• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Daň z príjmu fyzických osôb typ A pre rok 2018" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. A10_STAT 10 - Štát alpha;required
2. A11_DANOVNIK_NEREZIDENT
3. A12_ULICA 12 - Ulica nodirtychars
4. A13_CISLO 13 - Číslo nodirtychars
5. A14_PSC 14 - PSČ numeric;length(5);orempty
6. A15_OBEC 15 - Obec alpha
7. A16_ZASTUPCA_PRIEZVISKO 16 - Priezvisko alpha
8. A17_ZASTUPCA_MENO 17 - Meno alpha
9. A18_ZASTUPCA_TITUL_PRED 18 - Titul alpha
10. A18_ZASTUPCA_TITUL_ZA 18 - Titul alpha
11. A19_RC_A 19 - Rodné číslo numeric;length(6);orempty
12. A19_RC_B 19 - Rodné číslo numeric;lengthmin(3);orempty
13. A1_DATUM_ZISTENIA Dátum zistenia skutočnosti birthdate(maxage=1,allowEmpty=1)
14. A1_RODNE_CISLO_DIC 01 - DIČ, rodné číslo lengthmin(8);numeric
15. A20_ZASTUPCA_ULICA 20 - Ulica nodirtychars
16. A21_ZASTUPCA_CISLO 21 - Súpisné číslo nodirtychars
17. A22_ZASTUPCA_PSC 22 - PSČ numeric;length(5);orempty
18. A23_ZASTUPCA_OBEC 23 - Obec alpha
19. A24_STAT 24 - Štát alpha
20. A25_TELEFON 25 - Telefón numericx
21. A26_EMAIL_FAX 26 - Email, fax regex(/^([ a-zA-Z0-9_,\.\@\/\-])*$/)
22. A27_DOCHODCA 27 - Poberateľ dôchodku
23. A28_DOCHODOK_SUMA 28 - Suma dôchodku float;lteq(99999)
24. A29_PARTNER_MENO 29 - Priezvisko a meno alpha
25. A29_PARTNER_RC_A 29 - Rodné číslo numeric;length(6);orempty
26. A29_PARTNER_RC_B 29 - Rodné číslo numeric;lengthmin(3);orempty
27. A2_DATUM_NARODENIA 02 - Dátum narodenia birthdate (minAge=15, allowEmpty=1)
28. A30_PARTNER_MESIACE 29 - Počet mesiacov in(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12);orempty
29. A30_PARTNER_PRIJMY 29 - Vlastné príjmy float;lteq(9999)
30. A30_UPLATNUJEM_NCZD_PARTNER 30 - Uplatňujem NČZD na manželku/la
31. A31_UHRADY_KUPELE_PARTNER 31 - Úhrady kúpele float;gteq(0)
32. A31_UPLATNUJEM_NCZD_KUPELE 31 - Úhrady kúpele
33. A32_DIETA1_12MESIACOV Dieťa 1 - daňový bonus v mesiacoch 1-12
34. A32_DIETA1_KUPELE Dieťa 1 - Kúpeľná starostlivosť
35. A32_DIETA1_MESIAC_1
36. A32_DIETA1_MESIAC_10
37. A32_DIETA1_MESIAC_11
38. A32_DIETA1_MESIAC_12
39. A32_DIETA1_MESIAC_2
40. A32_DIETA1_MESIAC_3
41. A32_DIETA1_MESIAC_4
42. A32_DIETA1_MESIAC_5
43. A32_DIETA1_MESIAC_6
44. A32_DIETA1_MESIAC_7
45. A32_DIETA1_MESIAC_8
46. A32_DIETA1_MESIAC_9
47. A32_DIETA1_NAME 30 - Priezvisko a meno dieťaťa alpha
48. A32_DIETA1_RC_A 30 - Rodné číslo dieťaťa numeric;length(6);orempty
49. A32_DIETA1_RC_B 30 - Rodné číslo dieťaťa numeric;lengthmin(3);orempty
50. A32_DIETA2_12MESIACOV Dieťa 2 - daňový bonus za celý rok
51. A32_DIETA2_KUPELE Dieťa 2 - Kúpeľná starostlivosť
52. A32_DIETA2_MESIAC_1
53. A32_DIETA2_MESIAC_10
54. A32_DIETA2_MESIAC_11
55. A32_DIETA2_MESIAC_12
56. A32_DIETA2_MESIAC_2
57. A32_DIETA2_MESIAC_3
58. A32_DIETA2_MESIAC_4
59. A32_DIETA2_MESIAC_5
60. A32_DIETA2_MESIAC_6
61. A32_DIETA2_MESIAC_7
62. A32_DIETA2_MESIAC_8
63. A32_DIETA2_MESIAC_9
64. A32_DIETA2_NAME 30 - Priezvisko a meno dieťaťa alpha
65. A32_DIETA2_RC_A 30 - Rodné číslo dieťaťa numeric;length(6);orempty
66. A32_DIETA2_RC_B 30 - Rodné číslo dieťaťa numeric;lengthmin(3);orempty
67. A32_DIETA3_12MESIACOV Dieťa 3 - daňový bonus za celý rok
68. A32_DIETA3_KUPELE Dieťa 3 - Kúpeľná starostlivosť
69. A32_DIETA3_MESIAC_1
70. A32_DIETA3_MESIAC_10
71. A32_DIETA3_MESIAC_11
72. A32_DIETA3_MESIAC_12
73. A32_DIETA3_MESIAC_2
74. A32_DIETA3_MESIAC_3
75. A32_DIETA3_MESIAC_4
76. A32_DIETA3_MESIAC_5
77. A32_DIETA3_MESIAC_6
78. A32_DIETA3_MESIAC_7
79. A32_DIETA3_MESIAC_8
80. A32_DIETA3_MESIAC_9
81. A32_DIETA3_NAME 30 - Priezvisko a meno dieťaťa alpha
82. A32_DIETA3_RC_A 30 - Rodné číslo dieťaťa numeric;length(6);orempty
83. A32_DIETA3_RC_B 30 - Rodné číslo dieťaťa numeric;lengthmin(3);orempty
84. A32_DIETA4_12MESIACOV Dieťa 4 - daňový bonus za celý rok
85. A32_DIETA4_KUPELE Dieťa 4 - Kúpeľná starostlivosť
86. A32_DIETA4_MESIAC_1
87. A32_DIETA4_MESIAC_10
88. A32_DIETA4_MESIAC_11
89. A32_DIETA4_MESIAC_12
90. A32_DIETA4_MESIAC_2
91. A32_DIETA4_MESIAC_3
92. A32_DIETA4_MESIAC_4
93. A32_DIETA4_MESIAC_5
94. A32_DIETA4_MESIAC_6
95. A32_DIETA4_MESIAC_7
96. A32_DIETA4_MESIAC_8
97. A32_DIETA4_MESIAC_9
98. A32_DIETA4_NAME 30 - Priezvisko a meno dieťaťa alpha
99. A32_DIETA4_RC_A 30 - Rodné číslo dieťaťa numeric;length(6);orempty
100. A32_DIETA4_RC_B 30 - Rodné číslo dieťaťa numeric;lengthmin(3);orempty
101. A33_BONUS_5_DETI
102. A34_UHRADY_KUPELE_DETI 34 - Suma úhrad float;lteq(9999)
103. A35_POCET_MESIACOV 35 - Počet mesiacov in(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12);orempty
104. A35_UPLATNUJEM_BONUS_UROKY
105. A35_ZAPLATENE_UROKY 35 - Zaplatené úroky float;lteq(9999)
106. A36A_UHRN_PRIJMOV_DOHODY 36A - Úhrn príjmov z pracovných dohôd float;lteq(99999999)
107. A36_UHRN_PRIJMOV 36 - Úhrn príjmov float;lteq(99999999)
108. A37A_UHRN_POISTNEHO_SOCIALNE 37A - úhrn poistného na sociálne poistenie float;lteq(99999)
109. A37B_UHRN_POISTNEHO_ZDRAVOTNE 37B - úhrn poistného na zdravotné poistenie float;lteq(99999)
110. A37_UHRN_POISTNEHO 37 - Úhrn povinného poistného float;lteq(99999)
111. A37_VLASTNA_SUMA
112. A38_ZAKLAD_DANE
113. A39_VLASTNA_SUMA
114. A39_ZZD_NA_DANOVNIKA 39 - Zníženie základu dane na daňovníka float;lteq(9999)
115. A3_PRIEZVISKO 03 - Priezvisko alpha;required
116. A40_ZZD_NA_MANZELKU 40 - Zníženie základu dane na manželku float
117. A41_ZZD_DDS_DOPLNKOVE 41 - Doplnkové sporenie float
118. A42A_ZZD_DDS_KUPELNE_DANOVNIK 42A - Kúpeľná starostlivosť (daňovník) float
119. A42B_ZZD_DDS_KUPELNE_PARTNER_DETI 42B - Kúpeľná starostlivosť (manželka, deti) float
120. A42_ZZD_DDS_KUPELNE_SPOLU 42 - Kúpeľná starostlivosť
121. A43_SPOLU
122. A44_ZAKLAD_DANE_ZNIZENY
123. A45_DAN
124. A46_ZAMESTNANECKA_PREMIA 46 - Zamestnanecká prémia float;lteq(999)
125. A47_SUMA_NESPRAVNEJ_PREMIE 47 - Zamest. prémia nesprávne vyplatená float;lteq(999)
126. A48_UHRN_VYNATYCH_PRIJMOV 48 - Vyňaté príjmy float;lteq(99999999)
127. A49_ZAKLAD_DANE_ZNIZENY 49 - Základ dane
128. A4_MENO 04 - Meno alpha;required
129. A50_DAN_PO_VYNATI 50 - Daň po vyňatí zahr. príjmov
130. A51_UHRN_PRIJMOV_ZAHRANICIE 51 - Úhrn príjmov zo zahraničia float;lteq(99999999)
131. A52_DAN_ZAPLATENA_V_ZAHRANICI 52 - Daň zaplatená v zahraničí float;lteq(99999999)
132. A53_PERCENTO_DANE 53 - Percento dane
133. A54_Z_DANE_MOZNO_ZAPOCITAT 54 - Započítaná daň zo zahraničia
134. A55_DAN_NA_ZAPOCET 55 - Daň na zápočet
135. A56_DANOVA_POVINNOST 56 - Daňová povinnosť float
136. A56_VLASTNA_SUMA_DAN
137. A57_NAROK_NA_DANOVY_BONUS 57 - Nárok na daň. bonus float;lteq(9999)
138. A57_VLASTNA_SUMA_BONUS
139. A58_DAN_ZNIZENA_O_BONUS_DETI 58 - Daň znížená o bonus
140. A59_BONUS_VYPLATENY_ZAMESTNAVATELOM 59 - Daňový bonus vyplatený zamestnávateľom float;lteq(9999)
141. A5_TITUL_PRED 05 - Titul alpha
142. A5_TITUL_ZA 05 - Titul alpha
143. A60_BONUS_ROZDIEL 60 - Rozdiel daňového bonusu
144. A61_BONUS_NA_POUKAZANIE 61 - Daňový bonus na poukázanie
145. A62_NESPRAVNE_VYPLATENY_BONUS 62 - Nesprávne vyplatený daňový bonus
146. A63_DAN_BONUS_NA_UROKY 63 - Bonus na úroky za bývanie
147. A64_DAN_ZNIZENA_O_BONUS_UROKY 64 - daň znížená o bonus na úroky za bývanie
148. A65_BONUS_NA_UROKY_ZAMESTNAVATEL 65 - Bonus vyplatený zamestnávateľom float;lteq(999999)
149. A66_ROZDIEL_BONUS_UROKY 66 - rozdiel r. 63 - r. 65
150. A67_BONUS_NA_UROKY_POUKAZANIE 67 - bonus na úroky na poukázanie
151. A68_PREDDAVKY_ZAPLATENE 68 - Úhrn zaplatených preddavkov float;lteq(99999999)
152. A69_PREDDAVKY_ZAPLATENE_OSTATNE 69 - Úhrn zaplatených preddavkov okrem r. 68 float;lteq(99999999)
153. A6_ULICA 06 - Ulica nodirtychars
154. A70_PREDDAVKY_ZRAZENE 70 - Úhrn zrazených preddavkov float;lteq(99999999)
155. A71_DAN_NA_UHRADU 71 - Daň na úhradu
156. A72_DANOVY_PREPLATOK 72 - Daňový preplatok
157. A73_DAN_MINUS_BONUS 73 - Daňová povinnosť float;lteq(99999999)
158. A74_ZVYSENIE_ZNIZENIE 74 - Zvýšenie, zníženie dane float;lteq(99999999)
159. A75_DAN_NA_UHRADU_ALEBO_PREPLATOK 75 - Daň na úhradu, preplatok float;lteq(99999999)
160. A76_DANOVY_PREPLATOK_NEDOPLATOK 76 - Daň na úhradu, preplatok float;lteq(99999999)
161. A77_SUMA_DANOVEHO_BONUSU 77 - Suma daňového bonusu float;lt(10000)
162. A78_ROZDIEL_SUM_DAN_BONUSU 78 - Rozdiel súm daň. bonusu float;lt(10000)
163. A79_SUMA_ZAMEST_PREMIE 79 - Suma zamest. prémie float;lt(1000)
164. A7_CISLO 07 - Číslo nodirtychars
165. A80_ROZDIEL_SUM_ZAMEST_PREMIE 80 - Rozdiel súm float
166. A81_BONUS_UROKY 81 - Suma daňového bonusu na úroky float
167. A82_ROZDIEL_SUM_BONUS_UROKY 82 - Rozdiel súm daňového bonusu na úroky float
168. A83_NEUPLATNUJEM_POSTUP
169. A83_SPLNAM_PODMIENKY
170. A83_SUMA_DAROVANA_DAN 83 - Suma darovenej dane
171. A84_CISLO 84 - Číslo nodirtychars
172. A84_ICO 84 - IČO/SID numeric
173. A84_OBCHODNE_MENO_1 84 - Obchodné meno nodirtychars
174. A84_OBCHODNE_MENO_2 84 - Obchodné meno nodirtychars
175. A84_OBEC 84 - Obec alpha
176. A84_PRAVNA_FORMA 84 - Právna forma nodirtychars
177. A84_PSC 84 - PSČ numeric;length(5);orempty
178. A84_SUHLASIM_SO_ZASLANIM_UDAJOV 84 - Súhlasím so zaslaním údajov
179. A84_ULICA 84 - Ulica nodirtychars
180. A85_STAT_DANOVEJ_REZIDENCIE 85 - Štát daňovej rezidencie alpha
181. A86_UHRN_PRIJMOV 86 - Úhrn zdaniteľných príjmov float;lteq(99999999)
182. A87_DATUM 87 - Dátum podania date;orempty
183. A87_POCET_PRILOH 87 - Počet príloh integer;in(0-20);orEmpty
184. A8_PSC 08 - PSČ numeric;length(5)
185. A9_OBEC 09 - Obec alpha;required
186. CHECK_DODATOCNE_VLASTNE_SUMY Dodatočné - vlastné sumy
187. IX_KOD_STATU_1 Kód štátu
188. IX_KOD_STATU_2 Kód štátu
189. IX_KOD_STATU_3 Kód štátu
190. IX_OSOBITNE_ZAZNAMY IX - Osobitné záznamy rowsmax(20);lengthmax(1000)
191. IX_PRIJMY_1 Príjmy zo zahraničia float;lteq(99999999)
192. IX_PRIJMY_2 Príjmy zo zahraničia float;lteq(99999999)
193. IX_PRIJMY_3 Príjmy zo zahraničia float;lteq(99999999)
194. IX_UVADZAM_OSOBITNE_ZAZNAMY
195. IX_VYDAVKY_1 Výdavky v zahraničí float;lteq(99999)
196. IX_VYDAVKY_2 Výdavky v zahraničí float;lteq(99999)
197. IX_VYDAVKY_3 Výdavky v zahraničí float;lteq(99999)
198. PODANIE_ZA_ROK
199. TYP_PRIZNANIA_DODATOCNE
200. TYP_PRIZNANIA_OPRAVNE
201. TYP_PRIZNANIA_RIADNE
202. XI_DATUM XI - Dátum date;orempty
203. XI_IBAN XI - IBAN
204. XI_NA_UCET
205. XI_NA_ZAHRANICNY_UCET
206. XI_POSTOVOU_POUKAZKOU
207. XI_ZIADAM_O_DAN_PREPLATOK
208. XI_ZIADAM_O_VYPLATENIE_BONUSU
209. XI_ZIADAM_O_ZAMEST_PREMIE
210. XI_ZIADAM_VYPLATENIE_BONUS_UROKY

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. A10_STAT
title 10 - Štát
validators alpha;required
2. A11_DANOVNIK_NEREZIDENT
type checkbox
values 0, 1
3. A12_ULICA
title 12 - Ulica
validators nodirtychars
4. A13_CISLO
title 13 - Číslo
validators nodirtychars
5. A14_PSC
title 14 - PSČ
validators numeric;length(5);orempty
6. A15_OBEC
title 15 - Obec
validators alpha
7. A16_ZASTUPCA_PRIEZVISKO
title 16 - Priezvisko
validators alpha
8. A17_ZASTUPCA_MENO
title 17 - Meno
validators alpha
9. A18_ZASTUPCA_TITUL_PRED
title 18 - Titul
validators alpha
10. A18_ZASTUPCA_TITUL_ZA
title 18 - Titul
validators alpha
11. A19_RC_A
title 19 - Rodné číslo
validators numeric;length(6);orempty
12. A19_RC_B
title 19 - Rodné číslo
validators numeric;lengthmin(3);orempty
13. A1_DATUM_ZISTENIA
title Dátum zistenia skutočnosti
validators birthdate(maxage=1,allowEmpty=1)
14. A1_RODNE_CISLO_DIC
title 01 - DIČ, rodné číslo
validators lengthmin(8);numeric
15. A20_ZASTUPCA_ULICA
title 20 - Ulica
validators nodirtychars
16. A21_ZASTUPCA_CISLO
title 21 - Súpisné číslo
validators nodirtychars
17. A22_ZASTUPCA_PSC
title 22 - PSČ
validators numeric;length(5);orempty
18. A23_ZASTUPCA_OBEC
title 23 - Obec
validators alpha
19. A24_STAT
title 24 - Štát
validators alpha
20. A25_TELEFON
title 25 - Telefón
validators numericx
21. A26_EMAIL_FAX
title 26 - Email, fax
validators regex(/^([ a-zA-Z0-9_,\.\@\/\-])*$/)
22. A27_DOCHODCA
title 27 - Poberateľ dôchodku
type checkbox
values 0, 1
23. A28_DOCHODOK_SUMA
title 28 - Suma dôchodku
validators float;lteq(99999)
24. A29_PARTNER_MENO
title 29 - Priezvisko a meno
validators alpha
25. A29_PARTNER_RC_A
title 29 - Rodné číslo
validators numeric;length(6);orempty
26. A29_PARTNER_RC_B
title 29 - Rodné číslo
validators numeric;lengthmin(3);orempty
27. A2_DATUM_NARODENIA
title 02 - Dátum narodenia
validators birthdate (minAge=15, allowEmpty=1)
28. A30_PARTNER_MESIACE
title 29 - Počet mesiacov
validators in(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12);orempty
29. A30_PARTNER_PRIJMY
title 29 - Vlastné príjmy
validators float;lteq(9999)
30. A30_UPLATNUJEM_NCZD_PARTNER
title 30 - Uplatňujem NČZD na manželku/la
type checkbox
values 0, 1
31. A31_UHRADY_KUPELE_PARTNER
title 31 - Úhrady kúpele
validators float;gteq(0)
type checkbox
values 0, 1
32. A31_UPLATNUJEM_NCZD_KUPELE
title 31 - Úhrady kúpele
type checkbox
values 0, 1
33. A32_DIETA1_12MESIACOV
title Dieťa 1 - daňový bonus v mesiacoch 1-12
help Zaškrtnite, ak si uplatňujete daňový bonus za celý rok.
type checkbox
values 0, 1
34. A32_DIETA1_KUPELE
title Dieťa 1 - Kúpeľná starostlivosť
type checkbox
values 0, 1
35. A32_DIETA1_MESIAC_1
type checkbox
values 0, 1
36. A32_DIETA1_MESIAC_10
type checkbox
values 0, 1
37. A32_DIETA1_MESIAC_11
type checkbox
values 0, 1
38. A32_DIETA1_MESIAC_12
type checkbox
values 0, 1
39. A32_DIETA1_MESIAC_2
type checkbox
values 0, 1
40. A32_DIETA1_MESIAC_3
type checkbox
values 0, 1
41. A32_DIETA1_MESIAC_4
type checkbox
values 0, 1
42. A32_DIETA1_MESIAC_5
type checkbox
values 0, 1
43. A32_DIETA1_MESIAC_6
type checkbox
values 0, 1
44. A32_DIETA1_MESIAC_7
type checkbox
values 0, 1
45. A32_DIETA1_MESIAC_8
type checkbox
values 0, 1
46. A32_DIETA1_MESIAC_9
type checkbox
values 0, 1
47. A32_DIETA1_NAME
title 30 - Priezvisko a meno dieťaťa
validators alpha
48. A32_DIETA1_RC_A
title 30 - Rodné číslo dieťaťa
validators numeric;length(6);orempty
49. A32_DIETA1_RC_B
title 30 - Rodné číslo dieťaťa
validators numeric;lengthmin(3);orempty
50. A32_DIETA2_12MESIACOV
title Dieťa 2 - daňový bonus za celý rok
help Zaškrtnite, ak si uplatňujete daňový bonus za celý rok.
type checkbox
values 0, 1
51. A32_DIETA2_KUPELE
title Dieťa 2 - Kúpeľná starostlivosť
type checkbox
values 0, 1
52. A32_DIETA2_MESIAC_1
type checkbox
values 0, 1
53. A32_DIETA2_MESIAC_10
type checkbox
values 0, 1
54. A32_DIETA2_MESIAC_11
type checkbox
values 0, 1
55. A32_DIETA2_MESIAC_12
type checkbox
values 0, 1
56. A32_DIETA2_MESIAC_2
type checkbox
values 0, 1
57. A32_DIETA2_MESIAC_3
type checkbox
values 0, 1
58. A32_DIETA2_MESIAC_4
type checkbox
values 0, 1
59. A32_DIETA2_MESIAC_5
type checkbox
values 0, 1
60. A32_DIETA2_MESIAC_6
type checkbox
values 0, 1
61. A32_DIETA2_MESIAC_7
type checkbox
values 0, 1
62. A32_DIETA2_MESIAC_8
type checkbox
values 0, 1
63. A32_DIETA2_MESIAC_9
type checkbox
values 0, 1
64. A32_DIETA2_NAME
title 30 - Priezvisko a meno dieťaťa
validators alpha
65. A32_DIETA2_RC_A
title 30 - Rodné číslo dieťaťa
validators numeric;length(6);orempty
66. A32_DIETA2_RC_B
title 30 - Rodné číslo dieťaťa
validators numeric;lengthmin(3);orempty
67. A32_DIETA3_12MESIACOV
title Dieťa 3 - daňový bonus za celý rok
help Zaškrtnite, ak si uplatňujete daňový bonus za celý rok.
type checkbox
values 0, 1
68. A32_DIETA3_KUPELE
title Dieťa 3 - Kúpeľná starostlivosť
type checkbox
values 0, 1
69. A32_DIETA3_MESIAC_1
type checkbox
values 0, 1
70. A32_DIETA3_MESIAC_10
type checkbox
values 0, 1
71. A32_DIETA3_MESIAC_11
type checkbox
values 0, 1
72. A32_DIETA3_MESIAC_12
type checkbox
values 0, 1
73. A32_DIETA3_MESIAC_2
type checkbox
values 0, 1
74. A32_DIETA3_MESIAC_3
type checkbox
values 0, 1
75. A32_DIETA3_MESIAC_4
type checkbox
values 0, 1
76. A32_DIETA3_MESIAC_5
type checkbox
values 0, 1
77. A32_DIETA3_MESIAC_6
type checkbox
values 0, 1
78. A32_DIETA3_MESIAC_7
type checkbox
values 0, 1
79. A32_DIETA3_MESIAC_8
type checkbox
values 0, 1
80. A32_DIETA3_MESIAC_9
type checkbox
values 0, 1
81. A32_DIETA3_NAME
title 30 - Priezvisko a meno dieťaťa
validators alpha
82. A32_DIETA3_RC_A
title 30 - Rodné číslo dieťaťa
validators numeric;length(6);orempty
83. A32_DIETA3_RC_B
title 30 - Rodné číslo dieťaťa
validators numeric;lengthmin(3);orempty
84. A32_DIETA4_12MESIACOV
title Dieťa 4 - daňový bonus za celý rok
help Zaškrtnite, ak si uplatňujete daňový bonus za celý rok.
type checkbox
values 0, 1
85. A32_DIETA4_KUPELE
title Dieťa 4 - Kúpeľná starostlivosť
type checkbox
values 0, 1
86. A32_DIETA4_MESIAC_1
type checkbox
values 0, 1
87. A32_DIETA4_MESIAC_10
type checkbox
values 0, 1
88. A32_DIETA4_MESIAC_11
type checkbox
values 0, 1
89. A32_DIETA4_MESIAC_12
type checkbox
values 0, 1
90. A32_DIETA4_MESIAC_2
type checkbox
values 0, 1
91. A32_DIETA4_MESIAC_3
type checkbox
values 0, 1
92. A32_DIETA4_MESIAC_4
type checkbox
values 0, 1
93. A32_DIETA4_MESIAC_5
type checkbox
values 0, 1
94. A32_DIETA4_MESIAC_6
type checkbox
values 0, 1
95. A32_DIETA4_MESIAC_7
type checkbox
values 0, 1
96. A32_DIETA4_MESIAC_8
type checkbox
values 0, 1
97. A32_DIETA4_MESIAC_9
type checkbox
values 0, 1
98. A32_DIETA4_NAME
title 30 - Priezvisko a meno dieťaťa
validators alpha
99. A32_DIETA4_RC_A
title 30 - Rodné číslo dieťaťa
validators numeric;length(6);orempty
100. A32_DIETA4_RC_B
title 30 - Rodné číslo dieťaťa
validators numeric;lengthmin(3);orempty
101. A33_BONUS_5_DETI
type checkbox
values 0, 1
102. A34_UHRADY_KUPELE_DETI
title 34 - Suma úhrad
validators float;lteq(9999)
103. A35_POCET_MESIACOV
title 35 - Počet mesiacov
validators in(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12);orempty
104. A35_UPLATNUJEM_BONUS_UROKY
type checkbox
values 0, 1
105. A35_ZAPLATENE_UROKY
title 35 - Zaplatené úroky
validators float;lteq(9999)
106. A36A_UHRN_PRIJMOV_DOHODY
title 36A - Úhrn príjmov z pracovných dohôd
validators float;lteq(99999999)
107. A36_UHRN_PRIJMOV
title 36 - Úhrn príjmov
validators float;lteq(99999999)
108. A37A_UHRN_POISTNEHO_SOCIALNE
title 37A - úhrn poistného na sociálne poistenie
validators float;lteq(99999)
109. A37B_UHRN_POISTNEHO_ZDRAVOTNE
title 37B - úhrn poistného na zdravotné poistenie
validators float;lteq(99999)
110. A37_UHRN_POISTNEHO
title 37 - Úhrn povinného poistného
validators float;lteq(99999)
111. A37_VLASTNA_SUMA
type checkbox
values 0, 1
112. A38_ZAKLAD_DANE
113. A39_VLASTNA_SUMA
type checkbox
values 0, 1
114. A39_ZZD_NA_DANOVNIKA
title 39 - Zníženie základu dane na daňovníka
validators float;lteq(9999)
115. A3_PRIEZVISKO
title 03 - Priezvisko
validators alpha;required
116. A40_ZZD_NA_MANZELKU
title 40 - Zníženie základu dane na manželku
validators float
117. A41_ZZD_DDS_DOPLNKOVE
title 41 - Doplnkové sporenie
validators float
118. A42A_ZZD_DDS_KUPELNE_DANOVNIK
title 42A - Kúpeľná starostlivosť (daňovník)
validators float
119. A42B_ZZD_DDS_KUPELNE_PARTNER_DETI
title 42B - Kúpeľná starostlivosť (manželka, deti)
validators float
120. A42_ZZD_DDS_KUPELNE_SPOLU
title 42 - Kúpeľná starostlivosť
121. A43_SPOLU
122. A44_ZAKLAD_DANE_ZNIZENY
123. A45_DAN
124. A46_ZAMESTNANECKA_PREMIA
title 46 - Zamestnanecká prémia
validators float;lteq(999)
125. A47_SUMA_NESPRAVNEJ_PREMIE
title 47 - Zamest. prémia nesprávne vyplatená
validators float;lteq(999)
126. A48_UHRN_VYNATYCH_PRIJMOV
title 48 - Vyňaté príjmy
validators float;lteq(99999999)
127. A49_ZAKLAD_DANE_ZNIZENY
title 49 - Základ dane
128. A4_MENO
title 04 - Meno
validators alpha;required
129. A50_DAN_PO_VYNATI
title 50 - Daň po vyňatí zahr. príjmov
130. A51_UHRN_PRIJMOV_ZAHRANICIE
title 51 - Úhrn príjmov zo zahraničia
validators float;lteq(99999999)
131. A52_DAN_ZAPLATENA_V_ZAHRANICI
title 52 - Daň zaplatená v zahraničí
validators float;lteq(99999999)
132. A53_PERCENTO_DANE
title 53 - Percento dane
133. A54_Z_DANE_MOZNO_ZAPOCITAT
title 54 - Započítaná daň zo zahraničia
134. A55_DAN_NA_ZAPOCET
title 55 - Daň na zápočet
135. A56_DANOVA_POVINNOST
title 56 - Daňová povinnosť
validators float
136. A56_VLASTNA_SUMA_DAN
type checkbox
values 0, 1
137. A57_NAROK_NA_DANOVY_BONUS
title 57 - Nárok na daň. bonus
validators float;lteq(9999)
138. A57_VLASTNA_SUMA_BONUS
type checkbox
values 0, 1
139. A58_DAN_ZNIZENA_O_BONUS_DETI
title 58 - Daň znížená o bonus
140. A59_BONUS_VYPLATENY_ZAMESTNAVATELOM
title 59 - Daňový bonus vyplatený zamestnávateľom
validators float;lteq(9999)
141. A5_TITUL_PRED
title 05 - Titul
validators alpha
142. A5_TITUL_ZA
title 05 - Titul
validators alpha
143. A60_BONUS_ROZDIEL
title 60 - Rozdiel daňového bonusu
144. A61_BONUS_NA_POUKAZANIE
title 61 - Daňový bonus na poukázanie
145. A62_NESPRAVNE_VYPLATENY_BONUS
title 62 - Nesprávne vyplatený daňový bonus
146. A63_DAN_BONUS_NA_UROKY
title 63 - Bonus na úroky za bývanie
147. A64_DAN_ZNIZENA_O_BONUS_UROKY
title 64 - daň znížená o bonus na úroky za bývanie
148. A65_BONUS_NA_UROKY_ZAMESTNAVATEL
title 65 - Bonus vyplatený zamestnávateľom
validators float;lteq(999999)
149. A66_ROZDIEL_BONUS_UROKY
title 66 - rozdiel r. 63 - r. 65
150. A67_BONUS_NA_UROKY_POUKAZANIE
title 67 - bonus na úroky na poukázanie
151. A68_PREDDAVKY_ZAPLATENE
title 68 - Úhrn zaplatených preddavkov
validators float;lteq(99999999)
152. A69_PREDDAVKY_ZAPLATENE_OSTATNE
title 69 - Úhrn zaplatených preddavkov okrem r. 68
validators float;lteq(99999999)
153. A6_ULICA
title 06 - Ulica
validators nodirtychars
154. A70_PREDDAVKY_ZRAZENE
title 70 - Úhrn zrazených preddavkov
validators float;lteq(99999999)
155. A71_DAN_NA_UHRADU
title 71 - Daň na úhradu
156. A72_DANOVY_PREPLATOK
title 72 - Daňový preplatok
157. A73_DAN_MINUS_BONUS
title 73 - Daňová povinnosť
validators float;lteq(99999999)
158. A74_ZVYSENIE_ZNIZENIE
title 74 - Zvýšenie, zníženie dane
validators float;lteq(99999999)
159. A75_DAN_NA_UHRADU_ALEBO_PREPLATOK
title 75 - Daň na úhradu, preplatok
validators float;lteq(99999999)
160. A76_DANOVY_PREPLATOK_NEDOPLATOK
title 76 - Daň na úhradu, preplatok
validators float;lteq(99999999)
161. A77_SUMA_DANOVEHO_BONUSU
title 77 - Suma daňového bonusu
validators float;lt(10000)
162. A78_ROZDIEL_SUM_DAN_BONUSU
title 78 - Rozdiel súm daň. bonusu
validators float;lt(10000)
163. A79_SUMA_ZAMEST_PREMIE
title 79 - Suma zamest. prémie
validators float;lt(1000)
164. A7_CISLO
title 07 - Číslo
validators nodirtychars
165. A80_ROZDIEL_SUM_ZAMEST_PREMIE
title 80 - Rozdiel súm
validators float
166. A81_BONUS_UROKY
title 81 - Suma daňového bonusu na úroky
validators float
167. A82_ROZDIEL_SUM_BONUS_UROKY
title 82 - Rozdiel súm daňového bonusu na úroky
validators float
168. A83_NEUPLATNUJEM_POSTUP
help Odškrtnute políčko, ak chcete darovať 2% (3%) dane
type checkbox
values 0, 1
169. A83_SPLNAM_PODMIENKY
type checkbox
values 0, 1
170. A83_SUMA_DAROVANA_DAN
title 83 - Suma darovenej dane
171. A84_CISLO
title 84 - Číslo
validators nodirtychars
172. A84_ICO
title 84 - IČO/SID
validators numeric
173. A84_OBCHODNE_MENO_1
title 84 - Obchodné meno
validators nodirtychars
174. A84_OBCHODNE_MENO_2
title 84 - Obchodné meno
validators nodirtychars
175. A84_OBEC
title 84 - Obec
validators alpha
176. A84_PRAVNA_FORMA
title 84 - Právna forma
validators nodirtychars
177. A84_PSC
title 84 - PSČ
validators numeric;length(5);orempty
178. A84_SUHLASIM_SO_ZASLANIM_UDAJOV
title 84 - Súhlasím so zaslaním údajov
type checkbox
values 0, 1
179. A84_ULICA
title 84 - Ulica
validators nodirtychars
180. A85_STAT_DANOVEJ_REZIDENCIE
title 85 - Štát daňovej rezidencie
validators alpha
181. A86_UHRN_PRIJMOV
title 86 - Úhrn zdaniteľných príjmov
help <span class='red'>Zaškrtnite políčko 11 na prvej strane (nerezident)</span>
validators float;lteq(99999999)
182. A87_DATUM
title 87 - Dátum podania
validators date;orempty
183. A87_POCET_PRILOH
title 87 - Počet príloh
validators integer;in(0-20);orEmpty
184. A8_PSC
title 08 - PSČ
validators numeric;length(5)
185. A9_OBEC
title 09 - Obec
validators alpha;required
186. CHECK_DODATOCNE_VLASTNE_SUMY
title Dodatočné - vlastné sumy
type checkbox
values 0, 1
187. IX_KOD_STATU_1
title Kód štátu
188. IX_KOD_STATU_2
title Kód štátu
189. IX_KOD_STATU_3
title Kód štátu
190. IX_OSOBITNE_ZAZNAMY
title IX - Osobitné záznamy
validators rowsmax(20);lengthmax(1000)
191. IX_PRIJMY_1
title Príjmy zo zahraničia
validators float;lteq(99999999)
192. IX_PRIJMY_2
title Príjmy zo zahraničia
validators float;lteq(99999999)
193. IX_PRIJMY_3
title Príjmy zo zahraničia
validators float;lteq(99999999)
194. IX_UVADZAM_OSOBITNE_ZAZNAMY
help Zaškrtnite 'Uvádzam osobitné záznamy' pre zadanie vlastného textu.
type checkbox
values 0, 1
195. IX_VYDAVKY_1
title Výdavky v zahraničí
validators float;lteq(99999)
196. IX_VYDAVKY_2
title Výdavky v zahraničí
validators float;lteq(99999)
197. IX_VYDAVKY_3
title Výdavky v zahraničí
validators float;lteq(99999)
198. PODANIE_ZA_ROK
initValue 2018
199. TYP_PRIZNANIA_DODATOCNE
type radio
200. TYP_PRIZNANIA_OPRAVNE
type radio
201. TYP_PRIZNANIA_RIADNE
type radio
initValue riadne
202. XI_DATUM
title XI - Dátum
validators date;orempty
203. XI_IBAN
title XI - IBAN
204. XI_NA_UCET
type radio
205. XI_NA_ZAHRANICNY_UCET
type radio
206. XI_POSTOVOU_POUKAZKOU
type radio
207. XI_ZIADAM_O_DAN_PREPLATOK
type checkbox
values 0, 1
208. XI_ZIADAM_O_VYPLATENIE_BONUSU
type checkbox
values 0, 1
209. XI_ZIADAM_O_ZAMEST_PREMIE
type checkbox
values 0, 1
210. XI_ZIADAM_VYPLATENIE_BONUS_UROKY
type checkbox
values 0, 1