• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Poštová poukážka typ RI - peniaze na účet" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. ADRESAT_MENO Adresát - meno, priezvisko, firma noDirtyChars
2. ADRESAT_PSC_OBEC Adresát - PSČ, obec noDirtyChars
3. ADRESAT_ULICA_CISLO_DOMU Adresát - ulica, číslo domu noDirtyChars
4. CISLO_UCTU Číslo účtu
5. KOD_PRODUKTU Kod produktu
6. KOD_SLUZBY Kód služby
7. KONSTANTNY_SYMBOL Konštantný symbol numeric
8. ODOSIELATEL_CISLO Odosielateľ - číslo domu noDirtyChars
9. ODOSIELATEL_DODAVACIA_POSTA Odosielateľ - dodávacia pošta noDirtyChars
10. ODOSIELATEL_MENO Odosielateľ - meno noDirtyChars
11. ODOSIELATEL_PRIEZVISKO Odosielateľ - priezvisko noDirtyChars
12. ODOSIELATEL_PSC Odosielateľ - PSČ numeric
13. ODOSIELATEL_ULICAOBEC1 Odosielateľ - ulica/obec noDirtyChars
14. ODOSIELATEL_ULICAOBEC2 Odosielateľ - ulica/obec noDirtyChars
15. PDF_MARGIN_LEFT Ľavý okraj float
16. PDF_MARGIN_TOP Horný okraj float
17. PDF_ORIENTATION
18. PODLISTOK_ADRESAT_MENO PODLISTOK - Adresát - meno
19. PODLISTOK_ADRESAT_OBEC PODLISTOK - Adresát - obec
20. PODLISTOK_ADRESAT_ULICA PODLISTOK - Adresát - ulica
21. PODLISTOK_CISLO_UCTU PODLÍSTOK - číslo účtu
22. PODLISTOK_KOD_PRODUKTU Podlistok kod produktu
23. PODLISTOK_KOD_SLUZBY Kód služby
24. PODLISTOK_ODOSIELATEL_MENO PODLISTOK - Odosielateľ - meno
25. PODLISTOK_ODOSIELATEL_OBEC PODLISTOK - Odosielateľ - obec
26. PODLISTOK_ODOSIELATEL_POSTA Podlistok odosielatel posta
27. PODLISTOK_ODOSIELATEL_ULICA PODLISTOK - Odosielateľ - ulica
28. PODLISTOK_SPECIFICKY_SYMBOL PODLÍSTOK - špecifický symbol
29. PODLISTOK_SUMA_CENTY PODLISTOK - Suma centy
30. PODLISTOK_SUMA_EUR PODLISTOK - Suma EUR
31. PODLISTOK_VARIABILNY_SYMBOL PODLÍSTOK - variabilný symbol
32. PRINT_MODE_DEFAULT
33. PRINT_MODE_NO_BACKGROUND
34. PRINT_MODE_NO_FILL
35. REFERENCNE_CISLO Referenčné číslo noDirtyChars
36. SPECIFICKY_SYMBOL Špecifický symbol numeric
37. SPRAVA_PRE_ADRESATA1 Správa pre adresáta noDirtyChars
38. SPRAVA_PRE_ADRESATA2 Správa pre adresáta noDirtyChars
39. SUMA_CENTY SUMA CENTY
40. SUMA_EUR Suma k úhrade EUR float;lteq(15000);gteq(0)
41. SUMA_SLOVOM Suma slovom
42. SWIFT_BANKA SWIFT alphanum
43. VARIABILNY_SYMBOL Variabilný symbol numeric

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. ADRESAT_MENO
title Adresát - meno, priezvisko, firma
help Adresát - meno, priezvisko, firma
validators noDirtyChars
type text
2. ADRESAT_PSC_OBEC
title Adresát - PSČ, obec
help Adresát - PSČ, obec/mesto
validators noDirtyChars
type autocomplete (obce-sk.csv)
3. ADRESAT_ULICA_CISLO_DOMU
title Adresát - ulica, číslo domu
help Adresát - ulica, číslo domu
validators noDirtyChars
type autocomplete (ulice-sk.csv)
4. CISLO_UCTU
title Číslo účtu
help Číslo účtu
type text
5. KOD_PRODUKTU
title Kod produktu
type text
initValue 39
6. KOD_SLUZBY
title Kód služby
type text
initValue 00
7. KONSTANTNY_SYMBOL
title Konštantný symbol
help Konštantný symbol
validators numeric
type autocomplete (konst-symbol-2013-06.csv)
8. ODOSIELATEL_CISLO
title Odosielateľ - číslo domu
help Odosielateľ - číslo domu
validators noDirtyChars
type text
9. ODOSIELATEL_DODAVACIA_POSTA
title Odosielateľ - dodávacia pošta
help Odosielateľ - dodávacia pošta
validators noDirtyChars
type autocomplete (obce-sk.csv)
10. ODOSIELATEL_MENO
title Odosielateľ - meno
help Odosielateľ - meno
validators noDirtyChars
type text
11. ODOSIELATEL_PRIEZVISKO
title Odosielateľ - priezvisko
help Odosielateľ - priezvisko
validators noDirtyChars
type text
12. ODOSIELATEL_PSC
title Odosielateľ - PSČ
help Odosielateľ - PSČ
validators numeric
type autocomplete (psc-sk.csv)
13. ODOSIELATEL_ULICAOBEC1
title Odosielateľ - ulica/obec
help Odosielateľ - ulica/obec
validators noDirtyChars
type autocomplete (ulice-sk.csv)
14. ODOSIELATEL_ULICAOBEC2
title Odosielateľ - ulica/obec
help Odosielateľ - ulica/obec
validators noDirtyChars
type autocomplete (obce-sk.csv)
15. PDF_MARGIN_LEFT
title Ľavý okraj
validators float
type text
initValue -12
16. PDF_MARGIN_TOP
title Horný okraj
validators float
type text
initValue -6
17. PDF_ORIENTATION
type select
initValue portrait
18. PODLISTOK_ADRESAT_MENO
title PODLISTOK - Adresát - meno
type text
19. PODLISTOK_ADRESAT_OBEC
title PODLISTOK - Adresát - obec
type text
20. PODLISTOK_ADRESAT_ULICA
title PODLISTOK - Adresát - ulica
type text
21. PODLISTOK_CISLO_UCTU
title PODLÍSTOK - číslo účtu
type text
22. PODLISTOK_KOD_PRODUKTU
title Podlistok kod produktu
type text
23. PODLISTOK_KOD_SLUZBY
title Kód služby
type text
24. PODLISTOK_ODOSIELATEL_MENO
title PODLISTOK - Odosielateľ - meno
type text
25. PODLISTOK_ODOSIELATEL_OBEC
title PODLISTOK - Odosielateľ - obec
type text
26. PODLISTOK_ODOSIELATEL_POSTA
title Podlistok odosielatel posta
type text
27. PODLISTOK_ODOSIELATEL_ULICA
title PODLISTOK - Odosielateľ - ulica
type text
28. PODLISTOK_SPECIFICKY_SYMBOL
title PODLÍSTOK - špecifický symbol
type text
29. PODLISTOK_SUMA_CENTY
title PODLISTOK - Suma centy
type text
30. PODLISTOK_SUMA_EUR
title PODLISTOK - Suma EUR
type text
31. PODLISTOK_VARIABILNY_SYMBOL
title PODLÍSTOK - variabilný symbol
type text
32. PRINT_MODE_DEFAULT
type radio
radiogroup print_mode
initValue default
33. PRINT_MODE_NO_BACKGROUND
type radio
radiogroup print_mode
34. PRINT_MODE_NO_FILL
type radio
radiogroup print_mode
35. REFERENCNE_CISLO
title Referenčné číslo
validators noDirtyChars
type text
36. SPECIFICKY_SYMBOL
title Špecifický symbol
help Špecifický symbol
validators numeric
type text
37. SPRAVA_PRE_ADRESATA1
title Správa pre adresáta
help Správa pre adresáta, napr. nájom 06/2013
validators noDirtyChars
type text
38. SPRAVA_PRE_ADRESATA2
title Správa pre adresáta
validators noDirtyChars
type text
39. SUMA_CENTY
title SUMA CENTY
type text
40. SUMA_EUR
title Suma k úhrade EUR
help Suma k úhrade EUR
validators float;lteq(15000);gteq(0)
type text
41. SUMA_SLOVOM
title Suma slovom
help Suma slovom
type text
42. SWIFT_BANKA
title SWIFT
help SWIFT kód zahraničnej banky
validators alphanum
type autocomplete (swift-sk-2017.csv)
43. VARIABILNY_SYMBOL
title Variabilný symbol
help Variabilný symbol
validators numeric
type text