• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Popis atribútov v dokumente

Dokument pre formulár "Priznanie k dani z nehnuteľnosti (byt, pozemok), za psa, automaty" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna. K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút. Prečítajte si viac o validátoroch.

# Atribút Popis Validátory
1. ADRESA_CISLO Číslo
2. ADRESA_OBEC Obec required
3. ADRESA_PSC PSČ numeric;required;length(5)
4. ADRESA_STAT Štát
5. ADRESA_ULICA Ulica
6. DATUM_PRIZNANIA Dátum numericx
7. DRUH_PRIZNANIA_CIASTKOVE Čiastkové priznanie
8. DRUH_PRIZNANIA_CIAST_ZANIK Čiast. priznanie - zánik
9. DRUH_PRIZNANIA_DODATOCNE Dodatočné priznanie
10. DRUH_PRIZNANIA_OPRAVNE Opravné priznanie
11. DRUH_PRIZNANIA_RIADNE Riadne priznanie
12. EMAILOVA_ADRESA Email email
13. ICO IČO numeric
14. MENO Meno noDirtyChars
15. OBCHODNE_MENO Obchodné meno noDirtyChars
16. OO_ADRESA_CISLO Číslo
17. OO_ADRESA_OBEC Obec
18. OO_ADRESA_PSC PSČ numeric;length(5);orEmpty
19. OO_ADRESA_STAT Štát
20. OO_ADRESA_ULICA Ulica
21. OO_EMAILOVA_ADRESA Email email
22. OO_MENO Meno noDirtyChars
23. OO_OBCHODNE_MENO Obchodné meno noDirtyChars
24. OO_PRIEZVISKO Priezvisko noDirtyChars
25. OO_TEL_CISLO Tel. číslo numericx
26. OO_TITUL Titul noDirtyChars
27. OO_VZTAH_SPRAVCA Správca
28. OO_VZTAH_STATUTAR Štatutárny zástupca
29. OO_VZTAH_ZASTUPCA Zástupca
30. POCET_PRILOH_II Pocet priloh integer
31. POCET_PRILOH_III Pocet priloh numeric
32. POCET_PRILOH_INE Pocet priloh numeric
33. POCET_PRILOH_IV Pocet priloh numeric
34. POCET_PRILOH_V Pocet priloh numeric
35. POCET_PRILOH_VI Pocet priloh numeric
36. POCET_PRILOH_VII Pocet priloh numeric
37. PODANIE_NA_ROK Rok numeric;required
38. PRAVNA_FORMA Právna forma
39. PRIEZVISKO Priezvisko noDirtyChars
40. RODNE_CISLO Rodné číslo birthid
41. STR10_ICO IČO numeric
42. STR10_OBEC Obec
43. STR10_POCET_HRACICH_PRISTROJOV Počet hracích prístrojov numeric
44. STR10_PRILOHA_CISLO Č. prílohy numeric
45. STR10_RODNE_CISLO Rodné číslo birthid
46. STR12_ICO IČO numeric
47. STR12_OBEC Obec
48. STR12_POZEMKY_PISM_A Pozemky
49. STR12_POZEMKY_PISM_B Pozemky
50. STR12_POZEMKY_PISM_C Pozemky
51. STR12_POZEMKY_PISM_D Pozemky
52. STR12_POZEMKY_PISM_E Pozemky
53. STR12_POZEMKY_PISM_F Pozemky
54. STR12_POZEMKY_PISM_G Pozemky
55. STR12_POZEMKY_PISM_H Pozemky
56. STR12_POZEMKY_PISM_I Pozemky
57. STR12_POZEMKY_PISM_J Pozemky
58. STR12_POZEMKY_PISM_K Pozemky
59. STR12_POZEMKY_PISM_L Pozemky
60. STR12_PRILOHA_CISLO Č. prílohy numeric
61. STR12_RODNE_CISLO Rodné číslo birthid
62. STR12_STAVBY_PISM_A Stavby
63. STR12_STAVBY_PISM_B Stavby
64. STR13_BYTY_PISM_A Byty
65. STR13_BYTY_PISM_B Byty
66. STR13_BYTY_PISM_C Byty
67. STR13_BYTY_PISM_D Byty
68. STR13_BYTY_PISM_E Byty
69. STR13_POZNAMKA Poznámka
70. STR13_STAVBY_PISM_C Stavby
71. STR13_STAVBY_PISM_D Stavby
72. STR13_STAVBY_PISM_E Stavby
73. STR13_STAVBY_PISM_F Stavby
74. STR2_POZNAMKA Poznámka
75. STR3_ICO IČO numeric
76. STR3_OBEC Obec
77. STR3_POCET_SPOLUVLASTNIKOV Počet spoluvlastníkov numeric
78. STR3_POSUDOK_ANO Posudok
79. STR3_POSUDOK_NIE Posudok
80. STR3_POZNAMKA Poznámka
81. STR3_PRILOHA_CISLO Č. prílohy numeric
82. STR3_RODNE_CISLO Rodné číslo birthid
83. STR3_RODNE_CISLO_MANZELKY Rodné číslo birthid
84. STR3_VLASTNICTVO_BEZPODIEL Vlastníctvo bezpodielové
85. STR3_VLASTNICTVO_PODIELOVE Vlastníctvo podielové
86. STR3_VLASTNIK_DOHODA_ANO Spoluvlastník dohodou
87. STR3_VLASTNIK_DOHODA_NIE Spoluvlastník dohodou
88. STR3_VZTAH_NAJOMCA Nájomca
89. STR3_VZTAH_SPRAVCA Správca
90. STR3_VZTAH_UZIVATEL Užívateľ
91. STR3_VZTAH_VLASTNIK Vlastník
92. STR6_CISLO_BYTU Číslo bytu
93. STR6_CISLO_PARCELY Číslo parcely
94. STR6_CISLO_SUPISNE Číslo súpisné
95. STR6_DATUM_VZNIK_POVINNOSTI Vznik daň. povinnosti numericx
96. STR6_DATUM_ZANIKU Zánik daň. povinnosti numericx
97. STR6_ICO IČO numeric
98. STR6_NAZOV_KATASTRA Názov katastra
99. STR6_OBEC Obec
100. STR6_POCET_SPOLUVLASTNIKOV Počet spoluvlastníkov integer
101. STR6_POPIS_BYTU Popis bytu
102. STR6_POZNAMKA Poznámky
103. STR6_PRAVNY_VZTAH_SPRAVCA Právny vzťah
104. STR6_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK Právny vzťah
105. STR6_PRILOHA_CISLO Č. prílohy numeric
106. STR6_RODNE_CISLO Rodné číslo birthid
107. STR6_RODNE_CISLO_MANZELKY Rodné číslo birthid
108. STR6_ULICA_CISLO Ulica, číslo
109. STR6_VLASTNICTVO_BEZPODIELOVE Spoluvlastníctvo
110. STR6_VLASTNICTVO_PODIELOVE Spoluvlastníctvo
111. STR6_VLASTNIK_DOHODA_ANO Spoluvlastník určený dohodou
112. STR6_VLASTNIK_DOHODA_NIE Spoluvlastník určený dohodou
113. STR6_VYMERA_BYT Výmera bytu integer;lteq(99999)
114. STR6_VYMERA_NEBYT Výmera nebytového priestoru integer;lteq(99999)
115. STR6_ZAKLAD_DANE_BYT Základ dane integer;lteq(99999)
116. STR6_ZAKLAD_DANE_INY_UCEL Základ dane integer;lteq(99999)
117. STR6_ZAKLAD_DANE_NEBYT Základ dane integer;lteq(99999)
118. STR7_ICO IČO numeric
119. STR7_OBEC Obec
120. STR7_POCET_PSOV Počet psov numeric
121. STR7_POZNAMKA Poznámka
122. STR7_PRAVNY_VZTAH_DRZITEL Právny vzťah
123. STR7_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK Právny vzťah
124. STR7_PREUKAZ_ZTP Držiteľ preukazu ZŤP
125. STR7_PRILOHA_CISLO Č. prílohy numeric
126. STR7_RODNE_CISLO Rodné číslo birthid
127. STR8_ICO IČO numeric
128. STR8_OBEC Obec
129. STR8_POCET_AUTOMATOV Počet automatov numeric
130. STR8_PRILOHA_CISLO Č. prílohy numeric
131. STR8_RODNE_CISLO Rodné číslo birthid
132. TEL_CISLO Tel. číslo numericx
133. TITUL Titul noDirtyChars
134. TYP_OSOBY_FYZICKA Typ osoby - fyzicka
135. TYP_OSOBY_PRAVNICKA Typ osoby - právnická
136. VYTLACIT_DAN_ZA_NEVYHERNE_HRACIE_PRISTROJE Vytlačiť
137. VYTLACIT_DAN_ZA_PREDAJNE_AUTOMATY Vytlačiť
138. VYTLACIT_DAN_ZO_PSA Vytlačiť
139. VYTLACIT_DAN_ZO_STAVIEB_JEDEN_UCEL Vytlačiť
140. VYTLACIT_DAN_ZO_STAVIEB_VIAC_UCELOV Vytlačiť
141. VYTLACIT_DAN_Z_BYTOV Vytlačiť
142. VYTLACIT_DAN_Z_POZEMKOV Vytlačiť
143. VYTLACIT_ZNIZENIE_DANE Vytlačiť

Atribúty v šablóne: odd2parcely

144. STR3_TPL_POR_CISLO Por. číslo numeric
145. STR3_TPL_KATAST_UZEMIE Katastrálne územie
146. STR3_TPL_CISLO_PARCELY Číslo parcely
147. STR3_TPL_VYMERA Výmera
148. STR3_TPL_DRUH_POZEMKU Druh pozemku
149. STR3_TPL_VYUZITIE Využitie
150. STR3_TPL_DATUM_VZNIKU Dátum vzniku povinnosti numericx
151. STR3_TPL_DATUM_ZANIKU Dátum zániku povinnosti numericx

Atribúty v šablóne: str10hraciepristroje

152. STR10TPL_ADRESA_UMIESTNENIA Adresa umiestnenia
153. STR10TPL_DRUH Druh
154. STR10TPL_IDENT_CISLO Ident. číslo
155. STR10TPL_VYR_CISLO Výr. číslo
156. STR10TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY Str10tpl datum zacatia prevadzky
157. STR10TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY Str10tpl datum ukoncenia prevadzky

Atribúty v šablóne: str4_stavba1ucel

158. STR4_PRILOHA_CISLO Č. prílohy numeric
159. STR4_ICO IČO numeric
160. STR4_RODNE_CISLO Rodné číslo birthid
161. STR4_OBEC Obec
162. STR4_ULICA_CISLO Ulica, číslo
163. STR4_CISLO_SUPISNE Číslo súpisné
164. STR4_NAZOV_KATASTRA Názov katastra
165. STR4_CISLO_PARCELY Číslo parcely
166. STR4_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK Právny vzťah
167. STR4_PRAVNY_VZTAH_SPRAVCA Právny vzťah
168. STR4_PRAVNY_VZTAH_NAJOMCA Právny vzťah
169. STR4_PRAVNY_VZTAH_UZIVATEL Právny vzťah
170. STR4_VLASTNICTVO_PODIELOVE Spoluvlastníctvo
171. STR4_VLASTNICTVO_BEZPODIELOVE Spoluvlastníctvo
172. STR4_RODNE_CISLO_MANZELKY Rodné číslo birthid
173. STR4_POCET_SPOLUVLASTNIKOV Počet spoluvlastníkov integer
174. STR4_VLASTNIK_DOHODA_ANO Spoluvlastník určený dohodou
175. STR4_VLASTNIK_DOHODA_NIE Spoluvlastník určený dohodou
176. STR4_DATUM_VZNIK_POVINNOSTI Vznik daň. povinnosti numericx
177. STR4_DATUM_ZANIKU Zánik daň. povinnosti numericx
178. STR4_PISM_A_STAVBY_NA_BYVANIE Stavby na bývanie
179. STR4_PISM_B_SKLADY Sklady, skleníky
180. STR4_PISM_C_CHATY Rekreačné stavby
181. STR4_PISM_D_GARAZ_SAMOSTATNA Samostatné garáže
182. STR4_PISM_E_GARAZE_HROMADNE Garáže hromadné
183. STR4_PISM_F_GARAZE_PODZEMNE Garáže podzemné
184. STR4_PISM_G_PRIEMYS_STAVBY Priemyselné stavby
185. STR4_PISM_H_STAVBY_NA_PODNIKANIE Stavby na podnikanie
186. STR4_PISM_I_OSTATNE Ostatné stavby
187. STR4_ZAKLAD_DANE Základ dane integer
188. STR4_POCET_PODLAZI Počet podlaží
189. STR4_VYMERA_CELKOM Výmera plôch float
190. STR4_VYMERA_OSLOBODENE Výmera oslobodených plôch float
191. STR4_POZNAMKA Poznámky

Atribúty v šablóne: str5_stavbaviacucel

192. STR5_PRILOHA_CISLO Č. prílohy numeric
193. STR5_ICO IČO numeric
194. STR5_RODNE_CISLO Rodné číslo birthid
195. STR5_OBEC Obec
196. STR5_ULICA_CISLO Ulica, číslo
197. STR5_CISLO_SUPISNE Číslo súpisné
198. STR5_NAZOV_KATASTRA Názov katastra
199. STR5_CISLO_PARCELY Číslo parcely
200. STR5_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK Právny vzťah
201. STR5_PRAVNY_VZTAH_SPRAVCA Právny vzťah
202. STR5_PRAVNY_VZTAH_NAJOMCA Právny vzťah
203. STR5_PRAVNY_VZTAH_UZIVATEL Právny vzťah
204. STR5_VLASTNICTVO_PODIELOVE Spoluvlastníctvo
205. STR5_VLASTNICTVO_BEZPODIELOVE Spoluvlastníctvo
206. STR5_RODNE_CISLO_MANZELKY Rodné číslo birthid
207. STR5_POCET_SPOLUVLASTNIKOV Počet spoluvlastníkov integer
208. STR5_VLASTNIK_DOHODA_ANO Spoluvlastník určený dohodou
209. STR5_VLASTNIK_DOHODA_NIE Spoluvlastník určený dohodou
210. STR5_POPIS_STAVBY Popis stavby
211. STR5_DATUM_VZNIK_POVINNOSTI Vznik daň. povinnosti numericx
212. STR5_DATUM_ZANIKU Zánik daň. povinnosti numericx
213. STR5_ZAKLAD_DANE Základ dane integer
214. STR5_CELKOVA_VYMERA Celková výmera integer
215. STR5_VYMERA_PODLAH_OSLOBODENA Výmera podláh integer
216. STR5_PLOCHA_BYVANIE Výmera plochy na bývanie float
217. STR5_PLOCHA_SKLADY Výmera plochy - sklady float
218. STR5_PLOCHA_CHATY Výmera plochy - chaty float
219. STR5_PLOCHA_GARAZE_SAMOST Výmera plochy - garáže float
220. STR5_PLOCHA_GARAZE_HROMADNE Výmera plochy - garáže float
221. STR5_PLOCHA_GARAZE_PODZEMNE Výmera plochy - garáže float
222. STR5_PLOCHA_PRIEMYS_STAVBY Výmera plochy - priemyselné stavby float
223. STR5_PLOCHA_SUVISIACE_SPODNIKANIM Výmera plochy - súvisiace s podnikaním float
224. STR5_PLOCHA_OSTATNE_STAVBY Výmera plochy - ostatné stavby float
225. STR5_POCET_PODLAZI Počet podlaží integer
226. STR5_POZNAMKA Poznámky

Atribúty v šablóne: str6byty

227. STR6TPL_POR_CISLO Por. č.
228. STR6TPL_CISLO_PRIESTORU Číslo nebyt. priestoru
229. STR6TPL_UCEL_VYUZITIA Účel využitia
230. STR6TPL_VYMERA_NEBYT Výmera nebytových plôch float;lteq(9999999)
231. STR6TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI Dátum vzniku povinnosti numericx
232. STR6TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI Dátum zániku povinnosti numericx

Atribúty v šablóne: str7pes

233. STR7TPL_CISLO_PSA Evid. číslo psa
234. STR7TPL_ULICA_CISLO Ulica, č. domu
235. STR7TPL_VEK_PSA Vek psa numeric
236. STR7TPL_PLEMENO Plemeno
237. STR7TPL_MIESTO_DRZANIA Miesto držania
238. STR7TPL_UCEL_DRZANIA Účel držania
239. STR7TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI Dátum vzniku povinnosti numericx
240. STR7TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI Dátum zániku povinnosti numericx

Atribúty v šablóne: str8predajautomaty

241. STR8TPL_ADRESA_UMIESTNENIA Adresa umiestnenia
242. STR8TPL_DRUH Druh a názov
243. STR8TPL_POPIS_TOVARU Popis tovaru
244. STR8TPL_IDENT_CISLO Identifikačné číslo
245. STR8TPL_VYR_CISLO Výrobné číslo
246. STR8TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY Dátum začatia prevádzky numericx
247. STR8TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY Dátum ukončenia prevádzky numericx

Detailný popis jednotlivých atribútov

Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):

1. ADRESA_CISLO
title Číslo
type text
2. ADRESA_OBEC
title Obec
validators required
type autocomplete (obce-sk.csv)
3. ADRESA_PSC
title PSČ
validators numeric;required;length(5)
type autocomplete (psc-sk.csv)
4. ADRESA_STAT
title Štát
type text
initValue SLOV. REP.
5. ADRESA_ULICA
title Ulica
type autocomplete (ulice-sk.csv)
6. DATUM_PRIZNANIA
title Dátum
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
7. DRUH_PRIZNANIA_CIASTKOVE
title Čiastkové priznanie
type radio
radiogroup druhpriz
8. DRUH_PRIZNANIA_CIAST_ZANIK
title Čiast. priznanie - zánik
type radio
radiogroup druhpriz
9. DRUH_PRIZNANIA_DODATOCNE
title Dodatočné priznanie
type radio
radiogroup druhpriz
10. DRUH_PRIZNANIA_OPRAVNE
title Opravné priznanie
type radio
radiogroup druhpriz
11. DRUH_PRIZNANIA_RIADNE
title Riadne priznanie
type radio
radiogroup druhpriz
initValue riadne
12. EMAILOVA_ADRESA
title Email
validators email
type text
13. ICO
title IČO
validators numeric
type text
14. MENO
title Meno
validators noDirtyChars
type text
15. OBCHODNE_MENO
title Obchodné meno
validators noDirtyChars
type text
16. OO_ADRESA_CISLO
title Číslo
type text
17. OO_ADRESA_OBEC
title Obec
type autocomplete (obce-sk.csv)
18. OO_ADRESA_PSC
title PSČ
validators numeric;length(5);orEmpty
type autocomplete (psc-sk.csv)
19. OO_ADRESA_STAT
title Štát
type text
initValue SLOV. REP.
20. OO_ADRESA_ULICA
title Ulica
type autocomplete (ulice-sk.csv)
21. OO_EMAILOVA_ADRESA
title Email
validators email
type text
22. OO_MENO
title Meno
validators noDirtyChars
type text
23. OO_OBCHODNE_MENO
title Obchodné meno
validators noDirtyChars
type text
24. OO_PRIEZVISKO
title Priezvisko
validators noDirtyChars
type text
25. OO_TEL_CISLO
title Tel. číslo
validators numericx
type text
26. OO_TITUL
title Titul
validators noDirtyChars
type text
27. OO_VZTAH_SPRAVCA
title Správca
type radio
radiogroup pravny_vztah
28. OO_VZTAH_STATUTAR
title Štatutárny zástupca
type radio
radiogroup pravny_vztah
29. OO_VZTAH_ZASTUPCA
title Zástupca
type radio
radiogroup pravny_vztah
30. POCET_PRILOH_II
title Pocet priloh
validators integer
type text
31. POCET_PRILOH_III
title Pocet priloh
validators numeric
type text
32. POCET_PRILOH_INE
title Pocet priloh
validators numeric
type text
33. POCET_PRILOH_IV
title Pocet priloh
validators numeric
type text
34. POCET_PRILOH_V
title Pocet priloh
validators numeric
type text
35. POCET_PRILOH_VI
title Pocet priloh
validators numeric
type text
36. POCET_PRILOH_VII
title Pocet priloh
validators numeric
type text
37. PODANIE_NA_ROK
title Rok
validators numeric;required
type select
values
  • 2016 => 2016
  • 2017 => 2017
  • 2018 => 2018
  • _ => Vyberte..
38. PRAVNA_FORMA
title Právna forma
type select
values
  • _ => Vyberte..
39. PRIEZVISKO
title Priezvisko
validators noDirtyChars
type text
40. RODNE_CISLO
title Rodné číslo
validators birthid
type text
41. STR10_ICO
title IČO
validators numeric
type text
42. STR10_OBEC
title Obec
type autocomplete (obce-sk.csv)
43. STR10_POCET_HRACICH_PRISTROJOV
title Počet hracích prístrojov
validators numeric
type text
44. STR10_PRILOHA_CISLO
title Č. prílohy
validators numeric
type text
45. STR10_RODNE_CISLO
title Rodné číslo
validators birthid
type text
46. STR12_ICO
title IČO
validators numeric
type text
47. STR12_OBEC
title Obec
type autocomplete (obce-sk.csv)
48. STR12_POZEMKY_PISM_A
title Pozemky
type checkbox
values 0, 1
49. STR12_POZEMKY_PISM_B
title Pozemky
type checkbox
values 0, 1
50. STR12_POZEMKY_PISM_C
title Pozemky
type checkbox
values 0, 1
51. STR12_POZEMKY_PISM_D
title Pozemky
type checkbox
values 0, 1
52. STR12_POZEMKY_PISM_E
title Pozemky
type checkbox
values 0, 1
53. STR12_POZEMKY_PISM_F
title Pozemky
type checkbox
values 0, 1
54. STR12_POZEMKY_PISM_G
title Pozemky
type checkbox
values 0, 1
55. STR12_POZEMKY_PISM_H
title Pozemky
type checkbox
values 0, 1
56. STR12_POZEMKY_PISM_I
title Pozemky
type checkbox
values 0, 1
57. STR12_POZEMKY_PISM_J
title Pozemky
type checkbox
values 0, 1
58. STR12_POZEMKY_PISM_K
title Pozemky
type checkbox
values 0, 1
59. STR12_POZEMKY_PISM_L
title Pozemky
type checkbox
values 0, 1
60. STR12_PRILOHA_CISLO
title Č. prílohy
validators numeric
type text
61. STR12_RODNE_CISLO
title Rodné číslo
validators birthid
type text
62. STR12_STAVBY_PISM_A
title Stavby
type checkbox
values 0, 1
63. STR12_STAVBY_PISM_B
title Stavby
type checkbox
values 0, 1
64. STR13_BYTY_PISM_A
title Byty
type checkbox
values 0, 1
65. STR13_BYTY_PISM_B
title Byty
type checkbox
values 0, 1
66. STR13_BYTY_PISM_C
title Byty
type checkbox
values 0, 1
67. STR13_BYTY_PISM_D
title Byty
type checkbox
values 0, 1
68. STR13_BYTY_PISM_E
title Byty
type checkbox
values 0, 1
69. STR13_POZNAMKA
title Poznámka
help Uviesť prehlásenie, že byt číslo ... alebo stavba na bývanie (rodinný dom) na adrese .... slúži daňovému subjektu na trvalé bývanie, v prípade ak ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov uviesť rodné číslo manžela(ky).
type textarea
70. STR13_STAVBY_PISM_C
title Stavby
type checkbox
values 0, 1
71. STR13_STAVBY_PISM_D
title Stavby
type checkbox
values 0, 1
72. STR13_STAVBY_PISM_E
title Stavby
type checkbox
values 0, 1
73. STR13_STAVBY_PISM_F
title Stavby
type checkbox
values 0, 1
74. STR2_POZNAMKA
title Poznámka
type textarea
75. STR3_ICO
title IČO
validators numeric
type text
76. STR3_OBEC
title Obec
type autocomplete (obce-sk.csv)
77. STR3_POCET_SPOLUVLASTNIKOV
title Počet spoluvlastníkov
validators numeric
type text
78. STR3_POSUDOK_ANO
title Posudok
type radio
radiogroup str3posudok
79. STR3_POSUDOK_NIE
title Posudok
type radio
radiogroup str3posudok
80. STR3_POZNAMKA
title Poznámka
type textarea
81. STR3_PRILOHA_CISLO
title Č. prílohy
validators numeric
type text
82. STR3_RODNE_CISLO
title Rodné číslo
validators birthid
type text
83. STR3_RODNE_CISLO_MANZELKY
title Rodné číslo
validators birthid
type text
84. STR3_VLASTNICTVO_BEZPODIEL
title Vlastníctvo bezpodielové
type radio
radiogroup str3vlastnictvo
85. STR3_VLASTNICTVO_PODIELOVE
title Vlastníctvo podielové
type radio
radiogroup str3vlastnictvo
86. STR3_VLASTNIK_DOHODA_ANO
title Spoluvlastník dohodou
type radio
radiogroup str3vlastnikdohoda
87. STR3_VLASTNIK_DOHODA_NIE
title Spoluvlastník dohodou
type radio
radiogroup str3vlastnikdohoda
88. STR3_VZTAH_NAJOMCA
title Nájomca
type radio
radiogroup str3vztah
89. STR3_VZTAH_SPRAVCA
title Správca
type radio
radiogroup str3vztah
90. STR3_VZTAH_UZIVATEL
title Užívateľ
type radio
radiogroup str3vztah
91. STR3_VZTAH_VLASTNIK
title Vlastník
type radio
radiogroup str3vztah
92. STR6_CISLO_BYTU
title Číslo bytu
type text
93. STR6_CISLO_PARCELY
title Číslo parcely
type text
94. STR6_CISLO_SUPISNE
title Číslo súpisné
type text
95. STR6_DATUM_VZNIK_POVINNOSTI
title Vznik daň. povinnosti
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
96. STR6_DATUM_ZANIKU
title Zánik daň. povinnosti
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
97. STR6_ICO
title IČO
validators numeric
type text
98. STR6_NAZOV_KATASTRA
title Názov katastra
type text
99. STR6_OBEC
title Obec
type autocomplete (obce-sk.csv)
100. STR6_POCET_SPOLUVLASTNIKOV
title Počet spoluvlastníkov
validators integer
type text
101. STR6_POPIS_BYTU
title Popis bytu
type text
102. STR6_POZNAMKA
title Poznámky
type textarea
103. STR6_PRAVNY_VZTAH_SPRAVCA
title Právny vzťah
type radio
radiogroup str6pravnyvztah
104. STR6_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK
title Právny vzťah
type radio
radiogroup str6pravnyvztah
105. STR6_PRILOHA_CISLO
title Č. prílohy
validators numeric
type text
106. STR6_RODNE_CISLO
title Rodné číslo
validators birthid
type text
107. STR6_RODNE_CISLO_MANZELKY
title Rodné číslo
validators birthid
type text
108. STR6_ULICA_CISLO
title Ulica, číslo
type autocomplete (ulice-sk.csv)
109. STR6_VLASTNICTVO_BEZPODIELOVE
title Spoluvlastníctvo
type radio
radiogroup str6vlastnictvo
110. STR6_VLASTNICTVO_PODIELOVE
title Spoluvlastníctvo
type radio
radiogroup str6vlastnictvo
111. STR6_VLASTNIK_DOHODA_ANO
title Spoluvlastník určený dohodou
type radio
radiogroup str6vlastnikdohoda
112. STR6_VLASTNIK_DOHODA_NIE
title Spoluvlastník určený dohodou
type radio
radiogroup str6vlastnikdohoda
113. STR6_VYMERA_BYT
title Výmera bytu
validators integer;lteq(99999)
type text
114. STR6_VYMERA_NEBYT
title Výmera nebytového priestoru
validators integer;lteq(99999)
type text
115. STR6_ZAKLAD_DANE_BYT
title Základ dane
validators integer;lteq(99999)
type text
116. STR6_ZAKLAD_DANE_INY_UCEL
title Základ dane
validators integer;lteq(99999)
type text
117. STR6_ZAKLAD_DANE_NEBYT
title Základ dane
validators integer;lteq(99999)
type text
118. STR7_ICO
title IČO
validators numeric
type text
119. STR7_OBEC
title Obec
type autocomplete (obce-sk.csv)
120. STR7_POCET_PSOV
title Počet psov
validators numeric
type text
121. STR7_POZNAMKA
title Poznámka
type textarea
122. STR7_PRAVNY_VZTAH_DRZITEL
title Právny vzťah
type radio
radiogroup str7pravnyvztah
123. STR7_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK
title Právny vzťah
type radio
radiogroup str7pravnyvztah
124. STR7_PREUKAZ_ZTP
title Držiteľ preukazu ZŤP
type checkbox
values 0, 1
125. STR7_PRILOHA_CISLO
title Č. prílohy
validators numeric
type text
126. STR7_RODNE_CISLO
title Rodné číslo
validators birthid
type text
127. STR8_ICO
title IČO
validators numeric
type text
128. STR8_OBEC
title Obec
type autocomplete (obce-sk.csv)
129. STR8_POCET_AUTOMATOV
title Počet automatov
validators numeric
type text
130. STR8_PRILOHA_CISLO
title Č. prílohy
validators numeric
type text
131. STR8_RODNE_CISLO
title Rodné číslo
validators birthid
type text
132. TEL_CISLO
title Tel. číslo
validators numericx
type text
133. TITUL
title Titul
validators noDirtyChars
type text
134. TYP_OSOBY_FYZICKA
title Typ osoby - fyzicka
type radio
radiogroup osoba
initValue fyzicka
135. TYP_OSOBY_PRAVNICKA
title Typ osoby - právnická
type radio
radiogroup osoba
136. VYTLACIT_DAN_ZA_NEVYHERNE_HRACIE_PRISTROJE
title Vytlačiť
type checkbox
values 0, 1
137. VYTLACIT_DAN_ZA_PREDAJNE_AUTOMATY
title Vytlačiť
type checkbox
values 0, 1
138. VYTLACIT_DAN_ZO_PSA
title Vytlačiť
type checkbox
values 0, 1
139. VYTLACIT_DAN_ZO_STAVIEB_JEDEN_UCEL
title Vytlačiť
type checkbox
values 0, 1
140. VYTLACIT_DAN_ZO_STAVIEB_VIAC_UCELOV
title Vytlačiť
type checkbox
values 0, 1
141. VYTLACIT_DAN_Z_BYTOV
title Vytlačiť
type checkbox
values 0, 1
142. VYTLACIT_DAN_Z_POZEMKOV
title Vytlačiť
type checkbox
values 0, 1
143. VYTLACIT_ZNIZENIE_DANE
title Vytlačiť
type checkbox
values 0, 1
144. STR3_TPL_POR_CISLO
title Por. číslo
validators numeric
type text
145. STR3_TPL_KATAST_UZEMIE
title Katastrálne územie
type text
146. STR3_TPL_CISLO_PARCELY
title Číslo parcely
type text
147. STR3_TPL_VYMERA
title Výmera
type text
148. STR3_TPL_DRUH_POZEMKU
title Druh pozemku
type select
149. STR3_TPL_VYUZITIE
title Využitie
type text
150. STR3_TPL_DATUM_VZNIKU
title Dátum vzniku povinnosti
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
151. STR3_TPL_DATUM_ZANIKU
title Dátum zániku povinnosti
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
152. STR10TPL_ADRESA_UMIESTNENIA
title Adresa umiestnenia
type text
153. STR10TPL_DRUH
title Druh
type text
154. STR10TPL_IDENT_CISLO
title Ident. číslo
type text
155. STR10TPL_VYR_CISLO
title Výr. číslo
type text
156. STR10TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY
title Str10tpl datum zacatia prevadzky
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
157. STR10TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY
title Str10tpl datum ukoncenia prevadzky
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
158. STR4_PRILOHA_CISLO
title Č. prílohy
validators numeric
type text
159. STR4_ICO
title IČO
validators numeric
type text
160. STR4_RODNE_CISLO
title Rodné číslo
validators birthid
type text
161. STR4_OBEC
title Obec
type autocomplete (obce-sk.csv)
162. STR4_ULICA_CISLO
title Ulica, číslo
type autocomplete (ulice-sk.csv)
163. STR4_CISLO_SUPISNE
title Číslo súpisné
type text
164. STR4_NAZOV_KATASTRA
title Názov katastra
type text
165. STR4_CISLO_PARCELY
title Číslo parcely
type text
166. STR4_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK
title Právny vzťah
type radio
radiogroup str4pravnyvztah
167. STR4_PRAVNY_VZTAH_SPRAVCA
title Právny vzťah
type radio
radiogroup str4pravnyvztah
168. STR4_PRAVNY_VZTAH_NAJOMCA
title Právny vzťah
type radio
radiogroup str4pravnyvztah
169. STR4_PRAVNY_VZTAH_UZIVATEL
title Právny vzťah
type radio
radiogroup str4pravnyvztah
170. STR4_VLASTNICTVO_PODIELOVE
title Spoluvlastníctvo
type radio
radiogroup str4vlastnictvo
171. STR4_VLASTNICTVO_BEZPODIELOVE
title Spoluvlastníctvo
type radio
radiogroup str4vlastnictvo
172. STR4_RODNE_CISLO_MANZELKY
title Rodné číslo
validators birthid
type text
173. STR4_POCET_SPOLUVLASTNIKOV
title Počet spoluvlastníkov
validators integer
type text
174. STR4_VLASTNIK_DOHODA_ANO
title Spoluvlastník určený dohodou
type radio
radiogroup str4vlastnikdohoda
175. STR4_VLASTNIK_DOHODA_NIE
title Spoluvlastník určený dohodou
type radio
radiogroup str4vlastnikdohoda
176. STR4_DATUM_VZNIK_POVINNOSTI
title Vznik daň. povinnosti
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
177. STR4_DATUM_ZANIKU
title Zánik daň. povinnosti
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
178. STR4_PISM_A_STAVBY_NA_BYVANIE
title Stavby na bývanie
type checkbox
values 0, 1
179. STR4_PISM_B_SKLADY
title Sklady, skleníky
type checkbox
values 0, 1
180. STR4_PISM_C_CHATY
title Rekreačné stavby
type checkbox
values 0, 1
181. STR4_PISM_D_GARAZ_SAMOSTATNA
title Samostatné garáže
type checkbox
values 0, 1
182. STR4_PISM_E_GARAZE_HROMADNE
title Garáže hromadné
type checkbox
values 0, 1
183. STR4_PISM_F_GARAZE_PODZEMNE
title Garáže podzemné
type checkbox
values 0, 1
184. STR4_PISM_G_PRIEMYS_STAVBY
title Priemyselné stavby
type checkbox
values 0, 1
185. STR4_PISM_H_STAVBY_NA_PODNIKANIE
title Stavby na podnikanie
type checkbox
values 0, 1
186. STR4_PISM_I_OSTATNE
title Ostatné stavby
type checkbox
values 0, 1
187. STR4_ZAKLAD_DANE
title Základ dane
validators integer
type text
188. STR4_POCET_PODLAZI
title Počet podlaží
type text
189. STR4_VYMERA_CELKOM
title Výmera plôch
validators float
type text
190. STR4_VYMERA_OSLOBODENE
title Výmera oslobodených plôch
validators float
type text
191. STR4_POZNAMKA
title Poznámky
type textarea
192. STR5_PRILOHA_CISLO
title Č. prílohy
validators numeric
type text
193. STR5_ICO
title IČO
validators numeric
type text
194. STR5_RODNE_CISLO
title Rodné číslo
validators birthid
type text
195. STR5_OBEC
title Obec
type autocomplete (obce-sk.csv)
196. STR5_ULICA_CISLO
title Ulica, číslo
type autocomplete (ulice-sk.csv)
197. STR5_CISLO_SUPISNE
title Číslo súpisné
type text
198. STR5_NAZOV_KATASTRA
title Názov katastra
type text
199. STR5_CISLO_PARCELY
title Číslo parcely
type text
200. STR5_PRAVNY_VZTAH_VLASTNIK
title Právny vzťah
type radio
radiogroup str5pravnyvztah
201. STR5_PRAVNY_VZTAH_SPRAVCA
title Právny vzťah
type radio
radiogroup str5pravnyvztah
202. STR5_PRAVNY_VZTAH_NAJOMCA
title Právny vzťah
type radio
radiogroup str5pravnyvztah
203. STR5_PRAVNY_VZTAH_UZIVATEL
title Právny vzťah
type radio
radiogroup str5pravnyvztah
204. STR5_VLASTNICTVO_PODIELOVE
title Spoluvlastníctvo
type radio
radiogroup str5vlastnictvo
205. STR5_VLASTNICTVO_BEZPODIELOVE
title Spoluvlastníctvo
type radio
radiogroup str5vlastnictvo
206. STR5_RODNE_CISLO_MANZELKY
title Rodné číslo
validators birthid
type text
207. STR5_POCET_SPOLUVLASTNIKOV
title Počet spoluvlastníkov
validators integer
type text
208. STR5_VLASTNIK_DOHODA_ANO
title Spoluvlastník určený dohodou
type radio
radiogroup str5vlastnikdohoda
209. STR5_VLASTNIK_DOHODA_NIE
title Spoluvlastník určený dohodou
type radio
radiogroup str5vlastnikdohoda
210. STR5_POPIS_STAVBY
title Popis stavby
type text
211. STR5_DATUM_VZNIK_POVINNOSTI
title Vznik daň. povinnosti
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
212. STR5_DATUM_ZANIKU
title Zánik daň. povinnosti
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
213. STR5_ZAKLAD_DANE
title Základ dane
validators integer
type text
214. STR5_CELKOVA_VYMERA
title Celková výmera
validators integer
type text
215. STR5_VYMERA_PODLAH_OSLOBODENA
title Výmera podláh
validators integer
type text
216. STR5_PLOCHA_BYVANIE
title Výmera plochy na bývanie
validators float
type text
217. STR5_PLOCHA_SKLADY
title Výmera plochy - sklady
validators float
type text
218. STR5_PLOCHA_CHATY
title Výmera plochy - chaty
validators float
type text
219. STR5_PLOCHA_GARAZE_SAMOST
title Výmera plochy - garáže
validators float
type text
220. STR5_PLOCHA_GARAZE_HROMADNE
title Výmera plochy - garáže
validators float
type text
221. STR5_PLOCHA_GARAZE_PODZEMNE
title Výmera plochy - garáže
validators float
type text
222. STR5_PLOCHA_PRIEMYS_STAVBY
title Výmera plochy - priemyselné stavby
validators float
type text
223. STR5_PLOCHA_SUVISIACE_SPODNIKANIM
title Výmera plochy - súvisiace s podnikaním
validators float
type text
224. STR5_PLOCHA_OSTATNE_STAVBY
title Výmera plochy - ostatné stavby
validators float
type text
225. STR5_POCET_PODLAZI
title Počet podlaží
validators integer
type text
226. STR5_POZNAMKA
title Poznámky
type textarea
227. STR6TPL_POR_CISLO
title Por. č.
type text
228. STR6TPL_CISLO_PRIESTORU
title Číslo nebyt. priestoru
type text
229. STR6TPL_UCEL_VYUZITIA
title Účel využitia
type text
230. STR6TPL_VYMERA_NEBYT
title Výmera nebytových plôch
validators float;lteq(9999999)
type text
231. STR6TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI
title Dátum vzniku povinnosti
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
232. STR6TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI
title Dátum zániku povinnosti
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
233. STR7TPL_CISLO_PSA
title Evid. číslo psa
type text
234. STR7TPL_ULICA_CISLO
title Ulica, č. domu
type autocomplete (ulice-sk.csv)
235. STR7TPL_VEK_PSA
title Vek psa
validators numeric
type text
236. STR7TPL_PLEMENO
title Plemeno
type text
237. STR7TPL_MIESTO_DRZANIA
title Miesto držania
type text
238. STR7TPL_UCEL_DRZANIA
title Účel držania
type text
239. STR7TPL_DATUM_VZNIKU_POVINNOSTI
title Dátum vzniku povinnosti
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
240. STR7TPL_DATUM_ZANIKU_POVINNOSTI
title Dátum zániku povinnosti
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
241. STR8TPL_ADRESA_UMIESTNENIA
title Adresa umiestnenia
type text
242. STR8TPL_DRUH
title Druh a názov
type text
243. STR8TPL_POPIS_TOVARU
title Popis tovaru
type text
244. STR8TPL_IDENT_CISLO
title Identifikačné číslo
type text
245. STR8TPL_VYR_CISLO
title Výrobné číslo
type text
246. STR8TPL_DATUM_ZACATIA_PREVADZKY
title Dátum začatia prevádzky
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.
247. STR8TPL_DATUM_UKONCENIA_PREVADZKY
title Dátum ukončenia prevádzky
validators numericx
type date (formát: dd.mm.yy, dd.mm.yyyy). Akceptuje oddeľovníky /-.