• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Potvrdenie o podaní daňového priznania - daň z príjmu fyzických osôb typ A, 2018" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. DANOVY_PREPLATOK Daňový preplatok float
2. DAN_NA_UHRADU Daň na úhradu float
3. MENO Meno noDirtyChars;required
4. NAZOV_OBCE Názov obce required;noDirtyChars
5. NAZOV_STATU Názov štátu required;noDirtyChars
6. POTVRDENIE_ZA_ROK Potvrdenie za rok integer
7. PRIEZVISKO Priezvisko noDirtyChars;required
8. PSC PSČ numeric;required
9. RODNE_CISLO Rodné číslo numericx
10. ULICA_A_CISLO Ulica a číslo noDirtyChars
11. ZAKLAD_DANE Základ dane float
12. ZAMESTNANECKA_PREMIA Zamestnanecká prémia float

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. DANOVY_PREPLATOK
title Daňový preplatok
validators float
type text
2. DAN_NA_UHRADU
title Daň na úhradu
validators float
type text
3. MENO
title Meno
validators noDirtyChars;required
type text
4. NAZOV_OBCE
title Názov obce
validators required;noDirtyChars
type autocomplete (obce-sk.csv)
5. NAZOV_STATU
title Názov štátu
validators required;noDirtyChars
type text
initValue SLOV. REP.
6. POTVRDENIE_ZA_ROK
title Potvrdenie za rok
validators integer
type select
values
  • 2013 => 2013
  • _ => Vyberte..
initValue 2018
7. PRIEZVISKO
title Priezvisko
validators noDirtyChars;required
type text
8. PSC
title PSČ
validators numeric;required
type autocomplete (psc-sk.csv)
9. RODNE_CISLO
title Rodné číslo
validators numericx
type text
10. ULICA_A_CISLO
title Ulica a číslo
validators noDirtyChars
type autocomplete (ulice-sk.csv)
11. ZAKLAD_DANE
title Základ dane
validators float
type text
12. ZAMESTNANECKA_PREMIA
title Zamestnanecká prémia
validators float
type text