• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Podací lístok pre odoslanie poštovej zásielky" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. A01_ODOSIELATEL_MENO Odosielateľ - meno nodirtychars;required
2. A02_ODOSIELATEL_ULICA_CISLO_DOMU Odosielateľ - ulica, číslo domu nodirtychars;required
3. A03_ODOSIELATEL_MESTO_OBEC Odosielateľ - mesto, obec nodirtychars
4. A04_ODOSIELATEL_MOBIL_EMAIL Odosielateľ - mobil, email
5. A05_VRATENIE_FIRMA Vrátenie - Firma nodirtychars;
6. A06_VRATENIE_PRIEZVISKO_MENO Vrátenie - priezvisko, meno nodirtychars
7. A07_VRATENIE_ULICA_CISLO_DOMU Vrátenie - ulica, číslo domu nodirtychars
8. A08_VRATENIE_MESTO_OBEC Vrátenie - mesto, obec nodirtychars
9. A09_ADRESAT_FIRMA Adresát - Firma nodirtychars;
10. A10_ADRESAT_MENO_PRIEZVISKO Adresát - Meno, priezvisko nodirtychars;required
11. A11_ADRESAT_ULICA_CISLO_DOMU Adresát - Ulica, číslo domu nodirtychars;required
12. A12_ADRESAT_PSC_OBEC Adresát - PSČ, Obec nodirtychars;
13. A13_ADRESAT_MOBIL_EMAIL Adresát - mobil, email
14. A14_DOBIERKA_CISLO_UCTU Dobierka - číslo účtu
15. A15_VARIABILNY_SYMBOL Variabilný symbol nodirtychars
16. A16_POISTENIE_EUR Poistenie - EUR float
17. A17_DOBIERKA_EUR Dobierka - EUR float;lteq(99999.99)
18. A18_DOBIERKA_NA_ADRESU Dobierka na adresu
19. A19_DOBIERKA_NA_UCET Dobierka na účet

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. A01_ODOSIELATEL_MENO
title Odosielateľ - meno
validators nodirtychars;required
type text
2. A02_ODOSIELATEL_ULICA_CISLO_DOMU
title Odosielateľ - ulica, číslo domu
validators nodirtychars;required
type autocomplete (ulice-sk.csv)
3. A03_ODOSIELATEL_MESTO_OBEC
title Odosielateľ - mesto, obec
validators nodirtychars
type autocomplete (obce-sk.csv)
4. A04_ODOSIELATEL_MOBIL_EMAIL
title Odosielateľ - mobil, email
type text
5. A05_VRATENIE_FIRMA
title Vrátenie - Firma
validators nodirtychars;
type text
6. A06_VRATENIE_PRIEZVISKO_MENO
title Vrátenie - priezvisko, meno
validators nodirtychars
type text
7. A07_VRATENIE_ULICA_CISLO_DOMU
title Vrátenie - ulica, číslo domu
validators nodirtychars
type autocomplete (ulice-sk.csv)
8. A08_VRATENIE_MESTO_OBEC
title Vrátenie - mesto, obec
validators nodirtychars
type autocomplete (obce-sk.csv)
9. A09_ADRESAT_FIRMA
title Adresát - Firma
validators nodirtychars;
type text
10. A10_ADRESAT_MENO_PRIEZVISKO
title Adresát - Meno, priezvisko
validators nodirtychars;required
type text
11. A11_ADRESAT_ULICA_CISLO_DOMU
title Adresát - Ulica, číslo domu
validators nodirtychars;required
type autocomplete (ulice-sk.csv)
12. A12_ADRESAT_PSC_OBEC
title Adresát - PSČ, Obec
validators nodirtychars;
type autocomplete (obce-sk.csv)
13. A13_ADRESAT_MOBIL_EMAIL
title Adresát - mobil, email
type text
14. A14_DOBIERKA_CISLO_UCTU
title Dobierka - číslo účtu
type text
15. A15_VARIABILNY_SYMBOL
title Variabilný symbol
validators nodirtychars
type text
16. A16_POISTENIE_EUR
title Poistenie - EUR
help Uveďte, ak zásielku poisťujete
validators float
type text
17. A17_DOBIERKA_EUR
title Dobierka - EUR
help Uveďte, ak je zásielku odoslaná na dobierku
validators float;lteq(99999.99)
type text
18. A18_DOBIERKA_NA_ADRESU
title Dobierka na adresu
type radio
radiogroup dorucenie_na
initValue adresu
19. A19_DOBIERKA_NA_UCET
title Dobierka na účet
type radio
radiogroup dorucenie_na
initValue ucet