
type text
initValue 08:00
34. PREDDAVOK_EUR
title 6. Preddavok EUR
validators float
type text
35. PREDDAVOK_POKLADNICNY_DOKLAD
title 6. Preddavok - pokladničný doklad
validators noDirtyChars
type text
36. PREDDAVOK_VYPLATENY_DNA
title 6. Preddavok vyplatený dňa
validators noDirtyChars
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
37. PREDPOKLADANE_VYDAVKY_EUR
title 5. Predpokladane výdavky EUR
validators noDirtyChars
type text
38. PRIEZVISKO_MENO_TITUL
title 1. Priezvisko, meno, titul
validators required;noDirtyChars
type text
39. SCHVALIL_DATUM_A_PODPIS
title 8. Schválil - dátum a podpis
validators noDirtyChars
type text
40. SPOLUCESTUJUCI
title 3. Spolucestujúci
validators noDirtyChars
type text
41. STREDISKO_1
title Stredisko - 1
validators noDirtyChars
type text
42. STREDISKO_2
title Stredisko - 2
validators noDirtyChars
type text
43. STREDISKO_3
title Stredisko - 3
validators noDirtyChars
type text
44. TELEFON_KLAPKA
title Telefón, klapka
validators noDirtyChars
type text
45. UCTOVNA_NAHRADA_EUR
title 8. Účtovná náhrada EUR
validators float
type text
initValue 0.00
46. UTVAR
title Útvar
validators noDirtyChars
type text
47. VYPLATENY_PREDDAVOK_EUR
title 8. Vyplatený preddavok EUR
validators float
type text
initValue 0.00
48. VYPLATENY_PREDDAVOK_INA_MENA
title 8. Vyplatený preddavok - iná mena
validators float
type text
49. VYUCTOVANIE_DATUM_A_PODPIS_ZODPOVEDNEHO
title 7. Vyúčtovanie - dátum a podpis zodpovedného
validators noDirtyChars
type text
50. VYUCTOVANIE_SPRAVA_PODANA_DNA
title 7. Vyúčtovanie - správa podaná dňa
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
51. VYUCTOVANIE_SUHLAS_OSOBY
title 7. Vyúčtovanie - súhlas osoby
validators noDirtyChars
type text
52. ZAKAZKA_1
title Zákazka - 1
validators noDirtyChars
type text
53. ZAKAZKA_2
title Zákazka - 2
validators noDirtyChars
type text
54. ZAKAZKA_3
title Zákazka - 3
validators noDirtyChars
type text
55. ZAMESTNAVATEL
title Zamestnávateľ (názov)
validators required;noDirtyChars
type text
56. ZAMESTNAVATEL2
title Zamestnávateľ (sídlo)
validators noDirtyChars
type text
57. ITEMS_ZACIATOK_CESTY
title Začiatok cesty
validators maxWords(25)
type textarea
58. ITEMS_MIESTO_ROKOVANIA
title Miesto rokovania
validators maxWords(25)
type textarea
59. ITEMS_UCEL_CESTY
title Účel cesty
validators maxWords(25)
type textarea
60. ITEMS_KONIEC_CESTY
title Koniec cesty
validators maxWords(25)
type textarea