• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Potvrdenie o podaní daňového priznania - daň z príjmu fyzických osôb typ B, 2018" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. A001_YEAR Podanie za rok required;numeric;length(4)
2. A002_PRIEZVISKO Priezvisko nodirtychars;required
3. A003_MENO Meno nodirtychars
4. A004_DIC DIČ numericx
5. A005_ULICA_CISLO Ulica a číslo nodirtychars
6. A006_PSC PSČ numeric
7. A007_OBEC Obec nodirtychars
8. A008_STAT Štát nodirtychars;required
9. A009_ZAKLAD_DANE_OSOBITY Osobitý základ dane float
10. A010_ZAKLAD_DANE Základ dane float
11. A011_DAN Daň float
12. A012_DAN_NA_UHRADU Daň na úhradu float
13. A013_PREPLATOK_DANE Daňový preplatok float
14. ZAKLAD_DANE_P2_R07_R25 Základ dane podľa § 51e float

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. A001_YEAR
title Podanie za rok
validators required;numeric;length(4)
type text
initValue 2018
2. A002_PRIEZVISKO
title Priezvisko
validators nodirtychars;required
type text
3. A003_MENO
title Meno
validators nodirtychars
type text
4. A004_DIC
title DIČ
validators numericx
type text
5. A005_ULICA_CISLO
title Ulica a číslo
validators nodirtychars
type autocomplete (ulice-sk.csv)
6. A006_PSC
title PSČ
validators numeric
type autocomplete (psc-sk.csv)
7. A007_OBEC
title Obec
validators nodirtychars
type autocomplete (obce-sk.csv)
8. A008_STAT
title Štát
validators nodirtychars;required
type text
initValue SLOV. REP.
9. A009_ZAKLAD_DANE_OSOBITY
title Osobitý základ dane
validators float
type text
10. A010_ZAKLAD_DANE
title Základ dane
validators float
type text
11. A011_DAN
title Daň
validators float
type text
12. A012_DAN_NA_UHRADU
title Daň na úhradu
validators float
type text
13. A013_PREPLATOK_DANE
title Daňový preplatok
validators float
type text
14. ZAKLAD_DANE_P2_R07_R25
title Základ dane podľa § 51e
validators float
type text