• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Podací lístok pre odoslanie poštovej zásielky" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. ADRESAT_EMAIL Adresát - email email
2. ADRESAT_JE_ORGANIZACIA Adresát je organizácia
3. ADRESAT_MENO_NAZOV Adresát - Meno, názov required
4. ADRESAT_MOBIL Adresát - mobil numericx
5. ADRESAT_OBEC Adresát - Obec required
6. ADRESAT_PSC Adresát - PSČ
7. ADRESAT_STAT Adresát - Štát
8. ADRESAT_ULICA_CISLO Adresát - Ulica, číslo required
9. CAS_PODANIA Čas podania
10. CHECK_IMPORT_PROCESSED
11. CIAROVY_KOD Čiarový kód alphanum;lengthMin(8)
12. CISLO_EPH Číslo EPH
13. DOBIERKA_CISLO_UCTU Dobierka - číslo účtu
14. DOBIERKA_EUR Dobierka - EUR float;lteq(99999.99)
15. DOBIERKA_NA_ADRESU Dobierka na adresu
16. DOBIERKA_NA_UCET Dobierka na účet
17. DRUH_ZASIELKY Druh zasielky
18. DS_DORUCENKA Doručenka
19. DS_DORUCIT_DO_14_HOD Doručiť do 14 hod.
20. DS_DO_VLASTNYCH_RUK Do vlastných rúk
21. DS_INFO_O_DORUCENI Info o doručení
22. DS_KREHKE Krehké
23. DS_NEDOPOSIELAT Nedoposielať
24. DS_NESKLADNE Neskladné
25. DS_NEUKLADAT Neukladať
26. DS_NEVRATIT Nevrátiť
27. DS_OPAKOVANE_DORUCENIE Opakované doručenie
28. DS_SLEPECKA_ZASIELKA Slepecká zásielka
29. DS_SPLNOMOCNENIE_VYLUCENE Splnomocnenie vylúčené
30. DS_VYMENA_TOVARU Výmena tovaru
31. HMOTNOST Hmotnosť float
32. IDENTIFIKATOR_ZASIELKY Identifikátor zásielky alphanum
33. NAZOV_PODANIA Názov podania
34. ODOSIELATEL_EMAIL Odosielateľ - email email
35. ODOSIELATEL_JE_ORGANIZACIA Odosielateľ je organizácia
36. ODOSIELATEL_MENO_NAZOV Odosielateľ - meno, názov required
37. ODOSIELATEL_MOBIL Odosielateľ - mobil numericx
38. ODOSIELATEL_OBEC Odosielateľ - obec required
39. ODOSIELATEL_PSC Odosielatel - PSČ numeric;length(5)
40. ODOSIELATEL_STAT Odosielatel - Štát
41. ODOSIELATEL_ULICA_CISLO Odosielateľ - ulica, číslo required
42. POCET_KUSOV Počet kusov integer
43. PODAT_ELEKTRONICKY Podať elektronicky
44. POISTENIE_EUR Poistenie - EUR float
45. POZNAMKA Poznámka
46. SHEET_ID Importne číslo
47. SPOSOB_UHRADY Spôsob úhrady
48. TRIEDA Trieda
49. ULOZIT_DNI Uložiť dní integer;gteq(1);lteq(17)
50. VARIABILNY_SYMBOL Variabilný symbol numeric
51. VRATENIE_JE_ORGANIZACIA Spiatočná adresa je organizácia
52. VRATENIE_MENO_NAZOV Meno, názov
53. VRATENIE_OBEC Vrátenie - obec
54. VRATENIE_PSC Vrátenie - PSČ numeric;length(5)
55. VRATENIE_STAT Vrátenie - Štát
56. VRATENIE_ULICA_CISLO Ulica, číslo

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. ADRESAT_EMAIL
title Adresát - email
validators email
type text
2. ADRESAT_JE_ORGANIZACIA
title Adresát je organizácia
type checkbox
values 0, 1
3. ADRESAT_MENO_NAZOV
title Adresát - Meno, názov
validators required
type textarea
4. ADRESAT_MOBIL
title Adresát - mobil
validators numericx
type text
5. ADRESAT_OBEC
title Adresát - Obec
validators required
type autocomplete (obce-sk.csv)
6. ADRESAT_PSC
title Adresát - PSČ
type autocomplete (psc-sk.csv)
7. ADRESAT_STAT
title Adresát - Štát
help Ponechajte prázdne pre Slovensko
type select
values
 • _ => Vyberte..
8. ADRESAT_ULICA_CISLO
title Adresát - Ulica, číslo
validators required
type autocomplete (ulice-sk.csv)
9. CAS_PODANIA
title Čas podania
type text
10. CHECK_IMPORT_PROCESSED
11. CIAROVY_KOD
title Čiarový kód
help Zmluvní zákazníci s prideleným rozsahom podacích čísel
validators alphanum;lengthMin(8)
type text
12. CISLO_EPH
title Číslo EPH
type text
13. DOBIERKA_CISLO_UCTU
title Dobierka - číslo účtu
type text
14. DOBIERKA_EUR
title Dobierka - EUR
help Uveďťe, či bude dobierka vyplatená na účet alebo na adresu
validators float;lteq(99999.99)
type text
15. DOBIERKA_NA_ADRESU
title Dobierka na adresu
type radio
radiogroup dorucenie_na
16. DOBIERKA_NA_UCET
title Dobierka na účet
type radio
radiogroup dorucenie_na
17. DRUH_ZASIELKY
title Druh zasielky
type select
values
 • 1 => Doporučený list
 • 2 => Poistený list
 • 3 => Úradná zásielka
 • 4 => Balík
 • 8 => Expres kuriér
 • 10 => EMS
 • 11 => EPG – Obchodný balík MS
 • 14 => Balík – zmluvní zákazníci
 • 15 => Easy Expres 1
 • 16 => Easy Expres 10
 • 22 => Balík – zmluvní zákazníci (Consignment)
 • 33 => Balíček
 • _ => Vyberte ..
18. DS_DORUCENKA
title Doručenka
type checkbox
values 0, 1
19. DS_DORUCIT_DO_14_HOD
title Doručiť do 14 hod.
type checkbox
values 0, 1
20. DS_DO_VLASTNYCH_RUK
title Do vlastných rúk
type checkbox
values 0, 1
21. DS_INFO_O_DORUCENI
title Info o doručení
type checkbox
values 0, 1
22. DS_KREHKE
title Krehké
type checkbox
values 0, 1
23. DS_NEDOPOSIELAT
title Nedoposielať
type checkbox
values 0, 1
24. DS_NESKLADNE
title Neskladné
type checkbox
values 0, 1
25. DS_NEUKLADAT
title Neukladať
type checkbox
values 0, 1
26. DS_NEVRATIT
title Nevrátiť
type checkbox
values 0, 1
27. DS_OPAKOVANE_DORUCENIE
title Opakované doručenie
type checkbox
values 0, 1
28. DS_SLEPECKA_ZASIELKA
title Slepecká zásielka
type checkbox
values 0, 1
29. DS_SPLNOMOCNENIE_VYLUCENE
title Splnomocnenie vylúčené
type checkbox
values 0, 1
30. DS_VYMENA_TOVARU
title Výmena tovaru
type checkbox
values 0, 1
31. HMOTNOST
title Hmotnosť
validators float
type text
32. IDENTIFIKATOR_ZASIELKY
title Identifikátor zásielky
validators alphanum
type text
33. NAZOV_PODANIA
title Názov podania
type text
34. ODOSIELATEL_EMAIL
title Odosielateľ - email
validators email
type text
35. ODOSIELATEL_JE_ORGANIZACIA
title Odosielateľ je organizácia
type checkbox
values 0, 1
36. ODOSIELATEL_MENO_NAZOV
title Odosielateľ - meno, názov
validators required
type textarea
37. ODOSIELATEL_MOBIL
title Odosielateľ - mobil
validators numericx
type text
38. ODOSIELATEL_OBEC
title Odosielateľ - obec
validators required
type autocomplete (obce-sk.csv)
39. ODOSIELATEL_PSC
title Odosielatel - PSČ
validators numeric;length(5)
type autocomplete (psc-sk.csv)
40. ODOSIELATEL_STAT
title Odosielatel - Štát
help Povolené len Slovensko.
type text
initValue SK
41. ODOSIELATEL_ULICA_CISLO
title Odosielateľ - ulica, číslo
validators required
type autocomplete (ulice-sk.csv)
42. POCET_KUSOV
title Počet kusov
validators integer
type text
43. PODAT_ELEKTRONICKY
title Podať elektronicky
type checkbox
values 0, 1
44. POISTENIE_EUR
title Poistenie - EUR
help Uveďte sumu, na aku zásielku poisťujete
validators float
type text
45. POZNAMKA
title Poznámka
type textarea
46. SHEET_ID
title Importne číslo
type text
47. SPOSOB_UHRADY
title Spôsob úhrady
type select
values
 • 1 => Poštovné úverované
 • 2 => Výplatný stroj
 • 3 => Platené prevodom
 • 4 => Poštové známky
 • 5 => Platené v hotovosti
 • 6 => Vec poštovej služby
 • 8 => Faktúra
 • _ => Vyberte ..
48. TRIEDA
title Trieda
type select
values
 • 1 => 1. trieda
 • 2 => 2. trieda
 • _ => Vyberte ..
49. ULOZIT_DNI
title Uložiť dní
validators integer;gteq(1);lteq(17)
type text
50. VARIABILNY_SYMBOL
title Variabilný symbol
validators numeric
type text
51. VRATENIE_JE_ORGANIZACIA
title Spiatočná adresa je organizácia
type checkbox
values 0, 1
52. VRATENIE_MENO_NAZOV
title Meno, názov
help Ponechajte prázdne, ak je adresa zhodná s adresou odosielateľa
type textarea
53. VRATENIE_OBEC
title Vrátenie - obec
type autocomplete (obce-sk.csv)
54. VRATENIE_PSC
title Vrátenie - PSČ
validators numeric;length(5)
type autocomplete (psc-sk.csv)
55. VRATENIE_STAT
title Vrátenie - Štát
help Povolené len Slovensko.
type text
initValue SK
56. VRATENIE_ULICA_CISLO
title Ulica, číslo
type autocomplete (ulice-sk.csv)