• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Nenašli ste na portáli potrebné tlačivo? Môžete ho zadať ako tip do nižšie uvedeného zoznamu alebo pridajte svoj hlas, ak je tlačivo už v zozname. Pokiaľ viete, zadajte prosím aj link, kde možno požadované tlačivo nájsť - urýchli to jeho spracovanie.


Tlačivá požadované pre spracovanie

#Názov tlačivaStatus
Hlasov
Pridať hlas
1.
Zápisnica z valného zhromaždenia
Hlasovanie
23
2.
Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca
Hlasovanie
17
3.
Dodací list - vzor napr. http://www.tlaciva-na-stiahnutie.sk/formular-dodaci-list.html
Hlasovanie
14
4.
inventárna karta pre drobný hmotný majetok
Hlasovanie
14
5.
tlačivo peňažný denník
Hlasovanie
11
6.
Žiadosť o doposielanie pošty z miesta trvalého pobytu do miesta prechodného pobytu
Hlasovanie
10
7.
Kniha cenín
Hlasovanie
10
8.
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
Hlasovanie
6
9.
Výročná správa neziskovej organizácie
Hlasovanie
5
10.
daňový bonus tlačivo
Hlasovanie
5
11.
http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=8698&documentId=12685
Ide o tlačivo "Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam - platné od 1.1.2015". Bohužiaľ, toto tlačivo je na stránke MVSR v nesprávnom formáte a nedá sa spracovať. Pracovník MV vytvoril tlačivo neodborne naskenovaním strán z papierového originálu ako JPG pozadie do PDF dokumentu, a aj to v nízkej kvalite. Výsledkom je súbor s veľkosťou 5 MB, ktorý sa nedá ani poslať emailom, ani stiahnuť ani upraviť. Kontaktovali sme už MV SR tak minulý rok ako aj tento rok so žiadosťou o opravu tohto tlačiva, avšak nedostali sme žiadnu odpoveď. Dokiaľ teda MV nedodá pôvodný PDF v správnom vektorovom formáte, nedokážeme tlačivo spracovať.
Hlasovanie
4
12.
dodací list bez cien a dph
Hlasovanie
4
13.
dohoda o vzájomnom započítaní
Hlasovanie
4
14.
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa
Hlasovanie
4
15.
Návrh na rozpočet organizácie
Hlasovanie
4
16.
potvrdenie o prijatii falzifikatu
Hlasovanie
3
17.
Hromadný príkaz na úhradu SEPA
Hlasovanie
3
18.
permanentka
Hlasovanie
3
19.
certifikát
Hlasovanie
3
20.
rozhodnutie jediného spoločníka nahrádzajúce valné zhromaždenie
Hlasovanie
3
21.
inventarná karta pre automobil
Hlasovanie
3
22.
RI poštový poukaz
Hlasovanie
3
23.
tlačivo na ZŤP preukaz
Hlasovanie
2
24.
Potvrdenie o zamestnaní
Hlasovanie
2
25.
žiadosť na výrub stromov
Hlasovanie
2
26.
Potvrdenie o nepenaznom prijme
Hlasovanie
1
27.
tlačivo na doposielanie pošty
Hlasovanie
1
28.
tlacivo na zmenu zasielania nemocenskych davok
Hlasovanie
1
29.
Investicna karta DHM
Hlasovanie
1
30.
Kúpna zmluva podľa § 409 Obchodného zákonníka
Hlasovanie
1
31.
Zmluva o prevzatí peňazí
Hlasovanie
1
32.
casove doposielanie posty pre fyzicku osobu
Hlasovanie
1
33.
životopis
Hlasovanie
1
34.
výpoveď pracovnej zmluvy zo strany zamestnávateľa
Hlasovanie
1
35.
postovy poukaz
Hlasovanie
1
36.
daňové priznanie právnických osob
Hotové
12
 
37.
Potvrdenie o dezinfekcii vozidla
Tlačivo je dostupné od 28.08.2016 na tejto linke.
Hotové
11
 
38.
Objednávka
Hotové
8
 
39.
Dan z príjmu fyzic.osob typ B
Hotové
7
 
40.
splnomocnenie na poštové úkony
Tlačivo je dostupné od 15.10.2015 na tejto linke.
Hotové
6
 
41.
splnomocnenie na preberanie zasielok
Tlačivo od 07/2015 dostupné na Splnomocnenie na poštové úkony pre fyzické osoby.
Hotové
6
 
42.
cestovný príkaz
Hotové
4
 
43.
Zmluva na prenajom auta od autopozicovne
Dostupné sú tlačívá Zmluva o nájme auta a Zmluva o nájme dopravného prostriedku.
Hotové
4
 
44.
kniha faktúr
Kniha prijatých faktúr ako aj Kniha odoslaných faktúr sú dostupné na portáli od polovice augusta 2016.
Hotové
4
 
45.
Účtovná závierka pre neziskové organizácie ÚČ 1-01
Hotové
3
 
46.
poštová poukážka
Hotové
3
 
47.
Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky link: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzo...
Tlačivo je dostupné od 11/2015 na linke Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky.
Hotové
3
 
48.
darček
Pozrite darčekovú poukážku alebo pobytovú poukážku, ktoré umožňujú vytvoriť pekné venovania. Príbuzným tlačivom je tiež certifikát.

Hotové
3
 
49.
danove priznanie pre fyzicke osoby pre 2013
Hotové
2
 
50.
potvrdenie o nezdanitelnej casti zakladu dane pre 2014
Hotové
2
 
51.
Poštova poukažka tipu RI
Hotové
2
 
52.
Príloha č. 1 k Dohode o elektronickom doručovaní Autorizácia fyzickej osoby daňovým subjektom
Hotové
2
 
53.
výzva na zaplatenie dlhu
Hotové
2
 
54.
Účtovná závierka v jednoduchom účtovnictve
Hotové
2
 
55.
výdavkový pokladnicny doklad
Hotové
1
 
56.
prijmový doklad
Hotové
1
 
57.
plná moc
Hotové
1
 
58.
generálna plná moc
Hotové
1
 
59.
VYDAVKOVY DOKLAD - Pokladna
Hotové
1
 
60.
Podaci listok na odoslanie posty
Hotové
1
 
61.
dobropis
Dobropis využíva všetky účtovné náležitosti, ako aj faktúra. Vystavíte ho teda na linke Faktúra a v hlavičke zmeňte názov na Dobropis.
Hotové
1
 
62.
žiadosť o pracovné voľno
Tlačivo je dostupné na linke Žiadosť o pracovné voľno.
Hotové
1
 
63.
Splnomocnenie
Upresnite prosím, aký druh splnomocnenia by ste si želali. Na portáli sú momentálne dostupné tri varianty splnomocnení (všeobecné splnomocnenie, generálna plná moc a na prepis automobilu).
Hotové
1
 
64.
Dodací list
Dodací list nájdete pod tlačivom Objednávka. Obidve tlačivá rovnaké náležitosti. V hlavičke si len zmeňte typ tlačiva z "Objednávka" na "Dodací list".
Hotové
1
 
65.
Pokladničný doklad
Na portáli je dostupný výdavkový ako aj príjmový pokladničný doklad.
Hotové
1
 
66.
vyuctovanie pracovnej cesty
Vyúčtovanie pracovnej cesty nájdete na tejto linke.
Hotové
1
 
67.
autorizácia fyzickej osoby daňovým subjektom
Tlačivo je od 10/2014 dostupné na tejto linke.
Hotové
1
 
68.
faktura
Tlačivo je od r. 2014 dostupné na linke Faktúra, predfaktúra, dobropis.
Hotové
1
 
69.
kniha jázd
Tlačivo je od r. 2014 dostupné na tejto linke.
Hotové
1
 
70.
POTVRDENIE O DAŇOVEJ REZIDENCII
Tlačivo je od 28/03/2016 dostupné na tejto linke.
Hotové
1
 
71.
cestovné náhrady
Tlačivo od r. 2014 dostupné na linke Vyúčtovanie pracovnej cesty.
Hotové
1
 
72.
dan z prijmu 2013
Je potrebné uviesť presný typ (FO A/B alebo PO ?). Vo všeobecnosti portál neposkytuje podporu pre dnes už neplatné tlačivá. DzPFO A + B z 2013 síce archivujeme, avšak len vo verejne nedostupnom archíve. Pokiaľ by ste potrebovali uvedené tlačivo, kontaktujte nás prosím.
Zamietnuté
1
 
73.
Hypotekárna kalkulačka s výpočtom úrokov s hypotéky
Nie je v súlade s predmetom činnosti portálu - zameriavame sa na elektronické tlačivá, nie na online porovnávače.
Zamietnuté
1
 
74.
Danove prizanie FO typ B ze rok 2015
Tlačivá z predošlých období neudržujeme, nakoľko sú nekompatabilné s tohtoročnými.
Zamietnuté
1