• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

UPOZORNENIE:

Táto funkcia je prístupná len pre prihlásených užívateľov s typom účtu BUSINESS Membership (platená registrácia). Viac o typoch registrácie.
Typ registrácie si môžete zmeniť v priebehu platby v časti "Moja zóna" alebo nás kontaktujte.

Vytvorenie dokumentu prostredníctvom webovej služby JSON

REQUEST - Pre vytvorenie dokumentu je potrebné odoslanie nasledovných požadovaných parametrov v POST requeste: RESPONSE - Vrátená odpoveď obsahuje nasledovné parametre:

1. Príklad kódu v PHP


<?php

// Odoslanie požiadavky
// ====================

$url "https://ipdf.sk/danove-priznanie/uctovna-zavierka-v-jednoduchom-uctovnictve";
$data = array(
    
// povinný parameter "json"
    
"json" => 1,
    
// povinný autentifikačný API kľúč, nastavíte si ho v zóne "Moje dokumenty -> Nastavenia"
    
"key" => "uARM_PSxvI*********************************",
    
// hodnoty atribútov v dokumente
    
"data" => json_encode(array (
      
'DANOVE_IDENTIFIKACNE_CISLO' => '',
      
'DATUM_VYKAZU' => '',
      
'ICO' => '',
      
'MIESTO_PODNIKANIA_OBEC' => '',
      
'MIESTO_PODNIKANIA_PSC' => '',
      
'NACE' => '',
      
'NAZOV_UCTOVNEJ_JEDNOTKY_A' => '',
      
'OBDOBIE_MESIAC_DO' => '',
      
'OBDOBIE_MESIAC_OD' => '',
      
'OBDOBIE_ROK_DO' => '',
      
'OBDOBIE_ROK_OD' => '',
      
'ZAVIERKA_RIADNA' => 'riadna',
    )),
);

$curl curl_init($url);
curl_setopt($curlCURLOPT_HEADERfalse);
curl_setopt($curlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($curlCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($curlCURLOPT_POSTFIELDS$data);
// uncomment in test environment
// curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
// curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);

$json_response curl_exec($curl);
if (
curl_errno($curl)){
    die(
"Chyba: " curl_error($curl));
}
curl_close($curl);
$response json_decode($json_responsetrue);

// ......

// Spracovanie odpovede
// ====================

$response json_decode($json_responsetrue);
if(empty(
$response["file_content"])){
    exit(
"Súbor sa nepodarilo vytvoriť. Popis chyby: ".$response["info"]);
}else{
    
file_put_contents("/path/to/save.pdf"base64_decode($response["file_content"]));
    echo 
"Úspech! ".$response["info"];
}
?>

2. Príklad kódu v JAVASCRIPTE


<script type="text/javascript">
function 
createDocumentJsTest(){
    
// odstránime predošlú odpoveď zo servera
    
$("#ajax-response-js").remove();

    
// Odoslanie požiadavky
    // ====================

    
$.ajax({
      
// URL linka požadovaného dokumentu
      
url'https://ipdf.sk/danove-priznanie/uctovna-zavierka-v-jednoduchom-uctovnictve',
      
cachefalse,
      
// akceptovaná je len metóda POST
      
type"POST",
      
data: ({
        
// povinný parameter "json"
        
json'1',
        
// povinný autentifikačný API kľúč, nastavíte si ho v zóne "Moje dokumenty -> Nastavenia"
        
key'uARM_PSxvI*********************************',
        
// hodnoty atribútov v tlačive
        // alternatíva 1 - údaje nastaví server uz vo formáte JSON encoded
        
data: {"DANOVE_IDENTIFIKACNE_CISLO":"",
                
"DATUM_VYKAZU":"",
                
"ICO":"",
                
"MIESTO_PODNIKANIA_OBEC":"",
                
"MIESTO_PODNIKANIA_PSC":"",
                
"NACE":"",
                
"NAZOV_UCTOVNEJ_JEDNOTKY_A":"",
                
"OBDOBIE_MESIAC_DO":"",
                
"OBDOBIE_MESIAC_OD":"",
                
"OBDOBIE_ROK_DO":"",
                
"OBDOBIE_ROK_OD":"",
                
"ZAVIERKA_RIADNA":"riadna"},

        
// alternatíva 2 - údaje sú zbierané priamo na HTML stránke
        /* data: {
              'DANOVE_IDENTIFIKACNE_CISLO' : '$("#DANOVE_IDENTIFIKACNE_CISLO").val()',
              'DATUM_VYKAZU' : '$("#DATUM_VYKAZU").val()',
              'ICO' : '$("#ICO").val()',
              'MIESTO_PODNIKANIA_OBEC' : '$("#MIESTO_PODNIKANIA_OBEC").val()',
              'MIESTO_PODNIKANIA_PSC' : '$("#MIESTO_PODNIKANIA_PSC").val()',
              'NACE' : '$("#NACE").val()',
              'NAZOV_UCTOVNEJ_JEDNOTKY_A' : '$("#NAZOV_UCTOVNEJ_JEDNOTKY_A").val()',
              'OBDOBIE_MESIAC_DO' : '$("#OBDOBIE_MESIAC_DO").val()',
              'OBDOBIE_MESIAC_OD' : '$("#OBDOBIE_MESIAC_OD").val()',
              'OBDOBIE_ROK_DO' : '$("#OBDOBIE_ROK_DO").val()',
              'OBDOBIE_ROK_OD' : '$("#OBDOBIE_ROK_OD").val()',
              'ZAVIERKA_RIADNA' : '$("#ZAVIERKA_RIADNA").val()',
            ) */
      
}),
      
success: function(response) {
        
// Spracovanie odpovede
        // ====================
        
var = $.parseJSON(response), $downlink;
        if(
r){
            
$downlink r.success && r.download_link ' (<a href="'+r.download_link+'" class="pretty" target="_blank">Stiahnuť</a>)' '';
            $(
"#test-js").after('<div id="ajax-response-js" class="alert alert-'+(r.success 'success' 'error')+'"><h4>Odpoveď webovej služby:</h4>'
                
+'<strong>success</strong>: '+r.success
                
+'<br/><strong>info</strong>: '+r.info
                
+'<br/><strong>download_link</strong>'+$downlink+': '+r.download_link
                
+'<br/><strong>file_name</strong>: '+r.file_name
                
+'<br/><strong>file_content</strong>: '+r.file_content.substring(0,100)+'...'
                
+'<br/><strong>file_content (decoded):</strong>: '+decode64(r.file_content.substring(0,100))+'...'
                
+'</div>'
            
);
        }else{
            
alert('Neplatná odpoveď zo servera.');
        }
      },
      
error: function(xhrtextStatusthrownError){
        
alert('Chyba spojenia: \nStatus: '+textStatus+'Detail: \n'+thrownError);
      }
    })
};
</
script>
 
?>