• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Hromadný podací hárok pre odoslanie zásielok" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. ADRESA_PRE_VRATENIE_ZASIELKY Adresa pre vrátenie zásielky nodirtychars
2. CHECK_BALIKY Balíky
3. CHECK_DOPORUCENE_LISTY Doporučené listy
4. CHECK_EXPRES_ZASIELKY Expres zásielky
5. CHECK_POISTENE_LISTY Poistené listy
6. CHECK_POSTOVE_POUKAZY Poštové poukazy
7. CHECK_URADNE_ZASIELKY Úradné zásielky
8. CISLO_LISTU Číslo listu
9. ODOSIELATEL Odosielateľ nodirtychars; required
10. SPOLU_EUR Spolu EUR float

Atribúty v šablóne: itemsharok

11. PODACIE_CISLO Podacie číslo integer
12. MENO_FIRMA Meno firma
13. ULICA_CISLO Ulica, číslo
14. MOBIL_EMAIL Mobil, email
15. PSC_POSTA PSČ, pošta
16. HMOTNOST Hmotnost float;lteq(99)
17. CENA_DOBIERKY Cena dobierky float;lteq(9999)
18. POISTENIE Poistenie float;lt(100000);gt(0)
19. DOPLNKOVE_SLUZBY Doplnkové služby numericx
20. DRUH Druh in(A,a,U,u)
21. VARIABILNY_SYMBOL Var. symbol alphanum
22. DRUH_ZASIELKY Druh zásielky in(1,P,p)
23. VYPLATNE_EUR Výplatné EUR float

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. ADRESA_PRE_VRATENIE_ZASIELKY
title Adresa pre vrátenie zásielky
validators nodirtychars
type textarea
2. CHECK_BALIKY
title Balíky
type checkbox
values 0, 1
3. CHECK_DOPORUCENE_LISTY
title Doporučené listy
type checkbox
values 0, 1
4. CHECK_EXPRES_ZASIELKY
title Expres zásielky
type checkbox
values 0, 1
5. CHECK_POISTENE_LISTY
title Poistené listy
type checkbox
values 0, 1
6. CHECK_POSTOVE_POUKAZY
title Poštové poukazy
type checkbox
values 0, 1
7. CHECK_URADNE_ZASIELKY
title Úradné zásielky
type checkbox
values 0, 1
8. CISLO_LISTU
title Číslo listu
type text
initValue 1 / 1
9. ODOSIELATEL
title Odosielateľ
validators nodirtychars; required
type textarea
10. SPOLU_EUR
title Spolu EUR
validators float
type text
11. PODACIE_CISLO
title Podacie číslo
validators integer
type text
12. MENO_FIRMA
title Meno firma
type textarea
13. ULICA_CISLO
title Ulica, číslo
type textarea
14. MOBIL_EMAIL
title Mobil, email
type textarea
15. PSC_POSTA
title PSČ, pošta
type textarea
16. HMOTNOST
title Hmotnost
validators float;lteq(99)
type text
17. CENA_DOBIERKY
title Cena dobierky
validators float;lteq(9999)
type text
18. POISTENIE
title Poistenie
validators float;lt(100000);gt(0)
type text
19. DOPLNKOVE_SLUZBY
title Doplnkové služby
validators numericx
type text
20. DRUH
title Druh
validators in(A,a,U,u)
type text
21. VARIABILNY_SYMBOL
title Var. symbol
validators alphanum
type text
22. DRUH_ZASIELKY
title Druh zásielky
validators in(1,P,p)
type text
23. VYPLATNE_EUR
title Výplatné EUR
validators float
type text