• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. DANOVE_IDENTIFIKACNE_CISLO Daňové identifikačné číslo numeric;required;lengthmin(9)
2. DATUM_VYKAZU Dátum výkazu required
3. DIC_PAGE_2 DIČ str. 2 numeric
4. DIC_PAGE_3 DIČ str. 3
5. DLHODOBY_FINANCNY_MAJETOK_1 03 - Dlhodobý finančný majetok (1) float
6. DLHODOBY_FINANCNY_MAJETOK_2 03 - Dlhodobý finančný majetok (2) float
7. DLHODOBY_HMOTNY_MAJETOK_1 02 - Dlhodobý hmotný majetok (1) float
8. DLHODOBY_HMOTNY_MAJETOK_2 02 - Dlhodobý hmotný majetok (2) float
9. DLHODOBY_NEHMOTNY_MAJETOK_1 01 - Dlhodobý nehmotný majetok (1) float
10. DLHODOBY_NEHMOTNY_MAJETOK_2 01 - Dlhodobý nehmotný majetok (2) float
11. EMAILOVA_ADRESA Emailová adresa email;orempty
12. ICO IČO numeric;required;length(8)
13. ICO_PAGE_2 IČO str. 2 numeric
14. ICO_PAGE_3 Ico page 3
15. KRATKODOBY_FINANCNY_MAJETOK_1 09 - Krátkodobý finančný majetok (1) float
16. KRATKODOBY_FINANCNY_MAJETOK_2 09 - Krátkodobý finančný majetok (2) float
17. MAJETOK_CELKOM_1 15 - Majetok celkom (1) float
18. MAJETOK_CELKOM_2 15 - Majetok celkom (2) float
19. MATERIAL_1 05 - Materiál (1) float
20. MATERIAL_2 05 - Materiál (2) float
21. MIESTO_PODNIKANIA_CISLO Miesto podnikania - číslo noDirtyChars
22. MIESTO_PODNIKANIA_OBEC Miesto podnikania - Obec noDirtyChars;required
23. MIESTO_PODNIKANIA_PSC Miesto podnikania - PSČ numeric;required
24. MIESTO_PODNIKANIA_TELEFON Miesto podnikania - Telefón numeric
25. MIESTO_PODNIKANIA_ULICA Miesto podnikania - ulica noDirtyChars
26. MZDY_07 07 - Mzdy float
27. NACE NACE numericx;required
28. NAZOV_UCTOVNEJ_JEDNOTKY_A Názov účtovnej jednotky A required
29. NAZOV_UCTOVNEJ_JEDNOTKY_B Názov účtovnej jednotky B
30. NEDOKONCENA_VYROBA_1 07 - Nedokončená výroba (1) float
31. NEDOKONCENA_VYROBA_2 07 - Nedokončená výroba (2) float
32. OBDOBIE_MESIAC_DO Obdobie mesiac do numeric;required
33. OBDOBIE_MESIAC_OD Obdobie mesiac od numeric;required
34. OBDOBIE_ROK_DO Obdobie rok do numeric;required
35. OBDOBIE_ROK_OD Obdobie rok od numeric;required
36. OPRAVNA_POLOZKA_AKTIVNA_1 14 - Opravná položka aktívna (1) float
37. OPRAVNA_POLOZKA_AKTIVNA_2 14 - Opravná položka aktívna (2) float
38. OPRAVNA_POLOZKA_PASIVNA_1 19 - Opravná položka pasívna (1) float
39. OPRAVNA_POLOZKA_PASIVNA_2 19 - Opravná položka pasívna (2) float
40. OSTATNE_PRIJMY_03 03 - Ostatné príjmy float
41. OSTATNE_VYDAVKY_10 10 - Ostatné výdavky float
42. OSTATNY_FINANCNY_MAJETOK_1 12 - Ostatný finančný majetok (1) float
43. OSTATNY_FINANCNY_MAJETOK_2 12 - Ostatný finančný majetok (2) float
44. PENIAZE_A_CENINY_1 10 - Peniaze a ceniny (1) float
45. PENIAZE_A_CENINY_2 10 - Peniaze a ceniny (2) float
46. PLATBY_POISTNEHO_A_PRISPEVKOV_08 08 - Platby poistného a príspevkov float
47. POHLADAVKY_1 08 - Pohľadávky (1) float
48. POHLADAVKY_2 08 - Pohľadávky (2) float
49. PREDAJ_TOVARU_01 01 - Predaj tovaru float
50. PREDAJ_VYROBKOV_A_SLUZIEB_02 02 - Predaj výrobkov a služieb float
51. PRED_OBDOBIE_MESIAC_DO Obdobie mesiac do numeric
52. PRED_OBDOBIE_MESIAC_OD Obdobie mesiac od numeric
53. PRED_OBDOBIE_ROK_DO Obdobie rok do numeric
54. PRED_OBDOBIE_ROK_OD Obdobie rok od numeric
55. PRIEBEZNE_POLOZKY_1 13 - Priebežné položky (1) float
56. PRIEBEZNE_POLOZKY_2 13 - Priebežné položky (2) float
57. PRIJMY_CELKOM_04 04 - Príjmy celkom float
58. REZERVY_1 16 - Rezervy (1) float
59. REZERVY_2 16 - Rezervy (2) float
60. ROZDIEL_MAJETKU_A_ZAVAZKOV_1 21 - Rozdiel majetku a záväzkov (1) float
61. ROZDIEL_MAJETKU_A_ZAVAZKOV_2 21 - Rozdiel majetku a záväzkov (2) float
62. ROZDIEL_PRIJMOV_A_VYDAVKOV_12 12 - Rozdiel príjmov a výdavkov float
63. SLUZBY_06 06 - Služby float
64. TOVAR_1 06 - Tovar (1) float
65. TOVAR_2 06 - Tovar (2) float
66. TVORBA_SOC_FONDU_09 09 - Tvorba soc. fondu float
67. UCTY_V_BANKACH_1 11 - Účty v bankách (1) float
68. UCTY_V_BANKACH_2 11 - Účty v bankách (2) float
69. UVERY_1 18 - Úvery (1) float
70. UVERY_2 18 - Úvery (2) float
71. VYDAVKY_CELKOM_11 11 - Výdavky celkom float
72. ZASOBY_05 05 - Zásoby float
73. ZASOBY_CELKOM_1 04 - Zásoby celkom (1) float
74. ZASOBY_CELKOM_2 04 - Zásoby celkom (2) float
75. ZAVAZKY_1 17 - Záväzky (1) float
76. ZAVAZKY_2 17 - Záväzky (2) float
77. ZAVAZKY_CELKOM_1 20 - Záväzky celkom (1) float
78. ZAVAZKY_CELKOM_2 20 - Záväzky celkom (2) float
79. ZAVIERKA_MIMORIADNA Závierka mimoriadna
80. ZAVIERKA_PRIEBEZNA Závierka priebežná
81. ZAVIERKA_RIADNA Závierka riadna
82. ZOSTAVENA_DNA Zostavená dňa

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. DANOVE_IDENTIFIKACNE_CISLO
title Daňové identifikačné číslo
validators numeric;required;lengthmin(9)
type text
2. DATUM_VYKAZU
title Dátum výkazu
validators required
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
3. DIC_PAGE_2
title DIČ str. 2
validators numeric
type text
4. DIC_PAGE_3
title DIČ str. 3
type text
5. DLHODOBY_FINANCNY_MAJETOK_1
title 03 - Dlhodobý finančný majetok (1)
validators float
type text
6. DLHODOBY_FINANCNY_MAJETOK_2
title 03 - Dlhodobý finančný majetok (2)
validators float
type text
7. DLHODOBY_HMOTNY_MAJETOK_1
title 02 - Dlhodobý hmotný majetok (1)
validators float
type text
8. DLHODOBY_HMOTNY_MAJETOK_2
title 02 - Dlhodobý hmotný majetok (2)
validators float
type text
9. DLHODOBY_NEHMOTNY_MAJETOK_1
title 01 - Dlhodobý nehmotný majetok (1)
validators float
type text
10. DLHODOBY_NEHMOTNY_MAJETOK_2
title 01 - Dlhodobý nehmotný majetok (2)
validators float
type text
11. EMAILOVA_ADRESA
title Emailová adresa
validators email;orempty
type text
12. ICO
title IČO
validators numeric;required;length(8)
type text
13. ICO_PAGE_2
title IČO str. 2
validators numeric
type text
14. ICO_PAGE_3
title Ico page 3
type text
15. KRATKODOBY_FINANCNY_MAJETOK_1
title 09 - Krátkodobý finančný majetok (1)
validators float
type text
16. KRATKODOBY_FINANCNY_MAJETOK_2
title 09 - Krátkodobý finančný majetok (2)
validators float
type text
17. MAJETOK_CELKOM_1
title 15 - Majetok celkom (1)
validators float
type text
18. MAJETOK_CELKOM_2
title 15 - Majetok celkom (2)
validators float
type text
19. MATERIAL_1
title 05 - Materiál (1)
validators float
type text
20. MATERIAL_2
title 05 - Materiál (2)
validators float
type text
21. MIESTO_PODNIKANIA_CISLO
title Miesto podnikania - číslo
validators noDirtyChars
type text
22. MIESTO_PODNIKANIA_OBEC
title Miesto podnikania - Obec
validators noDirtyChars;required
type autocomplete (obce-sk.csv)
23. MIESTO_PODNIKANIA_PSC
title Miesto podnikania - PSČ
validators numeric;required
type autocomplete (psc-sk.csv)
24. MIESTO_PODNIKANIA_TELEFON
title Miesto podnikania - Telefón
validators numeric
type text
25. MIESTO_PODNIKANIA_ULICA
title Miesto podnikania - ulica
validators noDirtyChars
type autocomplete (ulice-sk.csv)
26. MZDY_07
title 07 - Mzdy
validators float
type text
27. NACE
title NACE
validators numericx;required
type select
values
 • _ => Vyberte..
 • 01110 => 01110 - Pestovanie obilnín okrem ryže, strukovín a olejnatých semien
 • 01120 => 01120 - Pestovanie ryže
 • 01130 => 01130 - Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľuzovej zeleniny
 • 01140 => 01140 - Pestovanie cukrovej trstiny
 • 01150 => 01150 - Pestovanie tabaku
 • 01160 => 01160 - Pestovanie plodín na vlákno
 • 01190 => 01190 - Pestovanie ostatných netrvácnych plodín
 • 01210 => 01210 - Pestovanie hrozna
 • 01220 => 01220 - Pestovanie tropického a subtropického ovocia
 • 01230 => 01230 - Pestovanie citrusových plodov
 • 01240 => 01240 - Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia
 • 01250 => 01250 - Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov
 • 01260 => 01260 - Pestovanie olejnatého ovocia
 • 01270 => 01270 - Pestovanie nápojových plodín
 • 01280 => 01280 - Pestovanie korenín, aromatických, liečivých a farmaceutických plodín
 • 01290 => 01290 - Pestovanie ostatných trvácnych plodín
 • 01300 => 01300 - Rozmnožovanie rastlín
 • 01410 => 01410 - Chov dojníc
 • 01420 => 01420 - Chov ostatného dobytka a byvolov
 • 01430 => 01430 - Chov koní a ostatných koňovitých zvierat
 • 01440 => 01440 - Chov tiav a ťavovitých zvierat
 • 01450 => 01450 - Chov oviec a kôz
 • 01460 => 01460 - Chov ošípaných
 • 01470 => 01470 - Chov hydiny
 • 01491 => 01491 - Chov hospodárskych zvierat
 • 01492 => 01492 - Chov kožušinových zvierat
 • 01493 => 01493 - Chov domácich neúžitkových zvierat
 • 01494 => 01494 - Chov zveriny
 • 01495 => 01495 - Chov laboratórnych zvierat
 • 01499 => 01499 - Chov iných drobných hospodárskych zvierat
 • 01500 => 01500 - Zmiešané hospodárstvo
 • 01610 => 01610 - Služby súvisiace s pestovaním plodín
 • 01620 => 01620 - Služby súvisiace s chovom zvierat
 • 01630 => 01630 - Služby súvisiace so zberom úrody
 • 01640 => 01640 - Spracovanie semien na sadenie
 • 01700 => 01700 - Lov, odchyt a súvisiace služby
 • 02100 => 02100 - Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
 • 02200 => 02200 - Ťažba dreva
 • 02300 => 02300 - Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva)
 • 02401 => 02401 - Služby súvisiace s lesníctvom
 • 02402 => 02402 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
 • 02409 => 02409 - Ostatné služby poskytované v lesníctve
 • 03110 => 03110 - Morský rybolov
 • 03120 => 03120 - Riečny rybolov
 • 03210 => 03210 - Morská akvakultúra
 • 03220 => 03220 - Riečna akvakultúra
 • 05100 => 05100 - Ťažba čierneho uhlia
 • 05200 => 05200 - Ťažba lignitu
 • 06100 => 06100 - Ťažba ropy
 • 06200 => 06200 - Ťažba zemného plynu
 • 07100 => 07100 - Dobývanie železných rúd
 • 07210 => 07210 - Dobývanie uránových a tóriových rúd
 • 07290 => 07290 - Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd
 • 08110 => 08110 - Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice
 • 08120 => 08120 - Prevádzka štrkovísk a pieskovísk
 • 08910 => 08910 - Ťažba chemických a hnojivových minerálov
 • 08920 => 08920 - Ťažba rašeliny
 • 08930 => 08930 - Ťažba soli
 • 08990 => 08990 - Iná ťažba a dobývanie i. n.
 • 09100 => 09100 - Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu
 • 09900 => 09900 - Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
 • 10110 => 10110 - Spracovanie a konzervovanie mäsa
 • 10120 => 10120 - Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa
 • 10130 => 10130 - Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
 • 10200 => 10200 - Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov
 • 10310 => 10310 - Spracovanie a konzervovanie zemiakov
 • 10320 => 10320 - Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
 • 10390 => 10390 - Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
 • 10410 => 10410 - Výroba olejov a tukov
 • 10420 => 10420 - Výroba margarínu a podobných jedlých tukov
 • 10510 => 10510 - Prevádzka mliekarní a výroba syrov
 • 10520 => 10520 - Výroba zmrzliny
 • 10610 => 10610 - Výroba mlynských výrobkov
 • 10620 => 10620 - Výroba škrobu a škrobových výrobkov
 • 10710 => 10710 - Výroba chleba
 • 10720 => 10720 - Výroba suchárov a keksov
 • 10730 => 10730 - Výroba rezancov, cestovín, kuskusu a podobných múčnych výrobkov
 • 10810 => 10810 - Výroba cukru
 • 10820 => 10820 - Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
 • 10830 => 10830 - Spracovanie čaju a kávy
 • 10840 => 10840 - Výroba korenín a chuťových prísad
 • 10850 => 10850 - Výroba pripravených pokrmov a jedla
 • 10860 => 10860 - Výroba a príprava homogenizovaných a diétnych potravín
 • 10890 => 10890 - Výroba ostatných potravinárskych výrobkov i. n.
 • 10910 => 10910 - Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
 • 10920 => 10920 - Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá
 • 11010 => 11010 - Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu
 • 11020 => 11020 - Výroba hroznového vína
 • 11030 => 11030 - Výroba jablčného vína a iného ovocného vína
 • 11040 => 11040 - Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
 • 11050 => 11050 - Výroba piva
 • 11060 => 11060 - Výroba sladu
 • 11070 => 11070 - Výroba nealkoholických nápojov
 • 12000 => 12000 - Výroba tabakových výrobkov
 • 13100 => 13100 - Príprava a spriadanie textilných vlákien
 • 13200 => 13200 - Tkanie textilu
 • 13300 => 13300 - Konečná úprava textilu
 • 13910 => 13910 - Výroba pleteného a háčkovaného textilu
 • 13921 => 13921 - Výroba posteľnej bielizne a textilných výrobkov pre domácnosť
 • 13922 => 13922 - Výroba bytových doplnkov okrem kobercov
 • 13929 => 13929 - Výroba ostatných textilných výrobkov okrem odevov
 • 13930 => 13930 - Výroba kobercov a rohoží
 • 13940 => 13940 - Výroba povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín
 • 13950 => 13950 - Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov
 • 13960 => 13960 - Výroba ostatného technického a pracovného textilu
 • 13990 => 13990 - Výroba ostatného textilu i. n.
 • 14110 => 14110 - Výroba kožených odevov
 • 14120 => 14120 - Výroba pracovných odevov
 • 14130 => 14130 - Výroba ostatného vrchného ošatenia
 • 14140 => 14140 - Výroba spodnej bielizne
 • 14190 => 14190 - Výroba ostatných odevov a doplnkov
 • 14200 => 14200 - Výroba kožušinových výrobkov
 • 14310 => 14310 - Výroba pletených a háčkovaných pančúch
 • 14390 => 14390 - Výroba ostatných pletených a háčkovaných odevov
 • 15110 => 15110 - Činenie a apretovanie kože
 • 15120 => 15120 - Výroba kufrov, kabeliek a podobných výrobkov, sediel a popruhov
 • 15200 => 15200 - Výroba obuvi
 • 16100 => 16100 - Pilovanie a hobľovanie dreva
 • 16210 => 16210 - Výroba dosiek a drevených panelov
 • 16220 => 16220 - Výroba podlahových parkiet
 • 16231 => 16231 - Výroba stavebnostolárska a tesárska
 • 16232 => 16232 - Výroba prvkov na montované stavby
 • 16239 => 16239 - Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska i. n.
 • 16240 => 16240 - Výroba drevených kontajnerov
 • 16290 => 16290 - Výroba ostatných výrobkov z dreva
 • 17110 => 17110 - Výroba celulózy
 • 17120 => 17120 - Výroba papiera a lepenky
 • 17210 => 17210 - Výroba vlnitého papiera a lepenky a škatúľ z papiera a lepenky
 • 17220 => 17220 - Výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné výrobky
 • 17230 => 17230 - Výroba papiernických potrieb
 • 17240 => 17240 - Výroba tapiet
 • 17290 => 17290 - Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky
 • 18110 => 18110 - Tlač novín
 • 18120 => 18120 - Iná tlač
 • 18130 => 18130 - Služby pre tlač a médiá
 • 18140 => 18140 - Viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh
 • 18200 => 18200 - Reprodukcia záznamových médií
 • 19100 => 19100 - Výroba produktov koksárenských pecí
 • 19200 => 19200 - Výroba rafinovaných ropných produktov
 • 20110 => 20110 - Výroba priemyselných plynov
 • 20120 => 20120 - Výroba farbív a pigmentov
 • 20130 => 20130 - Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
 • 20140 => 20140 - Výroba ostatných základných organických chemikálií
 • 20150 => 20150 - Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
 • 20160 => 20160 - Výroba plastov v primárnej forme
 • 20170 => 20170 - Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
 • 20200 => 20200 - Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov
 • 20300 => 20300 - Výroba farieb, lakov a podobných náterov, tlačiarenských farieb a tmelov
 • 20410 => 20410 - Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov
 • 20420 => 20420 - Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov
 • 20510 => 20510 - Výroba výbušnín
 • 20520 => 20520 - Výroba lepidiel
 • 20530 => 20530 - Výroba éterických olejov
 • 20590 => 20590 - Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
 • 20600 => 20600 - Výroba umelých vlákien
 • 21100 => 21100 - Výroba základných farmaceutických výrobkov
 • 21200 => 21200 - Výroba farmaceutických prípravkov
 • 22110 => 22110 - Výroba gumených pneumatík a duší
 • 22190 => 22190 - Výroba ostatných výrobkov z gumy
 • 22210 => 22210 - Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
 • 22220 => 22220 - Výroba plastových obalov
 • 22230 => 22230 - Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
 • 22290 => 22290 - Výroba ostatných plastových výrobkov
 • 23110 => 23110 - Výroba plochého skla
 • 23120 => 23120 - Tvarovanie a spracovanie plochého skla
 • 23130 => 23130 - Výroba dutého skla
 • 23140 => 23140 - Výroba sklenených vlákien
 • 23190 => 23190 - Výroba a spracovanie ostatného skla vrátane technického skla
 • 23200 => 23200 - Výroba žiaruvzdorných výrobkov
 • 23310 => 23310 - Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
 • 23320 => 23320 - Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny
 • 23411 => 23411 - Výroba keramického riadu a porcelánových predmetov pre domácnosť
 • 23419 => 23419 - Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov i. n.
 • 23420 => 23420 - Výroba keramického sanitárneho vybavenia
 • 23430 => 23430 - Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov
 • 23440 => 23440 - Výroba ostatných technických keramických výrobkov
 • 23490 => 23490 - Výroba ostatných keramických výrobkov
 • 23510 => 23510 - Výroba cementu
 • 23520 => 23520 - Výroba vápna a sadry
 • 23610 => 23610 - Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
 • 23620 => 23620 - Výroba sadrových výrobkov na stavebné účely
 • 23630 => 23630 - Výroba transportného betónu
 • 23640 => 23640 - Výroba malty
 • 23650 => 23650 - Výroba cementových vlákien
 • 23690 => 23690 - Výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu
 • 23700 => 23700 - Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa
 • 23910 => 23910 - Výroba brúsnych výrobkov
 • 23990 => 23990 - Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
 • 24100 => 24100 - Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
 • 24200 => 24200 - Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele
 • 24310 => 24310 - Ťahanie tyčí za studena
 • 24320 => 24320 - Valcovanie pásov za studena
 • 24330 => 24330 - Tvarovanie alebo skladanie za studena
 • 24340 => 24340 - Ťahanie drôtov za studena
 • 24410 => 24410 - Výroba drahých kovov
 • 24420 => 24420 - Výroba hliníka
 • 24430 => 24430 - Výroba olova, zinku a cínu
 • 24440 => 24440 - Výroba medi
 • 24450 => 24450 - Výroba ostatných neželezných kovov
 • 24460 => 24460 - Výroba jadrového paliva
 • 24510 => 24510 - Odlievanie železa
 • 24520 => 24520 - Odlievanie ocele
 • 24530 => 24530 - Odlievanie ľahkých kovov
 • 24540 => 24540 - Odlievanie ostatných neželezných kovov
 • 25110 => 25110 - Výroba kovových konštrukcií a ich častí
 • 25120 => 25120 - Výroba kovových dverí a okien
 • 25210 => 25210 - Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
 • 25290 => 25290 - Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
 • 25300 => 25300 - Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia
 • 25400 => 25400 - Výroba zbraní a munície
 • 25500 => 25500 - Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov
 • 25610 => 25610 - Opracovanie a povrchová úprava kovov
 • 25620 => 25620 - Obrábanie
 • 25710 => 25710 - Výroba nožiarskych výrobkov
 • 25720 => 25720 - Výroba zámkov a pántov
 • 25730 => 25730 - Výroba náradia
 • 25910 => 25910 - Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
 • 25920 => 25920 - Výroba obalov z ľahkých kovov
 • 25930 => 25930 - Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín
 • 25940 => 25940 - Výroba upínadiel, strojných skrutiek
 • 25990 => 25990 - Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
 • 26110 => 26110 - Výroba elektronických komponentov
 • 26120 => 26120 - Výroba montovaných elektronických dosiek
 • 26200 => 26200 - Výroba počítačov a periférnych zariadení
 • 26301 => 26301 - Výroba telefónnych zariadení a mobilných komunikačných zariadení
 • 26302 => 26302 - Výroba vysielacích zariadení a vysielačov
 • 26309 => 26309 - Výroba ostatných komunikačných zariadení
 • 26400 => 26400 - Výroba spotrebnej elektroniky
 • 26510 => 26510 - Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie
 • 26520 => 26520 - Výroba hodín a hodiniek
 • 26600 => 26600 - Výroba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov
 • 26700 => 26700 - Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
 • 26800 => 26800 - Výroba magnetických a optických médií
 • 27110 => 27110 - Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
 • 27120 => 27120 - Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení
 • 27200 => 27200 - Výroba batérií a akumulátorov
 • 27310 => 27310 - Výroba optických káblov
 • 27320 => 27320 - Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
 • 27330 => 27330 - Výroba elektroinštalačných zariadení
 • 27400 => 27400 - Výroba elektrických svietidiel
 • 27510 => 27510 - Výroba elektrických zariadení pre domácnosti
 • 27520 => 27520 - Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti
 • 27900 => 27900 - Výroba ostatných elektrických zariadení
 • 28110 => 28110 - Výroba motorov a turbín okrem motorov pre lietadlá, autá a bicykle
 • 28120 => 28120 - Výroba zariadení na kvapalný pohon
 • 28130 => 28130 - Výroba iných čerpadiel a kompresorov
 • 28140 => 28140 - Výroba iných kohútikov a ventilov
 • 28150 => 28150 - Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
 • 28210 => 28210 - Výroba rúr, pecí a horákov k peciam
 • 28220 => 28220 - Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
 • 28230 => 28230 - Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
 • 28240 => 28240 - Výroba ručného náradia na mechanický pohon
 • 28250 => 28250 - Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
 • 28290 => 28290 - Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
 • 28300 => 28300 - Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • 28410 => 28410 - Výroba strojov na obrábanie kovov
 • 28490 => 28490 - Výroba ostatných strojov na obrábanie
 • 28910 => 28910 - Výroba strojov pre metalurgiu
 • 28920 => 28920 - Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo
 • 28930 => 28930 - Výroba strojov na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
 • 28940 => 28940 - Výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
 • 28950 => 28950 - Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
 • 28960 => 28960 - Výroba strojov na výrobu plastov a gumy
 • 28990 => 28990 - Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
 • 29100 => 29100 - Výroba motorových vozidiel
 • 29200 => 29200 - Výroba karosérií pre motorové vozidlá
 • 29310 => 29310 - Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
 • 29320 => 29320 - Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
 • 30110 => 30110 - Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií
 • 30120 => 30120 - Stavba rekreačných a športových člnov
 • 30200 => 30200 - Výroba železničných lokomotív a vozového parku
 • 30300 => 30300 - Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
 • 30400 => 30400 - Výroba vojenských bojových vozidiel
 • 30910 => 30910 - Výroba motocyklov
 • 30920 => 30920 - Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
 • 30990 => 30990 - Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
 • 31010 => 31010 - Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
 • 31020 => 31020 - Výroba kuchynského nábytku
 • 31030 => 31030 - Výroba matracov
 • 31090 => 31090 - Výroba ostatného nábytku
 • 32110 => 32110 - Razenie mincí
 • 32120 => 32120 - Výroba šperkov a podobných predmetov
 • 32130 => 32130 - Výroba bižutérie a podobných predmetov
 • 32200 => 32200 - Výroba hudobných nástrojov
 • 32300 => 32300 - Výroba športových potrieb
 • 32400 => 32400 - Výroba hier a hračiek
 • 32500 => 32500 - Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
 • 32910 => 32910 - Výroba metiel a kief
 • 32990 => 32990 - Ostatná výroba i. n.
 • 33110 => 33110 - Oprava kovových konštrukcií
 • 33120 => 33120 - Oprava strojov
 • 33130 => 33130 - Oprava elektronických a optických prístrojov
 • 33140 => 33140 - Oprava elektrických prístrojov
 • 33150 => 33150 - Oprava a údržba lodí a člnov
 • 33160 => 33160 - Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí
 • 33170 => 33170 - Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov
 • 33190 => 33190 - Oprava ostatných prístrojov
 • 33200 => 33200 - Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
 • 35110 => 35110 - Výroba elektriny
 • 35120 => 35120 - Prenos elektriny
 • 35130 => 35130 - Rozvod elektriny
 • 35140 => 35140 - Predaj elektriny
 • 35210 => 35210 - Výroba plynu
 • 35220 => 35220 - Rozvod plynných palív potrubím
 • 35230 => 35230 - Predaj plynu prepravovaného potrubím
 • 35300 => 35300 - Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
 • 36001 => 36001 - Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
 • 36009 => 36009 - Zber, úprava a dodávka ostatnej vody
 • 37000 => 37000 - Čistenie a odvod odpadových vôd
 • 38110 => 38110 - Zber iného ako nebezpečného odpadu
 • 38120 => 38120 - Zber nebezpečného odpadu
 • 38210 => 38210 - Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
 • 38220 => 38220 - Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
 • 38310 => 38310 - Demontáž vrakov
 • 38320 => 38320 - Recyklácia triedených materiálov
 • 39000 => 39000 - Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
 • 41100 => 41100 - Vypracovanie stavebných projektov
 • 41201 => 41201 - Výstavba obytných budov
 • 41202 => 41202 - Výstavba neobytných budov
 • 41209 => 41209 - Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
 • 42110 => 42110 - Výstavba ciest a diaľnic
 • 42120 => 42120 - Výstavba železníc a podzemných železníc
 • 42130 => 42130 - Výstavba mostov a tunelov
 • 42210 => 42210 - Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
 • 42220 => 42220 - Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
 • 42910 => 42910 - Výstavba vodných diel
 • 42990 => 42990 - Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
 • 43110 => 43110 - Demolácia
 • 43120 => 43120 - Zemné práce
 • 43130 => 43130 - Prieskumné vrty a vrtné práce
 • 43210 => 43210 - Elektrická inštalácia
 • 43220 => 43220 - Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
 • 43290 => 43290 - Ostatná stavebná inštalácia
 • 43310 => 43310 - Omietkarské práce
 • 43320 => 43320 - Stolárske práce
 • 43330 => 43330 - Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
 • 43340 => 43340 - Maľovanie a zasklievanie
 • 43390 => 43390 - Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
 • 43910 => 43910 - Pokrývačské práce
 • 43990 => 43990 - Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
 • 45110 => 45110 - Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
 • 45190 => 45190 - Predaj ostatných motorových vozidiel
 • 45200 => 45200 - Oprava a údržba motorových vozidiel
 • 45310 => 45310 - Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
 • 45320 => 45320 - Maloobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
 • 45400 => 45400 - Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
 • 46110 => 46110 - Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi
 • 46120 => 46120 - Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami
 • 46130 => 46130 - Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
 • 46140 => 46140 - Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, loďami a lietadlami
 • 46150 => 46150 - Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, tovarom pre domácnosť a železiarskym tovarom
 • 46160 => 46160 - Sprostredkovanie obchodu s textilom, odevmi, kožušinami, obuvou a koženým tovarom
 • 46170 => 46170 - Sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi a tabakom
 • 46180 => 46180 - Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
 • 46190 => 46190 - Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
 • 46210 => 46210 - Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
 • 46220 => 46220 - Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
 • 46230 => 46230 - Veľkoobchod so živými zvieratami
 • 46240 => 46240 - Veľkoobchod s kožou, kožušinou a opracovanou kožou
 • 46310 => 46310 - Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
 • 46320 => 46320 - Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
 • 46330 => 46330 - Veľkoobchod s mliečnymi produktmi, vajcami a jedlým olejom a tukom
 • 46340 => 46340 - Veľkoobchod s nápojmi
 • 46350 => 46350 - Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
 • 46360 => 46360 - Veľkoobchod s cukrom a čokoládou a cukrovinkami
 • 46370 => 46370 - Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
 • 46380 => 46380 - Veľkoobchod s inými potravinami vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov
 • 46390 => 46390 - Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
 • 46410 => 46410 - Veľkoobchod s textilom
 • 46420 => 46420 - Veľkoobchod s odevmi a obuvou
 • 46430 => 46430 - Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
 • 46440 => 46440 - Veľkoobchod s porcelánom a sklom a čistiacimi prostriedkami
 • 46450 => 46450 - Veľkoobchod s parfumérskym a kozmetickým tovarom
 • 46460 => 46460 - Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
 • 46470 => 46470 - Veľkoobchod s nábytkom, kobercami a svietidlami
 • 46480 => 46480 - Veľkoobchod s hodinami a šperkmi
 • 46490 => 46490 - Veľkoobchod s ostatnými domácimi potrebami
 • 46510 => 46510 - Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
 • 46520 => 46520 - Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi
 • 46610 => 46610 - Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
 • 46620 => 46620 - Veľkoobchod s obrábacími strojmi
 • 46630 => 46630 - Veľkoobchod so strojmi pre baníctvo, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
 • 46640 => 46640 - Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel a so šijacími a pletacími strojmi
 • 46650 => 46650 - Veľkoobchod s kancelárskym nábytkom
 • 46660 => 46660 - Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadeniami
 • 46690 => 46690 - Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
 • 46710 => 46710 - Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
 • 46720 => 46720 - Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
 • 46730 => 46730 - Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
 • 46740 => 46740 - Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
 • 46750 => 46750 - Veľkoobchod s chemickými výrobkami
 • 46760 => 46760 - Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
 • 46770 => 46770 - Veľkoobchod s odpadom a šrotom
 • 46900 => 46900 - Nešpecializovaný veľkoobchod
 • 47110 => 47110 - Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
 • 47190 => 47190 - Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
 • 47210 => 47210 - Maloobchod s ovocím a zeleninou v špecializovaných predajniach
 • 47220 => 47220 - Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • 47230 => 47230 - Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi v špecializovaných predajniach
 • 47240 => 47240 - Maloobchod s chlebom, pečivom, cukrárskymi výrobkami v špecializovaných predajniach
 • 47250 => 47250 - Maloobchod s nápojmi v špecializovaných predajniach
 • 47260 => 47260 - Maloobchod s tabakovými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • 47290 => 47290 - Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach
 • 47300 => 47300 - Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
 • 47410 => 47410 - Maloobchod s počítačmi, periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných predajniach
 • 47420 => 47420 - Maloobchod s telekomunikačnými prístrojmi v špecializovaných predajniach
 • 47430 => 47430 - Maloobchod s audio- a videoprístrojmi v špecializovaných predajniach
 • 47510 => 47510 - Maloobchod s textilom v špecializovaných predajniach
 • 47520 => 47520 - Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom v špecializovaných predajniach
 • 47530 => 47530 - Maloobchod s kobercami, rohožami, podlahovými alebo nástennými krytinami v špecializovaných predajniach
 • 47540 => 47540 - Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť v špecializovaných predajniach
 • 47590 => 47590 - Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
 • 47610 => 47610 - Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach
 • 47620 => 47620 - Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach
 • 47630 => 47630 - Maloobchod s audio- a videonahrávkami v špecializovaných predajniach
 • 47640 => 47640 - Maloobchod so športovými potrebami v špecializovaných predajniach
 • 47650 => 47650 - Maloobchod s hračkami a hrami v špecializovaných predajniach
 • 47710 => 47710 - Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
 • 47720 => 47720 - Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • 47730 => 47730 - Lekárne
 • 47740 => 47740 - Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami v špecializovaných predajniach
 • 47750 => 47750 - Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • 47760 => 47760 - Maloobchod s kvetmi, rastlinami, semenami, hnojivami, domácimi zvieratami a krmivom pre zvieratá v špecializovaných predajniach
 • 47770 => 47770 - Maloobchod s hodinami a šperkmi v špecializovaných predajniach
 • 47781 => 47781 - Maloobchod s palivami pre domácnosť
 • 47789 => 47789 - Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
 • 47790 => 47790 - Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
 • 47810 => 47810 - Maloobchod v stánkoch a na trhoch s potravinami, nápojmi a tabakom
 • 47820 => 47820 - Maloobchod v stánkoch a na trhoch s textilom, odevmi a obuvou
 • 47890 => 47890 - Maloobchod v stánkoch a na trhoch s ostatným tovarom
 • 47910 => 47910 - Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
 • 47990 => 47990 - Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov
 • 49100 => 49100 - Osobná železničná doprava, medzimestská
 • 49200 => 49200 - Nákladná železničná doprava
 • 49310 => 49310 - Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava
 • 49320 => 49320 - Taxislužba
 • 49390 => 49390 - Ostatná osobná pozemná doprava i. n.
 • 49410 => 49410 - Nákladná cestná doprava
 • 49420 => 49420 - Sťahovacie služby
 • 49501 => 49501 - Potrubná doprava plynu
 • 49502 => 49502 - Potrubná doprava ropy
 • 49509 => 49509 - Ostatná potrubná doprava
 • 50100 => 50100 - Námorná a pobrežná osobná vodná doprava
 • 50200 => 50200 - Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava
 • 50300 => 50300 - Vnútrozemská osobná vodná doprava
 • 50400 => 50400 - Vnútrozemská nákladná vodná doprava
 • 51100 => 51100 - Osobná letecká doprava
 • 51210 => 51210 - Nákladná letecká doprava
 • 51220 => 51220 - Kozmická doprava
 • 52100 => 52100 - Skladovanie a uskladňovanie
 • 52210 => 52210 - Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
 • 52220 => 52220 - Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
 • 52230 => 52230 - Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
 • 52240 => 52240 - Manipulácia s nákladom
 • 52290 => 52290 - Ostatné pomocné činnosti v doprave
 • 53100 => 53100 - Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby
 • 53200 => 53200 - Ostatné poštové služby a služby kuriérov
 • 55100 => 55100 - Hotelové a podobné ubytovanie
 • 55200 => 55200 - Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
 • 55300 => 55300 - Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
 • 55901 => 55901 - Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch
 • 55909 => 55909 - Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie
 • 56101 => 56101 - Jedálne
 • 56102 => 56102 - Zariadenia školského stravovania
 • 56109 => 56109 - Ostatné účelové stravovanie
 • 56210 => 56210 - Dodávka jedál
 • 56290 => 56290 - Ostatné jedálenské služby
 • 56300 => 56300 - Služby pohostinstiev
 • 58110 => 58110 - Vydávanie kníh
 • 58120 => 58120 - Vydávanie adresárov a katalógov
 • 58130 => 58130 - Vydávanie novín
 • 58140 => 58140 - Vydávanie časopisov a periodík
 • 58190 => 58190 - Ostatné vydavateľské činnosti
 • 58210 => 58210 - Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier
 • 58290 => 58290 - Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru
 • 59110 => 59110 - Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov
 • 59120 => 59120 - Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov, videozáznamov a televíznych programov
 • 59130 => 59130 - Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov
 • 59140 => 59140 - Premietanie filmov
 • 59200 => 59200 - Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
 • 60100 => 60100 - Rozhlasové vysielanie
 • 60200 => 60200 - Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
 • 61100 => 61100 - Činnosti drôtových telekomunikácií
 • 61200 => 61200 - Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
 • 61300 => 61300 - Satelitné telekomunikačné činnosti
 • 61900 => 61900 - Ostatné telekomunikačné činnosti
 • 62010 => 62010 - Počítačové programovanie
 • 62020 => 62020 - Poradenstvo týkajúce sa počítačov
 • 62030 => 62030 - Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva
 • 62090 => 62090 - Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
 • 63110 => 63110 - Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
 • 63120 => 63120 - Služby webového portálu
 • 63910 => 63910 - Činnosti spravodajských agentúr
 • 63990 => 63990 - Ostatné informačné služby i. n.
 • 64110 => 64110 - Činnosti centrálnej banky
 • 64190 => 64190 - Ostatné peňažné sprostredkovanie
 • 64200 => 64200 - Činnosti holdingových spoločností
 • 64300 => 64300 - Trasty, fondy a podobné finančné subjekty
 • 64910 => 64910 - Finančný lízing
 • 64920 => 64920 - Ostatné poskytovanie úverov
 • 64990 => 64990 - Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n.
 • 65110 => 65110 - Životné poistenie
 • 65120 => 65120 - Neživotné poistenie
 • 65200 => 65200 - Zaistenie
 • 65300 => 65300 - Dôchodkové zabezpečenie
 • 66110 => 66110 - Správa finančných trhov
 • 66120 => 66120 - Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi
 • 66190 => 66190 - Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
 • 66210 => 66210 - Vyčíslenie rizík a náhrad škôd
 • 66220 => 66220 - Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
 • 66290 => 66290 - Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení
 • 66300 => 66300 - Činnosti investičných manažérov
 • 68100 => 68100 - Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
 • 68200 => 68200 - Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
 • 68310 => 68310 - Realitné kancelárie
 • 68320 => 68320 - Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
 • 69100 => 69100 - Právne činnosti
 • 69200 => 69200 - Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh
 • 70100 => 70100 - Vedenie firiem
 • 70210 => 70210 - Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
 • 70220 => 70220 - Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
 • 71110 => 71110 - Architektonické činnosti
 • 71121 => 71121 - Inžinierske činnosti a poradenstvo
 • 71122 => 71122 - Geologický prieskum
 • 71123 => 71123 - Geodetické činnosti
 • 71129 => 71129 - Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • 71200 => 71200 - Technické testovanie a analýzy
 • 72110 => 72110 - Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie
 • 72190 => 72190 - Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • 72200 => 72200 - Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
 • 73110 => 73110 - Reklamné agentúry
 • 73120 => 73120 - Predaj vysielacieho času
 • 73200 => 73200 - Prieskum trhu a verejnej mienky
 • 74100 => 74100 - Špecializované dizajnérske činnosti
 • 74200 => 74200 - Fotografické činnosti
 • 74300 => 74300 - Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
 • 74900 => 74900 - Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
 • 75000 => 75000 - Veterinárne činnosti
 • 77110 => 77110 - Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel
 • 77120 => 77120 - Prenájom a lízing nákladných automobilov a ostatných ťažkých vozidiel
 • 77210 => 77210 - Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
 • 77220 => 77220 - Prenájom videopások a diskov
 • 77290 => 77290 - Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 • 77310 => 77310 - Prenájom a lízing poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • 77320 => 77320 - Prenájom a lízing stavbárskych strojov a zariadení
 • 77330 => 77330 - Prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení (vrátane počítačov)
 • 77340 => 77340 - Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov
 • 77350 => 77350 - Prenájom a lízing leteckých dopravných prostriedkov
 • 77390 => 77390 - Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku i. n.
 • 77400 => 77400 - Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami
 • 78100 => 78100 - Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
 • 78200 => 78200 - Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
 • 78300 => 78300 - Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
 • 79110 => 79110 - Činnosti cestovných agentúr
 • 79120 => 79120 - Činnosti cestovných kancelárií
 • 79900 => 79900 - Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
 • 80100 => 80100 - Súkromné bezpečnostné služby
 • 80200 => 80200 - Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
 • 80300 => 80300 - Pátracie služby
 • 81100 => 81100 - Kombinované pomocné činnosti
 • 81210 => 81210 - Generálne čistenie budov
 • 81220 => 81220 - Ostatné priemyselné čistenie budov
 • 81290 => 81290 - Ostatné čistiace činnosti
 • 81300 => 81300 - Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
 • 82110 => 82110 - Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
 • 82190 => 82190 - Kopírovanie, príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti
 • 82200 => 82200 - Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá
 • 82300 => 82300 - Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
 • 82910 => 82910 - Činnosti inkasných agentúr a posúdenie úveruschopnosti
 • 82920 => 82920 - Baliace činnosti
 • 82990 => 82990 - Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
 • 84110 => 84110 - Všeobecná verejná správa
 • 84120 => 84120 - Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociál. zabezpečenia
 • 84130 => 84130 - Podpora a usmerňovanie ekonomiky
 • 84210 => 84210 - Zahraničné veci
 • 84220 => 84220 - Obrana
 • 84230 => 84230 - Spravodlivosť a súdnictvo
 • 84240 => 84240 - Verejný poriadok a bezpečnosť
 • 84250 => 84250 - Protipožiarna ochrana
 • 84300 => 84300 - Povinné sociálne zabezpečenie
 • 85100 => 85100 - Predškolská výchova
 • 85200 => 85200 - Základné školstvo
 • 85310 => 85310 - Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
 • 85321 => 85321 - Stredné odborné školstvo
 • 85322 => 85322 - Odborné učilištia
 • 85329 => 85329 - Ostatné stredné technické a odborné školstvo
 • 85410 => 85410 - Pomaturitné neterciárne vzdelávanie
 • 85420 => 85420 - Terciárne vzdelávanie
 • 85510 => 85510 - Športová a rekreačná výchova
 • 85520 => 85520 - Umelecké vzdelávanie
 • 85530 => 85530 - Činnosti škôl pre výučbu vedenia dopravných prostriedkov
 • 85590 => 85590 - Ostatné vzdelávanie i. n.
 • 85600 => 85600 - Pomocné vzdelávacie činnosti
 • 86100 => 86100 - Činnosti nemocníc
 • 86210 => 86210 - Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
 • 86220 => 86220 - Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
 • 86230 => 86230 - Zubná lekárska prax
 • 86901 => 86901 - Služby zdravotníckych laboratórií
 • 86909 => 86909 - Ostatná zdravotná starostlivosť i. n.
 • 87100 => 87100 - Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
 • 87200 => 87200 - Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
 • 87300 => 87300 - Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
 • 87900 => 87900 - Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
 • 88100 => 88100 - Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
 • 88910 => 88910 - Denná starostlivosť o deti
 • 88990 => 88990 - Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
 • 90010 => 90010 - Scénické umenie
 • 90020 => 90020 - Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
 • 90030 => 90030 - Umelecká tvorba
 • 90040 => 90040 - Prevádzka kultúrnych zariadení
 • 91010 => 91010 - Činnosti knižníc a archívov
 • 91020 => 91020 - Činnosti múzeí
 • 91030 => 91030 - Prevádzkovanie historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
 • 91040 => 91040 - Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
 • 92000 => 92000 - Činnosti herní a stávkových kancelárií
 • 93110 => 93110 - Prevádzka športových zariadení
 • 93120 => 93120 - Činnosti športových klubov
 • 93130 => 93130 - Fitnescentrá
 • 93190 => 93190 - Ostatné športové činnosti
 • 93210 => 93210 - Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
 • 93290 => 93290 - Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
 • 94110 => 94110 - Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií
 • 94120 => 94120 - Činnosti profesijných členských organizácií
 • 94200 => 94200 - Činnosti odborových organizácií
 • 94910 => 94910 - Činnosti cirkevných organizácií
 • 94920 => 94920 - Činnosti politických organizácií
 • 94991 => 94991 - Činnosti mládežníckych organizácií
 • 94992 => 94992 - Činnosti záujmových organizácií
 • 94999 => 94999 - Činnosti ostatných členských organizácií
 • 95110 => 95110 - Oprava počítačov a periférnych zariadení
 • 95120 => 95120 - Oprava komunikačných zariadení
 • 95210 => 95210 - Oprava spotrebnej elektroniky
 • 95220 => 95220 - Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
 • 95230 => 95230 - Oprava obuvi a koženého tovaru
 • 95240 => 95240 - Oprava nábytku a domácich zariadení
 • 95250 => 95250 - Oprava hodín, hodiniek a šperkov
 • 95290 => 95290 - Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
 • 96010 => 96010 - Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
 • 96020 => 96020 - Kadernícke a kozmetické služby
 • 96030 => 96030 - Pohrebné a súvisiace služby
 • 96040 => 96040 - Služby týkajúce sa telesnej pohody
 • 96090 => 96090 - Ostatné osobné služby i. n.
 • 97000 => 97000 - Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
 • 98100 => 98100 - Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie
 • 98200 => 98200 - Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
 • 99000 => 99000 - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
28. NAZOV_UCTOVNEJ_JEDNOTKY_A
title Názov účtovnej jednotky A
validators required
type text
29. NAZOV_UCTOVNEJ_JEDNOTKY_B
title Názov účtovnej jednotky B
type text
30. NEDOKONCENA_VYROBA_1
title 07 - Nedokončená výroba (1)
validators float
type text
31. NEDOKONCENA_VYROBA_2
title 07 - Nedokončená výroba (2)
validators float
type text
32. OBDOBIE_MESIAC_DO
title Obdobie mesiac do
validators numeric;required
type select
values
 • 1 => 1
 • 2 => 2
 • 3 => 3
 • 4 => 4
 • 5 => 5
 • 6 => 6
 • 7 => 7
 • 8 => 8
 • 9 => 9
 • 10 => 10
 • 11 => 11
 • 12 => 12
 • _ => -
33. OBDOBIE_MESIAC_OD
title Obdobie mesiac od
validators numeric;required
type select
values
 • 1 => 1
 • 2 => 2
 • 3 => 3
 • 4 => 4
 • 5 => 5
 • 6 => 6
 • 7 => 7
 • 8 => 8
 • 9 => 9
 • 10 => 10
 • 11 => 11
 • 12 => 12
 • _ => -
34. OBDOBIE_ROK_DO
title Obdobie rok do
validators numeric;required
type select
values
 • _ => -
 • 2014 => 2014
 • 2015 => 2015
35. OBDOBIE_ROK_OD
title Obdobie rok od
validators numeric;required
type select
values
 • _ => -
 • 2014 => 2014
 • 2015 => 2015
36. OPRAVNA_POLOZKA_AKTIVNA_1
title 14 - Opravná položka aktívna (1)
validators float
type text
37. OPRAVNA_POLOZKA_AKTIVNA_2
title 14 - Opravná položka aktívna (2)
validators float
type text
38. OPRAVNA_POLOZKA_PASIVNA_1
title 19 - Opravná položka pasívna (1)
validators float
type text
39. OPRAVNA_POLOZKA_PASIVNA_2
title 19 - Opravná položka pasívna (2)
validators float
type text
40. OSTATNE_PRIJMY_03
title 03 - Ostatné príjmy
validators float
type text
41. OSTATNE_VYDAVKY_10
title 10 - Ostatné výdavky
validators float
type text
42. OSTATNY_FINANCNY_MAJETOK_1
title 12 - Ostatný finančný majetok (1)
validators float
type text
43. OSTATNY_FINANCNY_MAJETOK_2
title 12 - Ostatný finančný majetok (2)
validators float
type text
44. PENIAZE_A_CENINY_1
title 10 - Peniaze a ceniny (1)
validators float
type text
45. PENIAZE_A_CENINY_2
title 10 - Peniaze a ceniny (2)
validators float
type text
46. PLATBY_POISTNEHO_A_PRISPEVKOV_08
title 08 - Platby poistného a príspevkov
validators float
type text
47. POHLADAVKY_1
title 08 - Pohľadávky (1)
validators float
type text
48. POHLADAVKY_2
title 08 - Pohľadávky (2)
validators float
type text
49. PREDAJ_TOVARU_01
title 01 - Predaj tovaru
validators float
type text
50. PREDAJ_VYROBKOV_A_SLUZIEB_02
title 02 - Predaj výrobkov a služieb
validators float
type text
51. PRED_OBDOBIE_MESIAC_DO
title Obdobie mesiac do
validators numeric
type select
values
 • 1 => 1
 • 2 => 2
 • 3 => 3
 • 4 => 4
 • 5 => 5
 • 6 => 6
 • 7 => 7
 • 8 => 8
 • 9 => 9
 • 10 => 10
 • 11 => 11
 • 12 => 12
 • _ => -
52. PRED_OBDOBIE_MESIAC_OD
title Obdobie mesiac od
validators numeric
type select
values
 • 1 => 1
 • 2 => 2
 • 3 => 3
 • 4 => 4
 • 5 => 5
 • 6 => 6
 • 7 => 7
 • 8 => 8
 • 9 => 9
 • 10 => 10
 • 11 => 11
 • 12 => 12
 • _ => -
53. PRED_OBDOBIE_ROK_DO
title Obdobie rok do
validators numeric
type select
values
 • _ => -
 • 2014 => 2014
 • 2015 => 2015
54. PRED_OBDOBIE_ROK_OD
title Obdobie rok od
validators numeric
type select
values
 • _ => -
 • 2014 => 2014
 • 2015 => 2015
55. PRIEBEZNE_POLOZKY_1
title 13 - Priebežné položky (1)
validators float
type text
56. PRIEBEZNE_POLOZKY_2
title 13 - Priebežné položky (2)
validators float
type text
57. PRIJMY_CELKOM_04
title 04 - Príjmy celkom
validators float
type text
58. REZERVY_1
title 16 - Rezervy (1)
validators float
type text
59. REZERVY_2
title 16 - Rezervy (2)
validators float
type text
60. ROZDIEL_MAJETKU_A_ZAVAZKOV_1
title 21 - Rozdiel majetku a záväzkov (1)
validators float
type text
61. ROZDIEL_MAJETKU_A_ZAVAZKOV_2
title 21 - Rozdiel majetku a záväzkov (2)
validators float
type text
62. ROZDIEL_PRIJMOV_A_VYDAVKOV_12
title 12 - Rozdiel príjmov a výdavkov
validators float
type text
63. SLUZBY_06
title 06 - Služby
validators float
type text
64. TOVAR_1
title 06 - Tovar (1)
validators float
type text
65. TOVAR_2
title 06 - Tovar (2)
validators float
type text
66. TVORBA_SOC_FONDU_09
title 09 - Tvorba soc. fondu
validators float
type text
67. UCTY_V_BANKACH_1
title 11 - Účty v bankách (1)
validators float
type text
68. UCTY_V_BANKACH_2
title 11 - Účty v bankách (2)
validators float
type text
69. UVERY_1
title 18 - Úvery (1)
validators float
type text
70. UVERY_2
title 18 - Úvery (2)
validators float
type text
71. VYDAVKY_CELKOM_11
title 11 - Výdavky celkom
validators float
type text
72. ZASOBY_05
title 05 - Zásoby
validators float
type text
73. ZASOBY_CELKOM_1
title 04 - Zásoby celkom (1)
validators float
type text
74. ZASOBY_CELKOM_2
title 04 - Zásoby celkom (2)
validators float
type text
75. ZAVAZKY_1
title 17 - Záväzky (1)
validators float
type text
76. ZAVAZKY_2
title 17 - Záväzky (2)
validators float
type text
77. ZAVAZKY_CELKOM_1
title 20 - Záväzky celkom (1)
validators float
type text
78. ZAVAZKY_CELKOM_2
title 20 - Záväzky celkom (2)
validators float
type text
79. ZAVIERKA_MIMORIADNA
title Závierka mimoriadna
type radio
radiogroup uzavierka
80. ZAVIERKA_PRIEBEZNA
title Závierka priebežná
type radio
radiogroup uzavierka
81. ZAVIERKA_RIADNA
title Závierka riadna
type radio
radiogroup uzavierka
initValue riadna
82. ZOSTAVENA_DNA
title Zostavená dňa
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.