• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Nenašli ste na portáli potrebné tlačivo? Môžete ho zadať ako tip do nižšie uvedeného zoznamu alebo pridajte svoj hlas, ak je tlačivo už v zozname. Pokiaľ viete, zadajte prosím aj link, kde možno požadované tlačivo nájsť - urýchli to jeho spracovanie.


Tlačivá požadované pre spracovanie

#Názov tlačivaStatus
Hlasov
Pridať hlas
1.
Zápisnica z valného zhromaždenia
Hlasovanie
26
2.
tlačivo peňažný denník
Hlasovanie
13
3.
Kniha cenín
Hlasovanie
12
4.
Žiadosť o doposielanie pošty z miesta trvalého pobytu do miesta prechodného pobytu
Hlasovanie
10
5.
dohoda o vzájomnom započítaní
Hlasovanie
7
6.
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
Hlasovanie
6
7.
Návrh na rozpočet organizácie
Hlasovanie
6
8.
Výročná správa neziskovej organizácie
Hlasovanie
5
9.
permanentka
Hlasovanie
5
10.
daňový bonus tlačivo
Hlasovanie
5
11.
http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=8698&documentId=12685
Ide o tlačivo "Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam - platné od 1.1.2015". Bohužiaľ, toto tlačivo je na stránke MVSR v nesprávnom formáte a nedá sa spracovať. Pracovník MV vytvoril tlačivo neodborne naskenovaním strán z papierového originálu ako JPG pozadie do PDF dokumentu, a aj to v nízkej kvalite. Výsledkom je súbor s veľkosťou 5 MB, ktorý sa nedá ani poslať emailom, ani stiahnuť ani upraviť. Kontaktovali sme už MV SR tak minulý rok ako aj tento rok so žiadosťou o opravu tohto tlačiva, avšak nedostali sme žiadnu odpoveď. Dokiaľ teda MV nedodá pôvodný PDF v správnom vektorovom formáte, nedokážeme tlačivo spracovať.
Hlasovanie
4
12.
Hromadný príkaz na úhradu SEPA
Hlasovanie
4
13.
inventarná karta pre automobil
Hlasovanie
4
14.
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa
Hlasovanie
4
15.
potvrdenie o prijatii falzifikatu
Hlasovanie
3
16.
tlačivo na ZŤP preukaz
Hlasovanie
3
17.
rozhodnutie jediného spoločníka nahrádzajúce valné zhromaždenie
Hlasovanie
3
18.
Potvrdenie o zamestnaní
Hlasovanie
3
19.
žiadosť na výrub stromov
Hlasovanie
3
20.
tlacivo na zmenu zasielania nemocenskych davok
Hlasovanie
2
21.
Investicna karta DHM
Hlasovanie
2
22.
postovy poukaz
Konkrétne ktorý typ poukazu? Pozrite už implementovane tlačivá.
Hlasovanie
2
23.
Potvrdenie o nepenaznom prijme
Hlasovanie
1
24.
tlačivo na doposielanie pošty
Hlasovanie
1
25.
Kúpna zmluva podľa § 409 Obchodného zákonníka
Pravdepodobne potrebujete Kúpno predajnú zmluvu na hnuteľnú vec, príp. pozrite kúpne zmluvy v kategórii Občianske právo.
Hlasovanie
1
26.
Zmluva o prevzatí peňazí
Hlasovanie
1
27.
casove doposielanie posty pre fyzicku osobu
Hlasovanie
1
28.
výpoveď pracovnej zmluvy zo strany zamestnávateľa
Hlasovanie
1
29.
kniha
Hlasovanie
1
30.
kupno
Hlasovanie
1
31.
dodací list bez cien a dph
Tlačivo je dostupné na tejto linke.
Hotové
19
 
32.
Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca
Tlačivo je dostupné na tejto linke.
Hotové
17
 
33.
inventárna karta pre drobný hmotný majetok
Tlačivo je dostupné tu.
Hotové
14
 
34.
daňové priznanie právnických osob
Hotové
12
 
35.
Potvrdenie o dezinfekcii vozidla
Tlačivo je dostupné od 28.08.2016 na tejto linke.
Hotové
11
 
36.
Objednávka
Hotové
8
 
37.
Dan z príjmu fyzic.osob typ B
Hotové
7
 
38.
splnomocnenie na poštové úkony
Tlačivo je dostupné od 15.10.2015 na tejto linke.
Hotové
6
 
39.
splnomocnenie na preberanie zasielok
Tlačivo od 07/2015 dostupné na Splnomocnenie na poštové úkony pre fyzické osoby.
Hotové
6
 
40.
cestovný príkaz
Hotové
4
 
41.
Zmluva na prenajom auta od autopozicovne
Dostupné sú tlačívá Zmluva o nájme auta a Zmluva o nájme dopravného prostriedku.
Hotové
4
 
42.
kniha faktúr
Kniha prijatých faktúr ako aj Kniha odoslaných faktúr sú dostupné na portáli od polovice augusta 2016.
Hotové
4
 
43.
Účtovná závierka pre neziskové organizácie ÚČ 1-01
Hotové
3
 
44.
poštová poukážka
Hotové
3
 
45.
Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky link: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzo...
Tlačivo je dostupné od 11/2015 na linke Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky.
Hotové
3
 
46.
darček
Pozrite darčekovú poukážku alebo pobytovú poukážku, ktoré umožňujú vytvoriť pekné venovania. Príbuzným tlačivom je tiež certifikát.

Hotové
3
 
47.
certifikát
Pozrite dostupné Certifikáty a poukážky. Ak potrebujete spracovať nejaké vlastné tlačivo, zašlite nám prosím vzor.
Hotové
3
 
48.
RI poštový poukaz
Tlačivo je dostupné na tejto linke.
Hotové
3
 
49.
danove priznanie pre fyzicke osoby pre 2013
Hotové
2
 
50.
potvrdenie o nezdanitelnej casti zakladu dane pre 2014
Hotové
2
 
51.
Poštova poukažka tipu RI
Hotové
2
 
52.
Príloha č. 1 k Dohode o elektronickom doručovaní Autorizácia fyzickej osoby daňovým subjektom
Hotové
2
 
53.
výzva na zaplatenie dlhu
Hotové
2
 
54.
Účtovná závierka v jednoduchom účtovnictve
Hotové
2
 
55.
výdavkový pokladnicny doklad
Hotové
1
 
56.
prijmový doklad
Hotové
1
 
57.
plná moc
Hotové
1
 
58.
generálna plná moc
Hotové
1
 
59.
VYDAVKOVY DOKLAD - Pokladna
Hotové
1
 
60.
Podaci listok na odoslanie posty
Hotové
1
 
61.
dobropis
Dobropis využíva všetky účtovné náležitosti, ako aj faktúra. Vystavíte ho teda na linke Faktúra a v hlavičke zmeňte názov na Dobropis.
Hotové
1
 
62.
žiadosť o pracovné voľno
Tlačivo je dostupné na linke Žiadosť o pracovné voľno.
Hotové
1
 
63.
Splnomocnenie
Upresnite prosím, aký druh splnomocnenia by ste si želali. Na portáli sú momentálne dostupné tri varianty splnomocnení (všeobecné splnomocnenie, generálna plná moc a na prepis automobilu).
Hotové
1
 
64.
Pokladničný doklad
Na portáli je dostupný výdavkový ako aj príjmový pokladničný doklad.
Hotové
1
 
65.
vyuctovanie pracovnej cesty
Vyúčtovanie pracovnej cesty nájdete na tejto linke.
Hotové
1
 
66.
autorizácia fyzickej osoby daňovým subjektom
Tlačivo je od 10/2014 dostupné na tejto linke.
Hotové
1
 
67.
faktura
Tlačivo je od r. 2014 dostupné na linke Faktúra, predfaktúra, dobropis.
Hotové
1
 
68.
kniha jázd
Tlačivo je od r. 2014 dostupné na tejto linke.
Hotové
1
 
69.
POTVRDENIE O DAŇOVEJ REZIDENCII
Tlačivo je od 28/03/2016 dostupné na tejto linke.
Hotové
1
 
70.
cestovné náhrady
Tlačivo od r. 2014 dostupné na linke Vyúčtovanie pracovnej cesty.
Hotové
1
 
71.
životopis
Tlačivo je už dávnejšie spracované tu.
Hotové
1
 
72.
dan z prijmu 2013
Je potrebné uviesť presný typ (FO A/B alebo PO ?). Vo všeobecnosti portál neposkytuje podporu pre dnes už neplatné tlačivá. DzPFO A + B z 2013 síce archivujeme, avšak len vo verejne nedostupnom archíve. Pokiaľ by ste potrebovali uvedené tlačivo, kontaktujte nás prosím.
Zamietnuté
1
 
73.
Hypotekárna kalkulačka s výpočtom úrokov s hypotéky
Nie je v súlade s predmetom činnosti portálu - zameriavame sa na elektronické tlačivá, nie na online porovnávače.
Zamietnuté
1
 
74.
Danove prizanie FO typ B ze rok 2015
Tlačivá z predošlých období neudržujeme, nakoľko sú nekompatabilné s tohtoročnými.
Zamietnuté
1